żebro co to jest
Definicja żebro: w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie. Co znaczy Żebro.

Czy przydatne?

Definicja Żebro

Co znaczy ŻEBRO: w architekturze, zwł. gotyckiej, łuk wspierający sklepienie
Słownik Ziemla I Wola:
Co znaczy organizacja rewol. powstała w latach 1861-62; dążyła do wywołania rewolucji chłopskiej; przywódcą duchowym był N.G. Czernyszewski; 2. ros. sekretna organizacja rewol. powstała w Petersburgu z żebro.
Słownik Żdanow Andriej:
Co znaczy znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych filozofów, malarzy, kompozytorów żebro.
Słownik Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej:
Co znaczy harcerska zał. w 1989 poprzez niezależnych działaczy harcerskich niezadowolonych z ideowej kurateli partii komunist. nad ZHP. Odwołuje się do zasad etyki chrześc., tradycji nar. i dorobku ideowego żebro.

Czym jest żebro znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: