stanu rada tymczasowa co to jest
Definicja Tymczasowa Rada Stanu: przedstawicielstwa pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na.

Czy przydatne?

Definicja Tymczasowa Rada Stanu

Co znaczy TYMCZASOWA RADA STANU: namiastka przedstawicielstwa pol. powołana poprzez Niemców i Austriaków na ziemiach Królestwa Pol. 6 XII 1916. Zaczęła tworzyć polski aparat adm.; 25 VIII 1917 podała się do dymisji, wysunąwszy wcześniej kandydatów na członków Porady Regencyjnej
Słownik Traktaty Rzymskie 1957:
Co znaczy międzypaństwowe podpisane 25 III 1957, powołujące do życia Euro. Wspólnotę Gospodarczą i Euro. Wspólnotę Energii Atomowej ( Euroatom). Stały się podwaliną przyszłej struktury Europejskiej Wspólnoty tymczasowa rada stanu.
Słownik Tezy Kwietniowe:
Co znaczy 17 IV 1917 bolszewikom poprzez W. Lenina, który odrzucał stworzony poprzez rewolucję lutową ustrój demokracji parlamentarnej, a domagał się rewolucji socjalistycznej , a więc przejęcia władzy w tymczasowa rada stanu.
Słownik Tyssowski Jan:
Co znaczy działacz demokr.; uczestnik stworzenia listopadowego; brał udział w przygotowaniach do trójzaborowego stworzenia 1846; II 1846 powołany w skład tajnego Rządu Nar.; po wybuchu stworzenia krakowskiego tymczasowa rada stanu.

Czym jest Tymczasowa Rada Stanu znaczenie w Postać biografia T .

  • Dodano:
  • Autor: