imperializm co to jest
Definicja imperializm: poszczególnych krajów do ekspansji i podporządkowania sobie innych państw.

Czy przydatne?

Definicja Imperializm

Co znaczy IMPERIALIZM: 1. dążenie poszczególnych krajów do ekspansji i podporządkowania sobie innych państw drogą podbojów kolonialnych i militarnych; w XIX w. państwa uprzemysłowione, aspirujące do roli mocarstw, starały się narzucić własne panowanie obszarom zacofanym w rozwoju; Prowadziło to do stworzenia ogromnych imperiów kolonialnych, takich jak Imperium Brytyjskie, które w szczytowym momencie miało powyżej 500 mln mieszkańców na powyżej 30 mln km2; 2. wg Lenina najwyższe, ostatnie stadium kapitalizmu charakteryzujące się sporą koncentracją produkcji i kapitału
Słownik Infant:
Co znaczy w Portugalii i Hiszpanii syn albo córka (infantka) królewska imperializm.
Słownik Igelstrom Iosif A.:
Co znaczy gen., dyplomata ros. Od 1793 nacz. dowódca wojsk ros. w Polsce. Po niepowodzeniach w walce z T. Kościuszką odwołany imperializm.
Słownik Indemnizacja:
Co znaczy płaca strat i szkód płacone poprzez chłopów właścicielom przez wzgląd na uwłaszczeniem; w zaborze prus. płacili chłopi, w Galicji i Królestwie Pol. odszkodowanie wypłacał rząd, co pośrednio obciążało imperializm.

Czym jest imperializm znaczenie w Postać biografia I .

  • Dodano:
  • Autor: