moskwa co to jest
Definicja Moskwa: w. ks. moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa.

Czy przydatne?

Definicja Moskwa

Co znaczy MOSKWA: potoczne ustalenie w. ks. moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa włodzimiersko--suzdalskiego jako dzielnica syna Aleksandra Newskiego, Daniela. Wskutek ekspansji w 1 poł. XIV w. M. powiększyła własną powierzchnię. O tytuł wielkoksiążęcy władcy M. rywalizowali z w. ks. Tweru. Decydujące znaczenie dla uzyskania dominującej pozycji M. pośród księstw wschodnioruskich miało zwycięstwo Dymitra Dońskiego w bitwie z Tatarami na Kulikowym Polu (1380). W 1480 Iwan III Srogi zrzucił ostatecznie jarzmo tatar., a w 1485 podporządkowano ostatecznie Twer. Mimo używania (od 1485) tytułu cara Wszechrusi w części historiografii pol. stosuje się nazwę Moskwa aż do lat 60. XVII w. (w XVI i XVII w. zamiennie z nazwą Rosja). Moskalami nazywano w Polsce Rosjan jeszcze w XIX w
Słownik "Marsylianka":
Co znaczy śpiewana w Paryżu poprzez ochotników z Marsylii, idących na wojnę z Austrią (odmiennie: Pieśń bojowa Armii Renu), hymn nar. Francji od 1795; skomponowana w 1792 poprzez C.J. Rougeta de Lisle moskwa.
Słownik "Manifest Komunistyczny":
Co znaczy Komunistów, napisany poprzez K. Marksa i F. Engelsa pod koniec 1847, wydany w II 1848 w Londynie; walkę klas ukazali jako fundamentalną siłę rozwoju społ., sformułowali cele i zadania rewol. partii moskwa.
Słownik Metternich Klemens Von:
Co znaczy polityk konserwatywny i dyplomata; od 1809 min. spraw zagr. monarchii Habsburgów, opowiadał się za polityką profranc. (przyczynił się do małżeństwa Napoleona I z Marią Ludwiką, córką cesarza moskwa.

Czym jest Moskwa znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: