ludwik żukowski co to jest
Definicja Żukowski Jan Ludwik: dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M.

Czy przydatne?

Definicja ŻUKOWSKI JAN LUDWIK

Co znaczy ŻUKOWSKI JAN LUDWIK: krytyk literacki, dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował "Kurier Polski"; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się za jej zniesieniem; po wybuchu stworzenia listopadowego czł. Tow. Patriotycznego (2)
Słownik Związek Niemiecki:
Co znaczy krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm związkowy, któremu przewodził delegat żukowski jan ludwik co to jest.
Słownik Zamoyski Jan:
Co znaczy od 1578), hetman w. kor. (od 1581), polityk i wódz pol. Blisko współpracował ze Stefanem Batorym, brał aktywny udział w prowadzonych poprzez niego wojnach. Po Zgonu Batorego opowiedział się po żukowski jan ludwik definicja.
Słownik Zagłębie Ruhry:
Co znaczy przemysłu węglowego i ciężkiego Rzeszy położony w pn.-zach. Niemczech głośny zwł. z podjętej 11 I 1923 poprzez wojska franc. i belgijskie okupacji. Celem jej było wymuszenie spłaty poprzez Niemcy żukowski jan ludwik co znaczy.

Czym jest Żukowski Jan Ludwik znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: