nagy imre nacjonalizacja co to jest
PRZYKŁADY Nagy Imre, Nacjonalizacja, Naczelne, Nullo Francesco, Norbertanie, Premonstratensi, Nil.

Postacie historyczne, biografia na N

 • Kim był NOWOMOWA Co zrobił propagandy i tak zwany aparatu partyjno- -państwowego w PRL wykorzystywany normalnie zafałszowaniu rzeczywistości w walce z prawdziwymi i urojonymi wrogami nowomowa.
 • Kim był G SIERGIEJ NIECZAJEW Co zrobił spiskowiec anarchistyczny; uczestnik ruchów studenckich; w 1869 zał. organizację spiskową w Moskwie, w obawie przed zdemaskowaniem zorganizował zabójstwo nieczajew siergiej g..
 • Kim był ZBROJNE SIŁY NARODOWE Co zrobił nacjonalistyczna organizacja wojsk. zał. w IX 1942 z części Narodowej Organizacji Wojskowej przeciwnej wcieleniu do AK, i innych organizacji. Oddziały narodowe siły zbrojne.
 • Kim był SOLIDARNOŚĆ NSZZ Co zrobił zawodowy i zarazem ogromny ruch społ. w państwach komunist. Powstał w Gdańsku 17 IX 1980 z powodu masowych strajków robotn. na Wybrzeżu latem 1980, które nszz "solidarność".
 • Kim był KAMIL CYPRIAN NORWID Co zrobił rzeźbiarz; w V 1842 wyjechał z państwie; w momencie Wiosny Ludów współpracował z Hotelem Lambert; w latach 1853-54 przebywał w Stanach Zjedn.; od 1855 na stałe norwid cyprian kamil.
 • Kim był NEOKOLONIALIZM Co zrobił zmierzająca do zachowania starych bądź uzyskania nowych wpływów polit., gosp., militarnych i kulturowych w dawnych państwach kolonialnych innymi niż wcześniej neokolonializm.
 • Kim był NIKE Co zrobił zwycięstwa, przedstawiana w formie młodej kobiety ze skrzydłami z gałęzią palmy w dłoni; w Rzymie odpowiadała jej Wiktoria; najsłynniejszy posąg to Nike z nike.
 • Kim był LEWICA NOWA Co zrobił związana z masowymi protestami w państwach Zachodu od lat 50. po lata 70. Jej kluczową zasadą było odrzucenie tak kapitalizmu, jak i realnego socjalizmu nowa lewica.
 • Kim był NEOKLASYCYZM Co zrobił styl XIX-XX-wieczny nawiązujący do wzorów gr. i rzym. Przejawiał się w architekturze, poezji, sztuce neoklasycyzm.
 • Kim był NEOSLAWIZM Co zrobił narodów słow., rozwijający się na pocz. XX w. jako nowa postać XIX-wiecznego panslawizmu; głosił konieczność zjednoczenia się Słowian pod przywództwem Rosji neoslawizm.
 • Kim był NOMENKLATURA Co zrobił kadr kierowniczych funkcjonującego w ZSRR i tak zwany państwach demokracji ludowej. Obsada wszystkich stanowisk kierowniczych adm. i gosp. była zależna w nomenklatura.
 • Kim był KRYSZTAŁOWA NOC Co zrobił zorganizowanego w noc 9/10 XI 1938 pogromu Żydów w Rzeszy. Pretekstem do akcji stało się zamordowanie poprzez Żyda urzędnika ambasady niem. w Paryżu. W odwecie "noc kryształowa".
 • Kim był WOLNY NAJEM Co zrobił W Rzeszy w XVI-XVIII w. zatrudnianie pracowników na folwarkach za zapłatę najem wolny.
 • Kim był NEPOTYZM Co zrobił poprzez istotne osobistości przy obsadzie znacznych stanowisk i godności; termin pierwotnie odnoszony do postępowania nie wszystkich papieży w dobie średniow nepotyzm.
 • Kim był KAMIENNE NARZĘDZIA Co zrobił poprzez myśliwych, na przykład obrobione otoczaki, pięściaki , ostrza (krzemienne czy kościane uzbrojone we wkładki kamienne, na przykład kwarcytowe narzędzia kamienne.
 • Kim był ROBOTNICZA PARTIA NARODOWA Co zrobił partia głosząca hasła solidaryzmu klasowego, stopniowych reform społ., uspołecznienia środków produkcji, zwalczała socjalizm i komunizm. Po 1926 uczestniczyła narodowa partia robotnicza.
 • Kim był PIERRE JEAN NORBLIN Co zrobił 1774 w Polsce. Malował i rysował liczne sceny rodzajowe, rodzaje ludzkie, sceny z życia polskiego, jak sejmiki i targi, a również istotne wydarzenia, na norblin jean pierre.
 • Kim był DEMOKRACJA NARODOWA Co zrobił także poprzez zwolenników obozem narodowym, a poprzez przeciwników endecją . Początki jego sięgają utworzonej 1893 i mającej działać we wszystkich zaborach narodowa demokracja.
 • Kim był WYDAWNICZA OFICYNA NIEZALEŻNA Co zrobił publikujących w PRL poza zasięgiem cenzury. 1977-81 kierowane poprzez M. Chojeckiego, później poprzez G. Bogutę. Od 1989 działa jawnie niezależna oficyna wydawnicza.
 • Kim był WOLA NARODNA Co zrobił narodników, założona w 1879 wskutek rozłamu w Ziemli i Woli; dążyła do obalenia caratu i wprowadzenia swobód demokr., w zakresie ekon. postulowała przekazanie narodna wola.
 • Kim był NIHILIŚCI Co zrobił nazwa nadawana rewol. demokratom w Rosji w latach 60. i 70. XIX w., również anarchistom i rewolucjonistom w Europie środk. i zach XIX w nihiliści.
 • Kim był NAPOLEON III, LUDWIK NAPOLEON BONAPARTE Co zrobił cesarz Francuzów 1852-70. Syn Ludwika Bonaparte, bratanek Napoleona I; wygrał wybory prezydenckie po rewolucji lutowej 1848, popierał postęp przemysłu i handlu napoleon iii, ludwik napoleon bonaparte.
 • Kim był STUDENTÓW ZRZESZENIE NIEZALEŻNE Co zrobił organizacja studencka działająca od 1980, organizująca liczne strajki na wyższych uczelniach w całym państwie. W stanie wojennym zakonspirowana. Od 1989 niezależne zrzeszenie studentów.
 • Kim był LUDWIK NABIELAK Co zrobił literat; uczestnik spisku P. Wysockiego; 29 XI 1830 dowodził oddziałem cywilów w ataku na Belweder; jeden z zał. Tow. Patriotycznego (2); na emigracji czł. TDP nabielak ludwik.
 • Kim był AGOSTINHO ANTONIO NETO Co zrobił polityk angolski, działacz niepodl. za rządów portug. Po uzyskaniu niepodległości Angoli jej prezydent współpracujący ściśle z ZSRR neto antonio agostinho.
 • Kim był NOBLA NAGRODA Co zrobił poprzez szwedz. wynalazcę dynamitu, Alfreda Nobla. Przyznawana od 1901 w 3 dziedzinach edukacji, z zakresu literatury i jako nagroda pokojowa nagroda nobla.
 • Kim był PROWINCJI PREZES NACZELNY Co zrobił w Prusach urzędnik prowadzący administracją w prowincji naczelny prezes prowincji.
 • Kim był JAN JEZIORAŃSKI NOWAK Co zrobił wojny świat., w latach 1948-76 w redakcji polskiej BBC w Londynie i dyrektor sekcji polskiej Radia Wolna Europa, autor wielu poczytnych książek, politolog i nowak-jeziorański jan.
 • Kim był WSCHODNIA POLITYKA NOWA Co zrobił konsekwencji utworzenia tak zwany ogromnej koalicji CDU i SPD i objęcia teki min. spraw zagr. poprzez W. Brandta, zmiana polityki zagr. RFN. Stopniowa nowa polityka wschodnia.
 • Kim był WYBRANY NARÓD Co zrobił biblijne ustalenie narodu żyd. Zobacz także judaizm; Żydzi naród wybrany.
 • Kim był STANISŁAW ADAM NARUSZEWICZ Co zrobił dziennikarz, historyk; red. Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych ; sekretarz Porady Nieustającej; na prośbę króla przygotował Dzieje narodu polskiego; trwałą naruszewicz adam stanisław.
 • Kim był ARMADA NIEZWYCIĘŻONA Co zrobił wojennej (130 okrętów i 30 tys. żołnierzy) wysłanej 1588 na podbój Anglii. Atakowana poprzez jednostki z angielskiego: w kanale La Manche poniosła utraty niezwyciężona armada.
 • Kim był SIR ISAAK NEWTON Co zrobił matematyk, astronom i filozof. Główne dzieło Philosophiae naturalis principia mathematica dotyczy prawie wszystkich działów fizyki. Sformułował sporo praw newton isaak sir.
 • Kim był SIERPNIOWA NOWELA Co zrobił 2 VIII 1926 nowelizacja konstytucji marcowej powiększająca w Polsce władzę prezydenta i rządu kosztem uprawnień sejmu. Upoważniała ona prezydenta do wydawania nowela sierpniowa.
 • Kim był ROBOTNICZY ZWIĄZEK NARODOWY Co zrobił Królestwie Pol. z inicjatywy Ligi Narodowej; opowiadała się za szeroką autonomią Królestwa Pol., i poprawą warunków pracy i płacy robotników; w trakcie narodowy związek robotniczy.
 • Kim był FLORENCE NIGHTINGALE Co zrobił działaczka społ., twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa; w okresie wojny krymskiej zorganizowała w 1854 opiekę pielęgniarską nad rannymi żołnierzami z nightingale florence.
 • Kim był NOC 15 SIERPNIA 1831 Co zrobił nocy z 15 na 16 VIII 1831; rozpoczęte poprzez Towarzystwo Patriotyczne (2) domagające się energicznego prowadzenia wojny i ukarania zdrajców, skończyły się w noc 15 sierpnia 1831.
 • Kim był NATOLIŃCZYCY Co zrobił kierownictwie PZPR walczących o władzę w 1956 zbierająca się w Natolinie (stąd nazwa). Jej działacze próbowali przed październikiem 1956 podsycić nastroje "natolińczycy".
 • Kim był N NIKOŁAJ NOWOSILCOW Co zrobił Aleksandra I, zaprzyjaźniony z A.J. Czartoryskim; w latach 1815-30 nielubiany komisarz cesarski przy Radzie Stanu Królestwa Pol., w 1823 prowadził śledztwo w nowosilcow nikołaj n..
 • Kim był NEOGOTYK Co zrobił architekturze, rozwijający się od poł. XVIII do pocz. XX w., pochodzący z Anglii, ale upowszechniony w całej Europie, a zwł. w Niemczech. Cechował się neogotyk.
 • Kim był LISTOPADOWA NOC Co zrobił stworzenie listopadowe; około godz. 17 ekipa cywilów i niewielka ekipa podchorążych należących do spisku P. Wysockiego zaatakowała Belweder, siedzibę w. ks noc listopadowa.
 • Kim był NOVI NIHIL Co zrobił na sejmie w Radomiu w 1505. Głosiła, że nic nowego (z łaciny nihil novi ) nie można ustanowić w systemie prawnym państwa bez zgody obu izb parlamentu - senatu nihil novi.
 • Kim był ABDEL GAMAL NASER Co zrobił Jeden z przywódców przewrotu, który obalił monarchię w Egipcie 1952, później czł. władz rewol., premier Egiptu od 17 IV 1954, a od 1956 prezydent i lider naser gamal abdel.
 • Kim był TECHNICZNA ORGANIZACJA NACZELNA Co zrobił związek stowarzyszeń wyższej użyteczności skupiających od 1945 inżynierów i techników pol naczelna organizacja techniczna.
 • Kim był SOCJALIZM NARODOWY Co zrobił nacjonalizmu i rasizmu powstała w Niemczech po I wojnie świat. (zobacz także NSDAP), będąca wyrazem frustracji po klęsce 1918. Głosiła konieczność ekspansji narodowy socjalizm.
