dobrzyńska ziemia co to jest
Definicja ziemia dobrzyńska: Drwęcą a Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w.

Czy przydatne?

Definicja Ziemia Dobrzyńska

Co znaczy ZIEMIA DOBRZYŃSKA: teren między Wisłą, Drwęcą a Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343 oddana Polsce. 1793 zajęta poprzez Prusy
Słownik Związek Komunistów:
Co znaczy niem. socjalist. organizacja robotn. powstała w 1847 po reorganizacji Związku Sprawiedliwych z inicjatywy K. Marksa i F. Engelsa; programem był Manifest komunistyczny; rozwiązana w 1852 ziemia dobrzyńska.
Słownik Żukowski Jan Ludwik:
Co znaczy dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował Kurier Polski ; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się za jej zniesieniem; po wybuchu ziemia dobrzyńska.
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim ziemia dobrzyńska.

Czym jest ziemia dobrzyńska znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: