encyklopedia limes łoże co to jest
PRZYKŁADY Limes, Łoże, Luneta, Lochy, Lotniczy Krzyż Zasługi Z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi.

Jak to działa L

  • Definicja ŁUSKA Co to jest Łuska- część naboju broni palnej wykorzystywana do umieszczania w niej prochowego ładunku miotającego i spłonki i uszczelniania komory nabojowej łuska.
  • Definicja LANCA Co to jest królową broni, kawaleryjska lekka broń drzewcowa : ułanów, szwoleżerów, lansjerów. Miała do 2,9 m długości i składała się z lekkiego drzewca, który był lanca.
  • Definicja LONTOWNICA Co to jest przyrząd do odpalania dział odprzodowych w XVI i XVII w., stosowany także jako broń drzewcowa. Na drzewcu długości ok. 2 m osadzony był ostry płaski grot i dwa lontownica.
  • Definicja LONT Co to jest formie sznura albo pręta, wypełniany materiałem wybuchowym. Służy do podpalania na odległość ładunków wybuchowych. W uproszczonej formie realizowany dawnym lont.
  • Definicja ZASŁUGI KRZYŻ LOTNICZY Co to jest ZasługiPolskie odznaczenie ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach lotniczy krzyż zasługi.
  • Definicja LOTNICZY KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI Co to jest Zasługi z Mieczami Polskie odznaczenie wojskowe ustanowione ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i lotniczy krzyż zasługi z mieczami.
  • Definicja LOCHY Co to jest Lochy- służyły w pierwszej kolejności jako więzienie, umiejscowione w podziemnych częściach zamku. W okresie wojny lochy regularnie były używane do obrony lochy.
  • Definicja LUNETA Co to jest budowane  przy wznoszeniu fortyfikacji w XVII w. do początku XX w. Luneta była wykonana z wałów ziemnych, posiadała dwa czoła i dwa barki, osłonięte fosą. Z luneta.
  • Definicja ŁOŻE Co to jest część karabinu wykorzystywana za uchwyt i wspólnie z nakładką i okuciem łączą wszystkie jego części. Łoże to także podstawa działa wspólnie z jego mechanizmami łoże.
  • Definicja LIMES Co to jest na granicy starożytnego Rzymu w formie wałów ziemnych, murów kamiennych, wież strażniczych i tym podobne, przy których rozmieszczone były obozy wojskowe limes.

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja PRZYKŁADY Limes, Łoże, Luneta, Lochy, Lotniczy Krzyż Zasługi Z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi, Lont, Lontownica, Lanca, Łuska informacje.

Co to jest Encyklopedia Limes, Łoże, Luneta, Lochy, Lotniczy Krzyż Zasługi Z znaczenie.