franço quesnay co to jest
Definicja Quesnay François: i ekonomista, artysta fizjokratyzmu. Zakładał, Iż charakter produkcyjny.

Czy przydatne?

Definicja Quesnay François

Co znaczy QUESNAY FRANÇOIS: franc. dziennikarz i ekonomista, artysta fizjokratyzmu. Zakładał, Iż charakter produkcyjny ma jedynie klasa rolników, pozostałe - "kupców" i "rzemieślników" - mają charakter "jałowy". Poglądy Q. odegrały ważną rolę w kształtowaniu się nowoczesnej myśli ekon. Gł. dzieło Tableau conomique (1758)
Słownik Quebec:
Co znaczy Kanady od XVII w. zasiedlana poprzez Francuzów, od 1763 kolonia bryt., w XIX w. w dominium Kanady, od 1931 w niepodległej Kanadzie, zamieszkana w większości poprzez ludność francuskojęzyczną, o quesnay françois.
Słownik Quisling Vidkun:
Co znaczy lider norweskich nacjonalistów, od 1940 współpracownik niem. okupantów, 1942-45 premier rządu kolaboracyjnego, po wojnie skazany i stracony quesnay françois.
Słownik Quorum:
Co znaczy kworum, liczba członków zebrania (na przykład stowarzyszenia, parlamentu i tak dalej), której obecność jest konieczna do przeprowadzenia wyborów bądź podjęcia uchwał z mocą prawną quesnay françois.

Czym jest Quesnay François znaczenie w Postać biografia Q .

  • Dodano:
  • Autor: