krzyżówka warszawski krzyż co to jest
ENCYKLOPEDIA Warszawski Krzyż Powstańczy, Wał, Wyrzutnik, Wycior, Wakizashi, Wiatrówka, Wilcze Doły.

Jak to działa W

 • Definicja PIASKIEM Z WOREK Co to jest czasowe umocnienie militarne, przeciwpowodziowe albo inne. Worki kiedyś były realizowane z włókien naturalnych, dziś z kolei z miękkich włókien sztucznych worek z piaskiem.
 • Definicja WICEADMIRAŁ Co to jest wojskowy w korpusie oficerów admirałów, znajdujący się w hierarchii nad kontradmirałem i pod admirałem floty.Odpowiednik w Wojskach Lądowych i Siłach wiceadmirał.
 • Definicja WAROWNIA Co to jest albo zespól budynków ufortyfikowane wałami ziemnymi, mające za zadanie utrzymanie  i pilnowanie porządku na ustalonym obszarze, a również ochronę istotnych warownia.
 • Definicja WIEZDIECHOD Co to jest pierwszy rosyjski prototyp czołgu, aczkolwiek zbudowany w 1915 r., miał już wszystkie przedmioty współczesnego czołgu: pancerny kadłub, uzbrojenie umieszczone wiezdiechod.
 • Definicja WINCHESTER Co to jest amerykański karabin powtarzalny z zamkiem dwutaktowym, który był przeładowywany przy użyciu dźwigni. Winchester to udoskonalona wersja karabinu Henry'ego winchester.
 • Definicja DOŁY WILCZE Co to jest średniowieczne zamaskowane rowy, które regularnie na dnie miały wbite pionowo zaostrzone pale. Wilcze doły tworzono aby zatrzymać ciężką jazdę, co umożliwiało wilcze doły.
 • Definicja WIATRÓWKA Co to jest ręcznej pneumatycznej broni sportowej, gdzie naboje są wyrzucane w konsekwencji rozprężenia powietrza uprzednio sprężonego. Wiatrówki są stosowane zarówno w wiatrówka.
 • Definicja WAKIZASHI Co to jest japoński miecz jednosieczny (broń biała). Posiada głownię o długości 30-45 cm, w większości posiadającą wzdłużną, wzmacniającą krawędź zwaną shinogi. Przy wakizashi.
 • Definicja WYCIOR Co to jest budowie podłużnej, elastyczny bądź sztywny o zmiennym przekroju poprzecznym, wykorzystywany do czyszczenia przewodów luf broni palnej. Rozróżniano  wyciory wycior.
 • Definicja WYRZUTNIK Co to jest Wyrzutnik- część broni palnej, wykorzystywany do wyrzucania łuski z komory po strzale albo usuwania nie wystrzelonego naboju na zewnątrz broni wyrzutnik.
 • Definicja WAŁ Co to jest fundamentalnych na przestrzeni dziejów obiektów fortyfikacyjnych, który miał kształt podłużnego usypiska o zróżnicowanym profilu, długości, przeznaczeniu i tym wał.
 • Definicja POWSTAŃCZY KRZYŻ WARSZAWSKI Co to jest PowstańczyPolskie odznaczenie wojenne ustanowione w 1981 roku. Nadawany był poprzez Radę Państwa do 1989 roku, a w dalszym ciągu poprzez Prezydenta RP warszawski krzyż powstańczy.

Definicje i informacje

Dla prawdziwych panów pojęcia. Męskie sprawy, dla niego.

Definicja ENCYKLOPEDIA Warszawski Krzyż Powstańczy, Wał, Wyrzutnik, Wycior, Wakizashi, Wiatrówka, Wilcze Doły, Winchester, Wiezdiechod, Warownia, Wiceadmirał, Worek Z Piaskiem informacje.

Co to jest Krzyżówka Warszawski Krzyż Powstańczy, Wał, Wyrzutnik, Wycior znaczenie.