sikorski władysław eugeniusz co to jest
Definicja Sikorski Władysław Eugeniusz: Galicji, 1914-17 szef departamentu wojsk. Naczelnego.

Czy przydatne?

Definicja Sikorski Władysław Eugeniusz

Co to znaczy: gen., polityk. Przed 1914 współorganizator ruchu niepodl. w Galicji, 1914-17 szef departamentu wojsk. Naczelnego Komitetu Narodowego, pułkownik Legionów, 1922-23 premier, 1922-25 min. spraw wojsk., w okresie przewrotu majowego 1926 jako dow. Okręgu Korpusu we Lwowie neutralny, 1936 jeden z inicjatorów Frontu Morges. Od 30 IX 1940 premier i min. spraw wojsk. rządu RP na wychodźstwie, od 7 XI 1939 Wódz Naczelny. Podpisał w 1941 układ z ZSRR przewidujący tworzenie Armii Polskiej w ZSRR. 4. VII 1943 zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. Zobacz także układ Sikorski-Majski

Kim jest Sikorski Władysław Eugeniusz znaczenie w Postać biografia S .