moskwa co to jest
Definicja Moskwa: w. ks. moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa.

Czy przydatne?

Definicja Moskwa

Co znaczy MOSKWA: potoczne ustalenie w. ks. moskiewskiego, które powstało w 2 poł. XIII w. z części księstwa włodzimiersko--suzdalskiego jako dzielnica syna Aleksandra Newskiego, Daniela. Wskutek ekspansji w 1 poł. XIV w. M. powiększyła własną powierzchnię. O tytuł wielkoksiążęcy władcy M. rywalizowali z w. ks. Tweru. Decydujące znaczenie dla uzyskania dominującej pozycji M. pośród księstw wschodnioruskich miało zwycięstwo Dymitra Dońskiego w bitwie z Tatarami na Kulikowym Polu (1380). W 1480 Iwan III Srogi zrzucił ostatecznie jarzmo tatar., a w 1485 podporządkowano ostatecznie Twer. Mimo używania (od 1485) tytułu cara Wszechrusi w części historiografii pol. stosuje się nazwę Moskwa aż do lat 60. XVII w. (w XVI i XVII w. zamiennie z nazwą Rosja). Moskalami nazywano w Polsce Rosjan jeszcze w XIX w
Słownik Millerand Alexandre:
Co znaczy prawnik, dziennikarz. W latach 1889-1902 min. handlu i przemysłu, pierwszy socjalista w burżuazyjnym rządzie franc., co doprowadziło do konfliktu z partią i wykształcenia się tendencji prawicowych w moskwa.
Słownik Meisels Dob Beer:
Co znaczy ruchu nar.; 1831 jako kupiec krakowski wspierał stworzenie listopadowe; 1846 popierał stworzenie krakowskie; 1848 opowiadał się za współdziałaniem Żydów w pol. ruchu nar., w latach 1848-49 poseł do moskwa.
Słownik Matuszewicz Tadeusz:
Co znaczy związany z księciem A.J. Czartoryskim; poseł na Sejm Czteroletni (uczestniczył w pracach nad Konstytucją 3 maja); w trakcie insurekcji 1794 czł. Porady Najwyższej Nar.; czł. warsz. Towarzystwa moskwa.

Czym jest Moskwa znaczenie w Postać biografia M .

  • Dodano:
  • Autor: