talleyrand charles maurice co to jest
Traugutt Romuald co znaczy Thiers Adolphe krzyżówka Teodozjusz I Wielki co to jest Tamerlan, Timur.

Postacie historyczne, biografia na T

 • Kto to MAURICE CHARLES TALLEYRAND Kto to franc.; 1789 czł. Stanów Generalnych, potem Zebrania Nar. (1789-91), na jego wniosek uchwalono sekularyzację dóbr kościelnych; 1794-96 przebywał w Stanach porównanie talleyrand charles maurice.
 • Kim był STANU RADA TYMCZASOWA Kim był przedstawicielstwa pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała dlaczego tymczasowa rada stanu.
 • życiorys NAUKOWYCH KURSÓW TOWARZYSTWO życiorys uczelnia pol., zał. w 1905 w Warszawie z inicjatywy między innymi H. Sienkiewicza, T. Korzona, S. Dicksteina, L. Kronenberga; 1906 zalegalizowana poprzez jak lepiej towarzystwo kursów naukowych.
 • Kim jest MIKOŁAJ TRĄBA Kim jest od 1412 arcybp gnieźnieński, od 1417 pierwszy prymas Polski, głowa polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Zobacz także arcybiskupstwo gnieźnieńskie kiedy trąba mikołaj.
 • Bohater TRYBUT Bohater danina, przeważnie w pieniądzu, składana poprzez władcę trybutariusza innemu władcy jako dowód uznania zwierzchnictwa od czego zależy trybut.
 • Czego dokonał MNIEJSZOŚCIOWY TRAKTAT Czego dokonał postanowieniom zawartym w traktatach pokojowych po I wojnie świat., które nakładały na państwa zyskujące nowe terytoria wymóg zapewnienia wszystkim obywatelom na czym polega traktat mniejszościowy.
 • Kogo TUDOROWIE Kogo dynastia królów z angielskiego: w latach 1485-1603, zapoczątkowana poprzez Henryka VII Tudora wskutek wojny Dwóch Róż, wygasła na Elżbiecie I różnice tudorowie.
 • Biografia TEMISTOKLES Biografia ateński polityk, zobacz bitwa pod Salaminą; wojny perskie wady i zalety temistokles.
 • Najważniejsze informacje TACYT Najważniejsze informacje staroż. Rzymu, polityk, mówca. Kluczowe dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) i Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za arcydzieła podobieństwa tacyt.
 • Ciekawostki ZIEMSKIE KREDYTOWE TOWARZYSTWA Ciekawostki właścicieli ziemskich zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego czemu towarzystwa kredytowe ziemskie.
 • Małżonek MERSEBURGA Z THIETMAR Małżonek Merseburga; jego dzieło tak zwany Kronika Thietmara przedstawia dzieje Niemiec i państw ościennych, w tym Słowian połabskich i Polski (dużo rzetelnych choć co gorsze thietmar z merseburga.
 • Partner TYRANIA Partner forma rządów jednostki (tyrana) pojawiająca się w momencie przejścia z arystokracji do demokracji; tyran, będąc jedynowładcą, osiągał władzę na drodze porównaj tyrania.
 • Ile lat KWIETNIOWE TEZY Ile lat 17 IV 1917 bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się rewolucji porównanie tezy kwietniowe.
 • Kto to TRIUMWIR Kto to członek państwowej komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu; ustalenie to w sposób specjalny zastosowano potem również do prywatnych porozumień dlaczego triumwir.
 • Kim był TUPAMAROS Kim był lewicowa partyzantka miejska zał. 1962 w Urugwaju; efektywnie spacyfikowana w 1973 poprzez rządy wojsk jak lepiej tupamaros.
 • życiorys WYZWOLENIA TEOLOGIA życiorys Pd. w latach 60., zwł. po soborze watykańskim II radykalny społ. i polit. kierunek teologiczny pragnący zamieniać świat, promujący czynną walkę przeciw społ kiedy teologia wyzwolenia.
 • Kim jest TOBRUK Kim jest twierdza w Cyrenajce (dziś Libia), w 1941 pod panowaniem wł., przedmiot ostrych walk sił wł.-niem. i alianckich, znany z zaciętej obrony przed Niemcami IV od czego zależy tobruk.
 • Bohater TRYPOLITANIA Bohater dzisiejszej Libii (płn. Afryka). Od 1553 pod rządami tur. W 1912 Włochy w wojnie z Turcją zajęły ją. W II wojnie świat. teren walk bryt.-wł. Zobacz kampania na czym polega trypolitania.
 • Czego dokonał REPUBLIKA TRZECIA Czego dokonał powstała po upadku cesarstwa Napoleona II (4 IX 1870), oparta na konstytucji z 1875. Kraj to zdominował parlament. Rząd musiał ustąpić, jeżeli nie miał różnice trzecia republika.
 • Kogo NAUK PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO Kogo 1800, popierało postęp edukacji i literatury, miało służyć zachowaniu polskości, postępowi gosp. państwie; organizowało wspólne badania naukowe, odczyty, sesje wady i zalety towarzystwo przyjaciół nauk.
 • Biografia NEUILLY Z TRAKTAT Biografia wojnie świat. 18 IX 1919 traktat pokojowy pomiędzy Bułgarią a krajami sprzymierzonymi; Bułgaria traciła Trację na rzecz Grecji, miała prawo utrzymywać raptem podobieństwa traktat z neuilly.
 • Najważniejsze informacje UNIONS TRADE Najważniejsze informacje zobacz związki zawodowe czemu trade unions.
 • Ciekawostki TATARZY Ciekawostki jednego z plemion mong., od XII w. użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących w skład imperium mong. Czyngis-chana. Od II co gorsze tatarzy.
 • Małżonek TABOR Małżonek występujący od staroż. do czasów nowoż. uformowany z połączonych ze sobą i ustawionych w rzędy wozów, zza których łatwiej było odpierać ataki nieprzyjaciela porównaj tabor.
 • Partner POWSZECHNY TYGODNIK Partner 1945 (z przerwą w latach 1953-56) poprzez krakowską Kurię Biskupią, a od 1953-56 poprzez Instytut Wydawniczy symbol , w którego redakcji skupiła się ekipa porównanie "tygodnik powszechny".
 • Ile lat TRIEST Ile lat miasto nad Adriatykiem, element wieloletniego sporu (1918-75) pomiędzy Włochami i Jugosławią; aktualnie w granicach Włoch dlaczego triest.
 • Kto to TRIANON Z TRAKTAT Kto to traktat pokojowy pomiędzy Węgrami a krajami ententy. Węgry straciły 60% ludności i 70% swego terytorium (w tym Siedmiogród i Banat temeszwarski na rzecz jak lepiej traktat z trianon.
 • Kim był TRIFORIUM Kim był zwł. gotyckiej, trójdzielne okno arkadowe ( arkada); 2. galeryjka otwartych arkad bądź pas ślepych arkad biegnących przy ścianie poniżej okien w kościołach kiedy triforium.
 • życiorys TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI życiorys inwazji Armii Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad od czego zależy tymczasowy komitet rewolucyjny polski.
 • Kim jest ROBOTNICZEGO UNIWERSYTETU TOWARZYSTWO Kim jest 1923 poprzez PPS w celu szerzenia oświaty w środowiskach robotn. Organizowało odczyty, kursy, biblioteki, zespoły amatorskie. Reaktywowane w 1944, zlikwidowane na czym polega towarzystwo uniwersytetu robotniczego.
 • Bohater ROBERT ANNE TURGOT Bohater Ludwika XVI, zwolennik liberalizmu ekon., w latach 1775-76 podjął próbę reform gosp. we Francji (zamierzał ograniczyć opłaty dworu, opodatkować szlachtę i kler różnice turgot anne robert.
 • Czego dokonał TERCJARZ Czego dokonał trzeciego zakonu - tercjarstwa, organizacji religijnej w Kościele katol. skupiającej ludzi świeckich przy ustalonym zakonie bez obowiązku życia w klasztorze i wady i zalety tercjarz.
 • Kogo RYCERSKI TURNIEJ Kogo rycerzy, którzy walczyli pomiędzy sobą (również w ekipach) wg ściśle ustalonych regulaminów przy zastosowaniu stępionego oręża, w celu wykazania się podobieństwa turniej rycerski.
 • Biografia ROLNICZE TOWARZYSTWO Biografia ziemiańska działająca w Królestwie Pol. w latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała nowoczesne sposoby gospodarowania, prowadziła czemu towarzystwo rolnicze.
 • Najważniejsze informacje TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ Najważniejsze informacje jako kompromis pomiędzy proradz. Rządem Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych skupionych wokół S. Mikołajczyka. Premierem był E. Osóbka-Morawski co gorsze tymczasowy rząd jedności narodowej.
 • Ciekawostki VERDUN Z TRAKTAT Ciekawostki pomiędzy wnukami Karola Wielkiego (cesarzem Lotarem I i jego młodszymi braćmi: Ludwikiem Niemcem i Karolem Łysym) wprowadzający podział państwa frankijskiego porównaj traktat z verdun.
 • Małżonek TRAKTAT PAŃSTWOWY W SPRAWIE AUSTRII Małżonek zawarty 15 V 1955 likwidujący wprowadzony po II wojnie świat. podział Austrii na 4 strefy okupacyjne: amer., radz., bryt. i franc. i potwierdzający pełną już porównanie traktat państwowy w sprawie austrii.
 • Partner TOMASZ Z AKWINU ŚW. Partner dominikanin, uznany za największego teologa w Kościele katol., filozof, czołowy przedstawiciel scholastyki, artysta tomizmu; najsłynniejsze dzieło - Summa dlaczego tomasz z akwinu św..
 • Ile lat MICHAIŁ TUCHACZEWSKI Ile lat jeden z artystów Armii Czerwonej. W 1920 dowódca w wojnie pol.-bolszewickiej, 1921 pogromca stworzenia kronsztadzkiego, inicjator tworzenia nowoczesnej armii jak lepiej tuchaczewski michaił.
 • Kto to TRUST Kto to której udziałowcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w kiedy trust.
 • Kim był TEMPLARIUSZE Kim był rycerski założony w Jerozolimie w 1118; nazwa od siedziby przy dawnej świątyni (templum); reguła cysterska z modyfikacjami. Osiągnęli wielkie bogactwo (zwł od czego zależy templariusze.
 • życiorys TARG życiorys zazwyczaj lokalnej zamiany towarów, odbywającej się w ustalone dni tygodnia; sama forma zamiany towarów na t. Pierwotnie t. zakładano na skrzyżowaniu dróg na czym polega targ.
 • Kim jest TRÓJLOJALIZM Kim jest stworzenia styczniowego koncepcja zakładająca, Iż Polacy w każdym zaborze dla uniknięcia dalszych represji powinni być lojalni wobec swojego zaborcy. Popularna różnice trójlojalizm.
 • Bohater MILETU Z TALES Bohater astronom i filozof, pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą wady i zalety tales z miletu.
 • Czego dokonał TRAKTAT Z CAMPO FORMIO Czego dokonał 1797 poprzez Napoleona z pokonaną Austrią (przedtem podpisano preliminaria w Leoben, IV 1797), sankcjonował nowy podział Włoch; Francja zatrzymała Belgię i podobieństwa traktat z campo formio.
 • Kogo LUDÓW TRYBUNA Kogo III-XI 1849 (z przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. dziennikarzem był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności międzynar czemu "trybuna ludów".
 • Biografia TRIUMF TRYUMF Biografia ceremonia, którą wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z udziałem jeńców i pokazem łupów w celu złożenia ofiary dziękczynnej Jowiszowi na Kapitolu, a co gorsze tryumf, triumf.
 • Najważniejsze informacje TOMIZM Najważniejsze informacje mechanizm teologiczno-filoz. zapoczątkowany poprzez św. Tomasza z Akwinu, rozwinął się od XVI w., odegrał wiodącą rolę w uformowaniu się edukacji Kościoła katol porównaj tomizm.
 • Ciekawostki HRUBIESZOWSKIE ROLNICZE TOWARZYSTWO Ciekawostki organizacja społ.-gosp. zał. poprzez S. Staszica w 1816 w jego dobrach po zniesieniu w nich pańszczyzny i uwłaszczeniu; było rodzajem instytucji spółdzielczej porównanie towarzystwo rolnicze hrubieszowskie.
 • Małżonek MARGARET THATCHER Małżonek w latach 1979-90. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca bryt. konserwatystów znana z liberalnych poglądów na gospodarkę. Zdławiła inflację dlaczego thatcher margaret.
 • Partner WILLIAM TURNER Partner z angielskiego: romantyczny rysownik pejzaży (namalował 19 tys. obrazów); tworzył obrazy poetyczne, w pewnym stopniu abstrakcyjne jak lepiej turner william.
 • Ile lat ŚWIAT TRZECI Ile lat użytkowane po 1945 wobec zacofanych gosp. państw kolonialnych i krajów oficjalnie niezależnych, naprawdę jednak uzależnionych od pomocy świat. mocarstw kiedy trzeci świat.
 • Kto to LUDOWY TRYBUN Kto to dobie republiki urzędnik (nietykalny) powoływany poprzez plebejuszy i spośród nich do obrony ich interesów. T. miał prawo weta w relacji do ustaw senatu od czego zależy trybun ludowy.
 • Kim był TESALIA Kim był w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (kotlina pomiędzy górami Pindos, Othris i Olimp na czym polega tesalia.
 • życiorys TRZYGŁÓW życiorys czczone na Połabiu pn. i Pomorzu Zach.; jego posąg z charakterystycznymi trzema głowami znajdował się między innymi w Szczecinie; stanowił być może różnice trzygłów.
 • Kim jest SOLIDARNOŚĆ TYGODNIK Kim jest gł. organ NSZZ Solidarność , ukazujący się w 1981 do 13 XII 1981 i ponownie od V 1989. Sympatyzuje z ugrupowaniami prawicowymi wady i zalety "tygodnik solidarność".
 • Bohater TORQUATO TASSO Bohater dramatopisarz związany z dworem w Ferrarze. Zasłynął szczególnie jako autor znakomitego poematu rycerskiego Jerozolima wyzwolona (1581) genialnie podobieństwa tasso torquato.
 • Czego dokonał TRUBADUR Czego dokonał Francji (XI-XIII w. ) pisarz i kompozytor opiewający ideały rycerskie i miłość dworną; naśladowali ich truwerzy w pn. Francji i niemieccy minnesingerzy czemu trubadur.
 • Kogo PARYSKI TRAKTAT Kogo wojnie krymskiej, podpisany poprzez Rosję, Anglię, Francję, Sardynię i Turcję, a również Austrię i Prusy; ustalał neutralność i demilitaryzację M. Czarnego co gorsze traktat paryski.
 • Biografia TOLERANCJA Biografia wyrozumiałość dla odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań i postępowania innych ludzi porównaj tolerancja.
 • Najważniejsze informacje TERMY Najważniejsze informacje łaźnie publiczne, obiekty mieszczące się we wspaniałych budowlach, gdzie poza usługami kąpielowymi można było skorzystać z sal gimnastycznych, miejsc porównanie termy.
 • Ciekawostki STANISŁAW THUGUTT Ciekawostki 1917 w Polskim Stronnictwie Ludowym Wyzwolenie . 1921-24 jego prezes. 1918-1919 minister rządów lubelskiego i Moraczewskiego. 1924 wicepremier w rządzie W dlaczego thugutt stanisław.
 • Małżonek TRÓJPOLÓWKA Małżonek średniow. mechanizm uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy pola, z których każde co trzy lata ugorowano bądź - od XVIII w. - obsiewano jak lepiej trójpolówka.
 • Partner KOORDYNACYJNA KOMISJA TYMCZASOWA Partner poprzez znakomitych działaczy związkowych 22 IV 1982 jako nowa władza kolegialna zdelegalizowanej poprzez komunistów Solidarności . 29 IX 1986 Lech Wałęsa kiedy tymczasowa komisja koordynacyjna.
 • Ile lat JERZY TUROWICZ Ile lat dziennikarz i red. nacz. wychodzącego w Krakowie Tygodnika Powszechnego , w czasach PRL silnie oddziałującego na opinię publiczną organu środowisk katol od czego zależy turowicz jerzy.
 • Kto to ROLNICZYCH KÓŁEK TOWARZYSTWO Kto to Galicji wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi (dobrowolnymi na czym polega towarzystwo kółek rolniczych.
 • Kim był TRÓJRZĘDOWIEC Kim był w staroż. okręt wojenny wyposażony w trzy rzędy wioseł w każdej burcie i taran; najczęstszym metodą walki t. był abordaż różnice trójrzędowiec.
 • życiorys TROCKI LEW D., WŁAŚC. L. BRONSZTEJN życiorys komunista. Rzeczywisty dowódca walk w przewrocie bolszewickim. Od X 1917 przewodn. Piotrogradzkiej Porady Delegatów, szef Komitetu Wojsk.-Rewol.; artysta wady i zalety trocki lew d., właśc. l. bronsztejn.
 • Kim jest MAASTRICHT Z TRAKTAT Kim jest 7 II 1992 w Maastricht (Holandia) poprzez 12 krajów tworzących wówczas EWG ustanawiający między innymi unię gosp. i walutową i realną unię polit. krajów podobieństwa traktat z maastricht.
 • Bohater PATRIOTYCZNE TOWARZYSTWO Bohater organizacja zał. w 1821 w Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol czemu towarzystwo patriotyczne.
 • Czego dokonał TALMUD Czego dokonał ksiąg zawierających komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną co gorsze talmud.
 • Kogo TRYBUNA Kogo dziennik SdRP, kontynuacja Trybuny Ludu ; ukazuje się w Warszawie od 1990 porównaj "trybuna".
 • Biografia LUDU TRYBUNA Biografia prasowy KC PZPR wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter porównanie "trybuna ludu".
 • Najważniejsze informacje JAN TARNOWSKI Najważniejsze informacje od 1536), hetman w. kor. (1527), zwyciężył Mołdawian pod Gwoźdzcem i Obertynem (1531), walczył z wojskami moskiewskimi na Litwie (1535). Pozostawił po sobie dlaczego tarnowski jan.
 • Ciekawostki THERMIDORIANIE Ciekawostki przeciwnicy terroru, którzy dokonali przewrotu 9 thermidora (27 VIII 1794) obalając rządy jakobinów; zwolennicy rządów parlamentarnych jak lepiej thermidorianie.
 • Małżonek TOT Małżonek w staroż. Egipcie bóstwo, uosobienie inteligencji, wynalazca pisma i bóg opiekuńczy pisarzy; przedstawiany z głową ibisa kiedy tot.
 • Partner TRANSWAL Partner poprzez Burów w 1838; w 1853 przyjął nazwę Republiki Południowoafrykańskiej; w 1877 opanowany poprzez Anglików, którzy w 1884 zmuszeni byli uznać niepodległość od czego zależy transwal.
 • Ile lat TALIBOWIE Ile lat ideowego w Afganistanie wywodzący się przeważnie z szeregowych bojowników (tak zwany mudżahedinów) z czasów 10-letniej wojny z ZSRR i uczniów szkół islamskich na czym polega talibowie.
 • Kto to POLSKA TELEWIZJA Kto to systematycznie od 1956. Od 1994 stanowi niezależną od rządu spółkę prawa handlowego jako telewizja publiczna. Utrzymuje się z abonamentu i reklam komercyjnych różnice telewizja polska.
 • Kim był ILION TROJA Kim był w staroż. gród w Troadzie (wybrzeże Azji Mniejszej), odkryty dzięki wykopaliskom w 1871. Zobacz wojna trojańska wady i zalety troja, ilion.
 • życiorys JOZEF TISO życiorys prezydent Republiki Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem podobieństwa tiso jozef.
 • Kim jest SALAMI TAKTYKA Kim jest względem demokr. opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie czemu taktyka "salami".
 • Bohater VON ALFRED TIRPITZ Bohater polityk. Od 1897 min. marynarki, autor i realizator (od 1898) wielkiego programu zbrojeń morskich, który doprowadził do ostrej rywalizacji Niemiec z Anglią co gorsze tirpitz alfred von.
 • Czego dokonał TAJWAN Czego dokonał Chińskim, część Chin (1895-1945 w posiadaniu Japonii), która usamodzielniła się w 1949, kiedy pokonany poprzez komunistów w wojnie domowej lider Kuomintangu porównaj tajwan.
 • Kogo LEW TOŁSTOJ Kogo ogromny poeta ros. słynny z głośnych na cały świat powieści hist. i psychologicznych, takich jak: Wojna i pokój, Anna Karenina porównanie tołstoj lew.
 • Biografia STANISŁAW TREMBECKI Biografia dworem Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczestnik obiadów czwartkowych; autor panegiryków i wierszy antyklerykalnych i poematu Sofiówka (1806 dlaczego trembecki stanisław.
 • Najważniejsze informacje TINTORETTO WŁAŚC. JACOPO ROBUSTI Najważniejsze informacje manieryzmu; reprezentant szkoły weneckiej, wybitne obrazy rel. (Cud św. Marka, 1548) i kompozycje mitol. i portrety jak lepiej tintoretto właśc. jacopo robusti.
 • Ciekawostki TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH Ciekawostki utworzona w Galicji w 1912; jej celem było koordynowanie akcji niepodl. i utworzenie u boku Austrii pol. sił zbrojnych do walki z Rosją; TKSSN podporządkował kiedy tymczasowa komisja skonfederowanych stronnictw niepodległościowych.
 • Małżonek SAMUEL TWARDOWSKI Małżonek najwybitniejszy reprezentant rycerskiej epiki barokowej. Gł. dzieła z tego gatunku Władysław IV i Wojna domowa z Kozaki i Tatary; ponadto pisał sielanki i od czego zależy twardowski samuel.
 • Partner KRZYWOUSTEGO TESTAMENT Partner Bolesława III Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i określono na czym polega testament krzywoustego.
 • Ile lat POLSKIE DEMOKRATYCZNE TOWARZYSTWO Ile lat demokr. organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na różnice towarzystwo demokratyczne polskie.
 • Kto to TARENT Kto to miasto w Apulii (pd. Italia), zał. w VIII w. przed naszą erą poprzez Spartę, pozyskane poprzez Rzym ostatecznie w 209 przed naszą erą - kolonia wady i zalety tarent.
 • Kim był TYMPANON Kim był w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą podobieństwa tympanon.
 • życiorys IZOLDA I TRISTAN życiorys bohaterzy najgłośniejszej średniow. historii miłosnej, opiewani poprzez trubadurów czemu tristan i izolda.
 • Kim jest SIDNEY THOMAS Kim jest wynalazca. W 1877 opracował metodę wytapiania surówki żelaza z rud zanieczyszczonych fosforem. Pozwoliło to na zastosowanie do chwili obecnej bezużytecznych co gorsze thomas sidney.
 • Bohater WERSALSKI TRAKTAT Bohater kończący I wojnę świat. podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem poprzez państwa ententy i Niemcy. Uznawał Niemcy za winne wywołania wojny. Tworzył Ligę porównaj traktat wersalski.
 • Czego dokonał TRAKTAT Z SAINT-GERMAIN Czego dokonał 1919 traktat kończący wojnę pomiędzy Austrią a państwami ententy. Austria straciła między innymi Galicję na rzecz Polski, Czechy, Morawy i Śląsk Cieszyński na porównanie traktat z saint-germain.
 • Kogo ATEŃSKI TEATR Kogo w staroż. Wywodził się z obrzędów ku czi Dionizosa: do tańczącego i śpiewającego chóru dołączyli aktorzy, rozbudowano akcję dramatu. Rozrost t.a. przypada na V dlaczego teatr ateński.
 • Biografia TITO JOSIP, WŁAŚC. J. BROZ Biografia 1937 sekr. generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie II wojny świat. zorganizował na sporą skalę partyzantkę komunist.; w 1943 stanął na czele Nar. Kom jak lepiej tito josip, właśc. j. broz.
 • Najważniejsze informacje WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI Najważniejsze informacje narodowodemokratyczny. W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem kiedy trąmpczyński wojciech.
 • Ciekawostki HARRY TRUMAN Ciekawostki latach 1945-1953. Od 1935 senator demokr., od 1944 wiceprezydent, został prezydentem 12 IV 1945 po Zgonu F.D. Roosevelta. Z jego rozkazu zrzucono bomby atomowe od czego zależy truman harry.
 • Małżonek FRANJO TUDJMAN Małżonek gen. Od 1989 przewodniczący partii o nazwie Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, od 1990 kilkakrotnie wybierany na prezydenta Chorwacji sprawował ten urząd do na czym polega tudjman franjo.
 • Partner TEBY Partner 1. w staroż. Egipcie okresowo stolica, gł. ośrodek kultu Amona; 2. zobacz Beocja różnice teby.
 • Ile lat TEODORA Ile lat żona Justyniana I Wielkiego. Pochodziła z niższej warstwy społ., początkowo była aktorką i tancerką. Odmieniła tryb życia i jako cesarzowa okazała znakomite wady i zalety teodora.
 • Kto to POMOCY NAUKOWEJ TOWARZYSTWO Kto to powstałe w 1841 w Ogromnym Księstwie Poznańskim z inicjatywy K. Marcinkowskiego i K. Libelta; udzielało wsparcia pol. uczniom szkół średnich i studentom podobieństwa towarzystwo naukowej pomocy.
 • Kim był FIODOR TREPOW Kim był policji w Królestwie Pol.; 1861 jako oberpolicmajster warsz. tłumił manifestacje patriotyczne; XII 1863 policmajster Królestwa Pol.; znany z wyjątkowej czemu trepow fiodor.
 • życiorys TRÓJPRZYMIERZE życiorys 1882 pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny co gorsze trójprzymierze.
 • Kim jest BERTEL THORVALDSEN Kim jest klasycystyczny, znany z mistrzowskiego opanowania formy. Autor dzieł mitycznych, rel. (w tym posąg Chrystusa), licznych pomników, w tym Kopernika i ks. Józefa porównaj thorvaldsen bertel.
 • Bohater 1957 RZYMSKIE TRAKTATY Bohater międzypaństwowe podpisane 25 III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną porównanie traktaty rzymskie 1957.
 • Czego dokonał TOTALITARYZM Czego dokonał mechanizm rządów zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa w życie społeczności lokalnych i jednostek ludzkich. Przeważnie dlaczego totalitaryzm.
 • Kogo ANDRZEJ TOWIAŃSKI Kogo 1818 ukończył prawo na Uniw. Wileńskim; 1841 osiadł w Paryżu; 1842 zał. sektę rel. nazwaną Kołem Kwestie Bożej; wydalony w 1842 z Francji zamieszkał w Belgii jak lepiej towiański andrzej.
 • Biografia TORYSI Biografia 1. od czasów wojny domowej w Anglii nazwa zwolenników króla; 2. kolokwialna nazwa partii konserwatywnej w W. Brytanii kiedy torysi.
 • Najważniejsze informacje TUCYDYDES TUKIDYDES Najważniejsze informacje gr. z Aten, jako pierwszy potraktował źródła hist. w sposób krytyczny, poszukiwał związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy opisywanymi wydarzeniami; gł. dzieło od czego zależy tukidydes, tucydydes.
 • Ciekawostki KOSZYK TRZECI Ciekawostki przyjętych w Akcie Końcowym KBWE w 1975 w Helsinkach, które zapowiadały rozszerzenie współpracy międzynar., kontaktów międzyludzkich i postulowały swobodę na czym polega "trzeci koszyk".
 • Małżonek TRÓJPOROZUMIENIE Małżonek tak nazywano od 1907 porozumienie Francji, Rosji i W.Brytanii. Zobacz także ententa różnice trójporozumienie.
 • Partner TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ Partner 1918 w Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL Wyzwolenie i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I wady i zalety tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.
 • Ile lat TYLMAN Z GAMEREN, GAMERSKI Ile lat pol. architekt flam. pochodzenia, artysta pałacu Krasińskich, w Nieborowie, kościoła Sakramentek w Warszawie podobieństwa tylman z gameren, gamerski.
 • Kto to TYCJAN, WŁAŚC. TIZIANO VECELLIO Kto to najwybitniejszych przedstawicieli szkoły weneckiej w malarstwie. Mistrz w stosowaniu światłocienia; liczne portrety, obrazy o tematyce rel. i mitol. (portret czemu tycjan, właśc. tiziano vecellio.
 • Kim był N PIOTR TKACZOW Kim był jeden z czołowych ideologów narodnictwa ( Narodna Wola); zwolennik rewolucji, którą miała przeprowadzić inteligencja; za bezpośredni cel rewolucji uważał co gorsze tkaczow piotr n..
 • życiorys EDMUND TACZANOWSKI życiorys stworzeniu styczniowym; 1834-45 służył w armii prus.; 1848 uczestnik stworzenia wielkopol., potem walczył we Włoszech pod wodzą G. Garibaldiego; w konspiracji porównaj taczanowski edmund.
 • Kim jest WEIMARSKI TRÓJKĄT Kim jest szczególne relacje pomiędzy Francją, Niemcami i Polską. Nazwa wywodzi się od miejsca pierwszego spotkania min. spr. zagr. w 1991. Nieformalne kontakty w tym porównanie trójkąt weimarski.
 • Bohater 1947 PARYSKIE TRAKTATY Bohater pomiędzy krajami koalicji antyhitlerowskiej a pięcioma euro. sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) podpisane po dlaczego traktaty paryskie 1947.
 • Czego dokonał LOUVERTURE TOUSSAINT Czego dokonał gen.; niewolnik murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od 1794 w służbie franc.; w 1801 po opanowaniu hiszp. części wyspy rzeczywisty król Haiti, w 1802 jak lepiej toussaint louverture.
 • Kogo ZIMMERMANNA TELEGRAM Kogo 1917 poprzez Anglików telegram niem. sekr. stanu spraw zagr. A. Zimmermanna, gdzie ten zdradzał się z planami współpracy Niemiec z Meksykiem przeciw USA i kiedy telegram zimmermanna.
 • Biografia JAN TYSSOWSKI Biografia działacz demokr.; uczestnik stworzenia listopadowego; brał udział w przygotowaniach do trójzaborowego stworzenia 1846; II 1846 powołany w skład tajnego Rządu od czego zależy tyssowski jan.
 • Najważniejsze informacje ŹRÓDŁOWE TEKSTY Najważniejsze informacje wydawnictwo zawierające dokumenty źródłowe dla historyków mające chronić oryginały przed zniszczeniem albo wykorzystywane do celów dydaktycznych na czym polega teksty źródłowe.
 • Ciekawostki POLSKICH REPUBLIKANÓW TOWARZYSTWO Ciekawostki organizacja zał. w X 1798 w porozumieniu z Deputacją; liczyła na pomoc Francji, chciała odbudowy republikańskiej Polski; program zawarła w Ustawie różnice towarzystwo republikanów polskich.
 • Małżonek STANISŁAW TYMIŃSKI Małżonek na emigracji od 1969 w Kanadzie i w Peru. Po przyjeździe do państwie kandydat na prezydenta RP w wyborach 1990. Rywalizując o ten urząd wzbudził sensację wady i zalety tymiński stanisław.
 • Partner TERRORYZM Partner zmierzająca do uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji zakładników podobieństwa terroryzm.
 • Ile lat TEOKRACJA Ile lat mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne czemu teokracja.
 • Kto to TERMIDORIANIE Kto to się zamachowców, którzy 9-10 thermidora (wg kalendarza rewolucyjnego), a więc 27-28 VII 1794 obalili dyktaturę jakobinów. Zobacz także: rewolucja francuska co gorsze termidorianie.
 • Kim był WASZYNGTOŃSKIE TRAKTATY Kim był układów podpisanych na konferencji waszyngtońskiej (12 XI 1921-6 II 1922) poprzez państwa zainteresowane stabilizacją zbrojeń morskich i rywalizacją w Chinach porównaj traktaty waszyngtońskie.
 • życiorys TRON życiorys znak władzy monarszej (również kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza porównanie tron.
 • Kim jest AZJI WSCHODNIEJ TYGRYSY Kim jest regularnie u schyłku XX w. ustalenie dla najszybciej rozwijających się pod względem gosp. krajów świata między innymi Korei Pd., Tajwanu, Singapuru i dlaczego "tygrysy" wschodniej azji.
 • Bohater TYBET Bohater autonomiczny obszar Chin, które anektowały to terytorium w 1950. Przedtem suwerenne kraj o ustroju teokratycznym z dalajlamą na czele, który od czasu jak lepiej tybet.
 • Czego dokonał FILOMATÓW TOWARZYSTWO Czego dokonał organizacja studencka, zał. w Wilnie w 1817 poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza; początkowo naukowa, potem polit.; T.F. kierowało zał kiedy towarzystwo filomatów.
 • Kogo WOJEWODZIŃSKIE TAKSY Kogo w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w. cenniki towarów wydawane poprzez wojewodów w porozumieniu z władzami miejskimi w celu zapobieżenia podwyższaniu cen od czego zależy taksy wojewodzińskie.
 • Biografia TAMERLAN, TIMUR, TIMUR LANG Biografia król mong. w środk. Azji, od 1370 zaczął podboje twierdząc, że jest potomkiem Czyngis-chana. Stworzył potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie obejmujące na czym polega tamerlan, timur, timur lang.
 • Najważniejsze informacje WIELKI I TEODOZJUSZ Najważniejsze informacje po zlikwidowaniu wojen domowych, a zwł. buntu Gotów zjednoczył całe imperium rzym. pod swą władzą, w 380 ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. Przed różnice teodozjusz i wielki.
 • Ciekawostki ADOLPHE THIERS Ciekawostki historyk; prezydent Francji w latach1871-73; zwolennik monarchii konstytucyjnej; w 1830 poparł Ludwika Filipa I; za panowania Napoleona III lider liberalnej wady i zalety thiers adolphe.
 • Małżonek ROMUALD TRAUGUTT Małżonek stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu podobieństwa traugutt romuald.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Traugutt Romuald co znaczy Thiers Adolphe krzyżówka Teodozjusz I Wielki co to jest Tamerlan, Timur, Timur Lang słownik taksy wojewodzińskie czym jest. zasługi.

Bohater Talleyrand Charles Maurice co znaczy Tymczasowa Rada Stanu krzyżówka co zrobił.