niemojowski bonawentura nihil co to jest
Niedziałkowski Mieczysław co znaczy Naczelnik Państwa krzyżówka Niećko Józef co to jest Niemiecka.

Postacie historyczne, biografia na N

 • Kto to BONAWENTURA NIEMOJOWSKI Kto to gosp.; brat Wincentego; 1820 poseł sejmowy w Królestwie Pol., jeden z przywódców opozycji liberalnej ( kaliszanie); uchodził za jednego z najlepszych rolników porównanie niemojowski bonawentura.
 • Kim był NOVI NIHIL Kim był uchwalonej na sejmie w Radomiu w 1505. Głosiła, że nic nowego (z łaciny nihil novi ) nie można ustanowić w systemie prawnym państwa bez zgody obu izb dlaczego nihil novi.
 • życiorys DEMOKRACJA NARODOWA życiorys zw. także poprzez zwolenników obozem narodowym, a poprzez przeciwników endecją . Początki jego sięgają utworzonej 1893 i mającej działać we wszystkich jak lepiej narodowa demokracja.
 • Kim jest NOŻY DŁUGICH NOC Kim jest wymordowania wielu konkurentów i przeciwników Hitlera w Niemczech w nocy 30 VI 1934. Powodem akcji były groźne dla Fhrera ambicje przywódców błyskawicznie kiedy "noc długich noży".
 • Bohater SIR ISAAK NEWTON Bohater fizyk, matematyk, astronom i filozof. Główne dzieło Philosophiae naturalis principia mathematica dotyczy prawie wszystkich działów fizyki. Sformułował sporo od czego zależy newton isaak sir.
 • Czego dokonał RICHARD NIXON Czego dokonał prezydent USA w latach 1969-74. Przedtem wiceprezydent u boku A. Eisenhowera w latach 1952-60. Pomimo przegranej w wyborach prezydenckich (1960) w konkurencji na czym polega nixon richard.
 • Kogo NEOGOTYK Kogo gł. w architekturze, rozwijający się od poł. XVIII do pocz. XX w., pochodzący z Anglii, ale upowszechniony w całej Europie, a zwł. w Niemczech. Cechował się różnice neogotyk.
 • Biografia STANISŁAW ADAM NARUSZEWICZ Biografia smoleński, dziennikarz, historyk; red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych ; sekretarz Porady Nieustającej; na prośbę króla przygotował Dzieje narodu polskiego wady i zalety naruszewicz adam stanisław.
 • Najważniejsze informacje NIEWOLNICY Najważniejsze informacje wolności, stanowiący element posiadania swego właściciela, który dysponuje nimi swobodnie (na przykład może ich sprzedać) i wyzyskuje ich pracę. Zobacz podobieństwa niewolnicy.
 • Ciekawostki NKWD Ciekawostki ros. skrót oznaczający Ludowy Komisariat Spraw Wewn. ZSRR, nazwa stosowana także na ustalenie podporządkowanej komisariatowi tajnej polit. policji radz. 1934-46 czemu nkwd.
 • Małżonek NIEOGRANICZONA WOJNA PODWODNA W I WOJNIE ŚWIATOWEJ Małżonek 1917 poprzez Niemcy celem wyczerpania gosp. W. Brytanii. Oznaczała atakowanie bez ostrzeżenia nie tylko statków ententy, ale również neutralnych. Ogłoszenie n co gorsze nieograniczona wojna podwodna w i wojnie światowej.
 • Partner NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY ZW. NIEWOLĄ BABILOŃSKĄ PAPIEŻY Partner 77, kiedy rezydencją papieży stał się Awinion na pd. Francji. N.a.p. stanowiła moment polit. zależności papiestwa od królów Francji (zapoczątkowany porażką w porównaj niewola awiniońska papieży zw. niewolą babilońską papieży.
 • Ile lat NATOLIŃCZYCY Ile lat kierownictwie PZPR walczących o władzę w 1956 zbierająca się w Natolinie (stąd nazwa). Jej działacze próbowali przed październikiem 1956 podsycić nastroje porównanie "natolińczycy".
 • Kto to JAWAHARLAL NEHRU Kto to Współpracownik M. Gandhiego, działacz niepodl. i lider Kongresu Narodowego, pierwszy premier Indii po uzyskaniu niepodległości (1947-64), utrwalił w tym dlaczego nehru jawaharlal.
 • Kim był MARCHIA NOWA Kim był na pasie ziem pomiędzy Wielkopolską a Pomorzem Zach. opanowanym w poł. XIII w. poprzez margrabiów brandenburskich; w 1455 włączona do Brandenburgii jak lepiej nowa marchia.
 • życiorys BABILOŃSKA NIEWOLA życiorys na wygnaniu w Babilonii (Mezopotamii) w latach 597 - około 536 przed naszą erą po dwukrotnych przymusowych przesiedleniach (597 i 587 przed naszą erą) poprzez kiedy niewola babilońska.
 • Kim jest NACJONALIZACJA Kim jest przejęcie własności środków produkcji, jak: fabryki czy ogromna własność ziemska należących do osób prywatnych poprzez kraj. W Polsce n. została przeprowadzona od czego zależy nacjonalizacja.
 • Bohater NOMENKLATURA Bohater wyłaniania kadr kierowniczych funkcjonującego w ZSRR i tak zwany państwach demokracji ludowej. Obsada wszystkich stanowisk kierowniczych adm. i gosp. była na czym polega nomenklatura.
 • Czego dokonał MINOW NIKITA NIKON Czego dokonał patriarcha ros. od 1652 r. Przeprowadził zasadnicze reformy w Kościele prawosławnym, które doprowadziły do rozłamu (staroobrzędowcy). Od 1658 w klasztorze różnice nikon, nikita minow.
 • Kogo ANTONIO MANUEL NORIEGA Kogo uwikłany w handel narkotykami na międzynar. skalę, obalony w 1989 poprzez interwencję zbrojną USA. Skazany w Stanach Zjedn. za handel narkotykami na skalę wady i zalety noriega manuel antonio.
 • Biografia NORMANDIA Biografia zach. Francji, nad kanałem La Manche, zamieszkiwana poprzez Celtów (w staroż.), później Franków (od VI w. ); od 911 w rękach Normanów (stąd nazwa N.) jako podobieństwa normandia.
 • Najważniejsze informacje NACZELNE Najważniejsze informacje definicja biologiczne, rząd z gromady ssaków obejmujący człowieka czemu naczelne.
 • Ciekawostki NIMRUD Ciekawostki miasto i twierdza Asyryjczyków nad rz. Tygrys, zał. XIII w. p.n.e co gorsze nimrud.
 • Małżonek PREMONSTRATENSI NORBERTANIE Małżonek regularnych (typ zakonów utworzonych z dawnych kapituł), zał. w 1120 poprzez św. Norberta z Xanten w Prmontr we Francji z przeznaczeniem do pracy misyjnej; w porównaj norbertanie, premonstratensi.
 • Partner FLORENCE NIGHTINGALE Partner pielęgniarka, działaczka społ., twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa; w okresie wojny krymskiej zorganizowała w 1854 opiekę pielęgniarską nad rannymi porównanie nightingale florence.
 • Ile lat WSCHODNIA AFRYKA NIEMIECKA Ile lat od 1884 do 1920 oficjalna nazwa kolonii niem. znanej później jako Tanganika (część dzisiejszej Tanzanii dlaczego niemiecka afryka wschodnia.
 • Kto to KRYSZTAŁOWA NOC Kto to zorganizowanego w noc 9/10 XI 1938 pogromu Żydów w Rzeszy. Pretekstem do akcji stało się zamordowanie poprzez Żyda urzędnika ambasady niem. w Paryżu. W odwecie jak lepiej "noc kryształowa".
 • Kim był WOLA NARODNA Kim był rewol. narodników, założona w 1879 wskutek rozłamu w Ziemli i Woli; dążyła do obalenia caratu i wprowadzenia swobód demokr., w zakresie ekon. postulowała kiedy narodna wola.
 • życiorys POLSKI BANK NARODOWY życiorys emisyjny w 1945 w czasach PRL etapowo zdominował całą bankowość w Polsce. Po 1989 wrócił do roli banku emisyjnego, rezygnując po wyodrębnieniu się z niego 9 od czego zależy narodowy bank polski.
 • Kim jest NARODOWY KOMITET NACZELNY Kim jest 1914 przedstawicielstwo ugrupowań Galicji opowiadających się w I wojnie świat. za rozwiązaniem kwestie pol. przy użyciu krajów centralnych. Uważał się za na czym polega naczelny komitet narodowy.
 • Bohater NEOSLAWIZM Bohater ideowy pośród narodów słow., rozwijający się na pocz. XX w. jako nowa postać XIX-wiecznego panslawizmu; głosił konieczność zjednoczenia się Słowian pod różnice neoslawizm.
 • Czego dokonał BONAPARTE I NAPOLEON Czego dokonał największych wodzów i polityków w dziejach, pierwszy konsul Francji, cesarz Francuzów. W 1796 objął nacz. dowództwo armii franc. we Włoszech, bijąc tam wady i zalety napoleon i bonaparte.
 • Kogo NAWA Kogo wnętrzu kościoła przeznaczoną dla wiernych, zazwyczaj pomiędzy rzędami kolumn; występuje podział na n. kluczową i boczną i na podłużną i poprzeczną (transept podobieństwa nawa.
 • Biografia CLAUSUS NUMERUS Biografia okresowo użytkowana poprzez władze nie wszystkich państw albo nie wszystkich uczelni, zakładająca, Iż proc. studiujących na wyższych uczelniach Żydów nie czemu numerus clausus.
 • Najważniejsze informacje KONTROLI IZBA NAJWYŻSZA Najważniejsze informacje kontroli państwowej powołany już w 1919, reaktywowany w czasach PRL w 1949. Podlegał kolejno Radzie Państwa, sejmowi, premierowi i ponownie sejmowi co gorsze najwyższa izba kontroli.
 • Ciekawostki SOLIDARNOŚĆ NSZZ Ciekawostki związek zawodowy i zarazem ogromny ruch społ. w państwach komunist. Powstał w Gdańsku 17 IX 1980 z powodu masowych strajków robotn. na Wybrzeżu latem 1980 porównaj nszz "solidarność".
 • Małżonek LEWICA NOWA Małżonek ideologia związana z masowymi protestami w państwach Zachodu od lat 50. po lata 70. Jej kluczową zasadą było odrzucenie tak kapitalizmu, jak i realnego porównanie nowa lewica.
 • Partner URSYN JULIAN NIEMCEWICZ Partner polit. i kulturalny; wychowanek Szkoły Rycerskiej, poseł na Sejm Czteroletni (od 1790), należał do stronnictwa patriotycznego; w insurekcji 1794 adiutant T dlaczego niemcewicz julian ursyn.
 • Ile lat NIEWOLNICTWO Ile lat opierające na tym, Iż pewna warstwa ludności stanowi własność innej ekipy osób albo instytucji, które mogą bez przeszkód nimi dysponować. Znane od staroż jak lepiej niewolnictwo.
 • Kto to MICHEL NEY Kto to od 1804; w 1799 dowodził Armią Renu, w 1807 rozstrzygnął o zwycięstwie pod Friedlandem w Prusach Wsch., w 1812 osłaniał odwrót wojsk franc. spod Moskwy kiedy ney michel.
 • Kim był ADMINISTRACYJNY SĄD NACZELNY Kim był reaktywowany w 1980 organ sądownictwa adm. badający zgodność decyzji adm. z obowiązującym prawem od czego zależy naczelny sąd administracyjny.
 • życiorys NIKE życiorys bogini zwycięstwa, przedstawiana w formie młodej kobiety ze skrzydłami z gałęzią palmy w dłoni; w Rzymie odpowiadała jej Wiktoria; najsłynniejszy posąg to Nike na czym polega nike.
 • Kim jest NSDAP Kim jest nazistowska. Zał. w 1920 (początkowo pod inną nazwą) partia skrajnych nacjonalistów posługująca się także sloganami sprawiedliwości społ., hasłami różnice nsdap.
 • Bohater NARODNICY Bohater ruchu demokr. lat 1861-95; uważali się za reprezentantów interesów chłopów i drobnych wytwórców w społeczeństwie postfeudalnym; poszukiwali dróg wady i zalety narodnicy.
 • Czego dokonał MARCELI NOWOTKO Czego dokonał Od 1918 do 1938 członek KPP. 1941 członek przysłanej z Moskwy do państwie ekipy inicjatywnej, założył PPR. W 1942 zamordowany poprzez współtowarzyszy z PPR podobieństwa nowotko marceli.
 • Kogo NOC 15 SIERPNIA 1831 Kogo warsz. w nocy z 15 na 16 VIII 1831; rozpoczęte poprzez Towarzystwo Patriotyczne (2) domagające się energicznego prowadzenia wojny i ukarania zdrajców czemu noc 15 sierpnia 1831.
 • Biografia NAMIBIA Biografia Afryce. Od 1884 kolonia Rzeszy (pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia). Od 1920 jako Afryka Południowo-Zachodnia pocz. mandat Ligi Narodów co gorsze namibia.
 • Najważniejsze informacje ZBROJNE SIŁY NARODOWE Najważniejsze informacje nacjonalistyczna organizacja wojsk. zał. w IX 1942 z części Narodowej Organizacji Wojskowej przeciwnej wcieleniu do AK, i innych organizacji. Oddziały porównaj narodowe siły zbrojne.
 • Ciekawostki NARVIK Ciekawostki a jednocześnie końcowy pkt. linii kolejowej, którą wywożono szwedz. rudę żelazną z Kiruny; w okresie kampanii norweskiej wokół N. 9 IV-8 VI 1940 toczyły się porównanie narvik.
 • Małżonek LISTOPADOWA NOC Małżonek rozpoczynające stworzenie listopadowe; około godz. 17 ekipa cywilów i niewielka ekipa podchorążych należących do spisku P. Wysockiego zaatakowała Belweder dlaczego noc listopadowa.
 • Partner NOWOMOWA Partner oficjalnej propagandy i tak zwany aparatu partyjno- -państwowego w PRL wykorzystywany normalnie zafałszowaniu rzeczywistości w walce z prawdziwymi i urojonymi jak lepiej nowomowa.
 • Ile lat BARTŁOMIEJA ŚW NOC Ile lat hugenotach (franc. kalwinistach). Inspiratorzy rzezi (królowa Katarzyna Medycejska i jej młodszy syn Henryk, późniejszy władca Polski Henryk Walezy kiedy noc św. bartłomieja.
 • Kto to NOBLA NAGRODA Kto to w 1895 poprzez szwedz. wynalazcę dynamitu, Alfreda Nobla. Przyznawana od 1901 w 3 dziedzinach edukacji, z zakresu literatury i jako nagroda pokojowa od czego zależy nagroda nobla.
 • Kim był WYDAWNICZA OFICYNA NIEZALEŻNA Kim był wydawnictw publikujących w PRL poza zasięgiem cenzury. 1977-81 kierowane poprzez M. Chojeckiego, później poprzez G. Bogutę. Od 1989 działa jawnie na czym polega niezależna oficyna wydawnicza.
 • życiorys WYBRANY NARÓD życiorys biblijne ustalenie narodu żyd. Zobacz także judaizm; Żydzi różnice naród wybrany.
 • Kim jest NIL Kim jest dziś Sudanie i Egipcie, najdłuższa na Ziemi (6671 km); płynie wyżłobioną poprzez siebie doliną o szer. od 1-3 km na pd. do 20 km na pn., przy ujściu rozlewa wady i zalety nil.
 • Bohater JULIUS NYERERE Bohater niepodległej Tanganiki 9 XII 1961, a od połączenia z Zanzibarem w 1964 Tanzanii, wieloletni prezydent tego państwie. Niekwestionowany przywódca rządzącej podobieństwa nyerere julius.
 • Czego dokonał IMRE NAGY Czego dokonał komunist. Pełnił sporo stanowisk rządowych w latach 1944-55. Pozbawiony stanowiska premiera i wykluczony z Węg. Partii Pracujących za prowadzenie polityki czemu nagy imre.
 • Kogo S PAWEŁ NACHIMOW Kogo odznaczył się w bitwie z flotą tur. pod Navarino (1827); w okresie wojny krymskiej (1853) rozbił eskadrę turecką pod Synopą; od 1855 komendant Sewastopola co gorsze nachimow paweł s..
 • Biografia G SIERGIEJ NIECZAJEW Biografia spiskowiec anarchistyczny; uczestnik ruchów studenckich; w 1869 zał. organizację spiskową w Moskwie, w obawie przed zdemaskowaniem zorganizował zabójstwo porównaj nieczajew siergiej g..
 • Najważniejsze informacje LUDWIK NABIELAK Najważniejsze informacje historyk, literat; uczestnik spisku P. Wysockiego; 29 XI 1830 dowodził oddziałem cywilów w ataku na Belweder; jeden z zał. Tow. Patriotycznego (2); na porównanie nabielak ludwik.
 • Ciekawostki WSCHODNIA POLITYKA NOWA Ciekawostki marcu 1966 w konsekwencji utworzenia tak zwany ogromnej koalicji CDU i SPD i objęcia teki min. spraw zagr. poprzez W. Brandta, zmiana polityki zagr. RFN dlaczego nowa polityka wschodnia.
 • Małżonek NUNCJUSZ Małżonek papieża przy rządach krajów (dawniej dworach monarchów) utrzymujących z Watykanem relacje dyplomatyczne; na mocy określeń z 1815 i 1961 w randze ambasadora jak lepiej nuncjusz.
 • Partner TECHNICZNA ORGANIZACJA NACZELNA Partner związek stowarzyszeń wyższej użyteczności skupiających od 1945 inżynierów i techników pol kiedy naczelna organizacja techniczna.
 • Ile lat NURSUŁTAN NAZARBAJEW Ile lat później kazachski. Działacz KPZR od 1962, I sekr. KC KP Kazachstanu od 1989. Po 1990 prezydent niepodległego Kazachstanu. Zwolennik współpracy z Rosją w ramach od czego zależy nazarbajew nursułtan.
 • Kto to NAFTA Kto to skrót od słów oznaczających Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu pomiędzy Kanadą, Meksykiem i USA, które weszło w życie 1 I 1994. Porozumienie to na czym polega nafta.
 • Kim był KAMIENNE NARZĘDZIA Kim był paleolicie gł. poprzez myśliwych, na przykład obrobione otoczaki, pięściaki , ostrza (krzemienne czy kościane uzbrojone we wkładki kamienne, na przykład różnice narzędzia kamienne.
 • życiorys FRIEDRICH NIETZSCHE życiorys głoszący elitaryzm, ideał nadczłowieka , koncepcję woli mocy i przewartościowanie obowiązujących wartości. Twierdził, Iż wszystkie działania ludzkie wady i zalety nietzsche friedrich.
 • Kim jest JACQUES NECKER Kim jest szwajc. bankier, w latach 1777-81 minister Ludwika XVI, zwolennik ostrożnych reform; po ujawnieniu rozrzutności dworu zdymisjonowany podobieństwa necker jacques.
 • Bohater NEOKLASYCYZM Bohater styl XIX-XX-wieczny nawiązujący do wzorów gr. i rzym. Przejawiał się w architekturze, poezji, sztuce czemu neoklasycyzm.
 • Czego dokonał VIOLENCE NON Czego dokonał polit. o prawa obywatelskie albo ich praktyczne wcielenie w życie wykluczająca wykorzystywanie przemocy albo groźby jej użycia bezwzględnie na okoliczności co gorsze non violence.
 • Kogo NEPOTYZM Kogo krewnych poprzez istotne osobistości przy obsadzie znacznych stanowisk i godności; termin pierwotnie odnoszony do postępowania nie wszystkich papieży w dobie porównaj nepotyzm.
 • Biografia ROBOTNICZA PARTIA NARODOWA Biografia centrowa partia głosząca hasła solidaryzmu klasowego, stopniowych reform społ., uspołecznienia środków produkcji, zwalczała socjalizm i komunizm. Po 1926 porównanie narodowa partia robotnicza.
 • Najważniejsze informacje KAMIL CYPRIAN NORWID Najważniejsze informacje malarz, rzeźbiarz; w V 1842 wyjechał z państwie; w momencie Wiosny Ludów współpracował z Hotelem Lambert; w latach 1853-54 przebywał w Stanach Zjedn.; od 1855 dlaczego norwid cyprian kamil.
 • Ciekawostki NOWA PRAWICA W USA Ciekawostki renesans popularności szablonowych wartości i ideałów kapitalistycznych w latach 70. XX w., między innymi wolności i przedsiębiorczości jak lepiej "nowa prawica" w usa.
