zamoyski co to jest
Definicja Zamoyski Jan: od 1578), hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko.

Czy przydatne?

Definicja ZAMOYSKI JAN

Co znaczy ZAMOYSKI JAN: kanclerz w. kor. (od 1578), hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po Zgonu Batorego opowiedział się po stronie kandydatury królewicza szwedz. Zygmunta. Obronił Kraków przed przeciwnikiem Zygmunta, arcyks. Maksymilianem, a w dalszym ciągu rozbił go w bitwie pod Byczyną (1588). Etapowo popadał w konflikt z królem, lecz do 1602 był aktywnym dowódcą. Odznaczył się w trakcie kampanii oblężniczej 1601/02 w Inflantach. Schorowany pod sam koniec życia wycofał się z życia publicznego. W latach 1578-81 zaczął budowę stolicy swych majątków - Zamościa, który stał się jedną z najpotężniejszych twierdz w Rzeczypospolitej. Zamoyski usiłował przekształcić miasto w centrum kulturalne, zakładając Akademię Zamoyską. Osoba Z. była typowa dla pol. renesansu, wszechstronnie wykształcony, znający świat, dobry dowódca i polityk, nie stronił od zainteresowań intelektualnych
Słownik Zaliwski Józef:
Co znaczy polit.; od 1818 w armii Królestwa Pol., czł. Wolnomularstwa Nar. i sprzysiężenia Wysockiego; uczestnik stworzenia listopadowego, kierował zdobywaniem Arsenału (29 XI 1830), organizował partyzantkę zamoyski jan co to jest.
Słownik Związek Spółek Zarobkowych I Gospodarczych:
Co znaczy spółdzielcza, zał. 1871 w Poznaniu; do 1891 pod patronatem ks. A. Smarzewskiego; do 1910 ks. P. Wawrzyniaka; zrzeszał pol. spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, roln.-handlowe, parcelacyjne, banki zamoyski jan definicja.
Słownik Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich:
Co znaczy państwa federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką, Turkmeńską, 1929 Tadżycką, w dalszym ciągu zamoyski jan co znaczy.

Czym jest Zamoyski Jan znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: