prawo rzymskie co to jest
Definicja prawo rzymskie: Pierwszą kodyfikacją p.rz. było Prawo dwunastu tablic z poł. V w. przed.

Czy przydatne?

Definicja Prawo Rzymskie

Co to znaczy: zestaw regulaminów prawnych obowiązujących w staroż. Rzymie. Pierwszą kodyfikacją p.rz. było "Prawo dwunastu tablic" z poł. V w. przed naszą erą Po blisko tysiącletnim rozwoju ostatecznie spisano p.rz. w Kodeksie Justyniana I Wielkiego. Szereg pojęć i zasad prawnych i procedur sądowych wypracowanych w staroż. Rzymie stało się fundamentem mechanizmów prawa i sądownictwa w krajach zach. i środk. Europy od średniowiecza aż po czasy współczesne

Kim jest prawo rzymskie znaczenie w Postać biografia P .