stary zygmunt co to jest
Definicja Zygmunt I Stary: ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w.

Czy przydatne?

Definicja ZYGMUNT I STARY

Co znaczy ZYGMUNT I STARY: władca Polski i w. ks. litew. (od 1506). Został królem Polski już w dojrzałym wieku; w polityce wewn. działał w sojuszu z możnowładztwem pol. i litew. pod mocnym wpływem żony Bony, Włoszki z pochodzenia. Doprowadził do jedynej w dziejach Polski elekcji vivente rege (za życia króla) swego syna. W polityce zagr. zwalczał Moskwę, tworząc zalążki floty pol. (kaprów królewskich). Ponosi współodpowiedzialność za zawarcie paktu z Habsburgami w Wiedniu (1515) zapewniającego im ewentualne dziedziczenie w Czechach i na Węgrzech. Nie wykorzystał możliwości zagarnięcia Śląska
Co znaczy Ziemia Dobrzyńska:
Porównanie Drwęcą a Skrwą. Gł. miasto Dobrzyń. Od Mieszka I w Polsce, od 1138 w granicach Mazowsza, później ziem książąt kujawskich. 1329 zajęta poprzez Krzyżaków, 1343 oddana Polsce. 1793 zajęta poprzez Prusy zygmunt i stary co znaczy.
Krzyżówka Związek Spartakusa:
Dlaczego skrajnie lewicowych działaczy występująca początkowo od 1916 jako Ekipa Spartakusa w ramach na początku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, później (1917) Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii zygmunt i stary krzyżówka.
Co to jest Związek Niemiecki:
Jak lepiej krajów niem. utworzona na kongresie wiedeńskim; gł. rolę odgrywała Austria; w 1817 w jej skład wchodziło 41 księstw i królestw (1866 - 34); Z.N. kierował sejm związkowy, któremu przewodził delegat zygmunt i stary co to jest.
Słownik Zabłocki Janusz:
Kiedy polityk, żołnierz AK. W PRL działacz świeckich stowarzyszeń katol., między innymi Pax . Założyciel Ośrodka Dokumentacji i Studiów Socjalnych, poseł na sejm PRL 1965-85, w 1976 głosował za zmianą zygmunt i stary słownik.
Czym jest Zgromadzenie Ludowe:
Od czego zależy fundamentalnych organów władzy państwowej, w zakres jego kompetencji wchodził wybór urzędników i ustawodawstwo; z.l. przyjmowało rozmaite formy; w staroż. Atenach, odmiennie eklezja, istniało już w zygmunt i stary czym jest.

Czym jest Zygmunt I Stary znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: