pze synekdocha co to jest
Teksty SYNEKDOCHA. Co oznacza relacje ilościowe, wskazywanie części zamiast całości (pars pro toto.

Czy przydatne?

Czym jest SYNEKDOCHA

Co to znaczy: Odmiana metonimii. W synekdosze istotne są proporcje i relacje ilościowe, wskazywanie części zamiast całości (pars pro toto) o tendencji - jak pisze J. Ziomek - partykularyzującej: na przykład "żagiel" zamiast "statek", "żołnierz" zamiast "armia", "Kotarbiński" zamiast "filozof", bądź także o tendencji generalizującej, polegającej na ujawnianiu odniesienia do całości zamiast nazwania części (totum pro parte): "żelazo" zamiast "ostrze", "człowiek" zamiast "ręka", "instrument" zamiast "fortepian", "szabla" zamiast "żołnierz". JP BIBLIOGRAFIA: J. Ziomek: Retoryka opisowa. Wrocław 1990

Czym jest SYNEKDOCHA znaczenie w Motyw literatura S .