książeczka złota co to jest
Definicja Złota Książeczka: Ściegiennego (powstała około 1840), kolportowana w odpisach ręcznych.

Czy przydatne?

Definicja ZŁOTA KSIĄŻECZKA

Co znaczy ZŁOTA KSIĄŻECZKA: broszura ks. P. Ściegiennego (powstała około 1840), kolportowana w odpisach ręcznych pośród włościan w latach 1843-44 w Lubelskiem i Kieleckiem poprzez spiskowców ze Związku Chłopskiego; wzywała chłopów do walki z zaborcą, obiecując im ziemię
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim złota książeczka co to jest.
Słownik Zgromadzenie Ludowe:
Co znaczy fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż. Atenach, odmiennie eklezja, istniało już w złota książeczka definicja.
Słownik Zakony Żebrzące:
Co znaczy się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy; pojawiły się w miastach w dobie złota książeczka co znaczy.

Czym jest Złota Książeczka znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: