monteskiusz właśc charles co to jest
Definicja Monteskiusz, właśc. Charles de Montesquieu: polityczny, autor fundamentalnej pracy O.

Czy przydatne?

Definicja Monteskiusz, Właśc. Charles De Montesquieu

Co znaczy MONTESKIUSZ, WŁAŚC. CHARLES DE MONTESQUIEU: franc. myśliciel polityczny, autor fundamentalnej pracy O duchu praw, gdzie wyłożył zasady trójpodziału władz (ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej), która legła u podstaw nowoczesnej organizacji państwa
Słownik Maoizm:
Co znaczy marksizmu autorstwa Mao Zedonga uznająca zasadnicze znaczenie chłopów jako klasy realizującej rewolucyjne ideały. Maoizm dostosował marksizm do potrzeb państw Trzeciego Świata, gdzie nie ma monteskiusz, właśc. charles de montesquieu.
Słownik Mitterrand François:
Co znaczy prezydent w latach 1981-95, przedtem jeden z liderów Partii Socjalistycznej i pierwszy prezydent Francji z tej opcji polit. Wzorem swych poprzedników gen. Ch. de Gaulle'a i V. Giscarda d'Estaing monteskiusz, właśc. charles de montesquieu.
Słownik Mozambik:
Co znaczy Afryce pd.-wsch. od 1498 do 1975; uzyskała niepodległość po rewolucji goździków w Lizbonie. W polityce wewn. toczy się nieustanny spór pomiędzy rządzącym komunizującym ruchem FRELIMO i opozycyjnym monteskiusz, właśc. charles de montesquieu.

Czym jest Monteskiusz, właśc. Charles znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: