Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

decentralizacja

Decentralizacja.

proces przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych..

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • wojna o niepodległość Czeczenii, dawnej republiki autonomicznej w ramach ZSRR.
  • 1. w staroż. Rzymie najwyższy urzędnik w dobie republiki wybierany od momentu.
  • żołnierz legionu rzym.; uzbrojenie: hełm, pancerz, prostokątna tarcza.