ludwik żukowski co to jest
Definicja Żukowski Jan Ludwik: dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M.

Czy przydatne?

Definicja Żukowski Jan Ludwik

Co znaczy ŻUKOWSKI JAN LUDWIK: krytyk literacki, dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował "Kurier Polski"; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się za jej zniesieniem; po wybuchu stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2)
Słownik Żdanow Andriej:
Co znaczy znany ideolog komunist., współtwórca Kominformu w 1947. Zapoczątkował akcję na rzecz uniformizacji życia umysłowego w ZSRR, gdzie represjonowano znanych filozofów, malarzy, kompozytorów żukowski jan ludwik.
Słownik Zjednoczenie Emigracji Polskiej:
Co znaczy polit. zał. w 1837 we Francji, kierowana poprzez J. Lelewela; stawiała sobie za cel odzyskanie niepodległości Polski w granicach przedrozbiorowych; dążyła do połączenia demokr. ugrupowań Ogromnej żukowski jan ludwik.
Słownik "Zielona Rewolucja":
Co znaczy stopniowa likwidacja zjawiska głodu w nie wszystkich państwach Trzeciego Świata drogą postępu w naukach biologicznych i agrotechnice żukowski jan ludwik.

Czym jest Żukowski Jan Ludwik znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: