groźny iwan co to jest
Definicja Iwan IV Groźny: od 1533, car od 1547. W imieniu nieletniego Iwana rządy sprawowała jego.

Czy przydatne?

Definicja Iwan Iv Groźny

Co znaczy IWAN IV GROŹNY: w. ks. moskiewski od 1533, car od 1547. W imieniu nieletniego Iwana rządy sprawowała jego matka Helena z Glińskich. W 1547 koronował się i objął osobiste rządy. Początkowo przeprowadził sporo ważnych reform współpracując z soborem ziemskim i z Wybraną Poradą. Od 1564 nastąpiły rządy terrorystyczne (opricznina), które doprowadziły do wyniszczenia państwie. Po 10 latach zrezygnował z opriczniny. W polityce zagr. zapoczątkował ekspansję moskiewską w kierunku Bałtyku i na wschód (chanaty kazański, astrachański i syberyjski)
Słownik Interdykt:
Co znaczy rodzaj kary łagodniejszy od ekskomuniki - nie oznaczał wykluczenia z Kościoła. I. nakładany na osoby albo terytoria zakazywał uczestnictwa w obrzędach kościelnych bądź ich odprawiania; miał na celu iwan iv groźny.
Słownik Iliryzm:
Co znaczy ruch społ.-polit. i kult. w poł. XIX w. dążący do zjednoczenia ziem południowosłow. w autonomiczne kraj Ilirię w ramach monarchii Habsburgów iwan iv groźny.
Słownik Immunitet:
Co znaczy częściowe albo pełne zwolnienie ludności w dobrach feudalnych z powinności na rzecz państwa (i. ekonomiczny) lub przeniesienie z władcy na feudała uprawnień polit., administracyjnych i sądowniczych iwan iv groźny.

Czym jest Iwan IV Groźny znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: