cassino monte co to jest
Definicja Monte Cassino: Włoszech; miejsce założenia pierwszego klasztoru w Europie Zach. w 529.

Czy przydatne?

Definicja Monte Cassino

Co znaczy MONTE CASSINO: wzgórze w środk. Włoszech; miejsce założenia pierwszego klasztoru w Europie Zach. w 529 poprzez św. Benedykta ( Benedykt z Nursji, benedyktyni). M.C. wraz ze starym klasztorem benedyktynów stanowiło najważniejszy pkt. obrony niem. linii Gustawa w 1944. W zdobyciu Monte Cassino wsławiły się 12-18 V 1944 polskie oddziały Drugiego Korpusu Polskiego. Umożliwiło to aliantom zdobycie Rzymu
Słownik Maciej Korwin:
Co znaczy i czes. od 1469, syn Janosa Hunyadiego. W wojnie o tron czes. zajął Morawy, Łużyce i znaczące obszary Śląska. W dalszym ciągu w wojnie z cesarzem niem. opanował czasowo część Austrii (z Wiedniem monte cassino.
Słownik Meisels Dob Beer:
Co znaczy ruchu nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w pol. ruchu nar., w latach 1848-49 poseł do monte cassino.
Słownik Maoizm:
Co znaczy marksizmu autorstwa Mao Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw Trzeciego Świata, gdzie nie ma monte cassino.

Czym jest Monte Cassino znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: