margaret thatcher co to jest
Definicja Thatcher Margaret: w latach 1979-90. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca.

Czy przydatne?

Definicja THATCHER MARGARET

Co znaczy THATCHER MARGARET: premier W. Brytanii w latach 1979-90. Pierwsza kobieta na tym stanowisku. Jako przywódca bryt. konserwatystów znana z liberalnych poglądów na gospodarkę. Zdławiła inflację, sprywatyzowała sporo niewydolnych przedsiębiorstw państwowych, poprawiła wydajność pracy, zreformowała szkolnictwo, unowocześniła siły zbrojne (co zaowocowało zwycięstwem w wojnie z Argentyną w 1982). Odeszła z pozycji przywódcy partii rządzącej w 1990 po wprowadzeniu niepopularnego podatku pogłównego, pozostając ogromnym polit. autorytetem również poza W. Brytanią. Prezentowany poprzez nią mechanizm poglądów ?Xączący polit. konserwatyzm, liberalizm gosp. i monetaryzm ustala się od tego momentu regularnie mianem thatcheryzmu
Co znaczy Tiso Jozef:
Porównanie prezydent Republiki Słowacji proklamowanej 14 III 1939 w Bratysławie. W okresie II wojny świat. satelita Hitlera. Aresztowany 22 V 1945 stanął przed sądem czechosł. oskarżony o zdradę stanu. Skazany thatcher margaret co znaczy.
Krzyżówka Tamerlan, Timur, Timur Lang:
Dlaczego król mong. w środk. Azji, od 1370 zaczął podboje twierdząc, że jest potomkiem Czyngis-chana. Stworzył potężne imperium ze stolicą w Samarkandzie obejmujące ziemie nad M. Czarnym, środk. Azję, Indie thatcher margaret krzyżówka.
Co to jest Trzygłów:
Jak lepiej czczone na Połabiu pn. i Pomorzu Zach.; jego posąg z charakterystycznymi trzema głowami znajdował się między innymi w Szczecinie; stanowił być może zachodniosłowiańskie upostaciowanie Wołosa thatcher margaret co to jest.
Słownik Towarzystwo Naukowej Pomocy:
Kiedy powstałe w 1841 w Ogromnym Księstwie Poznańskim z inicjatywy K. Marcinkowskiego i K. Libelta; udzielało wsparcia pol. uczniom szkół średnich i studentom; zbierało składki i darowizny, przeznaczając thatcher margaret słownik.
Czym jest Towiański Andrzej:
Od czego zależy 1818 ukończył prawo na Uniw. Wileńskim; 1841 osiadł w Paryżu; 1842 zał. sektę rel. nazwaną Kołem Kwestie Bożej; wydalony w 1842 z Francji zamieszkał w Belgii, potem w Szwajcarii; jego koncepcje zw thatcher margaret czym jest.

Czym jest Thatcher Margaret znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: