najlepszy krzyż oświęcimski co to jest
CO OZNACZA Krzyż Oświęcimski, Koncentrina, Krzyż Armii Krajowej, Kapral, Kabura, Krzyż Na Śląskiej.

Jak to działa K

 • Definicja WOJSKOWY KRZYŻ Co to jest Polskie odznaczenie wojskowe. Zostało ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i krzyż wojskowy.
 • Definicja KRZYŻ NARODOWEGO CZYNU ZBROJNEGO Co to jest Czynu Zbrojnego Polskie odznaczenie wojskowe ustanowiono zarządzeniem Porady Politycznej Narodowych Sił Zbrojnych z dnia 14 grudnia 1944. W 1992 roku uznano krzyż narodowego czynu zbrojnego.
 • Definicja PARTYZANCKI KRZYŻ Co to jest Polskie odznaczenie wojskowe przyznawane w celu upamiętnienia bohaterskiej walki zbrojnej żołnierzy oddziałów partyzanckich z hitlerowskim okupantem o krzyż partyzancki.
 • Definicja KONTRADMIRAŁ Co to jest kontradmirałNajniższy stopień wojskowy w korpusie oficerów admirałów, znajdujący się w hierarchii nad komandorem i pod wiceadmirałem.Odpowiednik w Wojskach kontradmirał.
 • Definicja KOMANDOR Co to jest stopień wojskowy w korpusie oficerów starszych, znajdujący się w hierarchii nad komandorem porucznikiem i pod kontradmirałem.Odpowiednik w Wojskach Lądowych i komandor.
 • Definicja KLESZCZE Co to jest Kleszcze- w dawnych fortyfikacjach budowla z ziemi albo murowana, wznoszona przed obwodem obronnym o narysie bastionowym kleszcze.
 • Definicja KOBYLENIE Co to jest pnie drzew z częściami gałęzi, które XVI i XVII w. służyły jako zapory, stosowane do powstrzymania szarżującej kawalerii. Ustawiane były na drogach i w bramach kobylenie.
 • Definicja MINOWA KOMORA Co to jest miejsce, gdzie kończy się chodnik minowy, pod fortyfikacją. W komorze umieszczano materiały wybuchowe i detonowano je, niszcząc umocnienia. Komora mogła także komora minowa.
 • Definicja KRZYŻ ZASŁUGI WOJSK LITWY ŚRODKOWEJ Co to jest Litwy ŚrodkowejPolskie odznaczenie wojskowe nadawane za zasługi męstwa i bohaterstwa i znakomitych czynów organizacyjnych, operacyjnych, żołnierzy, którzy krzyż zasługi wojsk litwy środkowej.
 • Definicja KRZYŻ I MEDAL NIEPODLEGŁOŚCI Co to jest Niepodległości Polskie odznaczenie wojskowe ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku o Krzyżu i Medalu Niepodległości krzyż i medal niepodległości.
 • Definicja KOJEC Co to jest Kojec-  z tego umocnienia prowadzono efektywny ostrzał wzdłuż fosy. Kojec usytuowany był w środku skarpy i wysunięty przed nią kojec.
 • Definicja HISZPAŃSKIE KOZŁY Co to jest od średniowiecza do początków XX w. kozły były drewnianymi umocnieniami chroniącą piechotę i tabory przed atakiem jazdy, w XX w. zastąpiły je zasieki z drutu kozły hiszpańskie.
 • Definicja KAZAMATA Co to jest fortyfikacjach schron o dużej wytrzymałości, murowany o ceglanym sklepieniu, przystosowany do prowadzenia z nich ognia strzeleckiego. Drugie znaczenie tego kazamata.
 • Definicja KURTYNA Co to jest fortyfikacji o narysie bastionowym. To jest prosty odcinek wału ziemnego, regularnie umocnionego murem z cegły albo kamienia, cofnięty względem bastionów kurtyna.
 • Definicja KOSZ Co to jest woskowego u Tatarów, do którego odsyłane były łupy i niewolnicy (jasyr), w późniejszym okresie nazwa przejęta poprzez kozaków na ustalenie obozu warownego w kosz.
 • Definicja KAPITAN Co to jest stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii nad porucznikiem.Oznaczenie: cztery 5-ramienne gwiazdki nad kapitan.
 • Definicja KRZYŻ BITWY POD LENINO Co to jest Lenino Polskie odznaczenie ustanowione ustawą z dnia 26 maja 1988 roku w 45 rocznicę bitwy pod Lenino. Odznaczenie to upamiętniało walczących w bitwie pod krzyż bitwy pod lenino.
 • Definicja PANCERNA KOPUŁA Co to jest pancerne albo żelbetonowe przykrycie schronu bojowego, mające postać, kopulastej czaszy z otworami strzelniczymi pozwalającymi na prowadzenie obserwacji i kopuła pancerna.
 • Definicja KRZYŻ PAMIĄTKOWY MONTE CASSINO Co to jest Monte CassinoPolskie odznaczenie wojskowe nadawane dla upamiętnienia czynów walczących na włoskiej ziemi żołnierzy 2 korpusu, którzy brali udział w walkach o krzyż pamiątkowy monte cassino.
 • Definicja KAPONIERA Co to jest przedmiot fortyfikacyjny pozwalający na prowadzenie ognia w dwóch przeciwnych kierunkach. Kaponiery występowały w różnych postaciach: jako połączenie pomiędzy kaponiera.
 • Definicja KRZYŻ I MEDAL OCHOTNICZY ZA WOJNĘ Co to jest Ochotniczy za Wojnę Polskie odznaczenie wojskowe ustanowione przed II wojną światową w 1939 roku. Nadawanie krzyża odbywało się poprzez Prezydenta krzyż i medal ochotniczy za wojnę.
 • Definicja PORUCZNIK KOMANDOR Co to jest porucznikStopień wojskowy w korpusie oficerów starszych, znajdujący się w hierarchii nad komandorem podporucznikiem i pod komandorem.Odpowiednik w Wojskach komandor porucznik.
 • Definicja KAWALIERA Co to jest Kawaliera- nieduża wieżyczka stanowiąca obiekt muru obronnego, zwykle umieszczana w narożach. Służyła w pierwszej kolejności do obserwacji i czasem do obrony kawaliera.
 • Definicja PODPORUCZNIK KOMANDOR Co to jest podporucznikNajniższy stopień wojskowy w korpusie oficerów starszych, znajdujący się w hierarchii nad kapitanem marynarki i pod komandorem porucznikiem komandor podporucznik.
 • Definicja WALECZNYCH KRZYŻ Co to jest WalecznychKrzyż Walecznych to odznaczenie przyznawane celem nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju ...” poprzez walczących w latach 1918-1920 w krzyż walecznych.
 • Definicja KASZTEL Co to jest Kasztel- występująca w Polsce, Czechach i na Węgrzech siedziba rycerska albo kasztelana ( urzędnik lokalny zajmujący się administracją, obroną, sądownictwem kasztel.
 • Definicja KOSZOKOP Co to jest rodzaj okopu, w formie rowu, który miał ustawione na brzegach kosze wypełnione ziemią. Przeważnie ten rodzaj okopu był użytkowany jako osłona ludzi koszokop.
 • Definicja KSAR Co to jest ufortyfikowane osady albo siedziby plemienna występujące na terenie aktualnych krajów Maghrebu, raczej w Maroku. Regularnie ksar był budowany w oazach na ksar.
 • Definicja KATIUSZA Co to jest wywodzi się od rosyjskie zdrobnienia imienia Kasia). Broń popularnie znana dzięki rosyjskiej piosence o takim tytule. To jest pierwsza radziecka wyrzutnia katiusza.
 • Definicja KASBA Co to jest charakterystyczna dla krajów Maghrebu w Afryce Północnej, zwykle znajdująca się na najwyższym miejscu w mieście, górujący nad nim ufortyfikowany zespół obronny kasba.
 • Definicja KAŁKAN Co to jest lekkiej okrągłej, silnie wypukłej tarczy. Jest typowa dla państw wschodnich takich jak Persja czy Turcja, aczkolwiek znana także w Polsce i na Węgrzech kałkan.
 • Definicja MARYNARKI KAPITAN Co to jest marynarkiNajwyższy stopień wojskowy w korpusie oficerów młodszych, znajdujący się w hierarchii nad porucznikiem marynarki i pod komandorem podporucznikiem kapitan marynarki.
 • Definicja KARONADA Co to jest okrętowe stosowane w XVIII i XIX w. strzelające pociskami o masie 24 i 26 funtów; była przeznaczoną do zadawania okrętom nieprzyjaciela mocnych ciosów z małej karonada.
 • Definicja KRZYŻ CZYNU BOJOWEGO POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH NA ZACHODZIE Co to jest Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na ZachodziePolskie odznaczenie wojskowe nadawane dla upamiętnienia, jako słowo szacunku i uznania dla czynu zbrojnego na krzyż czynu bojowego polskich sił zbrojnych na zachodzie.
 • Definicja KARTACZ Co to jest pocisk artyleryjski napełniany początkowo kawałkami metalu ( tak zwany siekańcami), w późniejszych czasach metalowymi kulkami, znajdującymi się w lekkiej kartacz.
 • Definicja KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE WALECZNOŚCI I ZASŁUGI Co to jest Wstędze Waleczności i Zasługi Order wojskowy, poświęcony dla upamiętnienia zasłużonych na polu walki powstańców śląskich. Ustanowiony został w 1921 krzyż na śląskiej wstędze waleczności i zasługi.
 • Definicja KABURA Co to jest Kabura- ( nazwa pochodzi z języka rosyjskiego) futerał skórzany do pistoletu albo rewolweru, przyczepiany najczęściej do pasa głównego kabura.
 • Definicja KAPRAL Co to jest stopień w korpusie podoficerów w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii nad starszym szeregowym i pod starszym kapralem.Oznaczenie: 2 poziome belki kapral.
 • Definicja KRAJOWEJ ARMII KRZYŻ Co to jest KrajowejOdznaczenie nadawane dla żołnierzy Armii krajowej, a również innych organizacji związanych AK i ją poprzedzających dla upamiętnienia wysiłków żołnierzy krzyż armii krajowej.
 • Definicja KONCENTRINA Co to jest luźne zwoje cienkiego drutu stalowego, które w okresie I i II wojny światowej rozwieszano pomiędzy wbitymi w ziemię kołkami. Przeważnie wraz z drutami koncentrina.
 • Definicja OŚWIĘCIMSKI KRZYŻ Co to jest Polskie odznaczenie państwowe przyznawane w wyrazie hołdu osobom więzionym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, które brały udział w walce o wyzwolenie krzyż oświęcimski.

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja CO OZNACZA Krzyż Oświęcimski, Koncentrina, Krzyż Armii Krajowej, Kapral, Kabura, Krzyż Na Śląskiej Wstędze Waleczności I Zasługi, Kartacz, Krzyż Czynu Bojowego Polskich informacje.

Co to jest Najlepszy Krzyż Oświęcimski, Koncentrina, Krzyż Armii Krajowej znaczenie.