decentralizacja
Definicja decentralizacja. Pojęcie centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień znaczy. Definicja Decentralizacja wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Definicja decentralizacja

Co to jest: mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych

Słownik części Decentralizacja na literkę D.