polska młoda co to jest
Definicja Młoda Polska: organizacja powstała z inicjatywy pol. zwolenników G. Mazziniego, działała.

Czy przydatne?

Definicja Młoda Polska

Co znaczy MŁODA POLSKA: sekretna demokr. organizacja powstała z inicjatywy pol. zwolenników G. Mazziniego, działała w latach 1834-39 przy udziale emisariuszy (między innymi Sz. Konarskiego), prowadziła w państwie akcję propagandową pod hasłem wyzwolenia Polski i przeprowadzenia reform społ.; z inspiracji emisariuszy M.P. utworzono Stow. Ludu Pol.; wspólnie z kilkoma organizacjami nar. weszła w skład Młodej Europy i przygotowywała się do wojny z Austrią; działacze: J. Lelewel, K. Stolzman
Słownik Mussolini Benito:
Co znaczy Od 1900 socjalista, w okresie I wojny świat. zdeklarowany zwolennik włączenia się Włoch po stronie ententy, od 1919 tworzył ruch faszystowski. W 1922 wskutek marszu na Rzym premier, później dyktator młoda polska.
Słownik Maksymilian Habsburg:
Co znaczy arcyksiążę austr., pretendent do tronu pol. w 1587. Przystąpił do oblężenia Krakowa. Pokonany poprzez J. Zamoyskiego pod Byczyną (1588), wzięty do niewoli. Zrzekł się pretensji do tronu pol młoda polska.
Słownik Ministerstwo Edukacji Narodowej:
Co znaczy resort utworzony w 1987 z połączenia Min. Oświaty i Wychowania z Min. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego młoda polska.

Czym jest Młoda Polska znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: