Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

decentralizacja

Decentralizacja

proces przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych.

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • dziś Aachen w Niemczech, stolica Karola Wielkiego, w latach 813-1531 miejsce.
  • powstałe 16 VIII 1914 przedstawicielstwo ugrupowań Galicji opowiadających się w.
  • wzorowana na Akademii Nauk ZSRR instytucja naukowa powołana 30 X 1951 (z.