odzyskane ziemie co to jest
Definicja Ziemie Odzyskane: po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego.

Czy przydatne?

Definicja ZIEMIE ODZYSKANE

Co znaczy ZIEMIE ODZYSKANE: ustalenie stosowane po II wojnie świat. wobec byłego terytorium III Rzeszy uzyskanego poprzez Polskę decyzją ogromnych mocarstw w trakcie konferencji poczdamskiej 17 VII-2 VIII 1945, obejmujące ogółem 101 tys. km2. Potem częściej ze względów polit. używano terminu: Ziemie Zach. i Pn
Słownik Żegota:
Co znaczy kryptonim wydziału Delegatury Rządu Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo zajmującego się w okresie okupacji pomocą Żydom, później Porady Pomocy Żydom ziemie odzyskane co to jest.
Słownik Zakony Żebrzące:
Co znaczy się z jałmużny (darowizn pieniężnych i tak dalej), nie mniej jednak część z nich odchodziła od zasady bezwzględnego ubóstwa i mogła posiadać dorobek wspólnotowy; pojawiły się w miastach w dobie ziemie odzyskane definicja.
Słownik Związek Wolnych Polaków:
Co znaczy organizacja niepodl. zał. w 1820 w Warszawie z inicjatywy W. Heltmana i T. Krępowieckiego, działała pośród studentów; nawiązała kontakty z młodzieżą niem. i wł.; wskutek aresztowań przestała istnieć ziemie odzyskane co znaczy.

Czym jest Ziemie Odzyskane znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: