Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

decentralizacja

Decentralizacja

proces przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych.

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • układ o współpracy regionalnej między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją.
  • konkurencyjna wobec EWG organizacja typu unii celnej integrująca gospodarczo.
  • działaczka socjal., potem komunist. Od 1923 w PPS. W 1941 wstąpiła do WKP(b).