związek socjaltycznych co to jest
Definicja Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich: państwa federacyjnego utworzonego 30 XII.

Czy przydatne?

Definicja Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Co znaczy ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH: oficjalna nazwa państwa federacyjnego utworzonego 30 XII 1922 początkowo z Ros., Ukr., Białoruskiej i Zakaukaskiej republik radz. Później rozszerzane o inne (1925 Uzbecką, Turkmeńską, 1929 Tadżycką, w dalszym ciągu Gruzińską, Armeńską i Azerbejdżańską w miejsce Zakaukaskiej, 1940 także Litewską, Łotewską, Estońską, Karelofińską, Mołdawską). Pierwsza konstytucja z 1924, kolejna z 1936. Przewarzająca część uprawnień republik pozostała jednak na papierze. Dominującą władzę sprawowała partia komunist., aczkolwiek oficjalnie rządziła Porada Komisarzy Ludowych (do 1946), później rząd ZSRR. ZSRR został rozwiązany 28 XII 1991; przewarzająca część jego ziem (i różnorodnych zobowiązań międzynar.) przejęła Federacja Rosyjska. Próbą przedłużenia istnienia ZSRR w nowej formie było utworzenie w 1991 Wspólnoty Niepodległych Krajów, która jednak okazała się tworem papierowym
Słownik Ziemie Odzyskane:
Co znaczy po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2 związek socjalistycznych republik radzieckich.
Słownik Żelazna Kurtyna:
Co znaczy ustalenie polit., gosp. i kulturowego podziału Europy zaczynającego się w 1945, a polegającego na odizolowaniu państw bloku podporządkowanych ZSRR od innych części świata. Termin użyty po raz związek socjalistycznych republik radzieckich.
Słownik "Zapis" Cenzury:
Co znaczy poufne instrukcje władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat związek socjalistycznych republik radzieckich.

Czym jest Związek Socjalistycznych znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: