tito josip właśc broz trybun co to jest
DEFINICJA Tito Josip, Właśc. J. Broz, Trybun Ludowy, Teokracja, Thiers Adolphe, Telewizja Polska.

Postacie historyczne, biografia na T

 • Kim był PATRIOTYCZNE TOWARZYSTWO Co zrobił w 1821 w Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol.; założycielem i przywódcą był towarzystwo patriotyczne.
 • Kim był TORYSI Co zrobił 1. od czasów wojny domowej w Anglii nazwa zwolenników króla; 2. kolokwialna nazwa partii konserwatywnej w W. Brytanii torysi.
 • Kim był UNIONS TRADE Co zrobił zobacz związki zawodowe trade unions.
 • Kim był STANISŁAW TREMBECKI Co zrobił Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczestnik obiadów czwartkowych; autor panegiryków i wierszy antyklerykalnych i poematu Sofiówka (1806 trembecki stanisław.
 • Kim był JAN TARNOWSKI Co zrobił hetman w. kor. (1527), zwyciężył Mołdawian pod Gwoźdzcem i Obertynem (1531), walczył z wojskami moskiewskimi na Litwie (1535). Pozostawił po sobie jeden z tarnowski jan.
 • Kim był TERRORYZM Co zrobił zmierzająca do uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji zakładników terroryzm.
 • Kim był TORQUATO TASSO Co zrobił związany z dworem w Ferrarze. Zasłynął szczególnie jako autor znakomitego poematu rycerskiego Jerozolima wyzwolona (1581) genialnie przetłumaczonego na język tasso torquato.
 • Kim był WIELKI I TEODOZJUSZ Co zrobił zlikwidowaniu wojen domowych, a zwł. buntu Gotów zjednoczył całe imperium rzym. pod swą władzą, w 380 ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. Przed śmiercią teodozjusz i wielki.
 • Kim był SAMUEL TWARDOWSKI Co zrobił reprezentant rycerskiej epiki barokowej. Gł. dzieła z tego gatunku Władysław IV i Wojna domowa z Kozaki i Tatary; ponadto pisał sielanki i romanse twardowski samuel.
 • Kim był TOMASZ Z AKWINU ŚW. Co zrobił uznany za największego teologa w Kościele katol., filozof, czołowy przedstawiciel scholastyki, artysta tomizmu; najsłynniejsze dzieło - Summa teologiczna tomasz z akwinu św..
 • Kim był SOLIDARNOŚĆ TYGODNIK Co zrobił gł. organ NSZZ Solidarność , ukazujący się w 1981 do 13 XII 1981 i ponownie od V 1989. Sympatyzuje z ugrupowaniami prawicowymi "tygodnik solidarność".
 • Kim był JERZY TUROWICZ Co zrobił nacz. wychodzącego w Krakowie Tygodnika Powszechnego , w czasach PRL silnie oddziałującego na opinię publiczną organu środowisk katol turowicz jerzy.
 • Kim był TABOR Co zrobił występujący od staroż. do czasów nowoż. uformowany z połączonych ze sobą i ustawionych w rzędy wozów, zza których łatwiej było odpierać ataki nieprzyjaciela; 2 tabor.
 • Kim był TROCKI LEW D., WŁAŚC. L. BRONSZTEJN Co zrobił Rzeczywisty dowódca walk w przewrocie bolszewickim. Od X 1917 przewodn. Piotrogradzkiej Porady Delegatów, szef Komitetu Wojsk.-Rewol.; artysta Armii trocki lew d., właśc. l. bronsztejn.
 • Kim był POMOCY NAUKOWEJ TOWARZYSTWO Co zrobił 1841 w Ogromnym Księstwie Poznańskim z inicjatywy K. Marcinkowskiego i K. Libelta; udzielało wsparcia pol. uczniom szkół średnich i studentom; zbierało składki towarzystwo naukowej pomocy.
 • Kim był TUCYDYDES TUKIDYDES Co zrobił jako pierwszy potraktował źródła hist. w sposób krytyczny, poszukiwał związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy opisywanymi wydarzeniami; gł. dzieło T. to tukidydes, tucydydes.
 • Kim był MICHAIŁ TUCHACZEWSKI Co zrobił artystów Armii Czerwonej. W 1920 dowódca w wojnie pol.-bolszewickiej, 1921 pogromca stworzenia kronsztadzkiego, inicjator tworzenia nowoczesnej armii, 1925-28 tuchaczewski michaił.
 • Kim był TERMY Co zrobił publiczne, obiekty mieszczące się we wspaniałych budowlach, gdzie poza usługami kąpielowymi można było skorzystać z sal gimnastycznych, miejsc odpoczynku czy termy.
 • Kim był ROMUALD TRAUGUTT Co zrobił styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu podpułkownika); w traugutt romuald.
 • Kim był TRIUMF TRYUMF Co zrobił którą wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z udziałem jeńców i pokazem łupów w celu złożenia ofiary dziękczynnej Jowiszowi na Kapitolu, a w dalszym tryumf, triumf.
 • Kim był TALMUD Co zrobił zawierających komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną. Prawo żyd talmud.
 • Kim był MIKOŁAJ TRĄBA Co zrobił od 1412 arcybp gnieźnieński, od 1417 pierwszy prymas Polski, głowa polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Zobacz także arcybiskupstwo gnieźnieńskie trąba mikołaj.
 • Kim był JOZEF TISO Co zrobił Republiki Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem czechosł tiso jozef.
 • Kim był POWSZECHNY TYGODNIK Co zrobił przerwą w latach 1953-56) poprzez krakowską Kurię Biskupią, a od 1953-56 poprzez Instytut Wydawniczy symbol , w którego redakcji skupiła się ekipa zajmujących "tygodnik powszechny".
 • Kim był STANU RADA TYMCZASOWA Co zrobił pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała się do dymisji tymczasowa rada stanu.
 • Kim był ŚWIAT TRZECI Co zrobił wobec zacofanych gosp. państw kolonialnych i krajów oficjalnie niezależnych, naprawdę jednak uzależnionych od pomocy świat. mocarstw trzeci świat.
 • Kim był BERTEL THORVALDSEN Co zrobił klasycystyczny, znany z mistrzowskiego opanowania formy. Autor dzieł mitycznych, rel. (w tym posąg Chrystusa), licznych pomników, w tym Kopernika i ks. Józefa thorvaldsen bertel.
 • Kim był HRUBIESZOWSKIE ROLNICZE TOWARZYSTWO Co zrobił gosp. zał. poprzez S. Staszica w 1816 w jego dobrach po zniesieniu w nich pańszczyzny i uwłaszczeniu; było rodzajem instytucji spółdzielczej, rozwijało lokalny towarzystwo rolnicze hrubieszowskie.
 • Kim był TRIFORIUM Co zrobił gotyckiej, trójdzielne okno arkadowe ( arkada); 2. galeryjka otwartych arkad bądź pas ślepych arkad biegnących przy ścianie poniżej okien w kościołach triforium.
 • Kim był LOUVERTURE TOUSSAINT Co zrobił niewolnik murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od 1794 w służbie franc.; w 1801 po opanowaniu hiszp. części wyspy rzeczywisty król Haiti, w 1802 toussaint louverture.
 • Kim był VERDUN Z TRAKTAT Co zrobił Karola Wielkiego (cesarzem Lotarem I i jego młodszymi braćmi: Ludwikiem Niemcem i Karolem Łysym) wprowadzający podział państwa frankijskiego na 3 części traktat z verdun.
 • Kim był LUDU TRYBUNA Co zrobił PZPR wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter urzędowej "trybuna ludu".
 • Kim był TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ Co zrobił Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL Wyzwolenie i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I. Daszyński tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.
 • Kim był TRAKTAT Z SAINT-GERMAIN Co zrobił kończący wojnę pomiędzy Austrią a państwami ententy. Austria straciła między innymi Galicję na rzecz Polski, Czechy, Morawy i Śląsk Cieszyński na rzecz traktat z saint-germain.
 • Kim był TYRANIA Co zrobił rządów jednostki (tyrana) pojawiająca się w momencie przejścia z arystokracji do demokracji; tyran, będąc jedynowładcą, osiągał władzę na drodze przewrotu i tyrania.
 • Kim był KWIETNIOWE TEZY Co zrobił 1917 bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się rewolucji socjalistycznej tezy kwietniowe.
 • Kim był 1947 PARYSKIE TRAKTATY Co zrobił krajami koalicji antyhitlerowskiej a pięcioma euro. sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) podpisane po konferencji traktaty paryskie 1947.
 • Kim był TINTORETTO WŁAŚC. JACOPO ROBUSTI Co zrobił manieryzmu; reprezentant szkoły weneckiej, wybitne obrazy rel. (Cud św. Marka, 1548) i kompozycje mitol. i portrety tintoretto właśc. jacopo robusti.
 • Kim był TOLERANCJA Co zrobił wyrozumiałość dla odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań i postępowania innych ludzi tolerancja.
 • Kim był TEODORA Co zrobił Justyniana I Wielkiego. Pochodziła z niższej warstwy społ., początkowo była aktorką i tancerką. Odmieniła tryb życia i jako cesarzowa okazała znakomite teodora.
 • Kim był NEUILLY Z TRAKTAT Co zrobił 18 IX 1919 traktat pokojowy pomiędzy Bułgarią a krajami sprzymierzonymi; Bułgaria traciła Trację na rzecz Grecji, miała prawo utrzymywać raptem 20-tys. armię traktat z neuilly.
 • Kim był TERMIDORIANIE Co zrobił zamachowców, którzy 9-10 thermidora (wg kalendarza rewolucyjnego), a więc 27-28 VII 1794 obalili dyktaturę jakobinów. Zobacz także: rewolucja francuska termidorianie.
 • Kim był THERMIDORIANIE Co zrobił przeciwnicy terroru, którzy dokonali przewrotu 9 thermidora (27 VIII 1794) obalając rządy jakobinów; zwolennicy rządów parlamentarnych thermidorianie.
 • Kim był TRÓJLOJALIZM Co zrobił styczniowego koncepcja zakładająca, Iż Polacy w każdym zaborze dla uniknięcia dalszych represji powinni być lojalni wobec swojego zaborcy. Popularna zwł trójlojalizm.
 • Kim był JAN TYSSOWSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego; brał udział w przygotowaniach do trójzaborowego stworzenia 1846; II 1846 powołany w skład tajnego Rządu Nar.; po wybuchu tyssowski jan.
 • Kim był TRÓJPOROZUMIENIE Co zrobił tak nazywano od 1907 porozumienie Francji, Rosji i W.Brytanii. Zobacz także ententa trójporozumienie.
 • Kim był TRON Co zrobił znak władzy monarszej (również kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza tron.
 • Kim był NAUK PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO Co zrobił popierało postęp edukacji i literatury, miało służyć zachowaniu polskości, postępowi gosp. państwie; organizowało wspólne badania naukowe, odczyty, sesje towarzystwo przyjaciół nauk.
 • Kim był PARYSKI TRAKTAT Co zrobił krymskiej, podpisany poprzez Rosję, Anglię, Francję, Sardynię i Turcję, a również Austrię i Prusy; ustalał neutralność i demilitaryzację M. Czarnego, swobodę traktat paryski.
 • Kim był ZIEMSKIE KREDYTOWE TOWARZYSTWA Co zrobił ziemskich zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego; czł. TKZ towarzystwa kredytowe ziemskie.
 • Kim był TRÓJPRZYMIERZE Co zrobił pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny Austro trójprzymierze.
 • Kim był MAASTRICHT Z TRAKTAT Co zrobił w Maastricht (Holandia) poprzez 12 krajów tworzących wówczas EWG ustanawiający między innymi unię gosp. i walutową i realną unię polit. krajów sygnatariuszy ze traktat z maastricht.
 • Kim był TRUBADUR Co zrobił XIII w. ) pisarz i kompozytor opiewający ideały rycerskie i miłość dworną; naśladowali ich truwerzy w pn. Francji i niemieccy minnesingerzy trubadur.
 • Kim był TRYPOLITANIA Co zrobił płn. Afryka). Od 1553 pod rządami tur. W 1912 Włochy w wojnie z Turcją zajęły ją. W II wojnie świat. teren walk bryt.-wł. Zobacz kampania afrykańska trypolitania.
 • Kim był TRAKTAT Z CAMPO FORMIO Co zrobił poprzez Napoleona z pokonaną Austrią (przedtem podpisano preliminaria w Leoben, IV 1797), sankcjonował nowy podział Włoch; Francja zatrzymała Belgię i traktat z campo formio.
 • Kim był LEW TOŁSTOJ Co zrobił ogromny poeta ros. słynny z głośnych na cały świat powieści hist. i psychologicznych, takich jak: Wojna i pokój, Anna Karenina tołstoj lew.
 • Kim był ROLNICZE TOWARZYSTWO Co zrobił działająca w Królestwie Pol. w latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała nowoczesne sposoby gospodarowania, prowadziła działalność towarzystwo rolnicze.
 • Kim był ROLNICZYCH KÓŁEK TOWARZYSTWO Co zrobił wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi (dobrowolnymi towarzystwo kółek rolniczych.
 • Kim był TYCJAN, WŁAŚC. TIZIANO VECELLIO Co zrobił przedstawicieli szkoły weneckiej w malarstwie. Mistrz w stosowaniu światłocienia; liczne portrety, obrazy o tematyce rel. i mitol. (portret cesarza Karola V tycjan, właśc. tiziano vecellio.
 • Kim był TARG Co zrobił lokalnej zamiany towarów, odbywającej się w ustalone dni tygodnia; sama forma zamiany towarów na t. Pierwotnie t. zakładano na skrzyżowaniu dróg, przy grodach targ.
 • Kim był TAMERLAN, TIMUR, TIMUR LANG Co zrobił mong. w środk. Azji, od 1370 zaczął podboje twierdząc, że jest potomkiem Czyngis-chana. Stworzył potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie obejmujące ziemie tamerlan, timur, timur lang.
 • Kim był TERCJARZ Co zrobił zakonu - tercjarstwa, organizacji religijnej w Kościele katol. skupiającej ludzi świeckich przy ustalonym zakonie bez obowiązku życia w klasztorze i składania tercjarz.
 • Kim był TOT Co zrobił w staroż. Egipcie bóstwo, uosobienie inteligencji, wynalazca pisma i bóg opiekuńczy pisarzy; przedstawiany z głową ibisa tot.
 • Kim był TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI Co zrobił Armii Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad tymczasowy komitet rewolucyjny polski.
 • Kim był TALIBOWIE Co zrobił Afganistanie wywodzący się przeważnie z szeregowych bojowników (tak zwany mudżahedinów) z czasów 10-letniej wojny z ZSRR i uczniów szkół islamskich szkolonych talibowie.
 • Kim był SIDNEY THOMAS Co zrobił 1877 opracował metodę wytapiania surówki żelaza z rud zanieczyszczonych fosforem. Pozwoliło to na zastosowanie do chwili obecnej bezużytecznych złóż rudy thomas sidney.
 • Kim był TEMISTOKLES Co zrobił ateński polityk, zobacz bitwa pod Salaminą; wojny perskie temistokles.
 • Kim był LUDÓW TRYBUNA Co zrobił 1849 (z przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. dziennikarzem był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności międzynar. sił "trybuna ludów".
 • Kim był TOMIZM Co zrobił mechanizm teologiczno-filoz. zapoczątkowany poprzez św. Tomasza z Akwinu, rozwinął się od XVI w., odegrał wiodącą rolę w uformowaniu się edukacji Kościoła katol tomizm.
 • Kim był TRIANON Z TRAKTAT Co zrobił pokojowy pomiędzy Węgrami a krajami ententy. Węgry straciły 60% ludności i 70% swego terytorium (w tym Siedmiogród i Banat temeszwarski na rzecz Rumunii traktat z trianon.
 • Kim był TOBRUK Co zrobił Cyrenajce (dziś Libia), w 1941 pod panowaniem wł., przedmiot ostrych walk sił wł.-niem. i alianckich, znany z zaciętej obrony przed Niemcami IV-XII1941, gdzie tobruk.
 • Kim był WILLIAM TURNER Co zrobił z angielskiego: romantyczny rysownik pejzaży (namalował 19 tys. obrazów); tworzył obrazy poetyczne, w pewnym stopniu abstrakcyjne turner william.
 • Kim był IZOLDA I TRISTAN Co zrobił bohaterzy najgłośniejszej średniow. historii miłosnej, opiewani poprzez trubadurów tristan i izolda.
 • Kim był FRANJO TUDJMAN Co zrobił 1989 przewodniczący partii o nazwie Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, od 1990 kilkakrotnie wybierany na prezydenta Chorwacji sprawował ten urząd do Zgonu tudjman franjo.
 • Kim był WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI Co zrobił narodowodemokratyczny. W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem trąmpczyński wojciech.
 • Kim był N PIOTR TKACZOW Co zrobił czołowych ideologów narodnictwa ( Narodna Wola); zwolennik rewolucji, którą miała przeprowadzić inteligencja; za bezpośredni cel rewolucji uważał zdobycie tkaczow piotr n..
 • Kim był WOJEWODZIŃSKIE TAKSY Co zrobił w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w. cenniki towarów wydawane poprzez wojewodów w porozumieniu z władzami miejskimi w celu zapobieżenia podwyższaniu cen taksy wojewodzińskie.
 • Kim był KRZYWOUSTEGO TESTAMENT Co zrobił III Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i określono sposób testament krzywoustego.
 • Kim był POLSKICH REPUBLIKANÓW TOWARZYSTWO Co zrobił 1798 w porozumieniu z Deputacją; liczyła na pomoc Francji, chciała odbudowy republikańskiej Polski; program zawarła w Ustawie przedspołecznej; działała gł. w towarzystwo republikanów polskich.
 • Kim był WERSALSKI TRAKTAT Co zrobił wojnę świat. podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem poprzez państwa ententy i Niemcy. Uznawał Niemcy za winne wywołania wojny. Tworzył Ligę Narodów traktat wersalski.
 • Kim był FILOMATÓW TOWARZYSTWO Co zrobił studencka, zał. w Wilnie w 1817 poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza; początkowo naukowa, potem polit.; T.F. kierowało zał. w 1820 towarzystwo filomatów.
 • Kim był TRÓJRZĘDOWIEC Co zrobił w staroż. okręt wojenny wyposażony w trzy rzędy wioseł w każdej burcie i taran; najczęstszym metodą walki t. był abordaż trójrzędowiec.
 • Kim był KOSZYK TRZECI Co zrobił Akcie Końcowym KBWE w 1975 w Helsinkach, które zapowiadały rozszerzenie współpracy międzynar., kontaktów międzyludzkich i postulowały swobodę podróżowania i "trzeci koszyk".
 • Kim był MILETU Z TALES Co zrobił filozof, pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą (fundamentem tales z miletu.
 • Kim był TEMPLARIUSZE Co zrobił założony w Jerozolimie w 1118; nazwa od siedziby przy dawnej świątyni (templum); reguła cysterska z modyfikacjami. Osiągnęli wielkie bogactwo (zwł. dzięki templariusze.
 • Kim był TYMPANON Co zrobił w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą tympanon.
 • Kim był 1957 RZYMSKIE TRAKTATY Co zrobił podpisane 25 III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną przyszłej struktury traktaty rzymskie 1957.
 • Kim był TOTALITARYZM Co zrobił rządów zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa w życie społeczności lokalnych i jednostek ludzkich. Przeważnie opiera totalitaryzm.
 • Kim był VON ALFRED TIRPITZ Co zrobił 1897 min. marynarki, autor i realizator (od 1898) wielkiego programu zbrojeń morskich, który doprowadził do ostrej rywalizacji Niemiec z Anglią. Ustąpił ze tirpitz alfred von.
 • Kim był ŹRÓDŁOWE TEKSTY Co zrobił wydawnictwo zawierające dokumenty źródłowe dla historyków mające chronić oryginały przed zniszczeniem albo wykorzystywane do celów dydaktycznych teksty źródłowe.
 • Kim był ANDRZEJ TOWIAŃSKI Co zrobił ukończył prawo na Uniw. Wileńskim; 1841 osiadł w Paryżu; 1842 zał. sektę rel. nazwaną Kołem Kwestie Bożej; wydalony w 1842 z Francji zamieszkał w Belgii, potem towiański andrzej.
 • Kim był ZIMMERMANNA TELEGRAM Co zrobił Anglików telegram niem. sekr. stanu spraw zagr. A. Zimmermanna, gdzie ten zdradzał się z planami współpracy Niemiec z Meksykiem przeciw USA i obiecywania telegram zimmermanna.
 • Kim był TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ Co zrobił kompromis pomiędzy proradz. Rządem Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych skupionych wokół S. Mikołajczyka. Premierem był E. Osóbka-Morawski tymczasowy rząd jedności narodowej.
 • Kim był TRZYGŁÓW Co zrobił Połabiu pn. i Pomorzu Zach.; jego posąg z charakterystycznymi trzema głowami znajdował się między innymi w Szczecinie; stanowił być może zachodniosłowiańskie trzygłów.
 • Kim był TRYBUT Co zrobił danina, przeważnie w pieniądzu, składana poprzez władcę trybutariusza innemu władcy jako dowód uznania zwierzchnictwa trybut.
 • Kim był WASZYNGTOŃSKIE TRAKTATY Co zrobił podpisanych na konferencji waszyngtońskiej (12 XI 1921-6 II 1922) poprzez państwa zainteresowane stabilizacją zbrojeń morskich i rywalizacją w Chinach i na traktaty waszyngtońskie.
 • Kim był TRIEST Co zrobił miasto nad Adriatykiem, element wieloletniego sporu (1918-75) pomiędzy Włochami i Jugosławią; aktualnie w granicach Włoch triest.
 • Kim był MAURICE CHARLES TALLEYRAND Co zrobił 1789 czł. Stanów Generalnych, potem Zebrania Nar. (1789-91), na jego wniosek uchwalono sekularyzację dóbr kościelnych; 1794-96 przebywał w Stanach Zjedn.; 1797 talleyrand charles maurice.
 • Kim był ATEŃSKI TEATR Co zrobił Wywodził się z obrzędów ku czi Dionizosa: do tańczącego i śpiewającego chóru dołączyli aktorzy, rozbudowano akcję dramatu. Rozrost t.a. przypada na V w. przed teatr ateński.
 • Kim był TRANSWAL Co zrobił Burów w 1838; w 1853 przyjął nazwę Republiki Południowoafrykańskiej; w 1877 opanowany poprzez Anglików, którzy w 1884 zmuszeni byli uznać niepodległość T transwal.
 • Kim był REPUBLIKA TRZECIA Co zrobił upadku cesarstwa Napoleona II (4 IX 1870), oparta na konstytucji z 1875. Kraj to zdominował parlament. Rząd musiał ustąpić, jeżeli nie miał zaufania parlamentu trzecia republika.
 • Kim był TRYBUNA Co zrobił dziennik SdRP, kontynuacja Trybuny Ludu ; ukazuje się w Warszawie od 1990 "trybuna".
 • Kim był MARGARET THATCHER Co zrobił 1979-90. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca bryt. konserwatystów znana z liberalnych poglądów na gospodarkę. Zdławiła inflację, sprywatyzowała thatcher margaret.
 • Kim był TRÓJPOLÓWKA Co zrobił mechanizm uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy pola, z których każde co trzy lata ugorowano bądź - od XVIII w. - obsiewano roślinami trójpolówka.
 • Kim był TARENT Co zrobił miasto w Apulii (pd. Italia), zał. w VIII w. przed naszą erą poprzez Spartę, pozyskane poprzez Rzym ostatecznie w 209 przed naszą erą - kolonia tarent.
 • Kim był MNIEJSZOŚCIOWY TRAKTAT Co zrobił zawartym w traktatach pokojowych po I wojnie świat., które nakładały na państwa zyskujące nowe terytoria wymóg zapewnienia wszystkim obywatelom bezwzględnie traktat mniejszościowy.
 • Kim był WEIMARSKI TRÓJKĄT Co zrobił relacje pomiędzy Francją, Niemcami i Polską. Nazwa wywodzi się od miejsca pierwszego spotkania min. spr. zagr. w 1991. Nieformalne kontakty w tym gronie są trójkąt weimarski.
 • Kim był ROBOTNICZEGO UNIWERSYTETU TOWARZYSTWO Co zrobił poprzez PPS w celu szerzenia oświaty w środowiskach robotn. Organizowało odczyty, kursy, biblioteki, zespoły amatorskie. Reaktywowane w 1944, zlikwidowane 1949 towarzystwo uniwersytetu robotniczego.
 • Kim był RYCERSKI TURNIEJ Co zrobił którzy walczyli pomiędzy sobą (również w ekipach) wg ściśle ustalonych regulaminów przy zastosowaniu stępionego oręża, w celu wykazania się sprawnością, siłą turniej rycerski.
 • Kim był AZJI WSCHODNIEJ TYGRYSY Co zrobił schyłku XX w. ustalenie dla najszybciej rozwijających się pod względem gosp. krajów świata między innymi Korei Pd., Tajwanu, Singapuru i terytorium dawnej "tygrysy" wschodniej azji.
 • Kim był MERSEBURGA Z THIETMAR Co zrobił Merseburga; jego dzieło tak zwany Kronika Thietmara przedstawia dzieje Niemiec i państw ościennych, w tym Słowian połabskich i Polski (dużo rzetelnych choć thietmar z merseburga.
 • Kim był TATARZY Co zrobił plemion mong., od XII w. użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących w skład imperium mong. Czyngis-chana. Od II poł. XV w tatarzy.
 • Kim był TUPAMAROS Co zrobił lewicowa partyzantka miejska zał. 1962 w Urugwaju; efektywnie spacyfikowana w 1973 poprzez rządy wojsk tupamaros.
 • Kim był EDMUND TACZANOWSKI Co zrobił styczniowym; 1834-45 służył w armii prus.; 1848 uczestnik stworzenia wielkopol., potem walczył we Włoszech pod wodzą G. Garibaldiego; w konspiracji przed taczanowski edmund.
 • Kim był NAUKOWYCH KURSÓW TOWARZYSTWO Co zrobił pol., zał. w 1905 w Warszawie z inicjatywy między innymi H. Sienkiewicza, T. Korzona, S. Dicksteina, L. Kronenberga; 1906 zalegalizowana poprzez władze ros towarzystwo kursów naukowych.
 • Kim był STANISŁAW TYMIŃSKI Co zrobił emigracji od 1969 w Kanadzie i w Peru. Po przyjeździe do państwie kandydat na prezydenta RP w wyborach 1990. Rywalizując o ten urząd wzbudził sensację tymiński stanisław.
 • Kim był FIODOR TREPOW Co zrobił Królestwie Pol.; 1861 jako oberpolicmajster warsz. tłumił manifestacje patriotyczne; XII 1863 policmajster Królestwa Pol.; znany z wyjątkowej brutalności wobec trepow fiodor.
 • Kim był TUDOROWIE Co zrobił dynastia królów z angielskiego: w latach 1485-1603, zapoczątkowana poprzez Henryka VII Tudora wskutek wojny Dwóch Róż, wygasła na Elżbiecie I tudorowie.
 • Kim był ROBERT ANNE TURGOT Co zrobił zwolennik liberalizmu ekon., w latach 1775-76 podjął próbę reform gosp. we Francji (zamierzał ograniczyć opłaty dworu, opodatkować szlachtę i kler, wprowadzić turgot anne robert.
 • Kim był KOORDYNACYJNA KOMISJA TYMCZASOWA Co zrobił znakomitych działaczy związkowych 22 IV 1982 jako nowa władza kolegialna zdelegalizowanej poprzez komunistów Solidarności . 29 IX 1986 Lech Wałęsa powołał nową tymczasowa komisja koordynacyjna.
 • Kim był TEBY Co zrobił 1. w staroż. Egipcie okresowo stolica, gł. ośrodek kultu Amona; 2. zobacz Beocja teby.
 • Kim był TRIUMWIR Co zrobił państwowej komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu; ustalenie to w sposób specjalny zastosowano potem również do prywatnych porozumień triumwir.
 • Kim był TACYT Co zrobił Rzymu, polityk, mówca. Kluczowe dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) i Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za arcydzieła tacyt.
 • Kim był HARRY TRUMAN Co zrobił 1953. Od 1935 senator demokr., od 1944 wiceprezydent, został prezydentem 12 IV 1945 po Zgonu F.D. Roosevelta. Z jego rozkazu zrzucono bomby atomowe na truman harry.
 • Kim był TYBET Co zrobił Chin, które anektowały to terytorium w 1950. Przedtem suwerenne kraj o ustroju teokratycznym z dalajlamą na czele, który od czasu stworzenia w Tybecie w 1959 tybet.
 • Kim był POLSKIE DEMOKRATYCZNE TOWARZYSTWO Co zrobił organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na czele towarzystwo demokratyczne polskie.
 • Kim był TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH Co zrobił w Galicji w 1912; jej celem było koordynowanie akcji niepodl. i utworzenie u boku Austrii pol. sił zbrojnych do walki z Rosją; TKSSN podporządkował się Związek tymczasowa komisja skonfederowanych stronnictw niepodległościowych.
 • Kim był TRUST Co zrobił udziałowcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w trust.
 • Kim był STANISŁAW THUGUTT Co zrobił Polskim Stronnictwie Ludowym Wyzwolenie . 1921-24 jego prezes. 1918-1919 minister rządów lubelskiego i Moraczewskiego. 1924 wicepremier w rządzie W. Grabskiego thugutt stanisław.
 • Kim był TRAKTAT PAŃSTWOWY W SPRAWIE AUSTRII Co zrobił 1955 likwidujący wprowadzony po II wojnie świat. podział Austrii na 4 strefy okupacyjne: amer., radz., bryt. i franc. i potwierdzający pełną już suwerenność traktat państwowy w sprawie austrii.
 • Kim był TYLMAN Z GAMEREN, GAMERSKI Co zrobił pol. architekt flam. pochodzenia, artysta pałacu Krasińskich, w Nieborowie, kościoła Sakramentek w Warszawie tylman z gameren, gamerski.
 • Kim był TESALIA Co zrobił w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (kotlina pomiędzy górami Pindos, Othris i Olimp tesalia.
 • Kim był TAJWAN Co zrobił Chin (1895-1945 w posiadaniu Japonii), która usamodzielniła się w 1949, kiedy pokonany poprzez komunistów w wojnie domowej lider Kuomintangu Czang Kaj-szek tajwan.
 • Kim był SALAMI TAKTYKA Co zrobił demokr. opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie taktyka "salami".
 • Kim był ILION TROJA Co zrobił w staroż. gród w Troadzie (wybrzeże Azji Mniejszej), odkryty dzięki wykopaliskom w 1871. Zobacz wojna trojańska troja, ilion.
 • Kim był WYZWOLENIA TEOLOGIA Co zrobił latach 60., zwł. po soborze watykańskim II radykalny społ. i polit. kierunek teologiczny pragnący zamieniać świat, promujący czynną walkę przeciw społ teologia wyzwolenia.
 • Kim był POLSKA TELEWIZJA Co zrobił Od 1994 stanowi niezależną od rządu spółkę prawa handlowego jako telewizja publiczna. Utrzymuje się z abonamentu i reklam komercyjnych. Nadzoruje ją Krajowa telewizja polska.
 • Kim był ADOLPHE THIERS Co zrobił prezydent Francji w latach1871-73; zwolennik monarchii konstytucyjnej; w 1830 poparł Ludwika Filipa I; za panowania Napoleona III lider liberalnej opozycji thiers adolphe.
 • Kim był TEOKRACJA Co zrobił mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne teokracja.
 • Kim był LUDOWY TRYBUN Co zrobił republiki urzędnik (nietykalny) powoływany poprzez plebejuszy i spośród nich do obrony ich interesów. T. miał prawo weta w relacji do ustaw senatu uznanych za trybun ludowy.
 • Kim był TITO JOSIP, WŁAŚC. J. BROZ Co zrobił generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie II wojny świat. zorganizował na sporą skalę partyzantkę komunist.; w 1943 stanął na czele Nar. Kom tito josip, właśc. j. broz.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był DEFINICJA Tito Josip, Właśc. J. Broz, Trybun Ludowy, Teokracja, Thiers Adolphe, Telewizja Polska, Teologia Wyzwolenia, Troja, Ilion, Taktyka Salami , Tajwan, Tesalia zasługi.

Bohater Co oznacza Tito Josip, Właśc. J. Broz, Trybun Ludowy, Teokracja co zrobił.