socjaltycznej młodzieży co to jest
Definicja Związek Młodzieży Socjalistycznej: organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957.

Czy przydatne?

Definicja ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ

Co znaczy ZWIĄZEK MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ: organizacja powstała po rozwiązaniu ZMP 3 I 1957, realizująca program polit. PZPR
Słownik Zeus:
Co znaczy w mitol. gr. bóg naczelny, prawodawca, tata bogów i ludzi, panujący nad niebem, bóg światła i piorunów, rządca przyrody, stał na straży przysiąg; w mit. rzym. odpowiadał mu Jowisz związek młodzieży socjalistycznej co to jest.
Słownik Związek Północnoniemiecki:
Co znaczy utworzone z inicjatywy Prus (18 VIII 1867) po wojnie austr.-prus. i rozwiązaniu Związku Niemieckiego. W skład Z.P. wchodziły wszystkie 22 państwa niem. położone na pn. od Menu; był on istotnym związek młodzieży socjalistycznej definicja.
Słownik Zagórski Włodzimierz:
Co znaczy gen., 1914-17 szef sztabu Komendy Legionów i Pol. Korpusu Posiłkowego, nielubiany poprzez J. Piłsudskiego 1927 zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, o co obwiniano obóz sanacji związek młodzieży socjalistycznej co znaczy.

Czym jest Związek Młodzieży znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: