traktaty waszyngtońskie co to jest
Tabor co znaczy Tuchaczewski Michaił krzyżówka Tarent co to jest Tymiński Stanisław słownik.

Postacie historyczne, biografia na T

 • Kto to WASZYNGTOŃSKIE TRAKTATY Kto to układów podpisanych na konferencji waszyngtońskiej (12 XI 1921-6 II 1922) poprzez państwa zainteresowane stabilizacją zbrojeń morskich i rywalizacją w Chinach porównanie traktaty waszyngtońskie.
 • Kim był TUPAMAROS Kim był lewicowa partyzantka miejska zał. 1962 w Urugwaju; efektywnie spacyfikowana w 1973 poprzez rządy wojsk dlaczego tupamaros.
 • życiorys HARRY TRUMAN życiorys latach 1945-1953. Od 1935 senator demokr., od 1944 wiceprezydent, został prezydentem 12 IV 1945 po Zgonu F.D. Roosevelta. Z jego rozkazu zrzucono bomby atomowe jak lepiej truman harry.
 • Kim jest TOMIZM Kim jest mechanizm teologiczno-filoz. zapoczątkowany poprzez św. Tomasza z Akwinu, rozwinął się od XVI w., odegrał wiodącą rolę w uformowaniu się edukacji Kościoła katol kiedy tomizm.
 • Bohater THERMIDORIANIE Bohater przeciwnicy terroru, którzy dokonali przewrotu 9 thermidora (27 VIII 1794) obalając rządy jakobinów; zwolennicy rządów parlamentarnych od czego zależy thermidorianie.
 • Czego dokonał TALIBOWIE Czego dokonał ideowego w Afganistanie wywodzący się przeważnie z szeregowych bojowników (tak zwany mudżahedinów) z czasów 10-letniej wojny z ZSRR i uczniów szkół islamskich na czym polega talibowie.
 • Kogo TEODORA Kogo żona Justyniana I Wielkiego. Pochodziła z niższej warstwy społ., początkowo była aktorką i tancerką. Odmieniła tryb życia i jako cesarzowa okazała znakomite różnice teodora.
 • Biografia SIDNEY THOMAS Biografia wynalazca. W 1877 opracował metodę wytapiania surówki żelaza z rud zanieczyszczonych fosforem. Pozwoliło to na zastosowanie do chwili obecnej bezużytecznych wady i zalety thomas sidney.
 • Najważniejsze informacje BERTEL THORVALDSEN Najważniejsze informacje klasycystyczny, znany z mistrzowskiego opanowania formy. Autor dzieł mitycznych, rel. (w tym posąg Chrystusa), licznych pomników, w tym Kopernika i ks. Józefa podobieństwa thorvaldsen bertel.
 • Ciekawostki TRON Ciekawostki znak władzy monarszej (również kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza czemu tron.
 • Małżonek TEOKRACJA Małżonek mechanizm polit., gdzie najwyższą władzę sprawują kapłani panującej, dominującej w danym państwie religii. Zobacz kraj teokratyczne co gorsze teokracja.
 • Partner TYMCZASOWY RZĄD LUDOWY REPUBLIKI POLSKIEJ Partner 1918 w Lublinie z inicjatywy piłsudczyków i obejmujący PPS, PPSD, PSL Wyzwolenie i inne ugrupowania tak zwany lewicy niepodległościowej. Premierem został I porównaj tymczasowy rząd ludowy republiki polskiej.
 • Ile lat MAASTRICHT Z TRAKTAT Ile lat 7 II 1992 w Maastricht (Holandia) poprzez 12 krajów tworzących wówczas EWG ustanawiający między innymi unię gosp. i walutową i realną unię polit. krajów porównanie traktat z maastricht.
 • Kto to TYMCZASOWY RZĄD JEDNOŚCI NARODOWEJ Kto to jako kompromis pomiędzy proradz. Rządem Tymczasowym RP a ekipą polityków emigracyjnych skupionych wokół S. Mikołajczyka. Premierem był E. Osóbka-Morawski dlaczego tymczasowy rząd jedności narodowej.
 • Kim był REPUBLIKA TRZECIA Kim był powstała po upadku cesarstwa Napoleona II (4 IX 1870), oparta na konstytucji z 1875. Kraj to zdominował parlament. Rząd musiał ustąpić, jeżeli nie miał jak lepiej trzecia republika.
 • życiorys TRIUMF TRYUMF życiorys ceremonia, którą wyróżniano zwycięskiego wodza; uroczysty pochód z udziałem jeńców i pokazem łupów w celu złożenia ofiary dziękczynnej Jowiszowi na Kapitolu, a kiedy tryumf, triumf.
 • Kim jest TUCYDYDES TUKIDYDES Kim jest gr. z Aten, jako pierwszy potraktował źródła hist. w sposób krytyczny, poszukiwał związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy opisywanymi wydarzeniami; gł. dzieło od czego zależy tukidydes, tucydydes.
 • Bohater TRIANON Z TRAKTAT Bohater traktat pokojowy pomiędzy Węgrami a krajami ententy. Węgry straciły 60% ludności i 70% swego terytorium (w tym Siedmiogród i Banat temeszwarski na rzecz na czym polega traktat z trianon.
 • Czego dokonał POLSKA TELEWIZJA Czego dokonał systematycznie od 1956. Od 1994 stanowi niezależną od rządu spółkę prawa handlowego jako telewizja publiczna. Utrzymuje się z abonamentu i reklam komercyjnych różnice telewizja polska.
 • Kogo ŚWIAT TRZECI Kogo użytkowane po 1945 wobec zacofanych gosp. państw kolonialnych i krajów oficjalnie niezależnych, naprawdę jednak uzależnionych od pomocy świat. mocarstw wady i zalety trzeci świat.
 • Biografia TOMASZ Z AKWINU ŚW. Biografia dominikanin, uznany za największego teologa w Kościele katol., filozof, czołowy przedstawiciel scholastyki, artysta tomizmu; najsłynniejsze dzieło - Summa podobieństwa tomasz z akwinu św..
 • Najważniejsze informacje IZOLDA I TRISTAN Najważniejsze informacje bohaterzy najgłośniejszej średniow. historii miłosnej, opiewani poprzez trubadurów czemu tristan i izolda.
 • Ciekawostki TAJWAN Ciekawostki Chińskim, część Chin (1895-1945 w posiadaniu Japonii), która usamodzielniła się w 1949, kiedy pokonany poprzez komunistów w wojnie domowej lider Kuomintangu co gorsze tajwan.
 • Małżonek N PIOTR TKACZOW Małżonek jeden z czołowych ideologów narodnictwa ( Narodna Wola); zwolennik rewolucji, którą miała przeprowadzić inteligencja; za bezpośredni cel rewolucji uważał porównaj tkaczow piotr n..
 • Partner TRUBADUR Partner Francji (XI-XIII w. ) pisarz i kompozytor opiewający ideały rycerskie i miłość dworną; naśladowali ich truwerzy w pn. Francji i niemieccy minnesingerzy porównanie trubadur.
 • Ile lat TINTORETTO WŁAŚC. JACOPO ROBUSTI Ile lat manieryzmu; reprezentant szkoły weneckiej, wybitne obrazy rel. (Cud św. Marka, 1548) i kompozycje mitol. i portrety dlaczego tintoretto właśc. jacopo robusti.
 • Kto to FRANJO TUDJMAN Kto to gen. Od 1989 przewodniczący partii o nazwie Chorwacka Wspólnota Demokratyczna, od 1990 kilkakrotnie wybierany na prezydenta Chorwacji sprawował ten urząd do jak lepiej tudjman franjo.
 • Kim był TERMIDORIANIE Kim był się zamachowców, którzy 9-10 thermidora (wg kalendarza rewolucyjnego), a więc 27-28 VII 1794 obalili dyktaturę jakobinów. Zobacz także: rewolucja francuska kiedy termidorianie.
 • życiorys RYCERSKI TURNIEJ życiorys rycerzy, którzy walczyli pomiędzy sobą (również w ekipach) wg ściśle ustalonych regulaminów przy zastosowaniu stępionego oręża, w celu wykazania się od czego zależy turniej rycerski.
 • Kim jest TRAKTAT Z SAINT-GERMAIN Kim jest 1919 traktat kończący wojnę pomiędzy Austrią a państwami ententy. Austria straciła między innymi Galicję na rzecz Polski, Czechy, Morawy i Śląsk Cieszyński na na czym polega traktat z saint-germain.
 • Bohater JAN TARNOWSKI Bohater od 1536), hetman w. kor. (1527), zwyciężył Mołdawian pod Gwoźdzcem i Obertynem (1531), walczył z wojskami moskiewskimi na Litwie (1535). Pozostawił po sobie różnice tarnowski jan.
 • Czego dokonał MARGARET THATCHER Czego dokonał w latach 1979-90. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca bryt. konserwatystów znana z liberalnych poglądów na gospodarkę. Zdławiła inflację wady i zalety thatcher margaret.
 • Kogo MNIEJSZOŚCIOWY TRAKTAT Kogo postanowieniom zawartym w traktatach pokojowych po I wojnie świat., które nakładały na państwa zyskujące nowe terytoria wymóg zapewnienia wszystkim obywatelom podobieństwa traktat mniejszościowy.
 • Biografia WOJEWODZIŃSKIE TAKSY Biografia w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w. cenniki towarów wydawane poprzez wojewodów w porozumieniu z władzami miejskimi w celu zapobieżenia podwyższaniu cen czemu taksy wojewodzińskie.
 • Najważniejsze informacje UNIONS TRADE Najważniejsze informacje zobacz związki zawodowe co gorsze trade unions.
 • Ciekawostki LOUVERTURE TOUSSAINT Ciekawostki gen.; niewolnik murzyński; w 1791 lider stworzenia na Haiti, od 1794 w służbie franc.; w 1801 po opanowaniu hiszp. części wyspy rzeczywisty król Haiti, w 1802 porównaj toussaint louverture.
 • Małżonek FILOMATÓW TOWARZYSTWO Małżonek organizacja studencka, zał. w Wilnie w 1817 poprzez J. Czeczota, J. Jeżowskiego, T. Zana i A. Mickiewicza; początkowo naukowa, potem polit.; T.F. kierowało zał porównanie towarzystwo filomatów.
 • Partner TROCKI LEW D., WŁAŚC. L. BRONSZTEJN Partner komunista. Rzeczywisty dowódca walk w przewrocie bolszewickim. Od X 1917 przewodn. Piotrogradzkiej Porady Delegatów, szef Komitetu Wojsk.-Rewol.; artysta dlaczego trocki lew d., właśc. l. bronsztejn.
 • Ile lat 1947 PARYSKIE TRAKTATY Ile lat pomiędzy krajami koalicji antyhitlerowskiej a pięcioma euro. sojusznikami III Rzeszy (Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami) podpisane po jak lepiej traktaty paryskie 1947.
 • Kto to TOBRUK Kto to twierdza w Cyrenajce (dziś Libia), w 1941 pod panowaniem wł., przedmiot ostrych walk sił wł.-niem. i alianckich, znany z zaciętej obrony przed Niemcami IV kiedy tobruk.
 • Kim był TEMISTOKLES Kim był ateński polityk, zobacz bitwa pod Salaminą; wojny perskie od czego zależy temistokles.
 • życiorys TAMERLAN, TIMUR, TIMUR LANG życiorys król mong. w środk. Azji, od 1370 zaczął podboje twierdząc, że jest potomkiem Czyngis-chana. Stworzył potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie obejmujące na czym polega tamerlan, timur, timur lang.
 • Kim jest PARYSKI TRAKTAT Kim jest wojnie krymskiej, podpisany poprzez Rosję, Anglię, Francję, Sardynię i Turcję, a również Austrię i Prusy; ustalał neutralność i demilitaryzację M. Czarnego różnice traktat paryski.
 • Bohater MIKOŁAJ TRĄBA Bohater od 1412 arcybp gnieźnieński, od 1417 pierwszy prymas Polski, głowa polskiej delegacji na sobór w Konstancji. Zobacz także arcybiskupstwo gnieźnieńskie wady i zalety trąba mikołaj.
 • Czego dokonał FIODOR TREPOW Czego dokonał policji w Królestwie Pol.; 1861 jako oberpolicmajster warsz. tłumił manifestacje patriotyczne; XII 1863 policmajster Królestwa Pol.; znany z wyjątkowej podobieństwa trepow fiodor.
 • Kogo WEIMARSKI TRÓJKĄT Kogo szczególne relacje pomiędzy Francją, Niemcami i Polską. Nazwa wywodzi się od miejsca pierwszego spotkania min. spr. zagr. w 1991. Nieformalne kontakty w tym czemu trójkąt weimarski.
 • Biografia EDMUND TACZANOWSKI Biografia stworzeniu styczniowym; 1834-45 służył w armii prus.; 1848 uczestnik stworzenia wielkopol., potem walczył we Włoszech pod wodzą G. Garibaldiego; w konspiracji co gorsze taczanowski edmund.
 • Najważniejsze informacje ANDRZEJ TOWIAŃSKI Najważniejsze informacje 1818 ukończył prawo na Uniw. Wileńskim; 1841 osiadł w Paryżu; 1842 zał. sektę rel. nazwaną Kołem Kwestie Bożej; wydalony w 1842 z Francji zamieszkał w Belgii porównaj towiański andrzej.
 • Ciekawostki SAMUEL TWARDOWSKI Ciekawostki najwybitniejszy reprezentant rycerskiej epiki barokowej. Gł. dzieła z tego gatunku Władysław IV i Wojna domowa z Kozaki i Tatary; ponadto pisał sielanki i porównanie twardowski samuel.
 • Małżonek TATARZY Małżonek jednego z plemion mong., od XII w. użytkowana odnosząc się do ludów mong., tur. i tungusko-tybetańskich wchodzących w skład imperium mong. Czyngis-chana. Od II dlaczego tatarzy.
 • Partner MAURICE CHARLES TALLEYRAND Partner franc.; 1789 czł. Stanów Generalnych, potem Zebrania Nar. (1789-91), na jego wniosek uchwalono sekularyzację dóbr kościelnych; 1794-96 przebywał w Stanach jak lepiej talleyrand charles maurice.
 • Ile lat STANISŁAW THUGUTT Ile lat 1917 w Polskim Stronnictwie Ludowym Wyzwolenie . 1921-24 jego prezes. 1918-1919 minister rządów lubelskiego i Moraczewskiego. 1924 wicepremier w rządzie W kiedy thugutt stanisław.
 • Kto to TRUST Kto to której udziałowcami są przedsiębiorstwa przemysłowe i zainteresowane nimi banki. T. zaczęły powstawać w stanach zjednoczonych ameryki w 2 poł. XIX w od czego zależy trust.
 • Kim był TYRANIA Kim był forma rządów jednostki (tyrana) pojawiająca się w momencie przejścia z arystokracji do demokracji; tyran, będąc jedynowładcą, osiągał władzę na drodze na czym polega tyrania.
 • życiorys AZJI WSCHODNIEJ TYGRYSY życiorys regularnie u schyłku XX w. ustalenie dla najszybciej rozwijających się pod względem gosp. krajów świata między innymi Korei Pd., Tajwanu, Singapuru i różnice "tygrysy" wschodniej azji.
 • Kim jest LUDÓW TRYBUNA Kim jest III-XI 1849 (z przerwą 14 VI-31 VIII) w jęz. franc.; założycielem, red. i gł. dziennikarzem był A. Mickiewicz; pismo propagowało ideę solidarności międzynar wady i zalety "trybuna ludów".
 • Bohater ROLNICZE TOWARZYSTWO Bohater ziemiańska działająca w Królestwie Pol. w latach 1857-61; realizowała program pracy organicznej; propagowała nowoczesne sposoby gospodarowania, prowadziła podobieństwa towarzystwo rolnicze.
 • Czego dokonał ROBOTNICZEGO UNIWERSYTETU TOWARZYSTWO Czego dokonał 1923 poprzez PPS w celu szerzenia oświaty w środowiskach robotn. Organizowało odczyty, kursy, biblioteki, zespoły amatorskie. Reaktywowane w 1944, zlikwidowane czemu towarzystwo uniwersytetu robotniczego.
 • Kogo SALAMI TAKTYKA Kogo względem demokr. opozycji polegająca na stopniowej eliminacji następnych ugrupowań, aż do zupełnego zmonopolizowania sceny polit. w danym państwie co gorsze taktyka "salami".
 • Biografia TYMCZASOWY KOMITET REWOLUCYJNY POLSKI Biografia inwazji Armii Czerwonej w wojnie pol.-bolszewickiej 30 VII 1920 w Białymstoku jako ogólnopolska władza komunist.; zapowiadał tworzenie pol. republiki rad porównaj tymczasowy komitet rewolucyjny polski.
 • Najważniejsze informacje TRAKTAT PAŃSTWOWY W SPRAWIE AUSTRII Najważniejsze informacje zawarty 15 V 1955 likwidujący wprowadzony po II wojnie świat. podział Austrii na 4 strefy okupacyjne: amer., radz., bryt. i franc. i potwierdzający pełną już porównanie traktat państwowy w sprawie austrii.
 • Ciekawostki TYCJAN, WŁAŚC. TIZIANO VECELLIO Ciekawostki najwybitniejszych przedstawicieli szkoły weneckiej w malarstwie. Mistrz w stosowaniu światłocienia; liczne portrety, obrazy o tematyce rel. i mitol. (portret dlaczego tycjan, właśc. tiziano vecellio.
 • Małżonek TOT Małżonek w staroż. Egipcie bóstwo, uosobienie inteligencji, wynalazca pisma i bóg opiekuńczy pisarzy; przedstawiany z głową ibisa jak lepiej tot.
 • Partner TRÓJLOJALIZM Partner stworzenia styczniowego koncepcja zakładająca, Iż Polacy w każdym zaborze dla uniknięcia dalszych represji powinni być lojalni wobec swojego zaborcy. Popularna kiedy trójlojalizm.
 • Ile lat TYMCZASOWA KOMISJA SKONFEDEROWANYCH STRONNICTW NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH Ile lat utworzona w Galicji w 1912; jej celem było koordynowanie akcji niepodl. i utworzenie u boku Austrii pol. sił zbrojnych do walki z Rosją; TKSSN podporządkował od czego zależy tymczasowa komisja skonfederowanych stronnictw niepodległościowych.
 • Kto to NAUKOWYCH KURSÓW TOWARZYSTWO Kto to uczelnia pol., zał. w 1905 w Warszawie z inicjatywy między innymi H. Sienkiewicza, T. Korzona, S. Dicksteina, L. Kronenberga; 1906 zalegalizowana poprzez na czym polega towarzystwo kursów naukowych.
 • Kim był TRZYGŁÓW Kim był czczone na Połabiu pn. i Pomorzu Zach.; jego posąg z charakterystycznymi trzema głowami znajdował się między innymi w Szczecinie; stanowił być może różnice trzygłów.
 • życiorys TARG życiorys zazwyczaj lokalnej zamiany towarów, odbywającej się w ustalone dni tygodnia; sama forma zamiany towarów na t. Pierwotnie t. zakładano na skrzyżowaniu dróg wady i zalety targ.
 • Kim jest TERCJARZ Kim jest trzeciego zakonu - tercjarstwa, organizacji religijnej w Kościele katol. skupiającej ludzi świeckich przy ustalonym zakonie bez obowiązku życia w klasztorze i podobieństwa tercjarz.
 • Bohater KRZYWOUSTEGO TESTAMENT Bohater Bolesława III Krzywoustego; dokument wydany poprzez Krzywoustego przed śmiercią (1138), gdzie zawarto zasady podziału państwa pomiędzy jego synów i określono czemu testament krzywoustego.
 • Czego dokonał NAUK PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO Czego dokonał 1800, popierało postęp edukacji i literatury, miało służyć zachowaniu polskości, postępowi gosp. państwie; organizowało wspólne badania naukowe, odczyty, sesje co gorsze towarzystwo przyjaciół nauk.
 • Kogo POWSZECHNY TYGODNIK Kogo 1945 (z przerwą w latach 1953-56) poprzez krakowską Kurię Biskupią, a od 1953-56 poprzez Instytut Wydawniczy symbol , w którego redakcji skupiła się ekipa porównaj "tygodnik powszechny".
 • Biografia SOLIDARNOŚĆ TYGODNIK Biografia gł. organ NSZZ Solidarność , ukazujący się w 1981 do 13 XII 1981 i ponownie od V 1989. Sympatyzuje z ugrupowaniami prawicowymi porównanie "tygodnik solidarność".
 • Najważniejsze informacje TRYPOLITANIA Najważniejsze informacje dzisiejszej Libii (płn. Afryka). Od 1553 pod rządami tur. W 1912 Włochy w wojnie z Turcją zajęły ją. W II wojnie świat. teren walk bryt.-wł. Zobacz kampania dlaczego trypolitania.
 • Ciekawostki TYMPANON Ciekawostki w architekturze romańskiej i gotyckiej półokrągłe albo ostrołukowe pole w górnej części portalu nad odrzwiami, normalnie bogato pokryte płaskorzeźbą jak lepiej tympanon.
 • Małżonek TERMY Małżonek łaźnie publiczne, obiekty mieszczące się we wspaniałych budowlach, gdzie poza usługami kąpielowymi można było skorzystać z sal gimnastycznych, miejsc kiedy termy.
 • Partner ZIMMERMANNA TELEGRAM Partner 1917 poprzez Anglików telegram niem. sekr. stanu spraw zagr. A. Zimmermanna, gdzie ten zdradzał się z planami współpracy Niemiec z Meksykiem przeciw USA i od czego zależy telegram zimmermanna.
 • Ile lat WYZWOLENIA TEOLOGIA Ile lat Pd. w latach 60., zwł. po soborze watykańskim II radykalny społ. i polit. kierunek teologiczny pragnący zamieniać świat, promujący czynną walkę przeciw społ na czym polega teologia wyzwolenia.
 • Kto to ROBERT ANNE TURGOT Kto to Ludwika XVI, zwolennik liberalizmu ekon., w latach 1775-76 podjął próbę reform gosp. we Francji (zamierzał ograniczyć opłaty dworu, opodatkować szlachtę i kler różnice turgot anne robert.
 • Kim był TRANSWAL Kim był poprzez Burów w 1838; w 1853 przyjął nazwę Republiki Południowoafrykańskiej; w 1877 opanowany poprzez Anglików, którzy w 1884 zmuszeni byli uznać niepodległość wady i zalety transwal.
 • życiorys TORQUATO TASSO życiorys dramatopisarz związany z dworem w Ferrarze. Zasłynął szczególnie jako autor znakomitego poematu rycerskiego Jerozolima wyzwolona (1581) genialnie podobieństwa tasso torquato.
 • Kim jest TOTALITARYZM Kim jest mechanizm rządów zakładające konieczność skrajnego centralizmu ustrojowego i ingerencji państwa w życie społeczności lokalnych i jednostek ludzkich. Przeważnie czemu totalitaryzm.
 • Bohater TITO JOSIP, WŁAŚC. J. BROZ Bohater 1937 sekr. generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie II wojny świat. zorganizował na sporą skalę partyzantkę komunist.; w 1943 stanął na czele Nar. Kom co gorsze tito josip, właśc. j. broz.
 • Czego dokonał JAN TYSSOWSKI Czego dokonał działacz demokr.; uczestnik stworzenia listopadowego; brał udział w przygotowaniach do trójzaborowego stworzenia 1846; II 1846 powołany w skład tajnego Rządu porównaj tyssowski jan.
 • Kogo POLSKIE DEMOKRATYCZNE TOWARZYSTWO Kogo demokr. organizacja Ogromnej Emigracji, zał. w 1832 w Paryżu; pierwsza nowoczesna pol. partia polit.; TDP podzielone było na sekcje terytorialne, od 1836 na porównanie towarzystwo demokratyczne polskie.
 • Biografia ROMUALD TRAUGUTT Biografia stworzeniu styczniowym; w 1844 wstąpił do armii ros., uczestniczył w kampanii węg. (1849) i w wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z wojska ros. (w stopniu dlaczego traugutt romuald.
 • Najważniejsze informacje KOSZYK TRZECI Najważniejsze informacje przyjętych w Akcie Końcowym KBWE w 1975 w Helsinkach, które zapowiadały rozszerzenie współpracy międzynar., kontaktów międzyludzkich i postulowały swobodę jak lepiej "trzeci koszyk".
 • Ciekawostki TEMPLARIUSZE Ciekawostki rycerski założony w Jerozolimie w 1118; nazwa od siedziby przy dawnej świątyni (templum); reguła cysterska z modyfikacjami. Osiągnęli wielkie bogactwo (zwł kiedy templariusze.
 • Małżonek TOLERANCJA Małżonek wyrozumiałość dla odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań i postępowania innych ludzi od czego zależy tolerancja.
 • Partner KOORDYNACYJNA KOMISJA TYMCZASOWA Partner poprzez znakomitych działaczy związkowych 22 IV 1982 jako nowa władza kolegialna zdelegalizowanej poprzez komunistów Solidarności . 29 IX 1986 Lech Wałęsa na czym polega tymczasowa komisja koordynacyjna.
 • Ile lat TRÓJPOROZUMIENIE Ile lat tak nazywano od 1907 porozumienie Francji, Rosji i W.Brytanii. Zobacz także ententa różnice trójporozumienie.
 • Kto to WILLIAM TURNER Kto to z angielskiego: romantyczny rysownik pejzaży (namalował 19 tys. obrazów); tworzył obrazy poetyczne, w pewnym stopniu abstrakcyjne wady i zalety turner william.
 • Kim był TRÓJRZĘDOWIEC Kim był w staroż. okręt wojenny wyposażony w trzy rzędy wioseł w każdej burcie i taran; najczęstszym metodą walki t. był abordaż podobieństwa trójrzędowiec.
 • życiorys KWIETNIOWE TEZY życiorys 17 IV 1917 bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się rewolucji czemu tezy kwietniowe.
 • Kim jest TEBY Kim jest 1. w staroż. Egipcie okresowo stolica, gł. ośrodek kultu Amona; 2. zobacz Beocja co gorsze teby.
 • Bohater VON ALFRED TIRPITZ Bohater polityk. Od 1897 min. marynarki, autor i realizator (od 1898) wielkiego programu zbrojeń morskich, który doprowadził do ostrej rywalizacji Niemiec z Anglią porównaj tirpitz alfred von.
 • Czego dokonał TRAKTAT Z CAMPO FORMIO Czego dokonał 1797 poprzez Napoleona z pokonaną Austrią (przedtem podpisano preliminaria w Leoben, IV 1797), sankcjonował nowy podział Włoch; Francja zatrzymała Belgię i porównanie traktat z campo formio.
 • Kogo TUDOROWIE Kogo dynastia królów z angielskiego: w latach 1485-1603, zapoczątkowana poprzez Henryka VII Tudora wskutek wojny Dwóch Róż, wygasła na Elżbiecie I dlaczego tudorowie.
 • Biografia STANU RADA TYMCZASOWA Biografia przedstawicielstwa pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała jak lepiej tymczasowa rada stanu.
 • Najważniejsze informacje TACYT Najważniejsze informacje staroż. Rzymu, polityk, mówca. Kluczowe dzieła: Roczniki i Dzieje (obejmujące l. 14-68 i 69-96) i Germania (opis krain i ludów germ.) uznaje się za arcydzieła kiedy tacyt.
 • Ciekawostki HRUBIESZOWSKIE ROLNICZE TOWARZYSTWO Ciekawostki organizacja społ.-gosp. zał. poprzez S. Staszica w 1816 w jego dobrach po zniesieniu w nich pańszczyzny i uwłaszczeniu; było rodzajem instytucji spółdzielczej od czego zależy towarzystwo rolnicze hrubieszowskie.
 • Małżonek TRÓJPRZYMIERZE Małżonek 1882 pomiędzy Niemcami, Austro-Węgrami i Włochami; 1883 przystąpiła do sojuszu Rumunia; przestał istnieć 24 V 1915 po wypowiedzeniu poprzez Włochy wojny na czym polega trójprzymierze.
 • Partner TALMUD Partner ksiąg zawierających komentarze uczonych nauczycieli (rabinów) do traktatów zawartych we wcześniejszym zbiorze żyd. praw i regulaminów rel. zwanym Miszną różnice talmud.
 • Ile lat NEUILLY Z TRAKTAT Ile lat wojnie świat. 18 IX 1919 traktat pokojowy pomiędzy Bułgarią a krajami sprzymierzonymi; Bułgaria traciła Trację na rzecz Grecji, miała prawo utrzymywać raptem wady i zalety traktat z neuilly.
 • Kto to VERDUN Z TRAKTAT Kto to pomiędzy wnukami Karola Wielkiego (cesarzem Lotarem I i jego młodszymi braćmi: Ludwikiem Niemcem i Karolem Łysym) wprowadzający podział państwa frankijskiego podobieństwa traktat z verdun.
 • Kim był JOZEF TISO Kim był prezydent Republiki Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem czemu tiso jozef.
 • życiorys TORYSI życiorys 1. od czasów wojny domowej w Anglii nazwa zwolenników króla; 2. kolokwialna nazwa partii konserwatywnej w W. Brytanii co gorsze torysi.
 • Kim jest TRÓJPOLÓWKA Kim jest średniow. mechanizm uprawy gruntów rolnych oparty na podziale ziemi na trzy pola, z których każde co trzy lata ugorowano bądź - od XVIII w. - obsiewano porównaj trójpolówka.
 • Bohater POLSKICH REPUBLIKANÓW TOWARZYSTWO Bohater organizacja zał. w X 1798 w porozumieniu z Deputacją; liczyła na pomoc Francji, chciała odbudowy republikańskiej Polski; program zawarła w Ustawie porównanie towarzystwo republikanów polskich.
 • Czego dokonał ADOLPHE THIERS Czego dokonał historyk; prezydent Francji w latach1871-73; zwolennik monarchii konstytucyjnej; w 1830 poparł Ludwika Filipa I; za panowania Napoleona III lider liberalnej dlaczego thiers adolphe.
 • Kogo WOJCIECH TRĄMPCZYŃSKI Kogo narodowodemokratyczny. W 1900-11 w Radzie Miejskiej Poznania, 1910-18 poseł do sejmu prus., 1912-1918 poseł do parlamentu Rzeszy, wielokrotnie z poświęceniem jak lepiej trąmpczyński wojciech.
 • Biografia TRIFORIUM Biografia zwł. gotyckiej, trójdzielne okno arkadowe ( arkada); 2. galeryjka otwartych arkad bądź pas ślepych arkad biegnących przy ścianie poniżej okien w kościołach kiedy triforium.
 • Najważniejsze informacje TRIUMWIR Najważniejsze informacje członek państwowej komisji złożonej z trzech członków tak zwany triumwiratu; ustalenie to w sposób specjalny zastosowano potem również do prywatnych porozumień od czego zależy triumwir.
 • Ciekawostki TERRORYZM Ciekawostki zmierzająca do uzyskania ustalonych efektów (finansowych albo polit.) drogą krwawej przemocy, mordów polit., i wymuszenia pod groźbą eksterminacji zakładników na czym polega terroryzm.
 • Małżonek LEW TOŁSTOJ Małżonek ogromny poeta ros. słynny z głośnych na cały świat powieści hist. i psychologicznych, takich jak: Wojna i pokój, Anna Karenina różnice tołstoj lew.
 • Partner ATEŃSKI TEATR Partner w staroż. Wywodził się z obrzędów ku czi Dionizosa: do tańczącego i śpiewającego chóru dołączyli aktorzy, rozbudowano akcję dramatu. Rozrost t.a. przypada na V wady i zalety teatr ateński.
 • Ile lat JERZY TUROWICZ Ile lat dziennikarz i red. nacz. wychodzącego w Krakowie Tygodnika Powszechnego , w czasach PRL silnie oddziałującego na opinię publiczną organu środowisk katol podobieństwa turowicz jerzy.
 • Kto to TRYBUNA Kto to dziennik SdRP, kontynuacja Trybuny Ludu ; ukazuje się w Warszawie od 1990 czemu "trybuna".
 • Kim był POMOCY NAUKOWEJ TOWARZYSTWO Kim był powstałe w 1841 w Ogromnym Księstwie Poznańskim z inicjatywy K. Marcinkowskiego i K. Libelta; udzielało wsparcia pol. uczniom szkół średnich i studentom co gorsze towarzystwo naukowej pomocy.
 • życiorys ZIEMSKIE KREDYTOWE TOWARZYSTWA życiorys właścicieli ziemskich zakładane w XIX w. w celu zapewnienia ziemiaństwu kredytów; w Królestwie Pol. utworzone 13 VI 1825 z inicjatywy F.K. Lubeckiego-Druckiego porównaj towarzystwa kredytowe ziemskie.
 • Kim jest LUDOWY TRYBUN Kim jest dobie republiki urzędnik (nietykalny) powoływany poprzez plebejuszy i spośród nich do obrony ich interesów. T. miał prawo weta w relacji do ustaw senatu porównanie trybun ludowy.
 • Bohater MILETU Z TALES Bohater astronom i filozof, pierwszy z tak zwany jońskiej szkoły filozofii przyrody, głosił, Iż wszystko powstało z wody, innymi słowami, Iż woda jest zasadą dlaczego tales z miletu.
 • Czego dokonał ŹRÓDŁOWE TEKSTY Czego dokonał wydawnictwo zawierające dokumenty źródłowe dla historyków mające chronić oryginały przed zniszczeniem albo wykorzystywane do celów dydaktycznych jak lepiej teksty źródłowe.
 • Kogo MERSEBURGA Z THIETMAR Kogo Merseburga; jego dzieło tak zwany Kronika Thietmara przedstawia dzieje Niemiec i państw ościennych, w tym Słowian połabskich i Polski (dużo rzetelnych choć kiedy thietmar z merseburga.
 • Biografia ILION TROJA Biografia w staroż. gród w Troadzie (wybrzeże Azji Mniejszej), odkryty dzięki wykopaliskom w 1871. Zobacz wojna trojańska od czego zależy troja, ilion.
 • Najważniejsze informacje TRYBUT Najważniejsze informacje danina, przeważnie w pieniądzu, składana poprzez władcę trybutariusza innemu władcy jako dowód uznania zwierzchnictwa na czym polega trybut.
 • Ciekawostki ROLNICZYCH KÓŁEK TOWARZYSTWO Ciekawostki Galicji wskutek przekształcenia Tow. Ludowego Oświaty i Pracy (zał. w 1879 poprzez ks. S. Stojałowskiego), objęło patronat nad kółkami rolniczymi (dobrowolnymi różnice towarzystwo kółek rolniczych.
 • Małżonek TRIEST Małżonek miasto nad Adriatykiem, element wieloletniego sporu (1918-75) pomiędzy Włochami i Jugosławią; aktualnie w granicach Włoch wady i zalety triest.
 • Partner TESALIA Partner w staroż. kraina hist. w środk. Grecji (kotlina pomiędzy górami Pindos, Othris i Olimp podobieństwa tesalia.
 • Ile lat LUDU TRYBUNA Ile lat prasowy KC PZPR wydawany od 1948 do 1990. Zarówno publikowane tam artykuły informacyjne, jak i publicystyka polit., gosp. czy kulturalna nosiły charakter czemu "trybuna ludu".
 • Kto to WERSALSKI TRAKTAT Kto to kończący I wojnę świat. podpisany 28 VI 1919 w Wersalu pod Paryżem poprzez państwa ententy i Niemcy. Uznawał Niemcy za winne wywołania wojny. Tworzył Ligę co gorsze traktat wersalski.
 • Kim był 1957 RZYMSKIE TRAKTATY Kim był międzypaństwowe podpisane 25 III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną porównaj traktaty rzymskie 1957.
 • życiorys TYBET życiorys autonomiczny obszar Chin, które anektowały to terytorium w 1950. Przedtem suwerenne kraj o ustroju teokratycznym z dalajlamą na czele, który od czasu porównanie tybet.
 • Kim jest PATRIOTYCZNE TOWARZYSTWO Kim jest organizacja zał. w 1821 w Warszawie po rozwiązaniu Wolnomularstwa Narodowego; działała w zaborze ros., raczej pośród oficerów armii Królestwa Pol dlaczego towarzystwo patriotyczne.
 • Bohater STANISŁAW TREMBECKI Bohater dworem Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczestnik obiadów czwartkowych; autor panegiryków i wierszy antyklerykalnych i poematu Sofiówka (1806 jak lepiej trembecki stanisław.
 • Czego dokonał TYLMAN Z GAMEREN, GAMERSKI Czego dokonał pol. architekt flam. pochodzenia, artysta pałacu Krasińskich, w Nieborowie, kościoła Sakramentek w Warszawie kiedy tylman z gameren, gamerski.
 • Kogo WIELKI I TEODOZJUSZ Kogo po zlikwidowaniu wojen domowych, a zwł. buntu Gotów zjednoczył całe imperium rzym. pod swą władzą, w 380 ogłosił chrześcijaństwo religią państwową. Przed od czego zależy teodozjusz i wielki.
 • Biografia STANISŁAW TYMIŃSKI Biografia na emigracji od 1969 w Kanadzie i w Peru. Po przyjeździe do państwie kandydat na prezydenta RP w wyborach 1990. Rywalizując o ten urząd wzbudził sensację na czym polega tymiński stanisław.
 • Najważniejsze informacje TARENT Najważniejsze informacje miasto w Apulii (pd. Italia), zał. w VIII w. przed naszą erą poprzez Spartę, pozyskane poprzez Rzym ostatecznie w 209 przed naszą erą - kolonia różnice tarent.
 • Ciekawostki MICHAIŁ TUCHACZEWSKI Ciekawostki jeden z artystów Armii Czerwonej. W 1920 dowódca w wojnie pol.-bolszewickiej, 1921 pogromca stworzenia kronsztadzkiego, inicjator tworzenia nowoczesnej armii wady i zalety tuchaczewski michaił.
 • Małżonek TABOR Małżonek występujący od staroż. do czasów nowoż. uformowany z połączonych ze sobą i ustawionych w rzędy wozów, zza których łatwiej było odpierać ataki nieprzyjaciela podobieństwa tabor.

Dane historyczne, bohater, życiorys

Analiza danych historycznych. Analiza wydarzeń z historii. Kim była pani? Co zrobiła ta osoba? Biografia obywatela. Jakie zasługi, kto to był dla Polski.

Kim był Tabor co znaczy Tuchaczewski Michaił krzyżówka Tarent co to jest Tymiński Stanisław słownik Teodozjusz I Wielki czym jest Tylman z Gameren, Gamerski co oznacza. zasługi.

Bohater Traktaty waszyngtońskie co znaczy Tupamaros krzyżówka Truman Harry co co zrobił.