waza zygmunt co to jest
Definicja Zygmunt III Waza: 1587; władca Szwecji od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry.

Czy przydatne?

Definicja Zygmunt Iii Waza

Co znaczy ZYGMUNT III WAZA: władca Polski od 1587; władca Szwecji od 1592; syn króla Szwecji Jana III Wazy i siostry ostatniego Jagiellona na tronie pol. Zygmunta Augusta. Wychowany w duchu katol. po startowym uznaniu poprzez szlachtę spotkał się z narastającą opozycją, zwł. wobec ujawnienia sekretów jego polityki zagr., gdzie bardziej cenił tron szwedz. od pol. Po detronizacji w Szwecji (1599) ogłosił inkorporację Estonii do Polski, czym przyspieszył wybuch wojny pol.-szwedz. Sprzeciw wobec jego polityki wewn. doprowadził do wybuchu rokoszu sandomierskiego (1606-07). Mimo zwycięstwa po Guzowem (6 VII 1607) musiał zrezygnować z planów umocnienia władzy, aczkolwiek w momencie jego rządów autorytet króla był nie do podważenia. W polityce zagr. związał się silnie z Habsburgami, oddając im znaczące usługi (dywersja lisowczyków na Węgrzech 1619), nawet uczestnicząc w nieszczęśliwym projekcie budowy floty cesarskiej na Bałtyku (1629). W momencie wojny ze Szwecją (1621-29) okazał się niezłym wodzem, aczkolwiek brakło mu klasy Gustawa Adolfa. Zmarł w momencie wybuchu wojny z Moskwą
Słownik Zgromadzenie Narodowe:
Co znaczy Francji, utworzony 17 VI 1789 po połączeniu się reprezentantów trzech stanów - Stanów Generalnych; przeprowadził sporo reform: zniósł przywileje stanowe, wymienił mechanizm podatkowy, przeprowadził zygmunt iii waza.
Słownik Zbór:
Co znaczy świątynia protestancka zygmunt iii waza.
Słownik Żdanow Andriej:
Co znaczy znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych filozofów, malarzy, kompozytorów zygmunt iii waza.

Czym jest Zygmunt III Waza znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: