polskich robotników związek co to jest
Definicja Związek Robotników Polskich: w 1889 w Królestwie Pol.; kierowała ekon. walką robotn.

Czy przydatne?

Definicja Związek Robotników Polskich

Co znaczy ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH: partia robotn. zał. w 1889 w Królestwie Pol.; kierowała ekon. walką robotn., organizowała akcję oświatową, kasy wzajemnej pomocy, kasy oporu; z czasem włączyła się także do walki polit.; w 1893 weszła w skład Socjaldemokracji Królestwa Polskiego
Słownik Zawisza Czarny Z Garbowa:
Co znaczy wzór prawości i cnót rycerskich, niezwyciężony w turniejach, wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, uczestnik pol. delegacji na sobór w Konstancji, kilkukrotny poseł Władysława Jagiełły do Zygmunta związek robotników polskich.
Słownik Zygmunt II August:
Co znaczy ks. litew. (od 1530), panował od 1548. Początkowo kontynuował politykę ojca oparcia się na możnowładztwie pol. i litew., po ujawnieniu się słabości tej polityki w Inflantach na sejmie piotrkowskim związek robotników polskich.
Słownik "Zapis" Cenzury:
Co znaczy poufne instrukcje władz partyjnych PZPR dla Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk zakazujące druku publikacji ustalonych osób albo na określony temat związek robotników polskich.

Czym jest Związek Robotników Polskich znaczenie w Postać biografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: