przykłady monarchia stanowa co to jest
DEFINICJA Monarchia Stanowa, Millenerzy, Medici Lorenzo De, Zw. Il Magnifico, Wawrzyniec Wspaniały.

Postacie historyczne, biografia na M

 • Kim był STANISŁAW MONIUSZKO Co zrobił w Wilnie, potem dyrygent teatru; od VIII 1858 w Warszawie dyr. opery pol. w Teatrze Ogromnym; uczestnik manifestacji patriotycznych 1861-62; jeden z czołowych moniuszko stanisław.
 • Kim był II MENELIK Co zrobił Etiopia); zwiększył terytorium państwa; pokonał armię wł. w bitwie pod Aduą (1 III 1896); po tej bitwie Włochy uznały niepodległość Abisynii; zapoczątkował menelik ii.
 • Kim był HELLENISTYCZNE MONARCHIE Co zrobił imperium Aleksandra Wielkiego, obejmowały tereny Macedonii, Grecji i dawnego państwa pers. W toku walk pomiędzy najbliższymi współpracownikami Aleksandra monarchie hellenistyczne.
 • Kim był STANISŁAW MIKOŁAJCZYK Co zrobił Stronnictwa Ludowego, od 1939 na emigracji. 1940-43 wicepremier, 1943-44 premier rządu Rzeczypospolitej na wychodźstwie, po powrocie do Polski 1945 wicepremier mikołajczyk stanisław.
 • Kim był TOMASZ MALINOWSKI Co zrobił Towarzystwa Demokratycznego Polskiego; uczestnik stworzenia listopadowego; od VIII 1832 czł. TDP; współtwórca Wielkiego Manifestu TDP, w 1837 i 1842-44 malinowski tomasz.
 • Kim był WCZESNOFEUDALNA MONARCHIA Co zrobił we inicjalnym średniow. typ monarchii, gdzie kraj było traktowane jako własność prywatna panującego ( kraj patrymonialne monarchia wczesnofeudalna.
 • Kim był MEZOPOTAMIA Co zrobił kraina w staroż., położona pomiędzy Eufratem i Tygrysem i nad ich dopływami (dziś Irak). Najstarsza na Bliskim Wschodzie kolebka cywilizacji; żyzne tereny mezopotamia.
 • Kim był CLAUDIO MONTEVERDI Co zrobił wł. kompozytor, jeden z najwybitniejszych kompozytorów wczesnego baroku. Opera Orfeusz stała się fundamentem rozwoju późniejszej muzyki dramatycznej monteverdi claudio.
 • Kim był FERDYNAND MAGELLAN Co zrobił żeglarz i podróżnik portug., od 1519 w służbie hiszp. Podjął pierwszą wyprawę dookoła świata (1519-21), w trakcie której zginął na Filipinach magellan ferdynand.
 • Kim był KORWIN MACIEJ Co zrobił od 1469, syn Janosa Hunyadiego. W wojnie o tron czes. zajął Morawy, Łużyce i znaczące obszary Śląska. W dalszym ciągu w wojnie z cesarzem niem. opanował maciej korwin.
 • Kim był LESZCZYŃSKA MARIA Co zrobił córka Stanisława Leszczyńskiego, żona króla Francji Ludwika XV (od 1725). Z jej osobą powiązane było stronnictwo dewotów na dworze franc maria leszczyńska.
 • Kim był STANISŁAW MAŁACHOWSKI Co zrobił Czteroletniego (1788-1792), zwolennik reform, opowiadał się za sojuszem z Prusami i dziedzicznością tronu i za przyznaniem mieszczanom większych praw małachowski stanisław.
 • Kim był ROMANOW II MIKOŁAJ Co zrobił Aleksandra III. Niechętny reformom, niezręczny w doborze współpracowników. Zmuszony do liberalizacji rządów wskutek rewolucji 1905 błyskawicznie wrócił do mikołaj ii romanow.
 • Kim był MEROWINGÓW MONARCHIA Co zrobił odmiennie monarchia merowińska. Zobacz Merowingowie; kraj Franków monarchia merowingów.
 • Kim był MARTYRES Co zrobił dosł. z gr. świadkowie, męczennicy za wiarę we inicjalnym chrześcijaństwie martyres.
 • Kim był JÓZSEF MINDSZENTY Co zrobił 1945), więziony poprzez komunistów w latach 1948-56. Przejściowo uwolniony poprzez powstańców 1956, kolejne 15 lat spędził w ambasadzie USA w Budapeszcie. W mindszenty józsef.
 • Kim był ALEXANDRE MILLERAND Co zrobił dziennikarz. W latach 1889-1902 min. handlu i przemysłu, pierwszy socjalista w burżuazyjnym rządzie franc., co doprowadziło do konfliktu z partią i millerand alexandre.
 • Kim był ORDYNARYJNY POLSKI MERKURIUSZ Co zrobił pierwsza pol. gazeta drukowana, ukazująca się poprzez kilka miesięcy w 1661. Powstał z inspiracji króla Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii "merkuriusz polski ordynaryjny".
 • Kim był GIUSEPPE MAZZINI Co zrobił przywódców ruchu nar.-wyzwoleńczego, dziennikarz, prawnik; w 1831 zał. Młode Włochy, potem Młodą Europę; w 1848 walczył we Włoszech pod wodzą G. Garibaldiego mazzini giuseppe.
 • Kim był SEKO SESE MOBUTU Co zrobił w latach 1965-97. Przedtem jako szef sztabu generalnego przeprowadził zamach stanu przy poparciu USA i Belgii, przejmując władzę 14 IX 1960. Odsunął od władzy mobutu sese seko.
 • Kim był MISJA Co zrobił systematyczna akcja wyznawców danej religii albo wyznania w celu ich krzewienia; również placówka zajmująca się taką działalnością misja.
 • Kim był MNICH Co zrobił zakonnik w zakonie ścisłym ( zakon mnich.
 • Kim był MEMORANDUM Co zrobił pismo dyplomatyczne dołączone do noty albo wręczone osobiście, dotyczące przedmiotu rokowań pomiędzy stronami memorandum.
 • Kim był MOLTKE HELMUT VON, STARSZY Co zrobił wojsk., organizator armii; od 1858 szef sztabu generalnego, kierował zwycięskimi kampaniami przeciw Danii (1864), Austrii (1866) i Francji (1870-71); w moltke helmut von, starszy.
 • Kim był JAMES MONROE Co zrobił doktryny Monroego (1823 monroe james.
 • Kim był KAROL MIARKA Co zrobił Śląsku, dziennikarz, poeta i wydawca; 1850-69 nauczyciel, organista i poeta gminny w rodzinnej wsi; od 1861 współpracował z Gwiazdką Cieszyńską , w 1869-81 miarka karol.
 • Kim był WIACZESŁAW MOŁOTOW Co zrobił 1930-1941). Lider bolszewicki, od 1921 w KC WKP(b), wieloletni min. spraw zagr. (1939-1949, 1953-1957), zaufany i wierny współpracownik J. Stalina. Jako szef mołotow wiaczesław.
 • Kim był MIĘDZYMORZE Co zrobił datującej się z 1920, którą próbowano realizować w Polsce międzywojennej przez tworzenie bloku krajów sprzymierzonych od Bałtyku po M. Czarne. Państwa te pod międzymorze.
 • Kim był ANTONINA MARIA Co zrobił żona Lud- wika XVI; była rozrzutna, nie lubiana we Francji; po 1789 zabiegała o interwencję zbrojną Austrii; w 1793 skazana za zdradę i ścięta maria antonina.
 • Kim był MESJASZ Co zrobił pomazaniec, oczekiwany i zapowiadany wybawiciel, sprawiedliwy król zesłany z niebios, aktualny w różnych nurtach wierzeń, szczególnie w judaizmie (oczekiwany mesjasz.
 • Kim był HABSBURG II MAKSYMILIAN Co zrobił władca Czech od 1562, Węgier od 1563, cesarz rzym.-niem. od 1564. Prowadził tolerancyjną politykę rel maksymilian ii habsburg.
 • Kim był AMADEUS WOLFGANG MOZART Co zrobił grając na instrumentach klawiszowych. Znakomity reprezentant szkoły wiedeńskiej w muzyce, jeden z głównych klasyków muzyki, ogromnie płodny (49 symfonii, 28 mozart wolfgang amadeus.
 • Kim był MARIA LUDWIKA GONZAGA, W POLSCE ZNANA JAKO LUDWIKA MARIA GONZAGA Co zrobił 1646), a od 1649 Jana Kazimierza. Zyskała poważny wpływ na rządy będąc promotorem reform państwa po wojnie 1655-60, popierała kandydaturę franc. do tronu pol maria ludwika gonzaga, w polsce znana jako ludwika maria gonzaga.
 • Kim był MELANCHTON PHILIPP, WŁAŚC. PHILIPP SCHWARZERD Co zrobił bliski współpracownik M. Lutra, autor fundamentalnych kanonów wiary luterańskiej. Próbował mediować w sporze z katolikami melanchton philipp, właśc. philipp schwarzerd.
 • Kim był MULAT Co zrobił człowiek urodzony ze związku białego mężczyzny z Murzynką albo białej kobiety z Murzynem mulat.
 • Kim był MAŁGORZATA DE VALOIS, ZW. KRÓLOWĄ MARGOT Co zrobił siostra ostatnich Walezjuszy na tronie franc., żona króla franc. Henryka IV. Głośna ze względu skandalicznego życia osobistego. Autorka Pamiętników małgorzata de valois, zw. królową margot.
 • Kim był OBYWATELSKA MILICJA Co zrobił policji w Polsce w latach 1944-1990. Do 1956 podległa Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewn. Prócz pilnowania porządku milicja obywatelska.
 • Kim był MOJRA Co zrobił przeznaczenia, pierwotnie odwieczna siła kosmiczna odpowiedzialna za los i uporządkowanie świata; pilnowała, aby bogowie i ludzie nie przekraczali wyznaczonych mojra.
 • Kim był MAUROWIE Co zrobił nazwa nadawana poprzez Europejczyków Arabom zamieszkującym Płw. Pirenejski (od VIII w. do 1492) i Afrykę Płn maurowie.
 • Kim był MACIERZ SZKOLNA KSIĘSTWA CIESZYŃSKIEGO Co zrobił zał. w 1885, zorganizowała i utrzymywała sporo pol. szkół elementarnych, średnich i zawodowych na Śląsku Cieszyńskim. Zobacz także Polska Macierz Szkolna macierz szkolna księstwa cieszyńskiego.
 • Kim był LAW BERNARD MONTGOMERY Co zrobił 8 armii bryt. w kampanii afrykańskiej, zwycięzca pod Al-Alamajn, 1944-45 dow. 21 Ekipy Armii w okresie inwazji na pn. Francję i Niemcy montgomery bernard law.
 • Kim był MITRA Co zrobił i Słońca. Przedstawiany z legendarnym bykiem kosmicznym, którego ujarzmił. W momencie hellenistycznym kult M. szerzył się pośród ubogich, przeszczepiony do mitra.
 • Kim był MERKATOR, WŁAŚC. GERHARD KREMER Co zrobił autor map, globusów i atlasów (pierwszy użył tej nazwy), w 1569 wydał słynną mapę świata. Mapa M. odwzorowuje kąty południków i równoleżników, stąd znalazła merkator, właśc. gerhard kremer.
 • Kim był LEON MAZURKIEWICZ Co zrobił emigracyjny; 1844 jeden z głównych współpracowników ks. P. Ściegiennego; 1844-46 uczestniczył w przygotowaniach do stworzenia w Galicji; od 1848 na emigracji mazurkiewicz leon.
 • Kim był NELSON MANDELA Co zrobił Południowej Afryki. Wieloletni lider głównej organizacji czarnej ludności, Afrykańskiego Kongresu Narodowego, walczącej z apartheidem. Spędził 26 lat w mandela nelson.
 • Kim był MASWERK Co zrobił w architekturze gotyckiej kamienny albo ceglany motyw dekoracyjny wypełniający okna bądź prześwitujące części balustrad maswerk.
 • Kim był FRANÇOIS MITTERRAND Co zrobił latach 1981-95, przedtem jeden z liderów Partii Socjalistycznej i pierwszy prezydent Francji z tej opcji polit. Wzorem swych poprzedników gen. Ch. de Gaulle'a mitterrand françois.
 • Kim był IGNACY MOŚCICKI Co zrobił Lwow., współtwórca pol. przemysłu chemicznego. W latach 1926-39 prezydent Rzeczpospolitej, po 1935 lider tak zwany ekipy zamkowej w sanacji, w pocz. II wojny mościcki ignacy.
 • Kim był MACCARTYZM Co zrobił prawdziwych i rzekomych agentów ZSRR działających w administracji USA i całym państwie, zapoczątkowana w 1950 poprzez senatora J. McCarthy'ego, a prowadzona w maccartyzm.
 • Kim był MAFIA Co zrobił przestępcza powstała na Sycylii, głęboko zakorzeniona w lokalnej tradycji. Masowa emigracja Włochów do USA w XIX w. spowodowała jej przeniesienie do USA. Mafia mafia.
 • Kim był MEDYTACJA Co zrobił rozważanie, głębokie rozmyślanie; w religii: czas głębokiej, skupionej modlitwy bądź dzieła literackie pomocne do rozmyślań medytacja.
 • Kim był SAMUEL MORSE Co zrobił amer. wynalazca aparatu telegraficznego (1837) i alfabetu nazwanego jego imieniem (1844 morse samuel.
 • Kim był MAMELUCY Co zrobił złożona z niewolników kaukaskich (Gruzinów, Azerów, Ormian). Od XV w. wyrósłszy na elitę państwie rządzili krajem aż do końca XVIII w mamelucy.
 • Kim był JÓZEF ANTONI MADALIŃSKI Co zrobił kawalerii nar. zaczął swym marszem na Kraków stworzenie kościuszkowskie. Brał udział w bitwach pod Racławicami i Szczekocinami, bronił Warszawy. Po upadku madaliński antoni józef.
 • Kim był JULES HARDOUIN MANSART Co zrobił reprezentant baroku klasycystycznego. Pracował raczej dla Ludwika XIV. Główne dzieła to Wersal, Grand Trianon w Wersalu, kościół Inwalidów w Paryżu, liczne mansart-hardouin jules.
 • Kim był KAZIMIERZ MAŁACHOWSKI Co zrobił stworzenia listopadowego; 1792 uczestnik kampanii pol.- -ros.; 1794 dowodził artylerią pod Racławicami; służył w armii Księstwa Warsz., w latach 1815-18 małachowski kazimierz.
 • Kim był JAN MUSKATA Co zrobił rządów królów czes. w Polsce, faworyzował duchowieństwo niem. Po buncie wójta Alberta, który poparł, zmuszony do opuszczenia Krakowa na kilka lat. Zobacz także muskata jan.
 • Kim był WIŚNIOWIECKI KORYBUT MICHAŁ Co zrobił księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Pozbawiony talentów polit. ( mówił wprawdzie ośmioma językami, lecz w żadnym z nich nie miał nic ciekawego do powiedzenia michał korybut wiśniowiecki.
 • Kim był ADAM MICHNIK Co zrobił latach PRL wielokrotnie represjonowany i więziony za działalność opozycyjną wobec polityki PZPR. Członek KOR, doradca NSZZ Solidarność , od 1989 red. nacz michnik adam.
 • Kim był MAC-MAHON PATRICE DE Co zrobił uczestniczył w wojnie krymskiej, przyczynił się w 1855 do zdobycia Sewastopola; w 1859 w trakcie wojny z Austrią zwyciężył w bitwie pod Magentą (za co mac-mahon patrice de.
 • Kim był OBLĘŻNICZE MACHINY Co zrobił oblężnicza, taran, machiny miotające strzały i kamienie - skorpiony, balisty, poroki, i tym podobne) stosowany od staroż. do XVII w oblężeniach miast machiny oblężnicze.
 • Kim był MOJRY Co zrobił siostry odpowiedzialne za los człowieka: Kloto - przędzie nić życia, Lachesis - przydziela użytek (jest to nić życia) i strzeże go, Atropos ( Nieodwracalna mojry.
 • Kim był ANDRZEJ JAN MORSZTYN Co zrobił Zasłynął jako autor liryki dworskiej, regularnie o udziwnionym temacie; mistrz formy. Zbiory wierszy Kanikuła lub psia gwiazda. W 1683 został oskarżony o morsztyn jan andrzej.
 • Kim był KONSTYTUCYJNA MONARCHIA Co zrobił konstytucja ustala status władzy monarchy i organów przedstawicielskich (parlamentu); na mocy konstytucji monarcha dzieli władzę z organem przedstawicielskim monarchia konstytucyjna.
 • Kim był MESJANIZM Co zrobił wyzwoliciela ( mesjasza), występująca u narodów, które utraciły niepodległość; 2. w 1 poł. XIX w. pogląd historiozoficzny przypisujący nar. polskiemu misję mesjanizm.
 • Kim był MARKSIZM Co zrobił ekon. i społ.-polit. ukształtowany w latach 40. XIX w. jako ideologia związana genetycznie z walką klasową proletariatu; artysty: K. Marks i F. Engels marksizm.
 • Kim był WALECZNY MICHAŁ Co zrobił hospodar wołoski, mołdawski i książę siedmiogrodzki (1599). Wskutek wyprawy J. Zamoyskiego utracił wszystkie 3 księstwa michał waleczny.
 • Kim był MERKANTYLIZM Co zrobił XVI-XVII w. widząca źródło bogactwa w handlu zagr. (zwł. dodatnim bilansie handlowym) i rozwoju chronionej przed konkurencją i wspieranej poprzez kraj krajowej merkantylizm.
 • Kim był CLAUDE MONET Co zrobił głośny franc. rysownik impresjonistyczny. Dzieła między innymi Impresja - wschód słońca, Katedra w Rouen monet claude.
 • Kim był SEWERYN MIELŻYŃSKI Co zrobił wielkopol.; uczestnik stworzenia listopadowego, 1831-42 na emigracji, od 1836 czł. TDP; brał udział w przygotowaniach do stworzenia 1946; uczestnik stworzenia mielżyński seweryn.
 • Kim był HILARY MINC Co zrobił gosp. w początkach PRL. Członek KPP, współorganizator Związku Patriotów Polskich i Centralnego Biura Komunistów Polskich w ZSRR. W PRL czł. Biura Polit. KC PPR minc hilary.
 • Kim był MEMFIS Co zrobił najstarsza stolica staroż. Egiptu, ośrodek kultu Ptaha, do dziś pozostały słynne ruiny piramid memfis.
 • Kim był KAMPF MEIN Co zrobił głośny tytuł dzieła A. Hitlera wydanego 1925-27 przedstawiającego program narodowego socjalizmu mein kampf.
 • Kim był MANDARYN Co zrobił w dawnych Chinach wyższy urzędnik mandaryn.
 • Kim był MIŁKOWSKI ZYGMUNT, PSEUD. TEODOR TOMASZ JEŻ Co zrobił działacz niepodl. na emigracji, uczestnik rewolucji węg. 1848-49; emisariusz TDP na Bałkanach i w Galicji; w 1863 organizował za granicą pomoc wojsk. dla miłkowski zygmunt, pseud. teodor tomasz jeż.
 • Kim był MANUFAKTURA Co zrobił już jest podział pracy (jeden pracownik nie wykonuje całego produktu, tylko jego pewną część), lecz jest ona nadal realizowana ręcznie (bez napędu manufaktura.
 • Kim był SKUPU MINISTERSTWO Co zrobił powstało w miejsce Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w 1953 w celu nadzorowania obowiązkowych dostaw produktów rolnych poprzez rolników indywidualnych ministerstwo skupu.
 • Kim był MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE Co zrobił celem pokojowego rozstrzygania sporów pomiędzy krajami. Od stworzenia ONZ przy tej organizacji. Polska przyjęła jurysdykcję M.T.S. w 1990 międzynarodowy trybunał sprawiedliwości w hadze.
 • Kim był MARIA I TUDOR, ZW. KRWAWĄ Co zrobił Katarzyny Aragońskiej, królowa Anglii i Irlandii (od 1553); prześladowała zwolenników reformacji i ponownie podporządkowała Kościół anglikański Rzymowi maria i tudor, zw. krwawą.
 • Kim był PARLAMENTARNA MONARCHIA Co zrobił XVIII w. w W. Brytanii, gdzie decydującą rolę odgrywa rząd powoływany poprzez przewarzająca część parlamentarną; monarcha pełni jedynie funkcje monarchia parlamentarna.
 • Kim był METOJKOWIE Co zrobił terenie polis, nie mający ?Xadnych uprawnień. Obciążeni na rzecz państwa szczególnym podatkiem i służbą wojsk. Najczęstszymi zajęciami m. były handel i metojkowie.
 • Kim był MWD Co zrobił Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ZSRR utworzone w 1946 po zmianie nazwy poprzez NKWD mwd.
 • Kim był STABILIZACJA MAŁA Co zrobił moment poprawy nastrojów społ. w pierwszych latach rządów W. Gomułki w Polsce (po 1956) związany z nadziejami na stopniowe polepszenie sytuacji gosp "mała stabilizacja".
 • Kim był DOUGLAS MACARTHUR Co zrobił Filipin przed Japończykami 1941, później dow. sił sojuszniczych pd.-zach. Pacyfiku i wyzwoliciel Filipin. W 1945 przyjmował kapitulację Japonii, w dalszym macarthur douglas.
 • Kim był MURAWIOW-APOSTOŁ SIERGIEJ I. Co zrobił podpułkownik, ros. działacz rewol., dekabrysta; należał do Tow. Południowego; inicjator rozmów dekabrystów z pol. Tow. Patriotycznym. Zobacz dekabryści murawiow-apostoł siergiej i..
 • Kim był MIĘDZYSOJUSZNICZA KOMISJA RZĄDZĄCA I PLEBISCYTOWA NA GÓRNYM ŚLĄSKU Co zrobił wersalskiego składała się z przedstawicieli Francji, W. Brytanii i Włoch. Przewodniczącym jej został Francuz, gen. Henri Le Rond. Miała ona rządzić na terenie międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa na górnym śląsku.
 • Kim był LUDWIK MIEROSŁAWSKI Co zrobił wojskowości, dowódca powstańczy, gen.; uczestnik stworzenia listopadowego; na emigracji czł. Młodej Polski, od 1843 w TDP; w 1845 wyznaczony na wodza mierosławski ludwik.
 • Kim był MARCHIA Co zrobił Niemczech tworzony w celu lepszego zabezpieczenia granic okręg nadgraniczny (tak zwany margrabstwo), zarządzany poprzez margrabiego mającego specjalne marchia.
 • Kim był NICCOLO MACHIAVELLI Co zrobił republikanin. Własne doświadczenia zbierał raczej we Florencji, lecz i w trakcie podróży dyplomatycznych do różnych państw. Najgłośniejszym jego dziełem jest machiavelli niccolo.
 • Kim był MILLENNIUM Co zrobił uroczyste obchody rel. w rocznicę tysiąclecia chrztu Polski za Mieszka I, zapoczątkowane w kwietniu 1966 millennium.
 • Kim był STUART MARIA Co zrobił w latach 1558-60 we Francji żona następcy tronu, a w dalszym ciągu króla Franciszka II. W 1567 zmuszona w Szkocji do abdykacji na rzecz syna Jakuba VI. Na maria stuart.
 • Kim był V MOHAMMAD Co zrobił sułtan Maroka od 1927, władca od 1957; swą polityką (mimo wielu represji ze strony Francuzów) przyczynił się do wywalczenia niepodległości poprzez Maroko mohammad v.
 • Kim był DE JOSEPH MAISTRE Co zrobił polit., rzecznik tradycjonalizmu chrześc., konserwatyzmu i legitymizmu; przeciwnik idei rewolucji franc. i filozofii oświecenia; monarchista, zwolennik maistre joseph de.
 • Kim był SZKOLNA MACIERZ Co zrobił we Lwowie w 1880 poprzez J.I. Kraszewskiego, wydawało i rozpowszechniało literaturę popularną wykorzystywaną upowszechnianiu wiedzy pośród młodzieży wiejskiej macierz szkolna.
 • Kim był WITTELSBACH I MAKSYMILIAN Co zrobił elektor Rzeszy od 1623. Lider Ligi Katolickiej od 1609. Za pomoc w walce ze stanami czes. i elektorem Palatynatu uzyskał tytuł elektorski od cesarza maksymilian i wittelsbach.
 • Kim był MANIFESTACJE PATRIOTYCZNE 1860-61 Co zrobił Warszawie, potem także na prowincji i poza Królestwem Pol.; pierwsze m.p.: pogrzeb generałowej Sowińskiej (11 VI 1860) i obchody rocznicy stworzenia manifestacje patriotyczne 1860-61.
 • Kim był CZESŁAW MIŁOSZ Co zrobił eseista. W jego liryce występuje obiekt katastrofizmu i próba konfrontacji uniwersalnych wartości z doświadczeniami historii XX w. Na emigracji od 1951 miłosz czesław.
 • Kim był MEKKA Co zrobił święte miasto islamu na Płw. Arabskim, zobacz Mahomet; Kaaba mekka.
 • Kim był POLSKA MYŚL Co zrobił emigracyjne pismo polit.-kulturalne Stronnictwa Nar. wydawane w Londynie 1941-45 i 1946-91, a od 1992 w państwie jako organ Stronnictwa Nar.-Demokr "myśl polska".
 • Kim był KAROLIŃSKA MINUSKUŁA Co zrobił krój pisma wprowadzony w dobie renesansu karolińskiego, litery okrągłe, kształtne, łatwe, wyraźniejsze od pochyłej kursywy minuskuła karolińska.
 • Kim był MEIDŻI ZW MUTSUHITO Co zrobił moment jego rządów zw. jest erą Meidżi; wskutek przewrotu została zlikwidowana władza szogunów z dyn. Tokugawa; wprowadzono reformy polit. (przychodnia mutsuhito, zw. meidżi.
 • Kim był BRANDENBURSKA MARCHIA Co zrobił ziem słow. nad dolną Hawelą poprzez Albrechta Niedźwiedzia. W XIII w. zagroziła ziemiom pol.; 1250-52 objęła ziemię lubuską. Zobacz Marchia Północna marchia brandenburska.
 • Kim był MARSYLIANKA Co zrobił Paryżu poprzez ochotników z Marsylii, idących na wojnę z Austrią (odmiennie: Pieśń bojowa Armii Renu), hymn nar. Francji od 1795; skomponowana w 1792 poprzez C "marsylianka".
 • Kim był ENTENTA MAŁA Co zrobił 1920-21 pomiędzy Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią mający bronić te państwa przed rewizjonizmem Węgier. Państwa te były sojusznikami Francji, stąd m.e mała ententa.
 • Kim był MĘCZENNICY Co zrobił ogólnie w różnych religiach osoby, które poniosły Zgon za wiarę; w chrześcijaństwie kategoria świętych. Zobacz martyres męczennicy.
 • Kim był METROPOLIA Co zrobił macierzysta wobec niezależnego miasta--kolonii, z którym podtrzymywało więzi kulturalne, polit. i rel.; 2. arcybiskupstwo; 3. w systemie kolonialnym kraj metropolia.
 • Kim był JOHN MAJOR Co zrobił 1989 kolejno: min. spraw zagr., kanclerz skarbu w 1990 i w dalszym ciągu przywódca partii konserwatywnej po dymisji M. Thatcher, w latach 1990-97 premier major john.
 • Kim był MOZAMBIK Co zrobił wsch. od 1498 do 1975; uzyskała niepodległość po rewolucji goździków w Lizbonie. W polityce wewn. toczy się nieustanny spór pomiędzy rządzącym komunizującym mozambik.
 • Kim był 1968 MARZEC Co zrobił strajków studenckich w PRL wskutek kryzysowych zjawisk w życiu gosp. i społ.--polit. rozpoczęty naprawdę 30 I zdjęciem w Warszawie z afisza Dziadów Mickiewicza marzec 1968.
 • Kim był JEAN MOREAU Co zrobił Armii Renu i Mozeli; zwyciężył wojska austr.-bawarskie w 1800 pod Hohenlinden; w 1804 zamieszany w spisek przeciw Napoleonowi I; deportowany do Stanów Zjedn. W moreau jean.
 • Kim był MAURJOWIE Co zrobił w staroż. dynastia panująca w Indiach (około 320-185 przed naszą erą), pierwszy król Maurja obronił się przed ekspansją Seleukosa I ( Seleucydzi maurjowie.
 • Kim był GUSTAV CARL MANNERHEIM Co zrobił gen. armii ros. w wojnie ros.-jap. i I wojnie świat.; 1918-1919 nacz. dow. armii fińskiej i regent Finlandii, zlikwidował stworzenie komunistyczne i wyparł mannerheim carl gustav.
 • Kim był FINANSÓW MINISTERSTWO Co zrobił powstało w 1950 w miejsce Min. Skarbu. Znaczenie M.F. wzrosło po 1989 przez wzgląd na realizacją planu Balcerowicza i wprowadzeniem gospodarki rynkowej ministerstwo finansów.
 • Kim był MAGNATERIA Co zrobił nie wszystkich krajach Europy Środk. i Wsch. (Polska, Czechy, Węgry) w XVI-XVII w. najwyższą i najbogatszą warstwę szlachty. W Polsce zwykło się za magnata magnateria.
 • Kim był MUMIA Co zrobił zwłoki zabezpieczone przed rozkładem dzięki odpowiednich substancji (balsamów); powszechnie znane ze staroż. Egiptu są mumie faraonów mumia.
 • Kim był SASKI MAURYCY Co zrobił Augusta II Mocnego, marszałek Francji (1744). Najwybitniejszy wódz franc. XVIII w. przed rewolucją. Najsłynniejsze zwycięstwo nad armią z angielskiego:-hol maurycy saski.
 • Kim był HABSBURG MAKSYMILIAN Co zrobił do tronu pol. w 1587. Przystąpił do oblężenia Krakowa. Pokonany poprzez J. Zamoyskiego pod Byczyną (1588), wzięty do niewoli. Zrzekł się pretensji do tronu maksymilian habsburg.
 • Kim był MAJORDOM Co zrobił Merowingów urzędnik pierwotnie odpowiedzialny za dwór królewski. Majordomowie z czasem poszerzyli zakres władzy stając się faktycznymi panami w kraju majordom.
 • Kim był MECENAS Co zrobił przyjaciel Oktawiana Augusta; protektor twórców, zwł. pisarzy ( Horacy, Wergiliusz). Jego imię stało się określeniem opiekunów edukacji i sztuki mecenas.
 • Kim był JÓZEF IGNACY MASSALSKI Co zrobił bp wileński, targowiczanin, zaakceptował II rozbiór Polski. Powieszony w okresie stworzenia kościuszkowskiego massalski ignacy józef.
 • Kim był ALEKSANDRYJSKIE MUZEUM Co zrobił naukowy założony poprzez Ptolemeusza Sotera w Aleksandrii w Egipcie (około 285 przed naszą erą). Celem istnienia instytucji były prace badawcze w różnych muzeum aleksandryjskie.
 • Kim był JĘDRZEJ MORACZEWSKI Co zrobił przywódców Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska (od 1893), 1907-18 poseł do parlamentu austr., 1914-17 w Legionach. Premier rządu moraczewski jędrzej.
 • Kim był PUBLICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA MINISTERSTWO Co zrobił Polsce komunist. policją polit. Ściśle współpracując z radz. służbami zwalczało opozycję między innymi pozaprawnymi sposobami masowych represji, terrorem i ministerstwo bezpieczeństwa publicznego.
 • Kim był MICHAŁ ANIOŁ, WŁAŚC. MICHELANGELO BUONARROTI Co zrobił i architekt wł. późnego renesansu. Uważany za prekursora baroku. Największe dzieła to Pieta, Mojżesz, Dawid, freski w Kaplicy Sykstyńskiej i kopuła bazyliki michał anioł, właśc. michelangelo buonarroti.
 • Kim był ROMANOW I MIKOŁAJ Co zrobił pol. 1825-31, syn Pawła I, brat Aleksandra I; przeciwnik reform, stłumił stworzenie dekabrystów, w 1826 utworzył III Oddział Kancelarii Osobistej Jego mikołaj i romanow.
 • Kim był TEODOR MORAWSKI Co zrobił historyk; 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); należał do kaliszan; od 29 I 1831 czł. Rządu Nar. (od 20 VIII min. spraw zagr.); potem na emigracji, związany z A morawski teodor.
 • Kim był MILTIADES Co zrobił sprawował władzę tyrana na płw. Chersonez jako zależny od Persów. Popierał stworzenia miast jońskich przeciw Persom, a po ich stłumieniu schronił się w miltiades.
 • Kim był MECZET Co zrobił świątynia, dom modlitw muzułmanów meczet.
 • Kim był ZEDONG MAO Co zrobił Chin. Jeden z założycieli KPCh w 1921. Po proklamowaniu Chińskiej Republiki Ludowej 1 X 1949 stanął na czele państwa. Zrezygnował z tej godności w 1959 mao zedong.
 • Kim był HABSBURG I MACIEJ Co zrobił 1611, cesarz rzym.-niem. od 1612. Jego niekonsekwentna polityka religijna doprowadziła w 1618 do wybuchu stworzenia czes., które przerodziło się w wojnę 30 maciej i habsburg.
 • Kim był MARGRABIA Co zrobił pierwotnie zwierzchnik marchii, w dalszym ciągu tytuł arystokratyczny (na przykład markiz we Francji czy Włoszech margrabia.
 • Kim był KONSTYTUCJA MAŁA Co zrobił ustalająca czasowe zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Polskiej jako republiki parlamentarno-demokr.; na jej podstawie sejm powierzył sprawowanie władzy mała konstytucja.
 • Kim był MEZIRICZI Co zrobił miejscowość na Ukrainie, archeol. odkrycie resztek chaty myśliwych sprzed kilkunastu tys. lat, sporządzonej z kości mamutów meziriczi.
 • Kim był MITOLOGIA Co zrobił zestaw mitów poszczególnych narodów (na przykład Greków); edukacja badająca mity mitologia.
 • Kim był GIEORGIJ MALENKOW Co zrobił z bliskich współpracowników Stalina i organizatorów ogromnych czystek; 1941-45 wiceprzewodn. Państwowego Kom. Obrony, od 1946 czł. Biura Polit. WKP(b malenkow gieorgij.
 • Kim był JAN MATEJKO Co zrobił Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie; stypendysta w Monachium i Wiedniu; od 1860 w Krakowie, od 1873 dyr. Szkoły Sztuk Pięknych; najwybitniejszy przedstawiciel pol matejko jan.
 • Kim był TADEUSZ MAZOWIECKI Co zrobił latach PRL początkowo (1950-1955) czł. Stowarzyszenia Pax , z którego jednak wystąpił; współzałożyciel miesięcznika Więź i jego długoletni red. nacz.; w latach mazowiecki tadeusz.
 • Kim był PAHLAWI REZA MOHAMMED Co zrobił szach Iranu w latach 1941-79, zapoczątkował reformy społ.-polit. modernizujące państwo. Wobec narastania opozycji wyjechał z Iranu w 1979. Zmarł na emigracji mohammed reza pahlawi.
 • Kim był HISTORYCZNY MATERIALIZM Co zrobił komunist. edukacja o ogólnych prawach rozwoju społeczeństwa, która konsekwentnie stosuje założenia mate-rializmu dialektycznego do badania hist. zjawisk społ materializm historyczny.
 • Kim był II MONTEZUMA Co zrobił ostatni król imperium azteckiego (Meksyk). W 1519 podporządkował się H. Cortsowi montezuma ii.
 • Kim był MAGDALENKA Co zrobił miejsce poufnych rozmów pomiędzy władzami PRL i przedstawicielami opozycji solidarnościowej w 1989 przygotowujących razem obrady Okrągłego Stołu magdalenka.
 • Kim był ROBERT MUGABE Co zrobił w bryt. Rodezji (dziś Zimbabwe), więziony w latach 1964-74, w niepodległej republice Zimbabwe od 1980 szef rządu i prezydent od 1987 o orientacji mugabe robert.
 • Kim był IGNACY MACIEJ MIELŻYŃSKI Co zrobił rysownik, oficer, dow. stworzenia śląskiego. Poseł do Reichstagu, działacz pol. ruchu nar.; w I wojnie świat. oficer niem., między innymi adiutant cesarza mielżyński maciej ignacy.
 • Kim był MEDYNA Co zrobił miasto na Płw. Arabskim, zobacz Mahomet medyna.
 • Kim był METYS Co zrobił potomek związku białego mężczyzny albo białej kobiety z Indianką albo Indianinem metys.
 • Kim był ALDO MORO Co zrobił lider wł. chadecji, pięciokrotny premier Włoch w latach 1963-68 i 1974-76; uprowadzony 16 III 1978 i zamordowany poprzez Czerwone Brygady moro aldo.
 • Kim był STUART II MARIA Co zrobił Irlandii od 1689, córka Jakuba II, żona Wilhelma III Orańskiego. Zaproszona wspólnie z mężem na tron z angielskiego: w 1688 w czasie tak zwany wspaniałej maria ii stuart.
 • Kim był TADEUSZ MOSTOWSKI Co zrobił momencie Sejmu Czteroletniego działacz stronnictwa patriotycznego; dziennikarz i wydawca Gazety Narodowej i Obcej ; uczestnik insurekcji 1794, w 1794-95 mostowski tadeusz.
 • Kim był POLSKI MONITOR Co zrobił Rzeczypospolitej Polskiej; w latach 1952-1989 dziennik urzędowy PRL. Publikuje akty prawne niższego rzędu, jak na przykład zarządzenia ministrów "monitor polski".
 • Kim był MOJŻESZ Co zrobił ludu Izraela, który wyprowadził z Egiptu ( domu niewoli ) i doprowadził do granic Kanaanu, w drodze zawierając przymierze z Jahwe. Zobacz również Dziesięcioro mojżesz.
 • Kim był LESZEK MOCZULSKI Co zrobił W PRL wielokrotnie więziony. Przywódca Konfederacji Polski Niepodległej. W 1990 i 1995 kandydat na prezydenta RP. Poseł na sejm od 1991 do 1997. Od 1996 moczulski leszek.
 • Kim był HAROLD MACMILLAN Co zrobił konserwatywny polityk bryt., premier w latach 1957-63. Zwolennik wejścia W. Brytanii do EWG macmillan harold.
 • Kim był STRAJKOWY KOMITET MIĘDZYZAKŁADOWY Co zrobił połączona reprezentacja strajkujących solidarnie zakładów pracy Gdańska (podobnie innych miast) walczących o realizację wspólnych celów od VIII 1980 międzyzakładowy komitet strajkowy.
 • Kim był I MIESZKO Co zrobił około 960, z dyn. Piastów; pierwszy hist. król państwa pol. uznawany za jego twórcę. Początkowo panował nad Wielkopolską, Kujawami, Sieradzkiem, Łęczyckiem i mieszko i.
 • Kim był MEDICI COSIMO I DE, KOSMA MEDYCEUSZ ZW. WIELKIM Co zrobił książę Florencji (od 1537), od 1569 w. ks. Toskanii. Znakomity mecenas sztuki medici cosimo i de, kosma medyceusz zw. wielkim.
 • Kim był DE CHARLES MONTALEMBERT Co zrobił działacz katol.; opowiadał się za aktywniejszą działalnością Kościoła (między innymi postulował odrębne szkolnictwo katol.), przyczynił się do konsolidacji montalembert charles de.
 • Kim był MINOS Co zrobił prawodawca (syn Zeusa i Europy, mąż Pazyfae - matki Minotaura). Utrwalił hegemonię Krety na morzu, zlikwidował korsarstwo, nawiązał kontakty z krajami gr. W minos.
 • Kim był MONTESKIUSZ, WŁAŚC. CHARLES DE MONTESQUIEU Co zrobił autor fundamentalnej pracy O duchu praw, gdzie wyłożył zasady trójpodziału władz (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej), która legła u podstaw nowoczesnej monteskiusz, właśc. charles de montesquieu.
 • Kim był CZESŁAW FIJAŁKOWSKI MŁOT Co zrobił Legionach. 1917 internowany. Od 1918 w Wojsku Pol., walczył na froncie cieszyńskim, później wsch. jako dow. batalionu. Od 1920 dow. pułku piechoty. 1926 po młot-fijałkowski czesław.
 • Kim był KAROLINGÓW MONARCHIA Co zrobił odmiennie imperium karolińskie, monarchia karolińska. Zobacz Karol Ogromny monarchia karolingów.
 • Kim był MEROWINGOWIE Co zrobił Franków w V-VIII w.; wywodzić się mieli od legendarnego Meroweusza, którego wnukiem był najznakomitszy z M., Klodwig. Podziały państwa pomiędzy spadkobierców merowingowie.
 • Kim był MOZAIKA Co zrobił z drobnych, różnokolorowych fragmentów szkła, ceramiki, kamieni i tak dalej; metoda układania takich obrazów albo motywów dekoracyjnych mozaika.
 • Kim był III MIĘDZYNARODÓWKA Co zrobił utworzona w III 1919 w Moskwie. Początkowo nastawiała się na rewol. świat., popierając wystąpienia rewol. w różnych państwach. Broniła Rosji radzieckiej. Po międzynarodówka iii.
 • Kim był STANISŁAW MACZEK Co zrobił wrześniowej dow. 10 Brygady Kawalerii, 1940 we Francji dow. 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, od 1942 dow. tworzonej w Szkocji 1 Dywizji Pancernej maczek stanisław.
 • Kim był MARIA MEDYCEJSKA, MARIE DE MEDICI Co zrobił druga żona króla franc. Henryka IV (od 1600), matka Ludwika XIII, do 1617 regentka Francji. W 1631 zmuszona do emigracji maria medycejska, marie de medici.
 • Kim był CASSINO MONTE Co zrobił miejsce założenia pierwszego klasztoru w Europie Zach. w 529 poprzez św. Benedykta ( Benedykt z Nursji, benedyktyni). M.C. wraz ze starym klasztorem monte cassino.
 • Kim był MAROKO Co zrobił Afryce, od XVII w. zjednoczony jako sułtanat, od końca XIX w. teren rywalizacji wpływów Francji, Anglii, Hiszpanii i Niemiec. W 1905 i 1911 teren będący z maroko.
 • Kim był STUART JOHN MILL Co zrobił społ., którego idee odegrały ogromną rolę w kształtowaniu ideologii liberalizmu. Był artystą z angielskiego: wersji pozytywizmu. W ekonomii zakładał mill john stuart.
 • Kim był MANDŻUKUO Co zrobił utworzone 1932 na terenie Mandżurii (pn.-wsch. Chiny) poprzez Japończyków. Naprawdę rządzone poprzez wojskowych japońskich, oficjalnie poprzez ostatniego mandżukuo.
 • Kim był MODERNIZM Co zrobił poezji przełomu XIX i XX w., których właściwością był pesymizm, poczucie kryzysu kultury i moralności. Najgłośniejsi artysty: St. Przybyszewski, L. Tołstoj, F modernizm.
 • Kim był BERLIŃSKI MUR Co zrobił granicy pomiędzy częścią wsch. Berlina a Berlinem Zach. poprzez władze NRD dla powstrzymania masowych ucieczek do RFN, które groziły zrujnowaniem gospodarki mur berliński.
 • Kim był MUSLIM MUZUŁMANIN Co zrobił wyznawca islamu muzułmanin, muslim.
 • Kim był MENDOG Co zrobił Litwy, artysta państwa litew., objął panowaniem Auksztotę, Żmudź i część Rusi. W 1251 przyjął chrzest; koronę królewską dostał z rąk papieża; walczył z mendog.
 • Kim był KAROL MAJEWSKI Co zrobił konspirator, czł. Rządu Narodowego; 1858 słuchacz Akademii Medyko-Chirurgicznej, jeden z założycieli sekretnych kółek studenckich; w momencie manifestacji majewski karol.
 • Kim był STANISŁAW MENDELSON Co zrobił dziennikarz, pochodził z rodz. żyd.; 1876-78 czł. pierwszych kółek socjalist. w Warszawie; od 1878 z przerwami na emigracji; współzałożyciel i redaktor mendelson stanisław.
 • Kim był TOMAŠ MASARYK Co zrobił parlamentu austr. (od 1891); założyciel Czeskiej Partii Postępowej (1900), bojownik walki o autonomię ziem czes. w ramach Austrii, w okresie I wojny świat masaryk tomaš.
 • Kim był KOMUNISTYCZNY MANIFEST Co zrobił napisany poprzez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec 1847, wydany w II 1848 w Londynie; walkę klas ukazali jako fundamentalną siłę rozwoju społ., sformułowali "manifest komunistyczny".
 • Kim był RAMSAY MACDONALD Co zrobił Jeden z artystów i lider Partii Pracy. Premier pierwszego labourzystowskiego rządu w 1924, później również 1929-31 i 1931-35 premier W. Brytanii macdonald ramsay.
 • Kim był N MICHAIŁ MURAWIOW Co zrobił młodości związany z dekabrystami; od V 1863 do IV 1865 gubernator wojenny guberni litew., krwawo stłumił stworzenie styczniowe na Litwie i Białorusi murawiow michaił n..
 • Kim był MONOTEIZM Co zrobił odmiana religii, której istotą jest wiara w istnienie jednej istoty boskiej (Boga) i jej kult. Na przykład judaizm, chrześcijaństwo, islam monoteizm.
 • Kim był MAU MAU Co zrobił ludności kierująca ruchem niepodl. w rządzonej poprzez Brytyjczyków Kenii (wsch. Afryka), który od 1952 do 1960 siłą starał się wywalczyć niezależność państwie mau mau.
 • Kim był DE MICHEL MONTAIGNE Co zrobił Próbach, mających luźny, autobiograficzny charakter, zawarł swe poglądy na życie i świat. Od franc. tytułu jego dzieła (Essais) określono również gatunek montaigne michel de.
 • Kim był DOMINICI MISSI Co zrobił wysłannicy cesarscy w kraju Karola Wielkiego gwarantujący łączność władcy z odległymi ziemiami missi dominici.
 • Kim był MINUSKUŁA Co zrobił mała litera w odróżnieniu do majuskuły - ogromnej litery (na przykład rozpoczynającej zdanie czy imię minuskuła.
 • Kim był NARODOWEJ EDUKACJI MINISTERSTWO Co zrobił resort utworzony w 1987 z połączenia Min. Oświaty i Wychowania z Min. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego ministerstwo edukacji narodowej.
 • Kim był KAROL MARCINKOWSKI Co zrobił filantrop; studiował medycynę w Berlinie; uczestnik stworzenia listopadowego (szef sztabu gen. D. Chłapowskiego); 1832-34 na emigracji, związany z Hotelem marcinkowski karol.
 • Kim był CELESTYN KRZYSZTOF MRONGOWIUSZ Co zrobił pierwszy badacz Kaszubszczyzny i gwar Warmii i Mazur; w latach 1790-97 prof. języka pol. w Królewcu, od 1798 kaznodzieja gminy ewangelickiej i od 1817 mrongowiusz krzysztof celestyn.
 • Kim był MAZZARINI GIULIO MAZARIN Co zrobił pochodzenia wł. Od 1642 pierwszy minister Ludwika XIII, a w dalszym ciągu regentki Anny Austriaczki, którą potajemnie poślubił. W latach 1648-53 walczył z mazarin giulio, mazzarini.
 • Kim był ORAŃSKI MAURYCY Co zrobił teoretyk wojsk. Od 1588 nacz. dowódca armii i floty Zjednoczonych Prowincji. Zreformował armię niderl. pod kątem zastosowania broni palnej. Odniósł sporo maurycy orański.
 • Kim był MACIEJ Z MIECHOWA, MIECHOWITA Co zrobił Krakowskiej, autor kontynuacji kroniki Jana Długosza (Chronica Polonorum) i pierwszego pol. dzieła geograficznego Traktat o dwóch Sarmacjach, stanowiącego maciej z miechowa, miechowita.
 • Kim był II MIESZKO Co zrobił dalszym ciągu książę; z dyn. Piastów, syn Bolesława Chrobrego. Świetnie wykształcony, koronowany bezpośrednio po Zgonu ojca, kontynuował jego politykę. W 1030 mieszko ii.
 • Kim był MYRON Co zrobił pierwszy przedstawiał postacie w ruchu; w najwyższym stopniu znane dzieło M. to Dyskobol, którego kopię posiada Muzeum Narodowe w Rzymie myron.
 • Kim był KAROL MODZELEWSKI Co zrobił Uniw. Warszawskiego. W młodości ideowy komunista, w dalszym ciągu od 1965 działacz opozycji antykomunistycznej; wielokrotnie więziony. W latach 1980-81 modzelewski karol.
 • Kim był MINISTERSTWO INFORMACJI I PROPAGANDY Co zrobił resort działający w pierwszych latach PRL 1944-47. Od początku kontrolowany poprzez PPR działał na rzecz umocniemia reżimu komunist. w Polsce ministerstwo informacji i propagandy.
 • Kim był STANISŁAW MACKIEWICZ Co zrobił konserwatywny używający pseudonimu Cat . Kluczowy ideolog wileńskich monarchistów i konserwatystów. W 1922 założyciel dziennika wyraz w Wilnie. Początkowo mackiewicz stanisław.
 • Kim był RZYM NA MARSZ Co zrobił czele bojówek faszystowskich pomaszerował z Neapolu na Rzym. Przestraszony władca Włoch 28 X mianował go premierem. Tym samym zaczęła się era faszyzmu we marsz na rzym.
 • Kim był WŁASNOŚCIOWYCH PRZEKSZTAŁCEŃ MINISTERSTWO Co zrobił resort powołany po 1990 w celu prywatyzacji mienia państwowego z czasów PRL ministerstwo przekształceń własnościowych.
 • Kim był JAMES MADISON Co zrobił konstytucji 1787 i jej pierwszych 10 poprawek; 1801 sekr. stanu za Jeffersona; 1809-17 prezydent; wobec naruszania poprzez Anglię wolności mórz pod wpływem madison james.
 • Kim był MAHOMET Co zrobił wieku 40 lat w wyniku przeżyć mistycznych zaczął głoszenie monoteistycznej wiary w Allaha. Wspólnie z garstką zwolenników został zmuszony do ucieczki mahomet.
 • Kim był MIECŁAW Co zrobił albo 1037-38 artysta separatystycznego państwa na Mazowszu, gdzie schroniło się rycerstwo uciekające przed powstaniem ludowym. Pokonany poprzez Kazimierza miecław.
 • Kim był KARNY KODEKS MAŁY Co zrobił 1946 przewidywał surowe kary za wystąpienia przeciw władzom i ustrojowi PRL. Stał się fundamentem prawną pokazowych mechanizmów polit. aż do 1968 r mały kodeks karny.
 • Kim był MOŻNOWŁADZTWO Co zrobił średniow. społeczeństwie feudalnym (w Polsce od XII w. ), obejmująca posiadaczy największych majątków ziemskich. M. posiadało dostęp do najwyższych urzędów możnowładztwo.
 • Kim był JOACHIM MURAT Co zrobił syn oberżysty; świetny dowódca kawalerii, od 1808 władca Neapolu; odznaczył się w kampaniach wł. 1796-97 i 1800-01, później także 1805, 1806 i 1807; w 1800 murat joachim.
 • Kim był MONITOR Co zrobił polskiego Oświecenia (1765-1785) wzorowane na z angielskiego: Spectatorze . Redaktorami byli między innymi I. Krasicki i F. Bohomolec, a opiekę nad nim "monitor".
 • Kim był GUGLIELMO MARCONI Co zrobił opracował dobrze działającą antenę radiową. Eksperymentował z aparatem radiowym własnej konstrukcji. W 1895 pierwszy przekazał sygnały radiowe na odległość 1 marconi guglielmo.
 • Kim był MANIERYZM Co zrobił odrodzeniem a barokiem powstały około 1520, a rozwijający się gł. w XVI w. Celem doskonałość, lecz typowa także tajemniczość, zagadkowość. Przedstawiciele: El manieryzm.
 • Kim był MIT Co zrobił postaciach (bogach, bohaterach, duchach i tak dalej) niosące rel. i symboliczną odpowiedź na pochodzenie i naturę świata, bogów i ludzi; kolokwialnie: bajka mit.
 • Kim był MINARET Co zrobił wieża meczetu, zobacz muezin minaret.
 • Kim był TADEUSZ MATUSZEWICZ Co zrobił księciem A.J. Czartoryskim; poseł na Sejm Czteroletni (uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja); w trakcie insurekcji 1794 czł. Porady Najwyższej Nar matuszewicz tadeusz.
 • Kim był MŁ MIKOŁAJEWICZ MIKOŁAJ Co zrobił armii ros. w początkach I wojny świat. 14 VIII 1914 wydał odezwę do Polaków zapowiadającą zjednoczenie wszystkich ziem pol. pod berłem cara mikołaj mikołajewicz mł..
 • Kim był MAOIZM Co zrobił autorstwa Mao Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw Trzeciego maoizm.
 • Kim był ROMANOW MICHAŁ Co zrobił zawarł rozejm z Polską w Dywlinie (1619). Naprawdę rządy sprawował jego tata Filaret. W wojnie smoleńskiej (1632-34) powiodło mu się uzyskać zrzeczenie się michał romanow.
 • Kim był TADEUSZ MAKOWSKI Co zrobił malarzy XX w. Od 1909 w Paryżu pod wpływem kubizmu malował postacie stylizowane geometrycznie w stylu naiwnym . Sporo obrazów o tematyce dziecięcej makowski tadeusz.
 • Kim był MAURYCY MOCHNACKI Co zrobił dziennikarz, teoretyk romantyzmu; czł. Związku Wolnych Polaków; 1823 aresztowany, zwolniony po złożeniu wyczerpujących zeznań; pracował jako urzędnik w biurze mochnacki maurycy.
 • Kim był WEWNĘTRZNYCH SPRAW MINISTERSTWO Co zrobił Min. Bezpieczeństwa Publicznego w celu ochrony ustroju PRL. Podlegała mu pełniąca funkcje typowo policyjne Milicja Obywatelska i (od 1956) policja polit ministerstwo spraw wewnętrznych.
 • Kim był NARODÓW LIGI MANDAT Co zrobił paktem Ligi Narodów do opieki nad terytoriami pozaeuropejskimi zabranymi Niemcom i Turcji. Opieka mandatowa była sprawowana poprzez państwa zwycięskie w I mandat ligi narodów.
 • Kim był MOLTKE HELMUT VON, MŁODSZY Co zrobił poprzedniego; w 1904 kwatermistrz generalny, od 1906 szef sztabu generalnego. Naczelny dowódca wojsk niem. w pocz. I wojny świat.; wprowadził zmiany w planie moltke helmut von, młodszy.
 • Kim był MISJONARZ Co zrobił duchowny kierujący misje misjonarz.
 • Kim był VON KLEMENS METTERNICH Co zrobił konserwatywny i dyplomata; od 1809 min. spraw zagr. monarchii Habsburgów, opowiadał się za polityką profranc. (przyczynił się do małżeństwa Napoleona I z Marią metternich klemens von.
 • Kim był MOSKWA Co zrobił moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa włodzimiersko--suzdalskiego jako dzielnica syna Aleksandra Newskiego, Daniela. Wskutek moskwa.
 • Kim był MYKENY Co zrobił w staroż. miasto w pd. Grecji; w 2 poł. II tys. przed naszą erą główne centrum państwowe Achajów; od nich nazwa kultury mykeńskiej mykeny.
 • Kim był GOLDA MEIR Co zrobił latach 1969-74. Przedtem sprawowała sporo wysokich urzędów, między innymi min. pracy 1949-56 czy min. spraw zagr. 1956-66. Podała się do dymisji krytykowana za meir golda.
 • Kim był POLSKA MŁODA Co zrobił powstała z inicjatywy pol. zwolenników G. Mazziniego, działała w latach 1834-39 przy udziale emisariuszy (między innymi Sz. Konarskiego), prowadziła w państwie młoda polska.
 • Kim był TERESA MARIA Co zrobił 1740, cesarzowa Austrii od 1745. Pomimo uznania poprzez przewarzająca część władców euro. sankcji pragmatycznej po Zgonu ojca Karola VI zmuszona do walki o maria teresa.
 • Kim był SLOBODAN MILOŠEVIĆ Co zrobił latach 1987-1990 przewodniczący Związku Komunistów Serbii, wybrany na prezydenta Serbii w 1990 odwoływał się do tradycji nar., zyskując poparcie społ. Od 1997 milošević slobodan.
 • Kim był III MAKARIOS Co zrobił ludności Cypru. Od 1950 arcybp i głowa Autokefalicznego Kościoła prawosławnego na Cyprze. Był prezydentem niepodległej Republiki Cypru od 16 VIII 1960 makarios iii.
 • Kim był MUDŻAHEDINI Co zrobił bojowników za wiarę stosowany odnosząc się do wielu państw islamu, lecz od wojny afgańskiej przeważnie nawiązując do tamtejszych partyzantów walczących z radz mudżahedini.
 • Kim był WŁOSKIE MIASTA Co zrobił państwa we Włoszech, które w średniow. wykształciły schemat rządów republikańskich, jest to dających ogółowi obywateli dostęp do władzy przez organy miasta włoskie.
 • Kim był MOSSAD Co zrobił centrala wywiadu państwa Izrael zał. w 1951 na polecenie premiera Ben Guriona. Należy do kilku najlepszych wywiadów na świecie mossad.
 • Kim był POLSKA MARKA Co zrobił pol. okresu międzywojennego, który był w zastosowaniu od 1920. W 1924 w okresie reformy W. Grabskiego zamiast m.p. wprowadzono złotego marka polska.
 • Kim był MONOPOL Co zrobił przedsiębiorstw kontrolujących całość produkcji albo sprzedaży danego produktu. W innym znaczeniu prawo wyłączności w produkcji albo handlu monopol.
 • Kim był HABSBURG I MAKSYMILIAN Co zrobił 1508. Dzięki małżeństwom stał się panem Niderlandów i Burgundii. W 1515 zawarł w Wiedniu z Jagiellonami porozumienie o wzajemnym dziedziczeniu na Węgrzech i w maksymilian i habsburg.
 • Kim był MITTELEUROPA Co zrobił datująca się z I wojny świat. koncepcja niem. polityka F. Naumanna utworzenia gosp. mechanizmu krajów Europy Środk. związanych gospodarczo z Rzeszą Niem mitteleuropa.
 • Kim był MUEZIN Co zrobił duchowny islamski wzywający z minaretu wiernych do modlitwy muezin.
 • Kim był MIENSZEWICY Co zrobił socjaldemokracji ros. wyodrębnione w 1903. Byli przeciwni zbrojnemu przewrotowi swoich rywali bolszewików i dyktaturze proletariatu. Po rewolucji lutowej w mienszewicy.
 • Kim był STARY III MIESZKO Co zrobił krakowski w 1173-1177, 1191 i od 1198, z dyn. Piastów, syn Bolesława Krzywoustego. Po objęciu dzielnicy senioralnej przywrócił zwierzchność Polski nad Pomorzem mieszko iii stary.
 • Kim był DANIELE MANIN Co zrobił wolnościowego w Wenecji, adwokat; w 1848 prezydent Republiki Weneckiej; potem dyktator; 1849 kierował obroną Wenecji, po kapitulacji osiadł w Paryżu manin daniele.
 • Kim był DOMINIK MERLINI Co zrobił Tworzący w stylu późnego baroku i klasycyzmu; od 1750 w Polsce jako architekt nadworny Stanisława Augusta. Projektował pałace królewski w Łazienkach i merlini dominik.
 • Kim był MAKSYMILIAN FERDYNAND JÓZEF HABSBURG Co zrobił okresie interwencji franc. w Meksyku 1864-67 narzucony poprzez Francuzów cesarz Meksyku; wzięty do niewoli poprzez powstańców B. Juareza i rozstrzelany (19 VI maksymilian ferdynand józef habsburg.
 • Kim był I MIĘDZYNARODÓWKA Co zrobił organizacja robotn., której współzałożycielami i przywódcami byli K. Marks i F. Engels, utworzona w 1864 w Londynie; pośród działaczy I M. byli zwolennicy międzynarodówka i.
 • Kim był MONACHIUM Co zrobił szczególności z tak zwany układu monachijskiego z 30 IX 1938, gdzie rządy Francji, W. Brytanii i Włoch zgodziły się na zabór Sudetów poprzez III Rzeszę bez monachium.
 • Kim był MONSTRUM Co zrobił w mitologii istota bajeczna, strasząca swoim widokiem, potwór, częsty motyw w sztuce średniow monstrum.
 • Kim był MIECZYSŁAW MOCZAR Co zrobił później PZPR. Jeden z dowodców partyzantki komunistycznej AL. W latach 1945-48 pracował w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1964-68 min. spraw wewn moczar mieczysław.
 • Kim był II MIĘDZYNARODÓWKA Co zrobił partii i organizacji socjalist. utworzone w 1889 w Paryżu; przewagę zdobyli zwolennicy rewizjonizmu (albo reformizmu); najwięcej kontrowersji wzbudzały kwestie międzynarodówka ii.
 • Kim był THOMAS MANN Co zrobił niem., autor słynnych utworów - sagi niem. mieszczaństwa (Buddenbrookowie) i powieści filozof. (Czarodziejska góra). W 1938 emigrował z Niemiec mann thomas.
 • Kim był MINIATURA Co zrobił 1. wykonana ręcznie w średniow. księgach (na przykład liturgicznych) ilustracja albo inicjał; 2. obraz o bardzo małych wymiarach miniatura.
 • Kim był LIBERTATUM CHARTA MAGNA Co zrobił dokument z 1215 wystawiony pod naciskiem rycerzy i baronów poprzez króla z angielskiego: Jana bez Ziemi dający podwaliny pod wykształcenie się parlamentu z "magna charta libertatum".
 • Kim był MAHDI Z SUDANU, WŁAŚC. MUHAMMAD AHMID IBN ABD ALLAH AL-MAHDI Co zrobił Sudanie; 1881 ogłosił się Mahdim (tzn. wysłannikiem Allaha). Lider stworzenia przeciw rządom Egiptu i pomagającym mu Anglikom; 1881-82 rozbił wojska egip mahdi z sudanu, właśc. muhammad ahmid ibn abd allah al-mahdi.
 • Kim był RAYMOND JOSEPH MCCARTHY Co zrobił stanach zjednoczonych ameryki, przewodn. Stałej Podkomisji Śledczej w Senacie (1952) badającej lojalność urzędników i obywateli wobec państwa. Jego działalność mccarthy joseph raymond.
 • Kim był MOŁDAWIA Co zrobił Karpatami a Dniestrem zasiedlona poprzez ludność rumuńską i słowiańską. Do hist. M. zalicza się także Besarabię i Bukowinę. Księstwo Mołdawskie leżące pomiędzy mołdawia.
 • Kim był PAUL JEAN MARAT Co zrobił lider rewolucji franc. 1789, autor prac z dziedziny medycyny i rozpraw filoz.-społ., przeciwnik absolutyzmu; w trakcie rewolucji wydawał dziennik L'Ami du marat jean paul.
 • Kim był MARKS KAROL WŁAŚC. MARX KARL Co zrobił wspólnie z F. Engelsem stworzył teorię materializmu dialektycznego i historycznego i teorię socjalizmu naukowego; w latach 1842-43 red. Gazety Reńskiej ; razem marks karol właśc. marx karl.
 • Kim był PÓŁNOCNA MARCHIA Co zrobił utworzona w 2 poł. X w. z pn. części wcześniejszej Marchii Wsch., dała start Marchii Brandenburskiej; sąsiadowała z krajem Mieszka I marchia północna.
 • Kim był FRANÇOIS JEAN MILLET Co zrobił zwany szkoły barbizońskiej. Autor obrazów z życia chłopów takich jak: Odpoczynek żniwiarzy, Kobiety zbierające kłosy, Człowiek z motyką millet jean-françois.
 • Kim był FERDINAND MARCOS Co zrobił Filipin od 1965. Po wygaśnięciu dwóch kadencji wprowadził stan niezwykły, aby pozostać u władzy. Sprawował ją po dyktatorsku, tolerując równocześnie korupcję marcos ferdinand.
 • Kim był MACEDONIA Co zrobił terytorialnie za Filipa II, a po 338 przed naszą erą ( bitwa pod Cheroneą) zdobyło mocne zaplecze gosp. w formie miast-krajów Grecji; szczyt potęgi M macedonia.
 • Kim był MARIAM HAJLE MENGISTU Co zrobił po obaleniu cesarza w 1974 błyskawicznie awansował, zostając premierem w 1976 i prezydentem od 1978. Uprawiał korupcję na sporą skalę. Utracił władzę w 1991 mengistu hajle mariam.
 • Kim był HOSNI MOHAMMED MUBARAK Co zrobił Egiptu od 1981 po Zgonu A. Sadata, od 1982 również szef rządu, doprowadził do poprawy stosunków z krajami arab. i dalszej normalizacji stos. z Izraelem mubarak mohammed hosni.
 • Kim był MIEDNOJE Co zrobił miasto w zach. Rosji, koło którego w 1991 znaleziono groby pomordowanych polskich oficerów z obozu w Ostaszkowie miednoje.
 • Kim był NARODOWEJ OBRONY MINISTERSTWO Co zrobił utworzone w 1944 jako kierowniczy organ Wojska Polskiego. Po 1989 gruntownie zreorganizowane, aktualnie kierowane poprzez cywilnego min. obrony ministerstwo obrony narodowej.
 • Kim był BENITO MUSSOLINI Co zrobił socjalista, w okresie I wojny świat. zdeklarowany zwolennik włączenia się Włoch po stronie ententy, od 1919 tworzył ruch faszystowski. W 1922 wskutek marszu na mussolini benito.
 • Kim był MARIA KAZIMIERA D'ARQUIEN SOBIESKA, ZW. MARYSIEŃKĄ SOBIESKĄ Co zrobił jego Zgonu Jana Sobieskiego. Od 1674 królowa Polski. Wywierała znaczny wpływ na męża, szczególnie pod koniec jego życia. Po 1697 na emigracji w Rzymie i maria kazimiera d'arquien sobieska, zw. marysieńką sobieską.
 • Kim był EUROPA MŁODA Co zrobił utworzona w 1834 w Bernie (Szwajcaria) poprzez G. Mazziniego do walki o wyzwolenie nar. i ustrój republikański; do M.E. wchodziły ekipy nar.: Młoda Polska młoda europa.
 • Kim był MINOTAUR Co zrobił półczłowiek, syn Pazyfae, żony Minosa, i byka, mieszkał w labiryncie zbudowanym poprzez Dedala z polecenia Minosa, składano mu raz na rok ofiary z 7 dziewcząt minotaur.
 • Kim był MORMONI Co zrobił teokratyczna wspólnota rel. założona w 1830 r. w stanach zjednoczonych ameryki cechująca się wielożeństwem. Centrum własne zbudowali w Salt Lake City (Utah mormoni.
 • Kim był WALUTOWY FUNDUSZ MIĘDZYNARODOWY Co zrobił finansowa założona jako wyspecjalizowana agenda ONZ w 1944. Jej zadaniem jest wspieranie współpracy ekon., świat. handlu i programów stabilizacji waluty państw międzynarodowy fundusz walutowy.
 • Kim był MAZEPA IWAN, WŁAŚC. JAN KOŁODYŃSKI Co zrobił kozackich (1687-1709). Dążył do zbudowania niezależnego państwa ukr. W okresie ogromnej wojny północnej opowiedział się przeciw Rosji, a po stronie Szwecji. Po mazepa iwan, właśc. jan kołodyński.
 • Kim był PKWN MANIFEST Co zrobił Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII 1944; uznawała rząd emigracyjny za samozwańczy i nielegalny, z kolei za jedyną prawowitą władzę KRN i PKWN, wzywała manifest pkwn.
 • Kim był PIERRE MARTIN Co zrobił wynalazca tak zwany pieca martenowskiego (1865) do szybkiego wytopu stali, opalanego gazem martin pierre.
 • Kim był ADAM MICKIEWICZ Co zrobił przedstawiciel romantyzmu w poezji pol., działacz emigracyjny; 1817-23 jeden z przywódców Tow. Filomatów i Filaretów; 1823-24 więziony w Wilnie, skazany na mickiewicz adam.
 • Kim był BEER DOB MEISELS Co zrobił nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w pol. ruchu meisels dob beer.
 • Kim był MONARCHIA Co zrobił najwyższą, normalnie dożywotnią, władzę stanowi jedna osoba - monarcha (cesarz, sułtan, władca, książę i tak dalej). W m. dziedzicznej król obejmuje tron monarchia.
 • Kim był MEDICI LORENZO DE, ZW. IL MAGNIFICO, WAWRZYNIEC WSPANIAŁY MEDYCEUSZ, Co zrobił król Florencji (od 1469), opiekun twórców, mecenas sztuki medici lorenzo de, zw. il magnifico, wawrzyniec wspaniały medyceusz,.
 • Kim był MILLENERZY Co zrobił działający w Królestwie Pol. w latach1858-63, dążyli do rozszerzenia autonomii, chcieli równych praw dla mieszczan i uwłaszczenia chłopów, sprzeciwiali się millenerzy.
 • Kim był STANOWA MONARCHIA Co zrobił aczkolwiek suweren, wyzbywszy się części swoich uprawnień musi istotne decyzje uzależniać od woli stanów wyrażanej czy to na zjazdach, czy to w monarchia stanowa.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był DEFINICJA Monarchia Stanowa, Millenerzy, Medici Lorenzo De, Zw. Il Magnifico, Wawrzyniec Wspaniały Medyceusz,, Monarchia, Meisels Dob Beer, Mickiewicz Adam, Martin zasługi.

Bohater Przykłady Monarchia Stanowa, Millenerzy, Medici Lorenzo De, Zw. Il co zrobił.