stary zygmunt co to jest
Definicja Zygmunt I Stary: ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w.

Czy przydatne?

Definicja Zygmunt I Stary

Co znaczy ZYGMUNT I STARY: władca Polski i w. ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony Bony, Włoszki z pochodzenia. Doprowadził do jedynej w dziejach Polski elekcji vivente rege (za życia króla) swego syna. W polityce zagr. zwalczał Moskwę, tworząc zalążki floty pol. (kaprów królewskich). Ponosi współodpowiedzialność za zawarcie paktu z Habsburgami w Wiedniu (1515) zapewniającego im ewentualne dziedziczenie w Czechach i na Węgrzech. Nie wykorzystał możliwości zagarnięcia Śląska
Słownik Związek Harcerstwa Polskiego:
Co znaczy młodzieżowa wzorowana na bryt. skautingu. Początki jej tworzono w Galicji od 1909, nie mniej jednak czołową rolę odegrał A. Małkowski. W 1916 powstał międzyzaborowy ZHP. W latach międzywojennych zygmunt i stary.
Słownik Zbieractwo:
Co znaczy początkach rozwoju społeczności ludzkich, polegająca na zbieraniu płodów roślin rosnących dziko; dziś obecna u ludów na niskim szczeblu cywilizacji. Z. współistniało normalnie z łowiectwem, poprzez zygmunt i stary.
Słownik Żukowski Jan Ludwik:
Co znaczy dziennikarz, działacz polit., zwolennik romantyzmu; 1829-30 z M. Mochnackim redagował Kurier Polski ; 1830 ogłosił pracę O pańszczyźnie, gdzie opowiedział się za jej zniesieniem; po wybuchu zygmunt i stary.

Czym jest Zygmunt I Stary znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: