związek bojowników wolność co to jest
Definicja Związek Bojowników o Wolność i Demokrację: kombatantów założona w 1949 zrzeszająca byłych.

Czy przydatne?

Definicja Związek Bojowników O Wolność I Demokrację

Co znaczy ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ: organizacja kombatantów założona w 1949 zrzeszająca byłych żołnierzy, osoby prześladowane poprzez okupantów, lecz i członków hiszp. Brygad Międzynar. albo tak zwany "utrwalaczy władzy ludowej". Do 1989 jako monopolista decydowała o przyznaniu praw kombatanckich preferując "weteranów ruchu rewolucyjnego" regularnie z krzywdą żołnierzy AK. Po 1990 powstał nowy Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Słownik Związek Artystów Scen Polskich:
Co znaczy zawodowa polskich aktorów powołana po raz pierwszy w 1918, tajnie działał również w trakcie okupacji niem. Po wojnie reaktywowana, rozwiązana w stanie wojennym poprzez władze komunist. w odwecie za związek bojowników o wolność i demokrację.
Słownik Zinowjew Grigorij J.:
Co znaczy bolszewicki, 1919 przewodn. Kom. Wykonawczego Międzynarodówki Komunist., od 1921 czł. Biura Polit. KC partii komunist. Po Zgonu Lenina w opozycji do Stalina, 1926 usunięty ze stanowisk, 1936 skazany związek bojowników o wolność i demokrację.
Słownik Żeligowski Lucjan:
Co znaczy ros., od 1919 w wojsku pol., artysta dywizji litew.-białoruskiej, w porozumieniu z Piłsudskim 9 X 1920 zajął Wilno wspólnie z sąsiednimi terenami, tworząc tak zwany Litwę Środk. 1925-26 jako min związek bojowników o wolność i demokrację.

Czym jest Związek Bojowników o Wolność znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: