quling vidkun quorum quebec co to jest
KRZYŻÓWKA Quisling Vidkun, Quorum, Quebec, Quesnay François.

Postacie historyczne, biografia na Q

  • Kim był FRANÇOIS QUESNAY Co zrobił ekonomista, artysta fizjokratyzmu. Zakładał, Iż charakter produkcyjny ma jedynie klasa rolników, pozostałe - kupców i rzemieślników - mają charakter jałowy quesnay françois.
  • Kim był QUEBEC Co zrobił XVII w. zasiedlana poprzez Francuzów, od 1763 kolonia bryt., w XIX w. w dominium Kanady, od 1931 w niepodległej Kanadzie, zamieszkana w większości poprzez quebec.
  • Kim był QUORUM Co zrobił zebrania (na przykład stowarzyszenia, parlamentu i tak dalej), której obecność jest konieczna do przeprowadzenia wyborów bądź podjęcia uchwał z mocą prawną quorum.
  • Kim był VIDKUN QUISLING Co zrobił lider norweskich nacjonalistów, od 1940 współpracownik niem. okupantów, 1942-45 premier rządu kolaboracyjnego, po wojnie skazany i stracony quisling vidkun.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był KRZYŻÓWKA Quisling Vidkun, Quorum, Quebec, Quesnay François zasługi.

Bohater Słownik Quisling Vidkun, Quorum, Quebec, Quesnay François co zrobił.