decentralizacja
Definicja decentralizacja: centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień. Co znaczy Decentralizacja biografia.

Czy przydatne?

Definicja decentralizacja

Co to jest: mechanizm przekazywania szczegółowych uprawnień władz centralnych na rzecz organów niższych szczebli w kierunku rozszerzenia ich uprawnień administracyjnych

Bohater Decentralizacja na D.