 • Małżonek NERON, NERO CLAUDIUS DRUSUS GERMANICUS Małżonek cesarz rzym. od 54 głośny z okrucieństwa, mordów bliskich sobie ludzi, spowodowania w 64 pożaru Rzymu, prześladowań chrześcijan. Popełnił samobójstwo kiedy neron, nero claudius drusus germanicus.
 • Partner WOJSKOWA ORGANIZACJA NARODOWA Partner organizacja wojsk. Stronnictwa Narodowego powstała w X 1939. W szczytowym okresie licząca około 80 tys. czł. W 1942 przewarzająca część została wcielona do od czego zależy narodowa organizacja wojskowa.
 • Ile lat NAGASAKI Ile lat drugie po Hiroszimie miasto japońskie, na które 9 VIII 1945 Amerykanie zrzucili bombę atomową na czym polega nagasaki.
 • Kto to N NIKOŁAJ NOWOSILCOW Kto to zaufany doradca Aleksandra I, zaprzyjaźniony z A.J. Czartoryskim; w latach 1815-30 nielubiany komisarz cesarski przy Radzie Stanu Królestwa Pol., w 1823 różnice nowosilcow nikołaj n..
 • Kim był NIMFA Kim był boginka (bogini niższego rzędu) stanowiąca uosobienie sił przyrody, związana z konkretnymi miejscami (na przykład strumieniem, drzewem, górą). Przedstawiana w wady i zalety nimfa.
 • życiorys ANDRZEJ NIEGOLEWSKI życiorys polit. w Ogromnym Księstwie Poznańskim; uczestnik wojen napoleońskich, brał udział w szarży pod Somosierrą (1808), walczył w stworzeniu listopadowym podobieństwa niegolewski andrzej.
 • Kim jest GABRIEL NARUTOWICZ Kim jest prezydent Polski. Od 1908 prof. Politechniki w Zurychu, od 1920 parokrotny minister w Polsce. 9 XII 1922 wybrany pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej głosami czemu narutowicz gabriel.
 • Bohater NAPOLEON III, LUDWIK NAPOLEON BONAPARTE Bohater 1848-52, cesarz Francuzów 1852-70. Syn Ludwika Bonaparte, bratanek Napoleona I; wygrał wybory prezydenckie po rewolucji lutowej 1848, popierał postęp przemysłu co gorsze napoleon iii, ludwik napoleon bonaparte.
 • Czego dokonał NACJONALIZM Czego dokonał stawiająca na pierwszym miejscu znaczenie narodu w życiu społeczeństw; przyznaje narodowi absolutne pierwszeństwo nad interesami jednostki, od której wymaga porównaj nacjonalizm.
 • Kogo NIHILIŚCI Kogo nazwa nadawana rewol. demokratom w Rosji w latach 60. i 70. XIX w., również anarchistom i rewolucjonistom w Europie środk. i zach XIX w porównanie nihiliści.
 • Biografia STUDENTÓW ZRZESZENIE NIEZALEŻNE Biografia władz PRL organizacja studencka działająca od 1980, organizująca liczne strajki na wyższych uczelniach w całym państwie. W stanie wojennym zakonspirowana. Od dlaczego niezależne zrzeszenie studentów.
 • Najważniejsze informacje ABDEL GAMAL NASER Najważniejsze informacje mąż stanu. Jeden z przywódców przewrotu, który obalił monarchię w Egipcie 1952, później czł. władz rewol., premier Egiptu od 17 IV 1954, a od 1956 prezydent i jak lepiej naser gamal abdel.
 • Ciekawostki WINCENTY NIEMOJOWSKI Ciekawostki 1818 i 1820 poseł sejmowy w Królestwie Pol., lider opozycji liberalnej (kaliszanie), prześladowany poprzez w. ks. Konstantego (1825-30 w areszcie domowym); w kiedy niemojowski wincenty.
 • Małżonek HORACY NELSON Małżonek 1798 zniszczył flotę franc. pod Abu Kirem (Egipt), w 1805 zwyciężył pod Trafalgarem flotę franc.-hiszp., umacniając niekwestionowane już panowanie W. Brytanii od czego zależy nelson horacy.
 • Partner PRZYMUSOWY NAJEM Partner obszarach Rzeszy w XVI-XVIII w. wymóg pracy na folwarku pańskim chłopców i dziewcząt (od 1 do 3 lat). W skrajnych wypadkach na przykład był czasowo na czym polega najem przymusowy.
 • Ile lat CYWILIZACJA GRECKA NOWA Ile lat w staroż. powstała po upadku kultury mykeńskiej, w pocz. I tys. p.n.e różnice nowa grecka cywilizacja.
 • Kto to KWAME NKRUMAH Kto to polityk afrykański epoki dekolonizacji. Lider ruchu niepodl. w bryt. kolonii Złote Wybrzeże. 1957-60 szef rządu, a w latach 1960-66 prezydent niepodległej wady i zalety nkrumah kwame.
 • Kim był PROWINCJI PREZES NACZELNY Kim był w Prusach urzędnik prowadzący administracją w prowincji podobieństwa naczelny prezes prowincji.
 • życiorys NORMANOWIE życiorys zamieszkująca we inicjalnym średniow. Skandynawię i Płw. Jutlandzki. N. organizowali wyprawy na początku łupieskie ( wikingowie), potem również zdobywcze, w czemu normanowie.
 • Kim jest ARMADA NIEZWYCIĘŻONA Kim jest hiszp. floty wojennej (130 okrętów i 30 tys. żołnierzy) wysłanej 1588 na podbój Anglii. Atakowana poprzez jednostki z angielskiego: w kanale La Manche poniosła co gorsze niezwyciężona armada.
 • Bohater NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Bohater zapoczątkowana poprzez encyklikę Rerum novarum Leona XIII z 15 V 1891, podejmowała problem rozwiązania kwestii społ. (robotn.), który nabrzmiał w XIX w porównaj nauka społeczna kościoła katolickiego.
 • Czego dokonał AGOSTINHO ANTONIO NETO Czego dokonał polityk angolski, działacz niepodl. za rządów portug. Po uzyskaniu niepodległości Angoli jej prezydent współpracujący ściśle z ZSRR porównanie neto antonio agostinho.
 • Kogo LUDOWA RADA NACZELNA Kogo władza zaboru prus. powstała 14 XI 1918 w Poznaniu z tajnego Centr. Komitetu Obywatelskiego. W terenie dysponowała lokalnymi poradami ludowymi. Organem dlaczego naczelna rada ludowa.
 • Biografia JAN JEZIORAŃSKI NOWAK Biografia latach II wojny świat., w latach 1948-76 w redakcji polskiej BBC w Londynie i dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, autor wielu poczytnych książek jak lepiej nowak-jeziorański jan.
 • Najważniejsze informacje SIERPNIOWA NOWELA Najważniejsze informacje zamachu majowym 2 VIII 1926 nowelizacja konstytucji marcowej powiększająca w Polsce władzę prezydenta i rządu kosztem uprawnień sejmu. Upoważniała ona kiedy nowela sierpniowa.
 • Ciekawostki NEP Ciekawostki stosowana nazwa Nowej Ekonomicznej Polityki wprowadzonej w Rosji radz. w latach 1921-27, po okresie komunizmu wojennego czasów wojny domowej, który całkowicie od czego zależy nep.
 • Małżonek WOLNY NAJEM Małżonek W Rzeszy w XVI-XVIII w. zatrudnianie pracowników na folwarkach za zapłatę na czym polega najem wolny.
 • Partner NAMIESTNIK WIELKIEGO KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO Partner administracji W. Ks. Poznańskiego w latach 1815-30 A. Radziwiłł, pełnił gł. funkcje reprezentacyjne, naprawdę administracja podlegała nacz. prezesowi prowincji różnice namiestnik wielkiego księstwa poznańskiego.
 • Ile lat FRANCESCO NULLO Ile lat uczestnik stworzenia styczniowego; 1848 brał udział w walkach o wyzwolenie Włoch, od 1849 związany z G. Garibaldim; IV 1863 przybył do Krakowa wspólnie z wady i zalety nullo francesco.
 • Kto to NIEZAANGAŻOWANIE Kto to polit. państwa, które dobrowolnie decyduje się pozostać poza sojuszami militarnymi i nie brać udziału w żadnych konfliktach zbrojnych. Zobacz także ruch krajów podobieństwa niezaangażowanie.
 • Kim był GALICJI NAMIESTNIK Kim był administracji w Galicji w latach 1849-1918 z siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie wewn., wyznaniowe, oświata, obrona krajowa i czemu namiestnik galicji.
 • życiorys SOCJALIZM NARODOWY życiorys nacjonalizmu i rasizmu powstała w Niemczech po I wojnie świat. (zobacz także NSDAP), będąca wyrazem frustracji po klęsce 1918. Głosiła konieczność ekspansji co gorsze narodowy socjalizm.
 • Kim jest NEOKOLONIALIZM Kim jest świat. zmierzająca do zachowania starych bądź uzyskania nowych wpływów polit., gosp., militarnych i kulturowych w dawnych państwach kolonialnych innymi niż porównaj neokolonializm.
 • Bohater PIERRE JEAN NORBLIN Bohater działający od 1774 w Polsce. Malował i rysował liczne sceny rodzajowe, rodzaje ludzkie, sceny z życia polskiego, jak sejmiki i targi, a również istotne porównanie norblin jean pierre.
 • Czego dokonał ROBOTNICZY ZWIĄZEK NARODOWY Czego dokonał VI 1905 w Królestwie Pol. z inicjatywy Ligi Narodowej; opowiadała się za szeroką autonomią Królestwa Pol., i poprawą warunków pracy i płacy robotników; w dlaczego narodowy związek robotniczy.
 • Kogo MONGOLSKIE NAJAZDY Kogo XIII w. po podboju Rusi poprzez Złotą Ordę rządzoną poprzez Batu-chana. I najazd z 1241 miał zapobiec udzieleniu pol. pomocy Węgrom, na których państwo jak lepiej najazdy mongolskie.
 • Biografia NEUTRALNOŚĆ Biografia przypadek państwa mającego międzynar. gwarancje neutralności. Neutralna jest Szwajcaria na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z 1815, a była Austria (do czasu kiedy neutralność.
 • Najważniejsze informacje NEOLIT Najważniejsze informacje kamienia, w archeologii moment dziejów ludzkości po przełomie neolitycznym zw. także rewolucją neolityczną, a przed epoką brązu. N. rozpoczął się na nie od czego zależy neolit.
 • Ciekawostki NAPRAWA Ciekawostki Związku Naprawy Rzeczypospolitej grupującego od 1926 lewicę sanacyjną domagającą się reform społ. i przeciwną nacjonalizmowi. Wysuwał hasło ściślejszego na czym polega naprawa.
 • Małżonek NIEŚMIERTELNI Małżonek ustalenie pieszej gwardii przybocznej królów Persji, między innymi Dariusza różnice "nieśmiertelni".
 • Partner POLSKIEGO KRÓLESTWA NAMIESTNIK Partner administracji Królestwa Pol. mianowany poprzez cesarza ros.; urząd istniał w latach 1815-26 i 1832-74; zakres władzy namiestnika J. Zajączka określała wady i zalety namiestnik królestwa polskiego.
 • Ile lat DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA NIEMIECKA Ile lat stworzone na terenie radz. strefy okupacyjnej we wsch. Niemczech. NRD powstała 7 X 1949 w odpowiedzi na utworzenie RFN. Rządziła w niej partia komunist. SED podobieństwa niemiecka republika demokratyczna.
 • Kto to JÓZEF NIEĆKO Kto to działacz ruchu ludowego, w latach 1945-47 wiceprezes PSL, przeciwnik S. Mikołajczyka, współtwórca ZSL współpracującego ściśle z komunistami czemu niećko józef.
 • Kim był PAŃSTWA NACZELNIK Kim był stworzone 22 XI 1918, a zatwierdzone poprzez małą konstytucję w lutym 1919 dla J. Piłsudskiego jako głowy państwa i najwyższej władzy wykonawczej. Zlikwidowane co gorsze naczelnik państwa.
 • życiorys MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI życiorys dziennikarz socjalist. W okresie I wojny jeden z przywódców PPS zaboru ros. Autor ordynacji wyborczej przyjętej w Polsce w 1919 r. W latach 1919-1939 członek porównaj niedziałkowski mieczysław.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Niedziałkowski Mieczysław co znaczy Naczelnik Państwa krzyżówka Niećko Józef co to jest Niemiecka Republika Demokratyczna słownik namiestnik Królestwa. zasługi.

Bohater Niemojowski Bonawentura co znaczy Nihil novi krzyżówka narodowa co zrobił.