moskwa co to jest
Definicja Moskwa: w. ks. moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa.

Czy przydatne?

Definicja Moskwa

Co znaczy MOSKWA: potoczne ustalenie w. ks. moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa włodzimiersko--suzdalskiego jako dzielnica syna Aleksandra Newskiego, Daniela. Wskutek ekspansji w 1 poł. XIV w. M. powiększyła własną powierzchnię. O tytuł wielkoksiążęcy władcy M. rywalizowali z w. ks. Tweru. Decydujące znaczenie dla uzyskania dominującej pozycji M. pośród księstw wschodnioruskich miało zwycięstwo Dymitra Dońskiego w bitwie z Tatarami na Kulikowym Polu (1380). W 1480 Iwan III Srogi zrzucił ostatecznie jarzmo tatar., a w 1485 podporządkowano ostatecznie Twer. Mimo używania (od 1485) tytułu cara Wszechrusi w części historiografii pol. stosuje się nazwę Moskwa aż do lat 60. XVII w. (w XVI i XVII w. zamiennie z nazwą Rosja). Moskalami nazywano w Polsce Rosjan jeszcze w XIX w
Słownik Ministerstwo Informacji I Propagandy:
Co znaczy resort działający w pierwszych latach PRL 1944-47. Od początku kontrolowany poprzez PPR działał na rzecz umocniemia reżimu komunist. w Polsce moskwa.
Słownik Mecenas:
Co znaczy arystokrata rzym., doradca i przyjaciel Oktawiana Augusta; protektor twórców, zwł. pisarzy ( Horacy, Wergiliusz). Jego imię stało się określeniem opiekunów edukacji i sztuki moskwa.
Słownik Muskata Jan:
Co znaczy zwolennik rządów królów czes. w Polsce, faworyzował duchowieństwo niem. Po buncie wójta Alberta, który poparł, zmuszony do opuszczenia Krakowa na kilka lat. Zobacz także Władysław Łokietek moskwa.

Czym jest Moskwa znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: