Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

Administracyjnych uprawnień ich rozszerzenia kierunku w szczebli niższych organów rzecz na centralnych władz uprawnień szczegółowych przekazywania proces

decentralizacja

Decentralizacja.

proces przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych..

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • port w pn. Norwegii, a równocześnie końcowy punkt linii kolejowej, którą.
  • książę, polityk i przemysłowiec galic., jeden z czołowych przedstawicieli pracy.
  • największy poeta niem. romantyzmu. Działał gł. w Weimarze. Najsłynniejsze.