 • Kim był NIEWOLNICY Co zrobił stanowiący element posiadania swego właściciela, który dysponuje nimi swobodnie (na przykład może ich sprzedać) i wyzyskuje ich pracę. Zobacz niewolnictwo niewolnicy.
 • Kim był LUDOWA RADA NACZELNA Co zrobił zaboru prus. powstała 14 XI 1918 w Poznaniu z tajnego Centr. Komitetu Obywatelskiego. W terenie dysponowała lokalnymi poradami ludowymi. Organem wykonawczym naczelna rada ludowa.
 • Kim był BABILOŃSKA NIEWOLA Co zrobił wygnaniu w Babilonii (Mezopotamii) w latach 597 - około 536 przed naszą erą po dwukrotnych przymusowych przesiedleniach (597 i 587 przed naszą erą) poprzez niewola babilońska.
 • Kim był NOWA PRAWICA W USA Co zrobił renesans popularności szablonowych wartości i ideałów kapitalistycznych w latach 70. XX w., między innymi wolności i przedsiębiorczości "nowa prawica" w usa.
 • Kim był NEUTRALNOŚĆ Co zrobił państwa mającego międzynar. gwarancje neutralności. Neutralna jest Szwajcaria na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z 1815, a była Austria (do czasu neutralność.
 • Kim był ANDRZEJ NIEGOLEWSKI Co zrobił Ogromnym Księstwie Poznańskim; uczestnik wojen napoleońskich, brał udział w szarży pod Somosierrą (1808), walczył w stworzeniu listopadowym; reprezentował niegolewski andrzej.
 • Kim był NAGASAKI Co zrobił drugie po Hiroszimie miasto japońskie, na które 9 VIII 1945 Amerykanie zrzucili bombę atomową nagasaki.
 • Kim był POLSKI BANK NARODOWY Co zrobił 1945 w czasach PRL etapowo zdominował całą bankowość w Polsce. Po 1989 wrócił do roli banku emisyjnego, rezygnując po wyodrębnieniu się z niego 9 banków narodowy bank polski.
 • Kim był NOŻY DŁUGICH NOC Co zrobił wymordowania wielu konkurentów i przeciwników Hitlera w Niemczech w nocy 30 VI 1934. Powodem akcji były groźne dla Fhrera ambicje przywódców błyskawicznie "noc długich noży".
 • Kim był NURSUŁTAN NAZARBAJEW Co zrobił kazachski. Działacz KPZR od 1962, I sekr. KC KP Kazachstanu od 1989. Po 1990 prezydent niepodległego Kazachstanu. Zwolennik współpracy z Rosją w ramach WNP. Po nazarbajew nursułtan.
 • Kim był NAPRAWA Co zrobił Naprawy Rzeczypospolitej grupującego od 1926 lewicę sanacyjną domagającą się reform społ. i przeciwną nacjonalizmowi. Wysuwał hasło ściślejszego związania mas naprawa.
 • Kim był NSDAP Co zrobił w 1920 (początkowo pod inną nazwą) partia skrajnych nacjonalistów posługująca się także sloganami sprawiedliwości społ., hasłami rasistowskimi, zręczną nsdap.
 • Kim był NAFTA Co zrobił oznaczających Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu pomiędzy Kanadą, Meksykiem i USA, które weszło w życie 1 I 1994. Porozumienie to przewiduje nafta.
 • Kim był WSCHODNIA AFRYKA NIEMIECKA Co zrobił od 1884 do 1920 oficjalna nazwa kolonii niem. znanej później jako Tanganika (część dzisiejszej Tanzanii niemiecka afryka wschodnia.
 • Kim był MINOW NIKITA NIKON Co zrobił patriarcha ros. od 1652 r. Przeprowadził zasadnicze reformy w Kościele prawosławnym, które doprowadziły do rozłamu (staroobrzędowcy). Od 1658 w klasztorze nikon, nikita minow.
 • Kim był NEP Co zrobił Nowej Ekonomicznej Polityki wprowadzonej w Rosji radz. w latach 1921-27, po okresie komunizmu wojennego czasów wojny domowej, który całkowicie wyniszczył nep.
 • Kim był NAMIESTNIK WIELKIEGO KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO Co zrobił Ks. Poznańskiego w latach 1815-30 A. Radziwiłł, pełnił gł. funkcje reprezentacyjne, naprawdę administracja podlegała nacz. prezesowi prowincji namiestnik wielkiego księstwa poznańskiego.
 • Kim był RICHARD NIXON Co zrobił latach 1969-74. Przedtem wiceprezydent u boku A. Eisenhowera w latach 1952-60. Pomimo przegranej w wyborach prezydenckich (1960) w konkurencji z J.F. Kennedym nixon richard.
 • Kim był S PAWEŁ NACHIMOW Co zrobił bitwie z flotą tur. pod Navarino (1827); w okresie wojny krymskiej (1853) rozbił eskadrę turecką pod Synopą; od 1855 komendant Sewastopola, wraz z admirałem W nachimow paweł s..
 • Kim był WINCENTY NIEMOJOWSKI Co zrobił poseł sejmowy w Królestwie Pol., lider opozycji liberalnej (kaliszanie), prześladowany poprzez w. ks. Konstantego (1825-30 w areszcie domowym); w stworzeniu niemojowski wincenty.
 • Kim był BARTŁOMIEJA ŚW NOC Co zrobił franc. kalwinistach). Inspiratorzy rzezi (królowa Katarzyna Medycejska i jej młodszy syn Henryk, późniejszy władca Polski Henryk Walezy) wykorzystali zebranie noc św. bartłomieja.
 • Kim był NIEŚMIERTELNI Co zrobił ustalenie pieszej gwardii przybocznej królów Persji, między innymi Dariusza "nieśmiertelni".
 • Kim był MARCELI NOWOTKO Co zrobił 1938 członek KPP. 1941 członek przysłanej z Moskwy do państwie ekipy inicjatywnej, założył PPR. W 1942 zamordowany poprzez współtowarzyszy z PPR nowotko marceli.
 • Kim był CYWILIZACJA GRECKA NOWA Co zrobił w staroż. powstała po upadku kultury mykeńskiej, w pocz. I tys. p.n.e nowa grecka cywilizacja.
 • Kim był JACQUES NECKER Co zrobił szwajc. bankier, w latach 1777-81 minister Ludwika XVI, zwolennik ostrożnych reform; po ujawnieniu rozrzutności dworu zdymisjonowany necker jacques.
 • Kim był ANTONIO MANUEL NORIEGA Co zrobił handel narkotykami na międzynar. skalę, obalony w 1989 poprzez interwencję zbrojną USA. Skazany w Stanach Zjedn. za handel narkotykami na skalę międzynar. na noriega manuel antonio.
 • Kim był NERON, NERO CLAUDIUS DRUSUS GERMANICUS Co zrobił cesarz rzym. od 54 głośny z okrucieństwa, mordów bliskich sobie ludzi, spowodowania w 64 pożaru Rzymu, prześladowań chrześcijan. Popełnił samobójstwo neron, nero claudius drusus germanicus.
 • Kim był NARODNICY Co zrobił lat 1861-95; uważali się za reprezentantów interesów chłopów i drobnych wytwórców w społeczeństwie postfeudalnym; poszukiwali dróg niekapitalistycznego rozwoju narodnicy.
 • Kim był WOJSKOWA ORGANIZACJA NARODOWA Co zrobił wojsk. Stronnictwa Narodowego powstała w X 1939. W szczytowym okresie licząca około 80 tys. czł. W 1942 przewarzająca część została wcielona do Armii Krajowej narodowa organizacja wojskowa.
 • Kim był BONAPARTE I NAPOLEON Co zrobił polityków w dziejach, pierwszy konsul Francji, cesarz Francuzów. W 1796 objął nacz. dowództwo armii franc. we Włoszech, bijąc tam Austriaków; 1798-99 dowodził napoleon i bonaparte.
 • Kim był NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Co zrobił poprzez encyklikę Rerum novarum Leona XIII z 15 V 1891, podejmowała problem rozwiązania kwestii społ. (robotn.), który nabrzmiał w XIX w., wykorzystując nauka społeczna kościoła katolickiego.
 • Kim był VIOLENCE NON Co zrobił prawa obywatelskie albo ich praktyczne wcielenie w życie wykluczająca wykorzystywanie przemocy albo groźby jej użycia bezwzględnie na okoliczności. Zobacz M non violence.
 • Kim był NIEZAANGAŻOWANIE Co zrobił państwa, które dobrowolnie decyduje się pozostać poza sojuszami militarnymi i nie brać udziału w żadnych konfliktach zbrojnych. Zobacz także ruch krajów niezaangażowanie.
 • Kim był JULIUS NYERERE Co zrobił Tanganiki 9 XII 1961, a od połączenia z Zanzibarem w 1964 Tanzanii, wieloletni prezydent tego państwie. Niekwestionowany przywódca rządzącej partii TANU nyerere julius.
 • Kim był URSYN JULIAN NIEMCEWICZ Co zrobił kulturalny; wychowanek Szkoły Rycerskiej, poseł na Sejm Czteroletni (od 1790), należał do stronnictwa patriotycznego; w insurekcji 1794 adiutant T. Kościuszki niemcewicz julian ursyn.
 • Kim był NUNCJUSZ Co zrobił przy rządach krajów (dawniej dworach monarchów) utrzymujących z Watykanem relacje dyplomatyczne; na mocy określeń z 1815 i 1961 w randze ambasadora nuncjusz.
 • Kim był NIMFA Co zrobił bogini niższego rzędu) stanowiąca uosobienie sił przyrody, związana z konkretnymi miejscami (na przykład strumieniem, drzewem, górą). Przedstawiana w formie nimfa.
 • Kim był MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI Co zrobił socjalist. W okresie I wojny jeden z przywódców PPS zaboru ros. Autor ordynacji wyborczej przyjętej w Polsce w 1919 r. W latach 1919-1939 członek Porady niedziałkowski mieczysław.
 • Kim był ADMINISTRACYJNY SĄD NACZELNY Co zrobił reaktywowany w 1980 organ sądownictwa adm. badający zgodność decyzji adm. z obowiązującym prawem naczelny sąd administracyjny.
 • Kim był NARODOWY KOMITET NACZELNY Co zrobił przedstawicielstwo ugrupowań Galicji opowiadających się w I wojnie świat. za rozwiązaniem kwestie pol. przy użyciu krajów centralnych. Uważał się za najwyższą naczelny komitet narodowy.
 • Kim był MONGOLSKIE NAJAZDY Co zrobił podboju Rusi poprzez Złotą Ordę rządzoną poprzez Batu-chana. I najazd z 1241 miał zapobiec udzieleniu pol. pomocy Węgrom, na których państwo skierowały się najazdy mongolskie.
 • Kim był CLAUSUS NUMERUS Co zrobił użytkowana poprzez władze nie wszystkich państw albo nie wszystkich uczelni, zakładająca, Iż proc. studiujących na wyższych uczelniach Żydów nie powinien być numerus clausus.
 • Kim był JÓZEF NIEĆKO Co zrobił działacz ruchu ludowego, w latach 1945-47 wiceprezes PSL, przeciwnik S. Mikołajczyka, współtwórca ZSL współpracującego ściśle z komunistami niećko józef.
 • Kim był NKWD Co zrobił ros. skrót oznaczający Ludowy Komisariat Spraw Wewn. ZSRR, nazwa stosowana także na ustalenie podporządkowanej komisariatowi tajnej polit. policji radz. 1934-46 nkwd.
 • Kim był JAWAHARLAL NEHRU Co zrobił Współpracownik M. Gandhiego, działacz niepodl. i lider Kongresu Narodowego, pierwszy premier Indii po uzyskaniu niepodległości (1947-64), utrwalił w tym nehru jawaharlal.
 • Kim był GABRIEL NARUTOWICZ Co zrobił Polski. Od 1908 prof. Politechniki w Zurychu, od 1920 parokrotny minister w Polsce. 9 XII 1922 wybrany pierwszym prezydentem Rzeczpospolitej głosami lewicy i narutowicz gabriel.
 • Kim był NACJONALIZM Co zrobił pierwszym miejscu znaczenie narodu w życiu społeczeństw; przyznaje narodowi absolutne pierwszeństwo nad interesami jednostki, od której wymaga utożsamienia się nacjonalizm.
 • Kim był KONTROLI IZBA NAJWYŻSZA Co zrobił państwowej powołany już w 1919, reaktywowany w czasach PRL w 1949. Podlegał kolejno Radzie Państwa, sejmowi, premierowi i ponownie sejmowi najwyższa izba kontroli.
 • Kim był NIEWOLNICTWO Co zrobił tym, Iż pewna warstwa ludności stanowi własność innej ekipy osób albo instytucji, które mogą bez przeszkód nimi dysponować. Znane od staroż., gdzie gł niewolnictwo.
 • Kim był NORMANOWIE Co zrobił zamieszkująca we inicjalnym średniow. Skandynawię i Płw. Jutlandzki. N. organizowali wyprawy na początku łupieskie ( wikingowie), potem również zdobywcze, w normanowie.
 • Kim był NORMANDIA Co zrobił Francji, nad kanałem La Manche, zamieszkiwana poprzez Celtów (w staroż.), później Franków (od VI w. ); od 911 w rękach Normanów (stąd nazwa N.) jako Księstwo normandia.
 • Kim był BONAWENTURA NIEMOJOWSKI Co zrobił Wincentego; 1820 poseł sejmowy w Królestwie Pol., jeden z przywódców opozycji liberalnej ( kaliszanie); uchodził za jednego z najlepszych rolników; w niemojowski bonawentura.
 • Kim był DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA NIEMIECKA Co zrobił terenie radz. strefy okupacyjnej we wsch. Niemczech. NRD powstała 7 X 1949 w odpowiedzi na utworzenie RFN. Rządziła w niej partia komunist. SED. Etapowo niemiecka republika demokratyczna.
 • Kim był MARCHIA NOWA Co zrobił ziem pomiędzy Wielkopolską a Pomorzem Zach. opanowanym w poł. XIII w. poprzez margrabiów brandenburskich; w 1455 włączona do Brandenburgii nowa marchia.
 • Kim był FRIEDRICH NIETZSCHE Co zrobił elitaryzm, ideał nadczłowieka , koncepcję woli mocy i przewartościowanie obowiązujących wartości. Twierdził, Iż wszystkie działania ludzkie sprowadzają się do nietzsche friedrich.
 • Kim był PRZYMUSOWY NAJEM Co zrobił Rzeszy w XVI-XVIII w. wymóg pracy na folwarku pańskim chłopców i dziewcząt (od 1 do 3 lat). W skrajnych wypadkach na przykład był czasowo nieograniczony najem przymusowy.
 • Kim był NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY ZW. NIEWOLĄ BABILOŃSKĄ PAPIEŻY Co zrobił rezydencją papieży stał się Awinion na pd. Francji. N.a.p. stanowiła moment polit. zależności papiestwa od królów Francji (zapoczątkowany porażką w konflikcie niewola awiniońska papieży zw. niewolą babilońską papieży.
 • Kim był KWAME NKRUMAH Co zrobił afrykański epoki dekolonizacji. Lider ruchu niepodl. w bryt. kolonii Złote Wybrzeże. 1957-60 szef rządu, a w latach 1960-66 prezydent niepodległej Ghany nkrumah kwame.
 • Kim był POLSKIEGO KRÓLESTWA NAMIESTNIK Co zrobił Królestwa Pol. mianowany poprzez cesarza ros.; urząd istniał w latach 1815-26 i 1832-74; zakres władzy namiestnika J. Zajączka określała konstytucja Królestwa namiestnik królestwa polskiego.
 • Kim był PAŃSTWA NACZELNIK Co zrobił 1918, a zatwierdzone poprzez małą konstytucję w lutym 1919 dla J. Piłsudskiego jako głowy państwa i najwyższej władzy wykonawczej. Zlikwidowane 1923 poprzez naczelnik państwa.
