ziemie wcielone zaliwski co to jest
źródła pisane co znaczy żelazna kurtyna krzyżówka Złota Orda co to jest Związek Walki Czynnej.

Postacie historyczne, biografia na Z

 • Kto to WCIELONE ZIEMIE Kto to ustalenie tych części Polski, które Niemcy w 1939 wcielili bezpośrednio do Rzeszy (dla odróżnienia od tych, które weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa porównanie ziemie wcielone.
 • Kim był JÓZEF ZALIWSKI Kim był polit.; od 1818 w armii Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i sprzysiężenia Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego, kierował zdobywaniem Arsenału dlaczego zaliwski józef.
 • życiorys FRANCISZEK ŻWIRKO życiorys 1917 w armii ros. Od 1919 w Wojsku Pol., instruktor wyszkolenia lotniczego w Łodzi i Dęblinie. 1927 zwycięzca w Locie Małej Ententy i Polski, 1929 wspólnie z S jak lepiej żwirko franciszek.
 • Kim jest GEORGIJ ŻUKOW Kim jest Jeden z najwybitniejszych dowódców Armii Czerwonej II wojny świat. Walczył już w I wojnie świat. i wojnie domowej w Rosji. W 1939 walczył z Japończykami na kiedy żukow georgij.
 • Bohater REWOLUCJA ZIELONA Bohater stopniowa likwidacja zjawiska głodu w nie wszystkich państwach Trzeciego Świata drogą postępu w naukach biologicznych i agrotechnice od czego zależy "zielona rewolucja".
 • Czego dokonał ROMAN ZAMBROWSKI Czego dokonał od 1928 w KPP, w trakcie wojny oficer polit. Armii Polskiej w ZSRR, w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W latach PRL pełnił sporo odpowiedzialnych funkcji na czym polega zambrowski roman.
 • Kogo WOLA I ZIEMLA Kogo organizacja rewol. powstała w latach 1861-62; dążyła do wywołania rewolucji chłopskiej; przywódcą duchowym był N.G. Czernyszewski; 2. ros. sekretna organizacja różnice ziemla i wola.
 • Biografia JÓZEF ZAJĄCZEK Biografia konfederacji barskiej (1868-72), wojny pol.-ros. 1792; odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami; w insurekcji 1794 działacz jakobinów pol., kierował obroną Pragi wady i zalety zajączek józef.
 • Najważniejsze informacje WŁODZIMIERZ ZAGÓRSKI Najważniejsze informacje sztabu Komendy Legionów i Pol. Korpusu Posiłkowego, nielubiany poprzez J. Piłsudskiego 1927 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, o co obwiniano obóz podobieństwa zagórski włodzimierz.
 • Ciekawostki HISTORYCZNE ŹRÓDŁA Ciekawostki działalności człowieka w minionych epokach. Podział: materialne (na przykład narzędzia), językowe (na przykład nazewnictwo), etnograficzne (na przykład czemu źródła historyczne.
 • Małżonek ULRICH ZWINGLI Małżonek rel.. Uznawał sakramenty jedynie za symbole, likwidował ołtarze i obrazy w kościołach. Nabożeństwa w jego wersji to czytanie Biblii, kazanie i komunia co gorsze zwingli ulrich.
 • Partner NARODOWE ZGROMADZENIE Partner Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe porównaj zgromadzenie narodowe.
 • Ile lat ŻMICHOWSKA NARCYZA, PSEUD. GABRYELLA Ile lat działaczka patriotyczna; należała do czołowych entuzjastek, ekipy postępowej inteligencji warsz. działającej w latach 1840-50, dążącej do podniesienia społ porównanie żmichowska narcyza, pseud. gabryella.
 • Kto to PRUSKI ZWIĄZEK Kto to miast prus. zał. w 1440 w celu przeciwdziałania nadużyciom Krzyżaków i zapewnienia stanom prus. udziału w rządach. Jego członkowie z Janem Bażyńskim na czele dlaczego związek pruski.
 • Kim był RZECZYPOSPOLITEJ HARCERSTWA ZWIĄZEK Kim był harcerska zał. w 1989 poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki jak lepiej związek harcerstwa rzeczypospolitej.
 • życiorys ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH życiorys ufundowana w 1817 we Lwowie poprzez J.M. Ossolińskiego, rozpoczęła działalność w 1827; miała gromadzić czasopisma, książki i zbiory muzealne dotyczące Polski kiedy zakład narodowy im. ossolińskich.
 • Kim jest ZABRANE ZIEMIE Kim jest Rzeczypospolitej szlacheckiej (Litwa, Białoruś i Ukraina) włączone bezpośrednio do cesarstwa ros., nazwa powstała po 1815 dla odróżnienia tych ziem od od czego zależy ziemie zabrane.
 • Bohater GNIEŹNIEŃSKI ZJAZD Bohater w Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację na czym polega zjazd gnieźnieński.
 • Czego dokonał METODEGO ŚW ŻYWOT Czego dokonał Panońska, utwór hagiograficzny przeznaczony św. Metodemu ( kraj wielkomorawskie), zawiera wiadomości odnośnie do państwa Wiślan ( plemiona polskie różnice żywot św. metodego.
 • Kogo WAZA III ZYGMUNT Kogo 1587; władca Szwecji od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry ostatniego Jagiellona na tronie pol. Zygmunta Augusta. Wychowany w duchu katol. po wady i zalety zygmunt iii waza.
 • Biografia RYCERSKI ZAMEK Biografia obronna siedziba pana feudalnego wzniesiona z cegły albo kamienia, typ twierdzy wznoszonej od XI w. w Europie; w Polsce od poł. XIII w podobieństwa zamek rycerski.
 • Najważniejsze informacje ŁĘCZYCY W ZJAZD Najważniejsze informacje pośrednictwem Kazimierza Sprawiedliwego, książąt, możnych i duchowieństwa. Wprowadzono zakaz zagarniania poprzez księcia majątków po zmarłych biskupach czemu zjazd w łęczycy.
 • Ciekawostki PLEBEJUSZY ZWIĄZEK Ciekawostki organizacja spiskowa w Wielkopolsce, zał. poprzez W. Stefańskiego prawdopodobnie już nareszcie 1841; dążyła do wywołania stworzenia nar. połączonego z co gorsze związek plebejuszy.
 • Małżonek RYCERSKIE ZAKONY Małżonek rycerzy składających prócz zwyczajnych dodatkowy ślub walki z wrogami wiary; powstawały w momencie krucjat w Palestynie ( templariusze, joannici, Krzyżacy) i porównaj zakony rycerskie.
 • Partner POLSKICH STUDENTÓW ZRZESZENIE Partner działająca od 1950 do 1973 pod kierownictwem PZPR organizacja mająca być reprezentacją interesów środowisk akademickich porównanie zrzeszenie studentów polskich.
 • Ile lat ZOROASTRYZM Ile lat edukacja Zaratustry, oficjalna religia w Persji za dyn. Sassanidów ( Zaratustra, Persja dlaczego zoroastryzm.
 • Kto to DOBRZYŃSKA ZIEMIA Kto to Drwęcą a Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343 jak lepiej ziemia dobrzyńska.
 • Kim był ZWORNIK Kim był klucz, obiekt architektoniczny w kształcie klina (z cegły albo kamienia) zamykający sklepienie albo łuk, zazwyczaj zdobiony kiedy zwornik.
 • życiorys ZET życiorys organizacja zał. w 1887 poprzez Z. Balickiego, pozostająca pod wpływami Ligi Polskiej, później Ligi Narodowej. Działała na wszystkich ziemiach polskich od czego zależy zet.
 • Kim jest ŻYDZI Kim jest jednego z plemion izrael. (Judy), po niewoli babilońskiej nazwa rozszerzona na wspólnotę rel.-etniczną wyznawców judaizmu, traktowaną również w kategoriach na czym polega żydzi.
 • Bohater LUKSEMBURSKI ZYGMUNT Bohater brandenburski, władca Węgier od 1387, władca niem. od 1410, władca czes. od 1436, cesarz od 1433, z dyn. Luksemburgów, syn Karola IV Luksemburskiego. Poniósł różnice zygmunt luksemburski.
 • Czego dokonał NIEMIECKI ZWIĄZEK Czego dokonał krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm wady i zalety związek niemiecki.
 • Kogo ODZYSKANE ZIEMIE Kogo po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII podobieństwa ziemie odzyskane.
 • Biografia LUDOWE STRONNICTWO ZJEDNOCZONE Biografia działające w latach PRL, sojusznicze wobec PZPR. Powstało 27-29 XI 1949 drogą przymusowego zjednoczenia lewicowego Stronnictwa Ludowego z opozycyjnym czemu zjednoczone stronnictwo ludowe.
 • Najważniejsze informacje STEFAN ZWEIG Najważniejsze informacje poeta austr. żyd. pochodzenia. Autor licznych zbeletryzowanych biografii, takich jak Napoleon, Maria Stuart, i powieści wykazujących wpływy psychoanalizy co gorsze zweig stefan.
 • Ciekawostki ŻEBRZĄCE ZAKONY Ciekawostki się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek porównaj zakony żebrzące.
 • Małżonek ZACIĘŻNY ŻOŁNIERZ Małżonek zawodowi żołnierze wykorzystywany w oddziałach formowanych poprzez państwa. Ten typ żołnierza dominował w Rzeczypospolitej, Hiszpanii i Holandii porównanie żołnierz zaciężny.
 • Partner KSIĄŻECZKA ZŁOTA Partner Ściegiennego (powstała około 1840), kolportowana w odpisach ręcznych pośród włościan w latach 1843-44 w Lubelskiem i Kieleckiem poprzez spiskowców ze Związku dlaczego złota książeczka.
 • Ile lat ENLAI ZHOU Ile lat przywódców Komunist. Partii Chin i organizatorów armii komunist. Po utworzeniu Chiń. Republiki Ludowej od 1949 do Zgonu pełnił funkcję premiera ChRL, będąc jak lepiej zhou enlai.
 • Kto to ZBIERACTWO Kto to początkach rozwoju społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z kiedy zbieractwo.
 • Kim był NARODOWEJ JEDNOŚCI ZWIĄZEK Kim był organizacja emigracyjna grupująca zwolenników A.J. Czartoryskiego; zał. 21 I 1833 w Paryżu; ZJN zamierzał objąć siecią konspiracji cały państwo podzielony na 9 od czego zależy związek jedności narodowej.
 • życiorys ZEUS życiorys naczelny, prawodawca, tata bogów i ludzi, panujący nad niebem, bóg światła i piorunów, rządca przyrody, stał na straży przysiąg; w mit. rzym. odpowiadał mu na czym polega zeus.
 • Kim jest NARODOWE CHRZEŚCIJAŃSKO ZJEDNOCZENIE Kim jest polit. o orientacji nar. i chadeckiej zał. w 1989, współrządząca w latach 1991-93 pod kierownictwem Wiesława Chrzanowskiego; osłabiona po wyborach w 1993 różnice zjednoczenie chrześcijańsko-narodowe.
 • Bohater ANDRZEJ ZAMOYSKI Bohater gosp.w Królestwie Pol., jeden z czołowych przedstawicieli pracy organicznej; od 1842 organizował w swej rezydencji w Klemensowie zjazdy ziemian, w 1848 wady i zalety zamoyski andrzej.
 • Czego dokonał ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH Czego dokonał państwa federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką podobieństwa związek socjalistycznych republik radzieckich.
 • Kogo CENZURY ZAPIS Kogo władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat czemu "zapis" cenzury.
 • Biografia BOJOWA ORGANIZACJA ŻYDOWSKA Biografia konspiracyjna organizacja wojsk. w getcie warszawskim zdecydowana na zbrojny opór. Dowódca M. Anielewicz. 19 IV 1943 rozpoczęła stworzenie w getcie co gorsze żydowska organizacja bojowa.
 • Najważniejsze informacje WIEJSKIEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Najważniejsze informacje działająca na wsi organizacja młodzieżowa zał. 11 II 1957 na bazie rozwiązanego ZMP, związana z ZSL. W 1973 weszła w skład ZSMP. Od 1989 pod wpływami ZSL/PSL porównaj związek młodzieży wiejskiej.
 • Ciekawostki POLSKIEGO HARCERSTWA ZWIĄZEK Ciekawostki młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał porównanie związek harcerstwa polskiego.
 • Małżonek UKRAINA ZACHODNIA Małżonek nazwa stosowana na ustalenie pd.-wsch. (środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR dlaczego zachodnia ukraina.
 • Partner ŚWIŃ ZATOKA Partner miejsce wspieranego poprzez USA nieudanego desantu oddziałów emigrantów kubańskich 17 IV 1961 celem obalenia rządów F. Castro na Kubie jak lepiej zatoka świń.
 • Ile lat ŻYMIERSKI MICHAŁ, PSEUD. ROLA Ile lat w Wojsku Polskim, w 1926 skazany za nadużycia finansowe; 1931-38 we Francji współpracował z wywiadem radz. Od 1942 związany z PPR i GL, 1944 nacz. dow. Armii kiedy żymierski michał, pseud. rola.
 • Kto to POLSKIEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Kto to organizacja młodzieżowa wzorowana na radz. Komsomole powstała 21 VII 1948. Starała się objąć swą kontrolą całą młodzież; prowadziła indoktrynację komunist od czego zależy związek młodzieży polskiej.
 • Kim był PROWINCJE ZJEDNOCZONE Kim był formalnie Republika Zjednoczonych Prowincji, nazwa przyjęta w 1581 r. dla wyzwolonej spod panowania hiszp. Holandii na czym polega zjednoczone prowincje.
 • życiorys ZIELONI życiorys partie kładące kluczowy nacisk na ochronę środowiska. Wywodzą się z ruchów antynuklearnych końca lat 60. XX w., stąd także regularnie zarzucano im powiązania z różnice zieloni.
 • Kim jest ALEKSANDER ZELWEROWICZ Kim jest reżyser, dyr. teatrów, pedagog grający i reżyserujący w Krakowie, Poznaniu, Łodzi,Warszawie, Wilnie. Świetny w rolach komediowych i charakterystycznych. Od wady i zalety zelwerowicz aleksander.
 • Bohater ZAWODOWE ZWIĄZKI Bohater skupiające pracowników różnorodnych branż. Tworzone od XIX w. w celu ochrony interesów robotników w uwarunkowaniach bezwzględnego wyzysku. Najwcześniej podobieństwa związki zawodowe.
 • Czego dokonał ŻYRONDYŚCI Czego dokonał powstałe w okresie rewolucji francuskiej skupiające zwł. deputowanych departamentu Gironde. Rządzili we Francji od 1791 do przewrotu jakobinów 2 VI 1793 czemu żyrondyści.
 • Kogo POLSKICH PATRIOTÓW ZWIĄZEK Kogo stworzona poprzez komunistów pol. 1 III 1943 w Moskwie będąca polit. parawanem dla tworzenia drugiej Armii Polskiej w ZSRR i mająca przygotować objęcie poprzez co gorsze związek patriotów polskich.
 • Biografia STARY I ZYGMUNT Biografia ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony porównaj zygmunt i stary.
 • Najważniejsze informacje AUGUST II ZYGMUNT Najważniejsze informacje ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej porównanie zygmunt ii august.
 • Ciekawostki VON FERDINAND ZEPPELIN Ciekawostki sterowców (balonów kierowanych). W 1900 r. opracował pierwszy, a później 100 następnych statków latających nazwanych od imienia konstruktora zeppelinami. Były dlaczego zeppelin ferdinand von.
 • Małżonek GRUNWALD PATRIOTYCZNE ZJEDNOCZENIE Małżonek skrajne ugrupowanie popierające władze PRL apelujące o rządy silnej ręki , zał. w 1981 w obliczu rzekomej kontrrewolucji grożącej ze strony NSZZ Solidarność jak lepiej zjednoczenie patriotyczne "grunwald".
 • Partner CHEŁMIŃSKA ZIEMIA Partner pograniczu hist. Mazowsza, Prus i Pomorza Gdańskiego (nazwa od Chełmna). Od 1138 w rękach książąt mazowieckich. 1228 Konrad Mazowiecki nadał ją Krzyżakom, pod kiedy ziemia chełmińska.
 • Ile lat ŻEBRO Ile lat w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie od czego zależy żebro.
 • Kto to PÓŁNOCNONIEMIECKI ZWIĄZEK Kto to utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem na czym polega związek północnoniemiecki.
 • Kim był ZARATUSTRA Kim był reformator wierzeń rel. w staroż. Persji, artysta zoroastryzmu; głosił zasady dualizmu, ostro akcentując odwieczną walkę dobra i zła ( Ahura Mazda, Aryman różnice zaratustra.
 • życiorys ZAWISZA CZARNY Z GARBOWA życiorys wzór prawości i cnót rycerskich, niezwyciężony w turniejach, wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, uczestnik pol. delegacji na sobór w Konstancji, kilkukrotny wady i zalety zawisza czarny z garbowa.
 • Kim jest POLSKIEJ EMIGRACJI ZJEDNOCZENIE Kim jest polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do podobieństwa zjednoczenie emigracji polskiej.
 • Bohater ZESŁANIE Bohater wolności użytkowana w Rosji od XVI w., wobec Polaków od XVII w. Pierwszą większą grupę pol. zesłańców stanowili konfederaci barscy zesłani gł. na Syberię. Od czemu zesłanie.
 • Czego dokonał ZNAK Czego dokonał w sejmie PRL powstałe w I 1957, po październiku 1956, kiedy po raz pierwszy PZPR zgodziła się na dopuszczenie zdeklarowanych katolików do sejmu PRL. Składało co gorsze "znak".
 • Kogo ZŁOTA BULLA KAROLA IV Kogo poprzez cesarza Karola IV Luksemburskiego w 1356, gdzie ustalono reguły wyboru króla Niemiec. Wyznaczono 7 osób uprawnionych do dokonania wyboru (elektorów porównaj złota bulla karola iv.
 • Biografia ZJAZD SŁOWIAŃSKI W PRADZE Biografia przedstawicieli słow. narodów monarchii habsburskiej (Polacy, Czesi, Słowacy, Ukraińcy, południowi Słowianie) i Polaków z Wielkopolski; zjazd miał ustalić porównanie zjazd słowiański w pradze.
 • Najważniejsze informacje ZAOLZIE Najważniejsze informacje części Śląska Cieszyńskiego zajętej w I 1919 poprzez wojska czes. i wcielonej do Czechosłowacji. Zamieszkiwało je około 100 tys. Polaków. Po układzie dlaczego zaolzie.
 • Ciekawostki POLSKICH ROBOTNIKÓW ZWIĄZEK Ciekawostki w 1889 w Królestwie Pol.; kierowała ekon. walką robotn., organizowała akcję oświatową, kasy wzajemnej pomocy, kasy oporu; z czasem włączyła się także do walki jak lepiej związek robotników polskich.
 • Małżonek SPOŁECZNYCH UBEZPIECZEŃ ZAKŁAD Małżonek zajmująca się ubezpieczeniami społ. w Polsce o charakterze jednostki budżetowej, nie działającej na rynku w sposób komercyjny. Środki finansowe, którymi kiedy zakład ubezpieczeń społecznych.
 • Partner ZWIĄZEK SPÓŁEK ZAROBKOWYCH I GOSPODARCZYCH Partner spółdzielcza, zał. 1871 w Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo od czego zależy związek spółek zarobkowych i gospodarczych.
 • Ile lat JAN ZAMOYSKI Ile lat od 1578), hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po na czym polega zamoyski jan.
 • Kto to NIEMIEC ZJEDNOCZENIE Kto to Prusy połączenie krajów niem. w Rzeszę z cesarzem Wilhelmem I na czele, ogłoszone po zwycięskiej wojnie z Francją w Wersalu 18 I 1871; 2. mechanizm różnice zjednoczenie niemiec.
 • Kim był ZAKONY Kim był religiach organizacje grupujące na ustalonych prawach ( reguła) ludzi pragnących bardziej rygorystycznie realizować wskazania danej religii (zakonników); w wady i zalety zakony.
 • życiorys STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI życiorys od 1617), hetman polny kor. (od 1588) i hetman w. kor. (1613), znakomity polityk pol. przełomu XVI i XVII w. Świetny dowódca jazdy. W momencie ogromnej smuty podobieństwa żółkiewski stanisław.
 • Kim jest KOMUNISTÓW ZWIĄZEK Kim jest organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny czemu związek komunistów.
 • Bohater KONTEMPLACYJNE ZAKONY Bohater typ zakonów, których członkowie oddają się w pierwszej kolejności kontemplacji rel co gorsze zakony kontemplacyjne.
 • Czego dokonał ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ Czego dokonał powstała w 1973 po połączeniu różnorodnych organizacji młodzieżowych istniejących w PRL, działająca wówczas w ścisłym związku z PZPR. Od 1991 w ramach SLD porównaj związek socjalistycznej młodzieży polskiej.
 • Kogo ZIKKURAT Kogo Mezopotamii monumentalna budowla w formie zwężającego się schodkowo ostrosłupa o czworobocznej podstawie; na szczycie z. umieszczano niewielkie sanktuarium porównanie zikkurat.
 • Biografia ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ Biografia kombatantów założona w 1949 zrzeszająca byłych żołnierzy, osoby prześladowane poprzez okupantów, lecz i członków hiszp. Brygad Międzynar. albo tak zwany dlaczego związek bojowników o wolność i demokrację.
 • Najważniejsze informacje ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII Najważniejsze informacje państwa bryt. od wcielenia do niego Irlandii w 1801. Po 1921 i uznaniu pd. Irlandii za samodzielne kraj nazwę zmieniono na Zjednoczone Królestwo Ogromnej jak lepiej zjednoczone królestwo wielkiej brytanii i irlandii.
 • Ciekawostki ŻAKERIA Ciekawostki chłopskie we Francji w 1358, nazwa od lekceważącego ustalenia chłopa Jacques Bonhomme (dosł. Kuba Poczciwy); powody niezadowolenia: grabieże w okresie wojny kiedy żakeria.
 • Małżonek WALENTY ZWIERKOWSKI Małżonek działacz polit., dziennikarz; 1807 służył w armii Księstwa Warsz.; 1808-09 odbył kampanię hiszp. w pułku lekkokonnym gwardii (szwoleżerowie), na skutek ran od czego zależy zwierkowski walenty.
 • Partner ALEKSANDER ZAWADZKI Partner komunist. Od 1923 w KPP, a w dalszym ciągu w PPR i PZPR. W trakcie wojny oficer polit. w Armii Polskiej w ZSRR. W latach PRL między innymi wicepremier 1950-52 na czym polega zawadzki aleksander.
 • Ile lat CELNY ZWIĄZEK Ile lat a utworzona poprzez Prusy unia celna, gdzie do 1854 znalazły się wszystkie państwa niem. niezależnie od Austrii. Dało to przemysłowi niem. ogromny rynek zbytu różnice związek celny.
 • Kto to NAJEMNY ŻOŁNIERZ Kto to zawodowi żołnierze wykorzystywany za kapitał w oddziałach formowanych poprzez przedsiębiorców wojsk. - kondotierów. Ż.n. byli w istocie własnością swych wady i zalety żołnierz najemny.
 • Kim był ZWIĄZEK ARTYSTÓW SCEN POLSKICH Kim był zawodowa polskich aktorów powołana po raz pierwszy w 1918, tajnie działał również w trakcie okupacji niem. Po wojnie reaktywowana, rozwiązana w stanie wojennym podobieństwa związek artystów scen polskich.
 • życiorys PRAWODAWCZE ZGROMADZENIE życiorys 1791, miał dokończyć przebudowy ustrojowej Francji; przewagę uzyskali umiarkowani felianci, lewicę reprezentowali jakobini i kordelierzy; wówczas doszło do czemu zgromadzenie prawodawcze.
 • Kim jest LUCJAN ŻELIGOWSKI Kim jest ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak co gorsze żeligowski lucjan.
 • Bohater ZOMO, ZMOTORYZOWANE ODDZIAŁY MILICJI OBYWATELSKIEJ LUB ZMOTORYZOWANE ODWODY MO Bohater oddziały MO stosowane do tłumienia manifestacji ulicznych w czasach PRL i stanu wojennego. Powszechnie nielubiane na skutek brutalnego i bezwzględnego działania porównaj zomo, zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej lub zmotoryzowane odwody mo.
