Czym jest Decentralizacja

Czy przydatne?

Definicja decentralizacja

Co to jest: mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych

Inne części niż Decentralizacja na literkę D.