tito josip właśc broz co to jest
Definicja Tito Josip, właśc. J. Broz: 1937 sekr. generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie.

Czy przydatne?

Definicja Tito Josip, Właśc. J. Broz

Co znaczy TITO JOSIP, WŁAŚC. J. BROZ: polityk jugosł.; od 1937 sekr. generalny Komunist. Partii Jugosławii; w trakcie II wojny świat. zorganizował na sporą skalę partyzantkę komunist.; w 1943 stanął na czele Nar. Kom. Wyzwolenia Jugosławii; jego siły liczące około 500 tys. żołnierzy wyzwoliły przewarzająca część państwie i w 1945 ogłosił utworzenie Ludowej Federacyjnej Republiki Jugosławii. W latach 1946-53 premier i lider partii komunist., w praktyce przejął pełnię władzy w Jugosławii. Początkowo sojusznik Stalina, nie chcąc mu się w pełni podporządkować w 1948 zerwał z ZSRR i innymi krajami socjalist., budując w Jugosławii samorządowy socjalizm. Od 1953 prezydent Jugosławii. Był jednym z przywódców ruchu krajów niezaangażowanych. Jako prezydent dożywotni otaczany kultem za życia; sprawował rządy żelazną ręką
Słownik Tron:
Co znaczy znak władzy monarszej (również kościelnej i tak dalej), zazwyczaj ozdobny fotel umieszczony na podwyższeniu pod baldachimem; w przenośni: sama władza tito josip, właśc. j. broz.
Słownik Trembecki Stanisław:
Co znaczy pisarz; związany z dworem Stanisława Augusta Poniatowskiego, uczestnik obiadów czwartkowych; autor panegiryków i wierszy antyklerykalnych i poematu Sofiówka (1806 tito josip, właśc. j. broz.
Słownik Traktat Z Trianon:
Co znaczy traktat pokojowy pomiędzy Węgrami a krajami ententy. Węgry straciły 60% ludności i 70% swego terytorium (w tym Siedmiogród i Banat temeszwarski na rzecz Rumunii, Słowację i Ukrainę Zakarpacką na tito josip, właśc. j. broz.

Czym jest Tito Josip, właśc. J. Broz znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: