fugas forteczna bateria co to jest
Fugas, Forteczna Bateria Artyleryjska, Fort, Floret, Furta Bramna, Forteczna Bateria Pancerna.

Jak to działa F

 • Definicja FALARICA Co to jest Falarica- pocisk w kształcie oszczepu miotany ręcznie z machiny miotającej, stosowany w starożytnym Rzymie falarica.
 • Definicja FORKIET Co to jest stosowane poprzez piechotę XVI i XVII w.  wykorzystywane jako podpórka do podpierania lufy muszkietu albo hakownicy w czasie strzelania. Współcześnie forkiet forkiet.
 • Definicja FLANKA Co to jest Flanka- bok, ramię narożnika twierdzy; narożna wieża twierdzy flanka.
 • Definicja FORTALICJA Co to jest Fortalicja- zobacz: Dwór na kopcu fortalicja.
 • Definicja FOSA Co to jest Fosa- głęboki, przeważnie wypełniany wodą rów otaczający miejsca obronne na przykład twierdzę, zamek, obóz miasto itp fosa.
 • Definicja FASGANON Co to jest Fasganon- krótki, prosty i obosieczny miecz stosowany w starożytnej Grecji fasganon.
 • Definicja FLESZA Co to jest Flesza- w fortyfikacji bastionowej szczególna budowla zewnętrzna, która umożliwiała ostrzelanie ukrytych podejść nieprzyjaciela flesza.
 • Definicja FLEJTUCH Co to jest w okrągły kształt cienka tkanina natłuszczona, wykorzystywana, w broni ładowanej od przodowo, do owijania kuli podkalibrowej. Wylatuje z lufy wspólnie z flejtuch.
 • Definicja FLESZ Co to jest Flesz- umocnienia obronne w XVIII- XIX w., składające się z 2 połączonych nasypów, skierowanych w stronę nieprzyjaciela flesz.
 • Definicja FALKONET Co to jest działo o długiej lufie i kalibrze ( 55- 70 mm), rodzaj broni odprzodowej używanej w XVI i XVII w. Użytkowana było zarówno w walkach na lądzie ( jako działko falkonet.
 • Definicja PANCERNA BATERIA FORTECZNA Co to jest pancerna- murowany obiekt fortyfikacji obronnych złożony z wież pancernych, regularnie także zaopatrzony w wieżę obserwacyjną, magazyny amunicji, izby forteczna bateria pancerna.
 • Definicja BRAMNA FURTA Co to jest Furta bramna- wąskie przejście w okolicy bramy warownej furta bramna.
 • Definicja FLORET Co to jest sportowa ( szermierka) pochodzenia włosko- hiszpańskiego. Floret mierzy 110 cm i jest skończony aluminiową tulejką. Głownia ma przekrój kwadratowy. Niegdyś floret.
 • Definicja FORT Co to jest obronną polową albo stałą, przystosowaną do obrony okrężnej, której rozrost przydał na moment XVII i XIX w. Forty były budowlami ziemnymi o obrysie zamkniętym fort.
 • Definicja ARTYLERYJSKA BATERIA FORTECZNA Co to jest artyleryjska- dzieło obronne, przeważnie mające narys prostokątny, gdzie wał czołowy tworzą stanowiska artylerii oddzielone poprzecznicami, gdzie mogą forteczna bateria artyleryjska.
 • Definicja FUGAS Co to jest prowizorycznej miny lądowej wykonanej z materiałów wybuchowych, pocisków artyleryjskich a również bomb lotniczych. Tak zrobiona mina była zakopywana w ziemi i fugas.

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Fugas, Forteczna Bateria Artyleryjska, Fort, Floret, Furta Bramna, Forteczna Bateria Pancerna, Falkonet, Flesz, Flejtuch, Flesza, Fasganon, Fosa, Fortalicja informacje.

Co to jest Fugas, Forteczna Bateria Artyleryjska, Fort, Floret, Furta znaczenie.