 • Kim był NAWA Co zrobił kościoła przeznaczoną dla wiernych, zazwyczaj pomiędzy rzędami kolumn; występuje podział na n. kluczową i boczną i na podłużną i poprzeczną (transept). 2. W XV nawa.
 • Kim był NARVIK Co zrobił jednocześnie końcowy pkt. linii kolejowej, którą wywożono szwedz. rudę żelazną z Kiruny; w okresie kampanii norweskiej wokół N. 9 IV-8 VI 1940 toczyły się narvik.
 • Kim był NEOLIT Co zrobił archeologii moment dziejów ludzkości po przełomie neolitycznym zw. także rewolucją neolityczną, a przed epoką brązu. N. rozpoczął się na nie wszystkich neolit.
 • Kim był MICHEL NEY Co zrobił 1799 dowodził Armią Renu, w 1807 rozstrzygnął o zwycięstwie pod Friedlandem w Prusach Wsch., w 1812 osłaniał odwrót wojsk franc. spod Moskwy; walczył pod ney michel.
 • Kim był HORACY NELSON Co zrobił zniszczył flotę franc. pod Abu Kirem (Egipt), w 1805 zwyciężył pod Trafalgarem flotę franc.-hiszp., umacniając niekwestionowane już panowanie W. Brytanii na nelson horacy.
 • Kim był NIEOGRANICZONA WOJNA PODWODNA W I WOJNIE ŚWIATOWEJ Co zrobił Niemcy celem wyczerpania gosp. W. Brytanii. Oznaczała atakowanie bez ostrzeżenia nie tylko statków ententy, ale również neutralnych. Ogłoszenie n.w. p. było nieograniczona wojna podwodna w i wojnie światowej.
 • Kim był NIMRUD Co zrobił miasto i twierdza Asyryjczyków nad rz. Tygrys, zał. XIII w. p.n.e nimrud.
 • Kim był NAMIBIA Co zrobił Od 1884 kolonia Rzeszy (pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia). Od 1920 jako Afryka Południowo-Zachodnia pocz. mandat Ligi Narodów administrowany namibia.
 • Kim był GALICJI NAMIESTNIK Co zrobił Galicji w latach 1849-1918 z siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie wewn., wyznaniowe, oświata, obrona krajowa i rolnictwo namiestnik galicji.
 • Kim był NIL Co zrobił i Egipcie, najdłuższa na Ziemi (6671 km); płynie wyżłobioną poprzez siebie doliną o szer. od 1-3 km na pd. do 20 km na pn., przy ujściu rozlewa się (w staroż nil.
 • Kim był PREMONSTRATENSI NORBERTANIE Co zrobił typ zakonów utworzonych z dawnych kapituł), zał. w 1120 poprzez św. Norberta z Xanten w Prmontr we Francji z przeznaczeniem do pracy misyjnej; w Polsce od 1126 norbertanie, premonstratensi.
 • Kim był FRANCESCO NULLO Co zrobił stworzenia styczniowego; 1848 brał udział w walkach o wyzwolenie Włoch, od 1849 związany z G. Garibaldim; IV 1863 przybył do Krakowa wspólnie z ochotnikami nullo francesco.
 • Kim był NACZELNE Co zrobił definicja biologiczne, rząd z gromady ssaków obejmujący człowieka naczelne.
 • Kim był NACJONALIZACJA Co zrobił własności środków produkcji, jak: fabryki czy ogromna własność ziemska należących do osób prywatnych poprzez kraj. W Polsce n. została przeprowadzona decyzją nacjonalizacja.
 • Kim był IMRE NAGY Co zrobił Pełnił sporo stanowisk rządowych w latach 1944-55. Pozbawiony stanowiska premiera i wykluczony z Węg. Partii Pracujących za prowadzenie polityki destalinizacji nagy imre.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był PRZYKŁADY Nagy Imre, Nacjonalizacja, Naczelne, Nullo Francesco, Norbertanie, Premonstratensi, Nil, Namiestnik Galicji, Namibia, Nimrud, Nieograniczona Wojna Podwodna W I zasługi.

Bohater Czym jest Nagy Imre, Nacjonalizacja, Naczelne, Nullo Francesco co zrobił.