Czym jest Decentralizacja

Definicja decentralizacja

Czy przydatne?

Co to jest: proces przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych.

Inne części niż Decentralizacja na literkę D.

Analiza danych, wyjaśnienie:

Do czego jest decentralizacja opis. W historii znaczenie Decentralizacja analiza.