 • Czego dokonał ZBIGNIEW Czego dokonał Piastów, syn Władysław Hermana, brat Bolesława Krzywoustego. Za życia ojca po wygnaniu Sieciecha objął swoją dzielnicę (1098); od 1102 współrządził wspólnie porównanie zbigniew.
 • Kogo STANISŁAW ZARAKOWSKI Kogo w 1991), działacz komunist. Od 1945 prokurator wojsk.; współodpowiedzialny za szereg spreparowanych oskarżeń w stalinowskich procesach pokazowych dlaczego zarakowski stanisław.
 • Biografia BULLA ZŁOTA Biografia w średniow. bulla wydawana poprzez władców krajów mająca specjalne znaczenie, wyposażona w złotą pieczęć jak lepiej złota bulla.
 • Najważniejsze informacje ZACHARIASZ Najważniejsze informacje papież w latach 741-752, współpracował z Pepinem Krótkim kiedy zachariasz.
 • Ciekawostki SPARTAKUSA ZWIĄZEK Ciekawostki skrajnie lewicowych działaczy występująca początkowo od 1916 jako Ekipa Spartakusa w ramach na początku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, później (1917 od czego zależy związek spartakusa.
 • Małżonek ANDRZEJ ZAMOYSKI Małżonek inowrocławski (od 1757), kanclerz w. kor. (1764-67), jeden z głównych reformatorów pol. pierwszego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor na czym polega zamoyski andrzej.
 • Partner J GRIGORIJ ZINOWJEW Partner bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina różnice zinowjew grigorij j..
 • Ile lat ZBROJNEJ WALKI ZWIĄZEK Ile lat organizacja wojsk. powołana na ziemiach pol. z polecenia Nacz. Wodza 13 XI 1939 (w miejsce Służby Zwycięstwu Polsce). Cel dalekosiężny: przygotowanie wady i zalety związek walki zbrojnej.
 • Kto to ŻMUDŹ Kto to kraina hist. w zach. Litwie na pn. od dolnego Niemna; teren rywalizacji Litwy i Krzyżaków, 1422 włączona do Wielkiego Księstwa Litew., później dzieli losy Litwy podobieństwa żmudź.
 • Kim był SOCJALISTYCZNEJ MŁODZIEŻY ZWIĄZEK Kim był organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957, realizująca program polit. PZPR czemu związek młodzieży socjalistycznej.
 • życiorys ZIEMSTWA życiorys obwodów, którym car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z co gorsze ziemstwa.
 • Kim jest ŻEGOTA Kim jest kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom porównaj żegota.
 • Bohater LUDOWE ZGROMADZENIE Bohater fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż porównanie zgromadzenie ludowe.
 • Czego dokonał WŁADYSŁAW ZAMOYSKI Czego dokonał w armii Królestwa Pol.; 1828 adiutant w. ks. Konstantego; uczestnik stworzenia listopadowego, na emigracji jeden z gł. działaczy Hotelu Lambert, uczestniczył dlaczego zamoyski władysław.
 • Kogo ŚWIĘTYCH ŻYWOTY Kogo piśmiennictwa chrześc. obejmującego zbiory opowieści o życiu i czynach świętych; liczne zbiory ż.ś. powstawały w średniow.; najsłynniejsza z nich Złota legenda jak lepiej żywoty świętych.
 • Biografia NARODOWY LUDOWO ZWIĄZEK Biografia sekretną Ligę Narodową w X 1919 partia polit. kontynuująca tradycje Stronnictwa Nar.-Demokr., głosząca program nar., potrzebę wzmocnienia rządu, lecz i kiedy związek ludowo-narodowy.
 • Najważniejsze informacje RUHRY ZAGŁĘBIE Najważniejsze informacje przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej od czego zależy zagłębie ruhry.
 • Ciekawostki TOMASZ ZAN Ciekawostki filomatów wileńskich; 1815-19 studiował na Uniw. Wileńskim; przyjaciel A. Mickiewicza; współzałożyciel Tow. Filomatów; 1821 czł. Tow. Patriotycznego (1); 1823 na czym polega zan tomasz.
 • Małżonek KOSYNIERÓW ZWIĄZEK Małżonek organizacja niepodl. w Wielkopolsce, zał. w 1820 po rozłamie w poznańskiej loży Wolnomularstwa Nar.; czł. gł. dawni oficerowie napoleońscy; działacze: I różnice związek kosynierów.
 • Partner POLAKÓW WOLNYCH ZWIĄZEK Partner organizacja niepodl. zał. w 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł wady i zalety związek wolnych polaków.
 • Ile lat LUDWIK JAN ŻUKOWSKI Ile lat dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował Kurier Polski ; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się podobieństwa żukowski jan ludwik.
 • Kto to SANDOMIERSKA ZGODA Kto to prawowierności swoich wyznań poprzez pol. luteran, kalwinistów i braci czeskich na wspólnym synodzie w Sandomierzu 1570. Było to wydarzenie wówczas czemu zgoda sandomierska.
 • Kim był ZAMACH 18 BRUMAIRE'A Kim był przewrót wojsk. dokonany we Francji poprzez Napoleona Bonaparte; był to koniec rewolucji franc. Zobacz także Napoleon Bonaparte co gorsze zamach 18 brumaire'a.
 • życiorys ANDRIEJ ŻDANOW życiorys znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych porównaj żdanow andriej.
 • Kim jest ŻYWOT Kim jest dawniej opis życia, biografia. Zobacz także żywoty świętych porównanie żywot.
 • Bohater JAN ŽIŽKA Bohater dowódca czes., bohater nar.; uczestnik walk pol.-krzyżackich (w bitwie pod Grunwaldem); od 1419 wódz husyckich taborytów ( husytyzm) - odnosił zwycięstwa nad dlaczego žižka jan.
 • Czego dokonał ZIMBABWE Czego dokonał Afryce, które zyskało niepodległość 18 IV 1980 z powodu pierwszych wolnych wyborów w państwie noszącym za rządów białej mniejszości nazwę Rodezji. Był to jak lepiej zimbabwe.
 • Kogo ZBÓR Kogo świątynia protestancka kiedy zbór.
 • Biografia JANUSZ ZABŁOCKI Biografia polityk, żołnierz AK. W PRL działacz świeckich stowarzyszeń katol., między innymi Pax . Założyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Socjalnych, poseł na sejm PRL od czego zależy zabłocki janusz.
 • Najważniejsze informacje REŃSKI ZWIĄZEK Najważniejsze informacje 11 VII 1806 poprzez Napoleona tworzyło 16 krajów (w tym Bawaria, Badenia, Wirtembergia) obejmujących 1/3 terytorium dawnego Cesarstwa Rzym. Narodu Niem. i na czym polega związek reński.
 • Ciekawostki WOJNA ZIMNA Ciekawostki rywalizacji polit. i militarnej pomiędzy blokiem krajów komunist. zdominowanych poprzez ZSRR a krajami Zachodu. Wojna polit., propagandowa i gosp., lecz bez różnice zimna wojna.
 • Małżonek CZYNNEJ WALKI ZWIĄZEK Małżonek organizacja niepodl. zał. w 1908 poprzez działaczy Organizacji Bojowej PPS; działała w trzech zaborach; celem ZWC było przygotowanie organizatorów i wady i zalety związek walki czynnej.
 • Partner ORDA ZŁOTA Partner założone w XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O podobieństwa złota orda.
 • Ile lat KURTYNA ŻELAZNA Ile lat ustalenie polit., gosp. i kulturowego podziału Europy zaczynającego się w 1945, a polegającego na odizolowaniu państw bloku podporządkowanych ZSRR od innych czemu żelazna kurtyna.
 • Kto to PISANE ŹRÓDŁA Kto to świadectwa działalności człowieka, fundamentalne w pracy historyka; podział: opisy wydarzeń ( kroniki, roczniki, pamiętniki) i akty - dokumenty ustanawiające co gorsze źródła pisane.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był źródła pisane co znaczy żelazna kurtyna krzyżówka Złota Orda co to jest Związek Walki Czynnej słownik zimna wojna czym jest Związek Reński co oznacza Zabłocki. zasługi.

Bohater Ziemie wcielone co znaczy Zaliwski Józef krzyżówka Żwirko Franciszek co zrobił.