szaniec szamszir strzelnica co to jest
Szaniec, Szamszir, Strzelnica, Sten, Starszy Chorąży Sztabowy Marynarki, Starszy Chorąży Marynarki.

Jak to działa S

 • Definicja SIERŻANT Co to jest sierżantWyższy stopień podoficerski w Wojsku Polskim. Oznaczenie: ukośna belka w formie litery v sierżant.
 • Definicja STOŁP Co to jest stojąca wieża w średniowiecznych twierdzach, która była ostatnim punktem obrony, gdy wróg wdarł się do twierdzy. Z tego powodu stołpy osiągały sporą wysokość i stołp.
 • Definicja SZEREGOWY STARSZY Co to jest szeregowyNajwyższy stopień wojskowy w korpusie szeregowych w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii nad szeregowym i pod kapralem.Oznaczenie: 1 pozioma starszy szeregowy.
 • Definicja SZEREGOWY Co to jest szeregowyNajniższy stopień wojskowy w korpusie szeregowych w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii pod starszym starszym szeregowym szeregowy.
 • Definicja SAPA Co to jest Sapa- rów kopany pod ostrzałem nieprzyjaciela, pozwalający atakującym podejście do wrogich obiektów obronnych sapa.
 • Definicja SKARPOWANIE Co to jest bastionach typu włoskiego to jest umacnianie czoła i boków bastionu cegłą albo kamieniami. Bastiony tego typu były kosztowne w budowie lecz dlatego skarpowanie.
 • Definicja STANICA Co to jest budowla obronna, która stanowiła pomieszczenie dla niedużych jednostek wojskowych o charakterze strażniczym. Stanicę przeważnie stanowił spory drewniany stanica.
 • Definicja CHORĄŻY STARSZY Co to jest chorążyStopień podoficerski w korpusie podoficerów w Wojsku Polskim, znajdujący się w hierarchii nad chorążym i pod starszym chorążym sztabowym.Oznaczenie starszy chorąży.
 • Definicja KAPRAL STARSZY Co to jest starszy kapralDrugi natomiast wojskowy stopień w korpusie podoficerów, znajdujący się w hierarchii nad kapralem i pod plutonowym.Oznaczenie: 3 poziome belki starszy kapral.
 • Definicja MARYNARZ STARSZY Co to jest starszy marynarzStopień wojskowy w korpusie szeregowych w polskiej Marynarce Wojennej. Oznaczenie: pozioma belka starszy marynarz.
 • Definicja SIERŻANT STARSZY Co to jest sierżantStopień wojskowy w korpusie podoficerów w Wojsku Polskim, występujący w hierarchii nad sierżantem i pod młodszym chorążym. Oznaczenie: podwójna ukośna starszy sierżant.
 • Definicja MAT STARSZY Co to jest wojskowy w korpusie podoficerów w polskiej Marynarce Wojennej, znajdujący się w hierarchii nad matem i pod bosmanmatem.Oznaczenie: cztery poziome belki starszy mat.
 • Definicja FLESZA STRZAŁCZAN Co to jest rodzaj szańca- samodzielne, polowe, otwarte dzieło o narysie bastionowym fortyfikacyjne wysunięte na przedstok innego elementu obronnego. Umożliwiał strzałczan (flesza).
 • Definicja STUTZPUNKT Co to jest niemieckie umocnione pozycje obronne z okresu II wojny światowej, na które składało się: ogrodzenie z ciężkich bali, schron, wieże obserwacyjne, stanowiska stutzpunkt.
 • Definicja SKOT Co to jest pływający transporter opancerzony, przygotowany i skonstruowany w Czechosłowacji w 1967 r., modernizowany w Polsce i od 1963 r wytwarzany w FSC w Lublinie skot.
 • Definicja BOSMAN STARSZY Co to jest bosmanStopień wojskowy w korpusie podoficerów w polskiej Marynarce Wojennej, znajdujący się w hierarchii nad bosmanem i pod młodszym chorążym marynarki starszy bosman.
 • Definicja STRAŻNICA Co to jest wolnostojąca wieża, która w dawnych fortyfikacjach była w pierwszej kolejności punktem obserwacyjnym. Ze strażnicy obserwujący mieli widok na rozległy region strażnica.
 • Definicja SAJDAK SAHAJDAK Co to jest in. kołczan,skórzany pokrowiec na łuk i strzały. Sahajdak składał się z łubia (futerał na łuk) i kołczanu ( futerał na strzału do łuku, których przeważnie sahajdak (sajdak).
 • Definicja SCHRON Co to jest przedmiot fortyfikacyjny, wykorzystywany do prowadzenia ognia, obserwacji, zarządzania walką, ochrony żołnierzy i cywili ( w zależności od przeznaczenia schron.
 • Definicja PRZECIWLOTNICZA SZCZELINA Co to jest przeciwlotnicza- przedmiot, budowla ochronna, która przeważnie ma kształt długiego, wąskiego tunelu o zygzakowatej linii. Jako przedmiot ochronny lokalizowany szczelina przeciwlotnicza.
 • Definicja SPŁONKA Co to jest ładunek materiału wybuchowego, bardzo czułego na uderzenie, który umieszczony w metalowej rurce służył do inicjowania eksplozji materiału wybuchowego. Spłonki spłonka.
 • Definicja ŚRÓDSZANIEC Co to jest centralny pkt. twierdzy będący ostatnim punktem oporu obrońców. W dawnych zamkach rolę śródszańca pełnił stołp, a w twierdzach fortowych- cytadela albo jeden z śródszaniec.
 • Definicja MARYNARKI CHORĄŻY STARSZY Co to jest marynarkiStopień wojskowy w korpusie podoficerów w polskiej Marynarce Wojennej, znajdujący się w hierarchii nad chorążym marynarki i pod starszym chorążym starszy chorąży marynarki.
 • Definicja STARSZY CHORĄŻY SZTABOWY MARYNARKI Co to jest sztabowy marynarkiNajwyższy stopień wojskowy w korpusie podoficerów w polskiej Marynarce Wojennej, znajdujący się w hierarchii nad starszym chorążym marynarki starszy chorąży sztabowy marynarki.
 • Definicja STEN Co to jest pistolet maszynowy armii brytyjskiej od 1941 r.  do lat 50-tych. Nazwa STEN powstała jako skrót nazwisk projektantów: Reginalda Sheperda i Harolda Turpina i sten.
 • Definicja STRZELNICA Co to jest te ma wielorakie znaczenie: 1) otwór w ogniowym obiekcie w formie wąskiego okna wykorzystywany  do prowadzenia ognia strzeleckiego albo artyleryjskiego strzelnica.
 • Definicja SZAMSZIR Co to jest zakrzywiona szabla perska o ostrym zakończeniu głowni. Ze względu swego kształtu zwana ogonem lwa. Była stosowana w XVI- XIX w. W przeciwieństwie od broni szamszir.
 • Definicja SZANIEC Co to jest umocnienie polowe, na które składały się dwa fundamentalne przedmioty: fosa i ziemny wał. Na przestrzeni dziejów budowano szańce o zróżnicowanym narysie i szaniec.

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja Szaniec, Szamszir, Strzelnica, Sten, Starszy Chorąży Sztabowy Marynarki, Starszy Chorąży Marynarki, Śródszaniec, Spłonka, Szczelina Przeciwlotnicza, Schron informacje.

Co to jest Szaniec, Szamszir, Strzelnica, Sten, Starszy Chorąży znaczenie.