decentralizacja
desc

Czy przydatne?

Definicja Decentralizacja

Co to znaczy: mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych

Kim jest decentralizacja znaczenie w Postać biografia D .