związek socjaltycznych co to jest
Definicja Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich: państwa federacyjnego utworzonego 30 XII.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Co znaczy ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH: oficjalna nazwa państwa federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką, Turkmeńską, 1929 Tadżycką, w dalszym ciągu Gruzińską, Armeńską i Azerbejdżańską w miejsce Zakaukaskiej, 1940 także Litewską, Łotewską, Estońską, Karelofińską, Mołdawską). Pierwsza konstytucja z 1924, kolejna z 1936. Przewarzająca część uprawnień republik pozostała jednak na papierze. Dominującą władzę sprawowała partia komunist., aczkolwiek oficjalnie rządziła Porada Komisarzy Ludowych (do 1946), później rząd ZSRR. ZSRR został rozwiązany 28 XII 1991; przewarzająca część jego ziem (i różnorodnych zobowiązań międzynar.) przejęła Federacja Rosyjska. Próbą przedłużenia istnienia ZSRR w nowej formie było utworzenie w 1991 Wspólnoty Niepodległych Krajów, która jednak okazała się tworem papierowym
Słownik Zjazd Gnieźnieński:
Co znaczy w Gnieźnie Bolesław Chrobry i pielgrzymujący do grobu św. Wojciecha cesarz Otton III. Z udziałem legatów papieża Sylwestra II ustanowiono pol. organizację kościelną w oparciu o powołane do istnienia związek socjalistycznych republik radzieckich co to jest.
Słownik Ziemstwa:
Co znaczy w Rosji nazwa obwodów, którym car Aleksander II nadał w 1864 samorząd. Nazwa obejmowała tak teren jak organy samorządu. Kompetencje ich pomniejszył Aleksander III. Z. zniesiono w Rosji bolszewickiej związek socjalistycznych republik radzieckich definicja.
Słownik Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej:
Co znaczy organizacja powstała w 1973 po połączeniu różnorodnych organizacji młodzieżowych istniejących w PRL, działająca wówczas w ścisłym związku z PZPR. Od 1991 w ramach SLD związek socjalistycznych republik radzieckich co znaczy.

Czym jest Związek Socjalistycznych znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: