iwan groźny ibarruri dolores co to jest
Iwan Iv Groźny, Ibarruri Dolores, Imperator, Izraelici, Izolacjonizm Brytyjski, Izolacjonizm, Izby.

Postacie historyczne, biografia na I

 • Kim był IZYDA Co zrobił w staroż. Egipcie kluczowe bóstwo ?Xeńskie, upostaciowanie Ogromnej Macierzy, żona Ozyrysa i matka Horusa izyda.
 • Kim był IKONOKLAŚCI Co zrobił dosł. burzyciele ikon , obrazoburcy, zwolennicy ikonoklazmu ikonoklaści.
 • Kim był ITALICY Co zrobił plemion przybyłych do Italii w II tys. przed naszą erą Cechowały je różnice kulturowe, w dialektach, obyczajach, religii i tak dalej Najważniejsi z nich italicy.
 • Kim był SROGI III IWAN Co zrobił 1472 car Wszechrusi. Opanował w 1478 Nowogród Ogromny, a w dalszym ciągu Ziemie Czernihowską, Starodubowską. Ostatecznie zniósł jarzmo tatarskie . W 1480 po iwan iii srogi.
 • Kim był IGRZYSKA Co zrobił agony, uroczystości o charakterze publicznym i rel. (na przykład ku czci Zeusa w Olimpii czy Dionizosa w Atenach), na które składały się zawody sportowe, a igrzyska.
 • Kim był OLIMPIADA OLIMPIJSKIE IGRZYSKA Co zrobił Grecji igrzyska sportowe ku czci Zeusa organizowane co 4 lata w Olimpii na Peloponezie od 776 przed naszą erą do 393 n.e.; olimpiadą określano również moment 4 igrzyska olimpijskie, olimpiada.
 • Kim był RZESZA III Co zrobił powszechnie stosowana nazwa Niemiec hitlerowskich. Zobacz także narodowy socjalizm iii rzesza.
 • Kim był I DMITRIJ IŁOWAJSKI Co zrobił podręczników dla szkół średnich i fundamentalnych, gdzie gloryfikował politykę imperialną Rosji i usprawiedliwiał rozbiory Polski; za gł. przyczynę upadku iłowajski dmitrij i..
 • Kim był IMPERIALIZM Co zrobił krajów do ekspansji i podporządkowania sobie innych państw drogą podbojów kolonialnych i militarnych; w XIX w. państwa uprzemysłowione, aspirujące do roli imperializm.
 • Kim był IMPERIUM Co zrobił kraju rzym. najwyższa władza wojskowa i cywilna (konsula albo dyktatora), a w dalszym ciągu cesarza; również ustalenie całości państwa rzym. z państwami mu imperium.
 • Kim był MONGOLSKIE IMPERIUM Co zrobił chana w pocz. XIII w. wskutek zjednoczenia plemion mongolskich i podbojów. Po Zgonu założyciela i.m., zarządzane poprzez jego synów i wnuków pod imperium mongolskie.
 • Kim był INDEMNIZACJA Co zrobił szkód płacone poprzez chłopów właścicielom przez wzgląd na uwłaszczeniem; w zaborze prus. płacili chłopi, w Galicji i Królestwie Pol. odszkodowanie wypłacał indemnizacja.
 • Kim był INDOEUROPEJCZYCY Co zrobił świetle określeń językoznawców, wywodzą się z jednej wspólnoty (praindoeuropejskiej) zamieszkującej niegdyś na obszarze stepowym w Azji albo Europie. Jej indoeuropejczycy.
 • Kim był POLSCE W INFLACJA Co zrobił skarbu 1921-22 gł. źródłem dochodów państwa stał się druk banknotów. Początkowo i. sprzyjała postępowi gospodarki ułatwiając eksport (który dla odbiorców zagr inflacja w polsce.
 • Kim był LORDÓW IZBA Co zrobił Brytanii. Wywodzi się z porady królewskiej. Osobne ciało parlamentu od XIV w. W XIX w. traciła wpływ na rząd. Kompetencje jej bardzo ograniczono (1911, 1949 izba lordów.
 • Kim był INKOWIE Co zrobił Zalążek państwa stworzyli w XII w., ogromne podboje rozpoczęli z kolei na przełomie XV i XVI w., obejmując ziemie należące dziś do Peru, Kolumbii, Ekwadoru inkowie.
 • Kim był III INNOCENTY Co zrobił przedstawiciel uniwersalizmu papieskiego, efektywnie realizował linię polityczną Grzegorza VII, wpływał na obsadę tronu cesarskiego, między innymi poparł innocenty iii.
 • Kim był INS Co zrobił Instytut Nauk Socjalnych przy KC PZPR rozwiązany po 1957 pod zarzutem rewizjonizmu. Powołano wówczas Wyższą Szkołę Nauk Socjalnych przy KC PZPR ins.
 • Kim był EUROPEJSKA INTEGRACJA Co zrobił jednoczenia krajów Europy po II wojnie świat. U jego początków leżały inicjatywy franc. polityka Jeana Moneta i belg. polityka Paula Henry Spaaka. Jako krok integracja europejska.
 • Kim był INTERWENCJONIZM Co zrobił polityka polegająca na wpływaniu państwa na gospodarkę zwł. celem przeciwdziałania kryzysom. Zobacz przykładowo Roosevelt Franklin Delano interwencjonizm.
 • Kim był INTIFADA Co zrobił demonstracji i zamachów zbrojnych przeciw Izraelczykom na okupowanych ziemiach arab. Odmiennie stworzenie Palestyńczyków zapoczątkowane w 1987 poprzez OWP intifada.
 • Kim był CONTRAS IRAN IRANGATE Co zrobił Watergate, określający sekretne kontakty republikańskiej administracji USA z Iranem w latach 1985-86, w ramach których mimo formalnie obowiązującego embarga irangate, iran-contras.
 • Kim był IRGUN Co zrobił terrorystyczna działająca w latach 1931-48 w Palestynie walcząca z Arabami i Brytyjczykami o niepodległe kraj Izrael. Na czele I. stał między innymi M. Begin irgun.
 • Kim był AMERYKAŃSKI IZOLACJONIZM Co zrobił Stanów Zjedn., postulująca trzymanie się z dala od spraw euro., jak także przeciwstawianie się ingerencji krajów euro. w Ameryce Pn. i Pd. ( doktryna Monroego izolacjonizm amerykański.
 • Kim był GMIN IZBA Co zrobił Brytanii. Wyłoniła się jako osobna w XIV w., grupując przedstawicieli hrabstw i miast, a od pocz. XV pierwsza dyskutowała projekty ustaw skarbowych. Od izba gmin.
 • Kim był INFUŁA Co zrobił uroczyste nakrycie głowy noszone poprzez dostojników kościelnych (zwł. biskupów); przenośnie władza biskupa infuła.
 • Kim był INDRA Co zrobił wg Wed ind. bóstwo nieba, burzy i wojny, straciło na znaczeniu w dobie hinduizmu indra.
 • Kim był INTELIGENCJA Co zrobił warstwa społ. wyodrębniona od XVIII w., która utrzymuje się z pracy umysłowej inteligencja.
 • Kim był DEPUTOWANYCH IZBA Co zrobił nazwa izby niższej parlamentu w wielu krajach izba deputowanych.
 • Kim był REPREZENTANTÓW IZBA Co zrobił nazwa izby niższej parlamentu w nie wszystkich państwach, między innymi w Stanach Zjedn. i Japonii izba reprezentantów.
 • Kim był IZRAEL Co zrobił założonego w pn. Palestynie około 930 przed naszą erą po rozpadzie królestwa Dawida i Salomona, ze stolicą w Samarii. I. toczył walki z Asyrią i został podbity izrael.
 • Kim był IRREDENTA Co zrobił polit. we Włoszech w XIX i XX w., którego celem było zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych poprzez ludność wł., a jeszcze niewyzwolonych ; ruch ten irredenta.
 • Kim był INTERDYKT Co zrobił łagodniejszy od ekskomuniki - nie oznaczał wykluczenia z Kościoła. I. nakładany na osoby albo terytoria zakazywał uczestnictwa w obrzędach kościelnych bądź interdykt.
 • Kim był ISLAM Co zrobił Bogu , światowa religia monoteistyczna zapoczątkowana poprzez Mahometa w VII w. pośród Arabów, głosi wiarę w jednego Boga - Allaha, sąd ostateczny i życie islam.
 • Kim był IKONA Co zrobił w sztuce bizant. i Kościoła wsch. wizerunek świętego albo przedstawiający jakąś scenę biblijną bądź motyw liturgiczny ikona.
 • Kim był INWESTYTURA Co zrobił nadania lenna wasalowi poprzez seniora, zazwyczaj po złożeniu hołdu, polegał na wręczeniu symboli władzy nad lennem w formie chorągwi, pastorału i tak dalej inwestytura.
 • Kim był INKWIZYCJA Co zrobił zatwierdzona w 1231 poprzez papieża Grzegorza IX organizacja sądowo-policyjna w celu likwidowania herezji w Kościele rzym.katol.; działała we wszystkich inkwizycja.
 • Kim był ISONZO Co zrobił rzeka w pn.-wsch. Włoszech, na dawnym pograniczu z Austro-Węgrami, nad którą w okresie I wojny świat. toczyło się kilkanaście bitew wł.-austr isonzo.
 • Kim był ITALIA Co zrobił Płw. Apenińskiego, etapowo rozszerzona na pn.; II/I przed naszą erą granicą była rz. Rubikon, a od przełomu n.e. Alpy; zróżnicowana etnicznie, przewarzająca italia.
 • Kim był 2 U INCYDENT Co zrobił zestrzeleniem 1 V 1960 nad terytorium ZSRR samolotu szpiegowskiego USA z pilotem na pokładzie. Stanowcza reakcja N. Chruszczowa, który publicznie uznał, że incydent u-2.
 • Kim był I IDRIS Co zrobił władca Libii w latach 1951-69, obalony i wygnany wskutek zamachu stanu kierowanego poprzez M. Kadafiego idris i.
 • Kim był A IOSIF IGELSTROM Co zrobił gen., dyplomata ros. Od 1793 nacz. dowódca wojsk ros. w Polsce. Po niepowodzeniach w walce z T. Kościuszką odwołany igelstrom iosif a..
 • Kim był JAKUB IBN IBRAHIM Co zrobił albo Afryki Pn.), w 2 poł. X w. odwiedził państwa zachodniosłowiańskie; w jednym ze źródeł arab. zawarto uzyskane od niego wiadomości, zwł. odnośnie do ibrahim ibn jakub.
 • Kim był IKONODULOWIE Co zrobił dosł. niewolnicy ikon , zwolennicy kultu ikon w momencie ikonoklazmu ikonodulowie.
 • Kim był IKONOKLAZM Co zrobił cesarstwie bizant. w VIII-IX w. skierowany przeciw oddawaniu czci obrazom ( ikona), widząc w nim bałwochwalstwo . Ostatecznie i. potępiono na synodzie w ikonoklazm.
 • Kim był ION ILIESCU Co zrobił komunist. przed 1989, osobisty przyjaciel M. Gorbaczowa. Przywódca tajnego sprzysiężenia, które obaliło dyktatora N. Ceauşescu w 1989. Prezydent Rumunii 1990 iliescu ion.
 • Kim był ILIRYZM Co zrobił ruch społ.-polit. i kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne kraj Ilirię w ramach monarchii Habsburgów iliryzm.
 • Kim był IMMUNITET Co zrobił pełne zwolnienie ludności w dobrach feudalnych z powinności na rzecz państwa (i. ekonomiczny) lub przeniesienie z władcy na feudała uprawnień polit immunitet.
 • Kim był PŁAC INDEKSACJA Co zrobił Solidarność w czasach PRL, oznaczający podnoszenie wysokości zarobków pracowniczych adekwatnie do stopnia inflacji w celu ochrony ich rzeczywistej wartości indeksacja płac.
 • Kim był INDEPENDENCI Co zrobił anglikańskim. I. domagali się niezależności gmin wyznaniowych od hierarchii kościelnej. W okresie wojny domowej 1642-52 stanowili jedną z w najwyższym stopniu independenci.
 • Kim był ZACHODNIE INDIE Co zrobił termin w historii stosowany odnosząc się do Antyli na Karaibach nawiązujący do błędnego przekonania K. Kolumba, Iż odkrył Indie indie zachodnie.
 • Kim był INDUSTRIALIZACJA Co zrobił mechanizm uprzemysłowienia państwie, w Polsce zdarzenie to wystąpiło w dużej skali po 1945. Zobacz także rewolucja przemysłowa industrializacja.
 • Kim był INFANT Co zrobił w Portugalii i Hiszpanii syn albo córka (infantka) królewska infant.
 • Kim był INFLANTY Co zrobił dzisiejszej Łotwy i Estonii, będący w XVI-XVII w. obiektem rywalizacji i przyczyną wojen Polski, Szwecji, Danii i Moskwy. Częściowo teren działania zakonu inflanty.
 • Kim był INSUREKCJA Co zrobił stworzenie, w Polsce termin przeważnie stosowany na ustalenie stworzenia kościuszkowskiego 1794 insurekcja.
 • Kim był DOMINIQUE INGRES Co zrobił uczeń Davida. Wzorował się na malarstwie włoskim, malował tematy greckie, orientalne. Najgłośniejsze dzieła to Kobieta w kąpieli, Odaliska, Łaźnia turecka ingres dominique.
 • Kim był ŚRODKOWOEUROPEJSKA INICJATYWA Co zrobił Europy Środk. powołane w XI 1989 w Budapeszcie. Początkowo z udziałem Włoch, Austrii, Jugosławii i Węgier. W V 1990 dołączyła Czechosłowacja, a w 1992 Polska inicjatywa środkowoeuropejska.
 • Kim był INSTYTUT AGRONOMICZNY W MARYMONCIE Co zrobił pierwsza na ziemiach pol. uczelnia roln., zał. w 1820 pod Warszawą; przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy roln. w Królestwie Pol. Zlikwidowana w 1862 instytut agronomiczny w marymoncie.
 • Kim był KRÓLEWSKIE INSYGNIA Co zrobił elementy symbolizujące władzę władca. W Polsce: korona, berło, jabłko, miecz zw. Szczerbcem, włócznia św. Maurycego ( zjazd gnieźnieński insygnia królewskie.
 • Kim był INTERNOWANIE Co zrobił odosobnienie w wyznaczonym miejscu pobytu niewygodnych dla władz osób, połączone z zakazem opuszczania obozu. W Polsce zastosowane na przykład wobec liderów internowanie.
 • Kim był IRA, IRLANDZKA ARMIA REPUBLIKAŃSKA Co zrobił w 1919 jako zbrojne ramię ruchu niepodl. Sinn Fein (My Sami) walcząca sposobami terrorystycznymi przeciw panowaniu bryt. w Irlandii Pn. Zmiana nastąpiła ira, irlandzka armia republikańska.
 • Kim był INTERREGNUM Co zrobił jednego, przed objęciem władzy poprzez kolejnego monarchę. W Polsce od 1572 w okresie i. funkcję głowy państwa (interrexa) sprawował prymas interregnum.
 • Kim był IRYGACJA Co zrobił i regulujących wylewy rzek; prace irygacyjne dały podstawę uformowania się organizmów państwowych w staroż. nad ogromnymi rzekami (na przykład Egipt irygacja.
 • Kim był KASTYLIJSKA I IZABELA Co zrobił Dzięki małżeństwu z Ferdynandem Aragońskim królowa Hiszpanii od 1479. W 1480 wprowadziła inkwizycję. W 1492 wydała edykt zmuszający Żydów hiszp. do emigracji izabela i kastylijska.
 • Kim był EDUKACYJNA IZBA Co zrobił w Księstwie Warsz., utworzony w 1807, od 1811 zw. Dyrekcją Nauki Narodowej. Zabiegał o nauczanie laickie, spolszczył szkoły. Dyrektor Stanisław Kostka Potocki izba edukacyjna.
 • Kim był NARODOWEJ PAMIĘCI IZBY Co zrobił rodzaj lokalnych muzeów organizowanych w PRL od lat 60. w celu gromadzenia pamiątek hist. dotyczących danej miejscowości i walk narodowowyzwoleńczych izby pamięci narodowej.
 • Kim był IZOLACJONIZM Co zrobił postawa polityczna, program polit., preferujący nade wszystko obronę interesów i praw nar. bez utrzymywania ścisłych kontaktów z innymi krajami i narodami izolacjonizm.
 • Kim był BRYTYJSKI IZOLACJONIZM Co zrobił ustalenie polityki zagr. W. Brytanii w 2 poł. XIX w., którą cechowała niechęć do wiązania się sojuszami z jakimkolwiek krajem euro izolacjonizm brytyjski.
 • Kim był IZRAELICI Co zrobił plemiona koczownicze od XIII w. przed naszą erą osiadłe w Kanaan; w XI w. przed naszą erą zostali trwale zjednoczeni w organizację państwową poprzez Saula izraelici.
 • Kim był IMPERATOR Co zrobił wodza armii posiadającego imperium, w momencie republiki tytuł nadawany zwycięzcom poprzez żołnierzy na czas do odbycia tryumfu; w dobie cesarstwa stały tytuł imperator.
 • Kim był DOLORES IBARRURI Co zrobił komunistów, sławna z czasu wojny domowej 1936-39, w dalszym ciągu na emigracji w ZSRR, po powrocie do Hiszpanii w 1977 zwolenniczka eurokomunizmu ibarruri dolores.
 • Kim był GROŹNY IV IWAN Co zrobił car od 1547. W imieniu nieletniego Iwana rządy sprawowała jego matka Helena z Glińskich. W 1547 koronował się i objął osobiste rządy. Początkowo przeprowadził iwan iv groźny.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Iwan Iv Groźny, Ibarruri Dolores, Imperator, Izraelici, Izolacjonizm Brytyjski, Izolacjonizm, Izby Pamięci Narodowej, Izba Edukacyjna, Izabela I Kastylijska zasługi.

Bohater Iwan Iv Groźny, Ibarruri Dolores, Imperator, Izraelici co zrobił.