toussaint louverture co to jest
Toussaint Louverture, Termidorianie, Traktat Z Maastricht, Tymczasowa Rada Stanu, Trepow Fiodor.

Postacie historyczne, biografia na T

 • Kim był TRUST Co zrobił udziałowcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w trust.
 • Kim był TRAKTAT Z SAINT-GERMAIN Co zrobił kończący wojnę pomiędzy Austrią a państwami ententy. Austria straciła między innymi Galicję na rzecz Polski, Czechy, Morawy i Śląsk Cieszyński na rzecz traktat z saint-germain.
 • Kim był VERDUN Z TRAKTAT Co zrobił Karola Wielkiego (cesarzem Lotarem I i jego młodszymi braćmi: Ludwikiem Niemcem i Karolem Łysym) wprowadzający podział państwa frankijskiego na 3 części traktat z verdun.
 • Kim był WIELKI I TEODOZJUSZ Co zrobił zlikwidowaniu wojen domowych, a zwł. buntu Gotów zjednoczył całe imperium rzym. pod swą władzą, w 380 ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. Przed śmiercią teodozjusz i wielki.
 • Kim był WASZYNGTOŃSKIE TRAKTATY Co zrobił podpisanych na konferencji waszyngtońskiej (12 XI 1921-6 II 1922) poprzez państwa zainteresowane stabilizacją zbrojeń morskich i rywalizacją w Chinach i na traktaty waszyngtońskie.
 • Kim był ROMUALD TRAUGUTT Co zrobił styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu podpułkownika); w traugutt romuald.
 • Kim był TAJWAN Co zrobił Chin (1895-1945 w posiadaniu Japonii), która usamodzielniła się w 1949, kiedy pokonany poprzez komunistów w wojnie domowej lider Kuomintangu Czang Kaj-szek tajwan.
 • Kim był TALIBOWIE Co zrobił Afganistanie wywodzący się przeważnie z szeregowych bojowników (tak zwany mudżahedinów) z czasów 10-letniej wojny z ZSRR i uczniów szkół islamskich szkolonych talibowie.
 • Kim był TALMUD Co zrobił zawierających komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną. Prawo żyd talmud.
 • Kim był TAMERLAN, TIMUR, TIMUR LANG Co zrobił mong. w środk. Azji, od 1370 zaczął podboje twierdząc, że jest potomkiem Czyngis-chana. Stworzył potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie obejmujące ziemie tamerlan, timur, timur lang.
 • Kim był TARG Co zrobił lokalnej zamiany towarów, odbywającej się w ustalone dni tygodnia; sama forma zamiany towarów na t. Pierwotnie t. zakładano na skrzyżowaniu dróg, przy grodach targ.
 • Kim był TORQUATO TASSO Co zrobił związany z dworem w Ferrarze. Zasłynął szczególnie jako autor znakomitego poematu rycerskiego Jerozolima wyzwolona (1581) genialnie przetłumaczonego na język tasso torquato.
 • Kim był TATARZY Co zrobił plemion mong., od XII w. użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących w skład imperium mong. Czyngis-chana. Od II poł. XV w tatarzy.
 • Kim był ATEŃSKI TEATR Co zrobił Wywodził się z obrzędów ku czi Dionizosa: do tańczącego i śpiewającego chóru dołączyli aktorzy, rozbudowano akcję dramatu. Rozrost t.a. przypada na V w. przed teatr ateński.
 • Kim był ŹRÓDŁOWE TEKSTY Co zrobił wydawnictwo zawierające dokumenty źródłowe dla historyków mające chronić oryginały przed zniszczeniem albo wykorzystywane do celów dydaktycznych teksty źródłowe.
 • Kim był POLSKA TELEWIZJA Co zrobił Od 1994 stanowi niezależną od rządu spółkę prawa handlowego jako telewizja publiczna. Utrzymuje się z abonamentu i reklam komercyjnych. Nadzoruje ją Krajowa telewizja polska.
 • Kim był WYZWOLENIA TEOLOGIA Co zrobił latach 60., zwł. po soborze watykańskim II radykalny społ. i polit. kierunek teologiczny pragnący zamieniać świat, promujący czynną walkę przeciw społ teologia wyzwolenia.
 • Kim był TERRORYZM Co zrobił zmierzająca do uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji zakładników terroryzm.
 • Kim był TESALIA Co zrobił w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (kotlina pomiędzy górami Pindos, Othris i Olimp tesalia.
 • Kim był KRZYWOUSTEGO TESTAMENT Co zrobił III Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i określono sposób testament krzywoustego.
 • Kim był MERSEBURGA Z THIETMAR Co zrobił Merseburga; jego dzieło tak zwany Kronika Thietmara przedstawia dzieje Niemiec i państw ościennych, w tym Słowian połabskich i Polski (dużo rzetelnych choć thietmar z merseburga.
 • Kim był TOTALITARYZM Co zrobił rządów zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa w życie społeczności lokalnych i jednostek ludzkich. Przeważnie opiera totalitaryzm.
 • Kim był ROLNICZYCH KÓŁEK TOWARZYSTWO Co zrobił wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi (dobrowolnymi towarzystwo kółek rolniczych.
 • Kim był NAUKOWYCH KURSÓW TOWARZYSTWO Co zrobił pol., zał. w 1905 w Warszawie z inicjatywy między innymi H. Sienkiewicza, T. Korzona, S. Dicksteina, L. Kronenberga; 1906 zalegalizowana poprzez władze ros towarzystwo kursów naukowych.
 • Kim był PATRIOTYCZNE TOWARZYSTWO Co zrobił w 1821 w Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol.; założycielem i przywódcą był towarzystwo patriotyczne.
 • Kim był NAUK PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO Co zrobił popierało postęp edukacji i literatury, miało służyć zachowaniu polskości, postępowi gosp. państwie; organizowało wspólne badania naukowe, odczyty, sesje towarzystwo przyjaciół nauk.
 • Kim był ROLNICZE TOWARZYSTWO Co zrobił działająca w Królestwie Pol. w latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała nowoczesne sposoby gospodarowania, prowadziła działalność towarzystwo rolnicze.
 • Kim był ROBOTNICZEGO UNIWERSYTETU TOWARZYSTWO Co zrobił poprzez PPS w celu szerzenia oświaty w środowiskach robotn. Organizowało odczyty, kursy, biblioteki, zespoły amatorskie. Reaktywowane w 1944, zlikwidowane 1949 towarzystwo uniwersytetu robotniczego.
 • Kim był ANDRZEJ TOWIAŃSKI Co zrobił ukończył prawo na Uniw. Wileńskim; 1841 osiadł w Paryżu; 1842 zał. sektę rel. nazwaną Kołem Kwestie Bożej; wydalony w 1842 z Francji zamieszkał w Belgii, potem towiański andrzej.
 • Kim był MNIEJSZOŚCIOWY TRAKTAT Co zrobił zawartym w traktatach pokojowych po I wojnie świat., które nakładały na państwa zyskujące nowe terytoria wymóg zapewnienia wszystkim obywatelom bezwzględnie traktat mniejszościowy.
 • Kim był WERSALSKI TRAKTAT Co zrobił wojnę świat. podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem poprzez państwa ententy i Niemcy. Uznawał Niemcy za winne wywołania wojny. Tworzył Ligę Narodów traktat wersalski.
 • Kim był WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI Co zrobił narodowodemokratyczny. W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem trąmpczyński wojciech.
 • Kim był TROCKI LEW D., WŁAŚC. L. BRONSZTEJN Co zrobił Rzeczywisty dowódca walk w przewrocie bolszewickim. Od X 1917 przewodn. Piotrogradzkiej Porady Delegatów, szef Komitetu Wojsk.-Rewol.; artysta Armii trocki lew d., właśc. l. bronsztejn.
 • Kim był TRÓJPOLÓWKA Co zrobił mechanizm uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy pola, z których każde co trzy lata ugorowano bądź - od XVIII w. - obsiewano roślinami trójpolówka.
 • Kim był LUDOWY TRYBUN Co zrobił republiki urzędnik (nietykalny) powoływany poprzez plebejuszy i spośród nich do obrony ich interesów. T. miał prawo weta w relacji do ustaw senatu uznanych za trybun ludowy.
 • Kim był LUDU TRYBUNA Co zrobił PZPR wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter urzędowej "trybuna ludu".
 • Kim był MICHAIŁ TUCHACZEWSKI Co zrobił artystów Armii Czerwonej. W 1920 dowódca w wojnie pol.-bolszewickiej, 1921 pogromca stworzenia kronsztadzkiego, inicjator tworzenia nowoczesnej armii, 1925-28 tuchaczewski michaił.
 • Kim był ROBERT ANNE TURGOT Co zrobił zwolennik liberalizmu ekon., w latach 1775-76 podjął próbę reform gosp. we Francji (zamierzał ograniczyć opłaty dworu, opodatkować szlachtę i kler, wprowadzić turgot anne robert.
 • Kim był KOORDYNACYJNA KOMISJA TYMCZASOWA Co zrobił znakomitych działaczy związkowych 22 IV 1982 jako nowa władza kolegialna zdelegalizowanej poprzez komunistów Solidarności . 29 IX 1986 Lech Wałęsa powołał nową tymczasowa komisja koordynacyjna.
 • Kim był TYBET Co zrobił Chin, które anektowały to terytorium w 1950. Przedtem suwerenne kraj o ustroju teokratycznym z dalajlamą na czele, który od czasu stworzenia w Tybecie w 1959 tybet.
 • Kim był AZJI WSCHODNIEJ TYGRYSY Co zrobił schyłku XX w. ustalenie dla najszybciej rozwijających się pod względem gosp. krajów świata między innymi Korei Pd., Tajwanu, Singapuru i terytorium dawnej "tygrysy" wschodniej azji.
 • Kim był TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI Co zrobił Armii Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad tymczasowy komitet rewolucyjny polski.
 • Kim był TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ Co zrobił kompromis pomiędzy proradz. Rządem Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych skupionych wokół S. Mikołajczyka. Premierem był E. Osóbka-Morawski tymczasowy rząd jedności narodowej.
 • Kim był TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ Co zrobił Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL Wyzwolenie i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I. Daszyński tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.
 • Kim był JAN TYSSOWSKI Co zrobił uczestnik stworzenia listopadowego; brał udział w przygotowaniach do trójzaborowego stworzenia 1846; II 1846 powołany w skład tajnego Rządu Nar.; po wybuchu tyssowski jan.
 • Kim był TOT Co zrobił w staroż. Egipcie bóstwo, uosobienie inteligencji, wynalazca pisma i bóg opiekuńczy pisarzy; przedstawiany z głową ibisa tot.
 • Kim był NEUILLY Z TRAKTAT Co zrobił 18 IX 1919 traktat pokojowy pomiędzy Bułgarią a krajami sprzymierzonymi; Bułgaria traciła Trację na rzecz Grecji, miała prawo utrzymywać raptem 20-tys. armię traktat z neuilly.
 • Kim był TOLERANCJA Co zrobił wyrozumiałość dla odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań i postępowania innych ludzi tolerancja.
 • Kim był UNIONS TRADE Co zrobił zobacz związki zawodowe trade unions.
 • Kim był MILETU Z TALES Co zrobił filozof, pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą (fundamentem tales z miletu.
 • Kim był SALAMI TAKTYKA Co zrobił demokr. opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie taktyka "salami".
 • Kim był TARENT Co zrobił miasto w Apulii (pd. Italia), zał. w VIII w. przed naszą erą poprzez Spartę, pozyskane poprzez Rzym ostatecznie w 209 przed naszą erą - kolonia tarent.
 • Kim był TRANSWAL Co zrobił Burów w 1838; w 1853 przyjął nazwę Republiki Południowoafrykańskiej; w 1877 opanowany poprzez Anglików, którzy w 1884 zmuszeni byli uznać niepodległość T transwal.
 • Kim był TERCJARZ Co zrobił zakonu - tercjarstwa, organizacji religijnej w Kościele katol. skupiającej ludzi świeckich przy ustalonym zakonie bez obowiązku życia w klasztorze i składania tercjarz.
 • Kim był MAURICE CHARLES TALLEYRAND Co zrobił 1789 czł. Stanów Generalnych, potem Zebrania Nar. (1789-91), na jego wniosek uchwalono sekularyzację dóbr kościelnych; 1794-96 przebywał w Stanach Zjedn.; 1797 talleyrand charles maurice.
 • Kim był MIKOŁAJ TRĄBA Co zrobił od 1412 arcybp gnieźnieński, od 1417 pierwszy prymas Polski, głowa polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Zobacz także arcybiskupstwo gnieźnieńskie trąba mikołaj.
 • Kim był 1957 RZYMSKIE TRAKTATY Co zrobił podpisane 25 III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną przyszłej struktury traktaty rzymskie 1957.
 • Kim był TRIEST Co zrobił miasto nad Adriatykiem, element wieloletniego sporu (1918-75) pomiędzy Włochami i Jugosławią; aktualnie w granicach Włoch triest.
 • Kim był KWIETNIOWE TEZY Co zrobił 1917 bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się rewolucji socjalistycznej tezy kwietniowe.
 • Kim był TEMPLARIUSZE Co zrobił założony w Jerozolimie w 1118; nazwa od siedziby przy dawnej świątyni (templum); reguła cysterska z modyfikacjami. Osiągnęli wielkie bogactwo (zwł. dzięki templariusze.
 • Kim był ZIEMSKIE KREDYTOWE TOWARZYSTWA Co zrobił ziemskich zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego; czł. TKZ towarzystwa kredytowe ziemskie.
 • Kim był POLSKIE DEMOKRATYCZNE TOWARZYSTWO Co zrobił organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na czele towarzystwo demokratyczne polskie.
 • Kim był ZIMMERMANNA TELEGRAM Co zrobił Anglików telegram niem. sekr. stanu spraw zagr. A. Zimmermanna, gdzie ten zdradzał się z planami współpracy Niemiec z Meksykiem przeciw USA i obiecywania telegram zimmermanna.
 • Kim był STANISŁAW TYMIŃSKI Co zrobił emigracji od 1969 w Kanadzie i w Peru. Po przyjeździe do państwie kandydat na prezydenta RP w wyborach 1990. Rywalizując o ten urząd wzbudził sensację tymiński stanisław.
 • Kim był TRIUMWIR Co zrobił państwowej komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu; ustalenie to w sposób specjalny zastosowano potem również do prywatnych porozumień triumwir.
 • Kim był HARRY TRUMAN Co zrobił 1953. Od 1935 senator demokr., od 1944 wiceprezydent, został prezydentem 12 IV 1945 po Zgonu F.D. Roosevelta. Z jego rozkazu zrzucono bomby atomowe na truman harry.
 • Kim był MARGARET THATCHER Co zrobił 1979-90. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca bryt. konserwatystów znana z liberalnych poglądów na gospodarkę. Zdławiła inflację, sprywatyzowała thatcher margaret.
 • Kim był TRIUMF TRYUMF Co zrobił którą wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z udziałem jeńców i pokazem łupów w celu złożenia ofiary dziękczynnej Jowiszowi na Kapitolu, a w dalszym tryumf, triumf.
 • Kim był POWSZECHNY TYGODNIK Co zrobił przerwą w latach 1953-56) poprzez krakowską Kurię Biskupią, a od 1953-56 poprzez Instytut Wydawniczy symbol , w którego redakcji skupiła się ekipa zajmujących "tygodnik powszechny".
 • Kim był EDMUND TACZANOWSKI Co zrobił styczniowym; 1834-45 służył w armii prus.; 1848 uczestnik stworzenia wielkopol., potem walczył we Włoszech pod wodzą G. Garibaldiego; w konspiracji przed taczanowski edmund.
 • Kim był JOZEF TISO Co zrobił Republiki Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem czechosł tiso jozef.
 • Kim był ILION TROJA Co zrobił w staroż. gród w Troadzie (wybrzeże Azji Mniejszej), odkryty dzięki wykopaliskom w 1871. Zobacz wojna trojańska troja, ilion.
 • Kim był TRIANON Z TRAKTAT Co zrobił pokojowy pomiędzy Węgrami a krajami ententy. Węgry straciły 60% ludności i 70% swego terytorium (w tym Siedmiogród i Banat temeszwarski na rzecz Rumunii traktat z trianon.
 • Kim był TITO JOSIP, WŁAŚC. J. BROZ Co zrobił generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie II wojny świat. zorganizował na sporą skalę partyzantkę komunist.; w 1943 stanął na czele Nar. Kom tito josip, właśc. j. broz.
 • Kim był TRYPOLITANIA Co zrobił płn. Afryka). Od 1553 pod rządami tur. W 1912 Włochy w wojnie z Turcją zajęły ją. W II wojnie świat. teren walk bryt.-wł. Zobacz kampania afrykańska trypolitania.
 • Kim był TEMISTOKLES Co zrobił ateński polityk, zobacz bitwa pod Salaminą; wojny perskie temistokles.
 • Kim był TRON Co zrobił znak władzy monarszej (również kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza tron.
 • Kim był TORYSI Co zrobił 1. od czasów wojny domowej w Anglii nazwa zwolenników króla; 2. kolokwialna nazwa partii konserwatywnej w W. Brytanii torysi.
 • Kim był WILLIAM TURNER Co zrobił z angielskiego: romantyczny rysownik pejzaży (namalował 19 tys. obrazów); tworzył obrazy poetyczne, w pewnym stopniu abstrakcyjne turner william.
 • Kim był LEW TOŁSTOJ Co zrobił ogromny poeta ros. słynny z głośnych na cały świat powieści hist. i psychologicznych, takich jak: Wojna i pokój, Anna Karenina tołstoj lew.
 • Kim był TABOR Co zrobił występujący od staroż. do czasów nowoż. uformowany z połączonych ze sobą i ustawionych w rzędy wozów, zza których łatwiej było odpierać ataki nieprzyjaciela; 2 tabor.
 • Kim był WOJEWODZIŃSKIE TAKSY Co zrobił w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w. cenniki towarów wydawane poprzez wojewodów w porozumieniu z władzami miejskimi w celu zapobieżenia podwyższaniu cen taksy wojewodzińskie.
 • Kim był JAN TARNOWSKI Co zrobił hetman w. kor. (1527), zwyciężył Mołdawian pod Gwoźdzcem i Obertynem (1531), walczył z wojskami moskiewskimi na Litwie (1535). Pozostawił po sobie jeden z tarnowski jan.
 • Kim był TRÓJPOROZUMIENIE Co zrobił tak nazywano od 1907 porozumienie Francji, Rosji i W.Brytanii. Zobacz także ententa trójporozumienie.
 • Kim był TEBY Co zrobił 1. w staroż. Egipcie okresowo stolica, gł. ośrodek kultu Amona; 2. zobacz Beocja teby.
 • Kim był TEODORA Co zrobił Justyniana I Wielkiego. Pochodziła z niższej warstwy społ., początkowo była aktorką i tancerką. Odmieniła tryb życia i jako cesarzowa okazała znakomite teodora.
 • Kim był TEOKRACJA Co zrobił mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne teokracja.
 • Kim był TOMASZ Z AKWINU ŚW. Co zrobił uznany za największego teologa w Kościele katol., filozof, czołowy przedstawiciel scholastyki, artysta tomizmu; najsłynniejsze dzieło - Summa teologiczna tomasz z akwinu św..
 • Kim był TERMY Co zrobił publiczne, obiekty mieszczące się we wspaniałych budowlach, gdzie poza usługami kąpielowymi można było skorzystać z sal gimnastycznych, miejsc odpoczynku czy termy.
 • Kim był THERMIDORIANIE Co zrobił przeciwnicy terroru, którzy dokonali przewrotu 9 thermidora (27 VIII 1794) obalając rządy jakobinów; zwolennicy rządów parlamentarnych thermidorianie.
 • Kim był ADOLPHE THIERS Co zrobił prezydent Francji w latach1871-73; zwolennik monarchii konstytucyjnej; w 1830 poparł Ludwika Filipa I; za panowania Napoleona III lider liberalnej opozycji thiers adolphe.
 • Kim był SIDNEY THOMAS Co zrobił 1877 opracował metodę wytapiania surówki żelaza z rud zanieczyszczonych fosforem. Pozwoliło to na zastosowanie do chwili obecnej bezużytecznych złóż rudy thomas sidney.
 • Kim był STANISŁAW THUGUTT Co zrobił Polskim Stronnictwie Ludowym Wyzwolenie . 1921-24 jego prezes. 1918-1919 minister rządów lubelskiego i Moraczewskiego. 1924 wicepremier w rządzie W. Grabskiego thugutt stanisław.
 • Kim był TINTORETTO WŁAŚC. JACOPO ROBUSTI Co zrobił manieryzmu; reprezentant szkoły weneckiej, wybitne obrazy rel. (Cud św. Marka, 1548) i kompozycje mitol. i portrety tintoretto właśc. jacopo robusti.
 • Kim był TOMIZM Co zrobił mechanizm teologiczno-filoz. zapoczątkowany poprzez św. Tomasza z Akwinu, rozwinął się od XVI w., odegrał wiodącą rolę w uformowaniu się edukacji Kościoła katol tomizm.
 • Kim był BERTEL THORVALDSEN Co zrobił klasycystyczny, znany z mistrzowskiego opanowania formy. Autor dzieł mitycznych, rel. (w tym posąg Chrystusa), licznych pomników, w tym Kopernika i ks. Józefa thorvaldsen bertel.
 • Kim był TOBRUK Co zrobił Cyrenajce (dziś Libia), w 1941 pod panowaniem wł., przedmiot ostrych walk sił wł.-niem. i alianckich, znany z zaciętej obrony przed Niemcami IV-XII1941, gdzie tobruk.
 • Kim był FILOMATÓW TOWARZYSTWO Co zrobił studencka, zał. w Wilnie w 1817 poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza; początkowo naukowa, potem polit.; T.F. kierowało zał. w 1820 towarzystwo filomatów.
 • Kim był POMOCY NAUKOWEJ TOWARZYSTWO Co zrobił 1841 w Ogromnym Księstwie Poznańskim z inicjatywy K. Marcinkowskiego i K. Libelta; udzielało wsparcia pol. uczniom szkół średnich i studentom; zbierało składki towarzystwo naukowej pomocy.
 • Kim był POLSKICH REPUBLIKANÓW TOWARZYSTWO Co zrobił 1798 w porozumieniu z Deputacją; liczyła na pomoc Francji, chciała odbudowy republikańskiej Polski; program zawarła w Ustawie przedspołecznej; działała gł. w towarzystwo republikanów polskich.
 • Kim był HRUBIESZOWSKIE ROLNICZE TOWARZYSTWO Co zrobił gosp. zał. poprzez S. Staszica w 1816 w jego dobrach po zniesieniu w nich pańszczyzny i uwłaszczeniu; było rodzajem instytucji spółdzielczej, rozwijało lokalny towarzystwo rolnicze hrubieszowskie.
 • Kim był PARYSKI TRAKTAT Co zrobił krymskiej, podpisany poprzez Rosję, Anglię, Francję, Sardynię i Turcję, a również Austrię i Prusy; ustalał neutralność i demilitaryzację M. Czarnego, swobodę traktat paryski.
 • Kim był TRAKTAT Z CAMPO FORMIO Co zrobił poprzez Napoleona z pokonaną Austrią (przedtem podpisano preliminaria w Leoben, IV 1797), sankcjonował nowy podział Włoch; Francja zatrzymała Belgię i traktat z campo formio.
 • Kim był 1947 PARYSKIE TRAKTATY Co zrobił krajami koalicji antyhitlerowskiej a pięcioma euro. sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) podpisane po konferencji traktaty paryskie 1947.
 • Kim był SOLIDARNOŚĆ TYGODNIK Co zrobił gł. organ NSZZ Solidarność , ukazujący się w 1981 do 13 XII 1981 i ponownie od V 1989. Sympatyzuje z ugrupowaniami prawicowymi "tygodnik solidarność".
 • Kim był TRYBUNA Co zrobił dziennik SdRP, kontynuacja Trybuny Ludu ; ukazuje się w Warszawie od 1990 "trybuna".
 • Kim był STANISŁAW TREMBECKI Co zrobił Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczestnik obiadów czwartkowych; autor panegiryków i wierszy antyklerykalnych i poematu Sofiówka (1806 trembecki stanisław.
 • Kim był TRIFORIUM Co zrobił gotyckiej, trójdzielne okno arkadowe ( arkada); 2. galeryjka otwartych arkad bądź pas ślepych arkad biegnących przy ścianie poniżej okien w kościołach triforium.
 • Kim był IZOLDA I TRISTAN Co zrobił bohaterzy najgłośniejszej średniow. historii miłosnej, opiewani poprzez trubadurów tristan i izolda.
 • Kim był TRUBADUR Co zrobił XIII w. ) pisarz i kompozytor opiewający ideały rycerskie i miłość dworną; naśladowali ich truwerzy w pn. Francji i niemieccy minnesingerzy trubadur.
 • Kim był WEIMARSKI TRÓJKĄT Co zrobił relacje pomiędzy Francją, Niemcami i Polską. Nazwa wywodzi się od miejsca pierwszego spotkania min. spr. zagr. w 1991. Nieformalne kontakty w tym gronie są trójkąt weimarski.
 • Kim był TRÓJLOJALIZM Co zrobił styczniowego koncepcja zakładająca, Iż Polacy w każdym zaborze dla uniknięcia dalszych represji powinni być lojalni wobec swojego zaborcy. Popularna zwł trójlojalizm.
 • Kim był TRÓJPRZYMIERZE Co zrobił pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny Austro trójprzymierze.
 • Kim był TRÓJRZĘDOWIEC Co zrobił w staroż. okręt wojenny wyposażony w trzy rzędy wioseł w każdej burcie i taran; najczęstszym metodą walki t. był abordaż trójrzędowiec.
 • Kim był TRYBUT Co zrobił danina, przeważnie w pieniądzu, składana poprzez władcę trybutariusza innemu władcy jako dowód uznania zwierzchnictwa trybut.
 • Kim był ŚWIAT TRZECI Co zrobił wobec zacofanych gosp. państw kolonialnych i krajów oficjalnie niezależnych, naprawdę jednak uzależnionych od pomocy świat. mocarstw trzeci świat.
 • Kim był LUDÓW TRYBUNA Co zrobił 1849 (z przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. dziennikarzem był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności międzynar. sił "trybuna ludów".
 • Kim był KOSZYK TRZECI Co zrobił Akcie Końcowym KBWE w 1975 w Helsinkach, które zapowiadały rozszerzenie współpracy międzynar., kontaktów międzyludzkich i postulowały swobodę podróżowania i "trzeci koszyk".
 • Kim był TRZYGŁÓW Co zrobił Połabiu pn. i Pomorzu Zach.; jego posąg z charakterystycznymi trzema głowami znajdował się między innymi w Szczecinie; stanowił być może zachodniosłowiańskie trzygłów.
 • Kim był TUDOROWIE Co zrobił dynastia królów z angielskiego: w latach 1485-1603, zapoczątkowana poprzez Henryka VII Tudora wskutek wojny Dwóch Róż, wygasła na Elżbiecie I tudorowie.
 • Kim był TUCYDYDES TUKIDYDES Co zrobił jako pierwszy potraktował źródła hist. w sposób krytyczny, poszukiwał związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy opisywanymi wydarzeniami; gł. dzieło T. to tukidydes, tucydydes.
 • Kim był RYCERSKI TURNIEJ Co zrobił którzy walczyli pomiędzy sobą (również w ekipach) wg ściśle ustalonych regulaminów przy zastosowaniu stępionego oręża, w celu wykazania się sprawnością, siłą turniej rycerski.
 • Kim był JERZY TUROWICZ Co zrobił nacz. wychodzącego w Krakowie Tygodnika Powszechnego , w czasach PRL silnie oddziałującego na opinię publiczną organu środowisk katol turowicz jerzy.
 • Kim był FRANJO TUDJMAN Co zrobił 1989 przewodniczący partii o nazwie Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, od 1990 kilkakrotnie wybierany na prezydenta Chorwacji sprawował ten urząd do Zgonu tudjman franjo.
 • Kim był SAMUEL TWARDOWSKI Co zrobił reprezentant rycerskiej epiki barokowej. Gł. dzieła z tego gatunku Władysław IV i Wojna domowa z Kozaki i Tatary; ponadto pisał sielanki i romanse twardowski samuel.
 • Kim był TYCJAN, WŁAŚC. TIZIANO VECELLIO Co zrobił przedstawicieli szkoły weneckiej w malarstwie. Mistrz w stosowaniu światłocienia; liczne portrety, obrazy o tematyce rel. i mitol. (portret cesarza Karola V tycjan, właśc. tiziano vecellio.
 • Kim był TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH Co zrobił w Galicji w 1912; jej celem było koordynowanie akcji niepodl. i utworzenie u boku Austrii pol. sił zbrojnych do walki z Rosją; TKSSN podporządkował się Związek tymczasowa komisja skonfederowanych stronnictw niepodległościowych.
 • Kim był TYMPANON Co zrobił w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą tympanon.
 • Kim był TYRANIA Co zrobił rządów jednostki (tyrana) pojawiająca się w momencie przejścia z arystokracji do demokracji; tyran, będąc jedynowładcą, osiągał władzę na drodze przewrotu i tyrania.
 • Kim był TYLMAN Z GAMEREN, GAMERSKI Co zrobił pol. architekt flam. pochodzenia, artysta pałacu Krasińskich, w Nieborowie, kościoła Sakramentek w Warszawie tylman z gameren, gamerski.
 • Kim był N PIOTR TKACZOW Co zrobił czołowych ideologów narodnictwa ( Narodna Wola); zwolennik rewolucji, którą miała przeprowadzić inteligencja; za bezpośredni cel rewolucji uważał zdobycie tkaczow piotr n..
 • Kim był TUPAMAROS Co zrobił lewicowa partyzantka miejska zał. 1962 w Urugwaju; efektywnie spacyfikowana w 1973 poprzez rządy wojsk tupamaros.
 • Kim był TRAKTAT PAŃSTWOWY W SPRAWIE AUSTRII Co zrobił 1955 likwidujący wprowadzony po II wojnie świat. podział Austrii na 4 strefy okupacyjne: amer., radz., bryt. i franc. i potwierdzający pełną już suwerenność traktat państwowy w sprawie austrii.
 • Kim był REPUBLIKA TRZECIA Co zrobił upadku cesarstwa Napoleona II (4 IX 1870), oparta na konstytucji z 1875. Kraj to zdominował parlament. Rząd musiał ustąpić, jeżeli nie miał zaufania parlamentu trzecia republika.
 • Kim był TACYT Co zrobił Rzymu, polityk, mówca. Kluczowe dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) i Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za arcydzieła tacyt.
 • Kim był VON ALFRED TIRPITZ Co zrobił 1897 min. marynarki, autor i realizator (od 1898) wielkiego programu zbrojeń morskich, który doprowadził do ostrej rywalizacji Niemiec z Anglią. Ustąpił ze tirpitz alfred von.
 • Kim był FIODOR TREPOW Co zrobił Królestwie Pol.; 1861 jako oberpolicmajster warsz. tłumił manifestacje patriotyczne; XII 1863 policmajster Królestwa Pol.; znany z wyjątkowej brutalności wobec trepow fiodor.
 • Kim był STANU RADA TYMCZASOWA Co zrobił pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała się do dymisji tymczasowa rada stanu.
 • Kim był MAASTRICHT Z TRAKTAT Co zrobił w Maastricht (Holandia) poprzez 12 krajów tworzących wówczas EWG ustanawiający między innymi unię gosp. i walutową i realną unię polit. krajów sygnatariuszy ze traktat z maastricht.
 • Kim był TERMIDORIANIE Co zrobił zamachowców, którzy 9-10 thermidora (wg kalendarza rewolucyjnego), a więc 27-28 VII 1794 obalili dyktaturę jakobinów. Zobacz także: rewolucja francuska termidorianie.
 • Kim był LOUVERTURE TOUSSAINT Co zrobił niewolnik murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od 1794 w służbie franc.; w 1801 po opanowaniu hiszp. części wyspy rzeczywisty król Haiti, w 1802 toussaint louverture.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Toussaint Louverture, Termidorianie, Traktat Z Maastricht, Tymczasowa Rada Stanu, Trepow Fiodor, Tirpitz Alfred Von, Tacyt, Trzecia Republika, Traktat zasługi.

Bohater Toussaint Louverture, Termidorianie, Traktat Z Maastricht co zrobił.