gwiazda od gród glewia co to jest
Gwiazda (Odznaczenie), Gród, Glewia, Generał Dywizji, Generał Broni, Gdanisko, Gazy Prochowe.

Jak to działa G

 • Definicja GARNIZON Co to jest miejsce stacjonowanie określonej jednostki wojskowej w okresie pokoju i miejscem tym przeważnie jest miasto, miasteczko, fort, zamek, czy osada. Powszechnie garnizon.
 • Definicja STRZELECKA GALERIA Co to jest była strzeleckim stanowiskiem bojowym piechoty znajdującym się na wale fortyfikacji, również na stropie budynków bojowych. Strzelców zabezpieczał ceglany albo galeria strzelecka.
 • Definicja GENERAŁ Co to jest oficerski w korpusie oficerów generałów, znajdujący się w hierarchii nad pułkownikiem i pod generałem dywizji.Oznaczenie: 5-ramienna gwiazdka nad wężykiem generał.
 • Definicja GLADIUS Co to jest miecz piechoty rzymskiej. Posiadał obosieczna głownię z  ością w ciągu i ostro zarysowana końcówką. Rękojeść wykonana była z drewna albo rogu, jej trzon był gladius.
 • Definicja HORODYSZCZE GRODZISKO Co to jest horodyszcze)- w archeologii pozostałość po po grodzie lub osadzie obronnej w formie kolistego (w podstawie) albo wielobocznego wzniesienia, zwykle z grodzisko (horodyszcze).
 • Definicja GŁOWNIA Co to jest Głownia-  in. brzeszczot, klinga- jedna z dwu fundamentalnych części każdej broni siecznej, od rękojeści do sztychu, wykorzystywana do cięcia albo kłucia głownia.
 • Definicja GABION Co to jest prostopadłościenne umocnienie wzmacniające skarpę, nasyp ziemny bądź brzeg rzeki. Gabion ma przeważnie formę prostopadłościennego kosza wykonanego z prętów i gabion.
 • Definicja GROT Co to jest metalowe ostrze będące zakończeniem broni drzewcowych, strzał, a również drzewc chorągwi. Groty miały bardzo różną postać w zależności od rodzaju broni;były grot.
 • Definicja GARAND Co to jest samopowtarzalny skonstruowany poprzez amerykańskiego konstruktora J. Garanda w 1920 r. To jest broń strzelająca ogniem pojedynczym. Dział na zasadzie garand.
 • Definicja PROCHOWE GAZY Co to jest substancje gazowe powstałe wskutek spalania w lufie czarnego prochu albo prochu bezdymnego. - produkty spalania ładunku miotającego (prochu czarnego albo gazy prochowe.
 • Definicja GDANISKO Co to jest wieża, która pełniła funkcję ustępu (latryny). Występowała w zamkach średniowiecznych (w pierwszej kolejności krzyżackich). Znajdowała się w  znacznej gdanisko.
 • Definicja BRONI GENERAŁ Co to jest broniStopień oficerski w korpusie oficerów generałów, znajdujący się w hierarchii nad generałem dywizji i pod generałem.Oznaczenie: trzy 5-ramienne gwiazdki generał broni.
 • Definicja DYWIZJI GENERAŁ Co to jest dywizjiStopień oficerski w korpusie oficerów generałów, znajdujący się w hierarchii nad generłem brygady i pod generałem broni.Oznaczenie: dwie 5-ramienne generał dywizji.
 • Definicja GLEWIA Co to jest broni drzewcowej, składającej się z drzewca o długości powyżej 2 m i grotu w formie szerokiego jednosiecznego noża. Broń ta na wyposażeniu wojsk pojawiła się w glewia.
 • Definicja GRÓD Co to jest była to osada obronna, zlokalizowana w miejscach trudno dostępnych: w międzyrzeczach, na cyplach otoczonych mokradłami, naturalnych wzniesieniach. Gród gród.
 • Definicja ODZNACZENIE GWIAZDA Co to jest odznaczenie)Odznaczenie wojskowe o charakterze pamiątkowym, ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o gwiazda (odznaczenie).

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Gwiazda (Odznaczenie), Gród, Glewia, Generał Dywizji, Generał Broni, Gdanisko, Gazy Prochowe, Garand, Grot, Gabion, Głownia, Grodzisko (Horodyszcze), Gladius informacje.

Co to jest Gwiazda (Odznaczenie), Gród, Glewia, Generał Dywizji znaczenie.