międzynarodówka co to jest
Definicja Międzynarodówka I: współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona.

Czy przydatne?

Definicja Międzynarodówka I

Co to znaczy: pierwsza międzynar. organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy zarówno Marksa, jak M. Bakunina, P.J. Proudhona; w latach 70. przewagę zyskali marksiści; I M. popierała walkę o prawa demokr. i polit., organizowała poparcie i pomoc materialną dla strajkujących robotników; w swoich uchwałach postulowała 8-godzinny dzień pracy, skrócenie dnia pracy dzieci, ochronę kobiet; od 1872 władze I M. (porada Generalna) w Nowym Jorku; w 1876 z racji na nie dające się zwalczyć duży wewn. różnych frakcji rozwiązana

Kim jest Międzynarodówka I znaczenie w Postać biografia M .