odzyskane ziemie co to jest
Definicja Ziemie Odzyskane: po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego.

Czy przydatne?

Definicja Ziemie Odzyskane

Co znaczy ZIEMIE ODZYSKANE: ustalenie stosowane po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2. Potem częściej ze względów polit. używano terminu: Ziemie Zach. i Pn
Słownik Zweig Stefan:
Co znaczy poeta austr. żyd. pochodzenia. Autor licznych zbeletryzowanych biografii, takich jak Napoleon, Maria Stuart, i powieści wykazujących wpływy psychoanalizy ziemie odzyskane.
Słownik Żeligowski Lucjan:
Co znaczy ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany Litwę Środk. 1925-26 jako min ziemie odzyskane.
Słownik Złota Orda:
Co znaczy założone w XIII w. poprzez Batu-chana, objęło stepy nad M. Czarnym, Krym, dolne Powołże, Kaukaz, środk. Azję, zach. Syberię. Stolicą był Saraj na Powołżu. Z.O. organizowała najazdy na państwa ziemie odzyskane.

Czym jest Ziemie Odzyskane znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: