stary zygmunt co to jest
Definicja Zygmunt I Stary: ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w.

Czy przydatne?

Definicja ZYGMUNT I STARY

Co znaczy ZYGMUNT I STARY: władca Polski i w. ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony Bony, Włoszki z pochodzenia. Doprowadził do jedynej w dziejach Polski elekcji vivente rege (za życia króla) swego syna. W polityce zagr. zwalczał Moskwę, tworząc zalążki floty pol. (kaprów królewskich). Ponosi współodpowiedzialność za zawarcie paktu z Habsburgami w Wiedniu (1515) zapewniającego im ewentualne dziedziczenie w Czechach i na Węgrzech. Nie wykorzystał możliwości zagarnięcia Śląska
Słownik Zachodnia Ukraina:
Co znaczy nazwa stosowana na ustalenie pd.-wsch. (środk.-wsch.) części ziem Rzeczypospolitej zajętej w IX 1939 poprzez Armię Czerwoną, w XI 1939 wcielonej do ZSRR zygmunt i stary co to jest.
Słownik Ziemie Wcielone:
Co znaczy ustalenie tych części Polski, które Niemcy w 1939 wcielili bezpośrednio do Rzeszy (dla odróżnienia od tych, które weszły w skład Generalnego Gubernatorstwa). Zobacz także okupacja niemiecka na zygmunt i stary definicja.
Słownik Żywot Św. Metodego:
Co znaczy odmiennie Legenda Panońska, utwór hagiograficzny przeznaczony św. Metodemu ( kraj wielkomorawskie), zawiera wiadomości odnośnie do państwa Wiślan ( plemiona polskie zygmunt i stary co znaczy.

Czym jest Zygmunt I Stary znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: