śląsk cieszyński co to jest
Definicja Śląsk Cieszyński: Austrii. Teren zamieszkany poprzez Niemców, Czechów i Polaków. Dzięki.

Czy przydatne?

Definicja Śląsk Cieszyński

Co to znaczy: 1291-1653 odrębne księstwo piastowskie, później pod władzą Austrii. Teren zamieszkany poprzez Niemców, Czechów i Polaków. Dzięki rozkwitowi przemysłu zasiedlany w XIX w. poprzez Polaków z Galicji. 30 X 1918 polska Porada Nar. przejęła władzę na Ś.C. ogłaszając jego włączenie do Polski, później jednak doszło do prowizorycznego podziału państwie w porozumieniu z tamtejszymi władzami czes. 23 I 1919 wbrew wcześniejszym uzgodnieniom z Polakami wojska czes. zajęły przewarzająca część Ś.C.; 28 VIII 1919 Porada Ambasadorów podzieliła Ś.C. dając Polsce 1 tys. km2 i 143 tys. ludności, a Czechosłowacji zostawiając teren, zw. w Polsce Zaolziem, 1,3 tys. km2 i 284 tys. ludności (w tym 120 tys. Polaków). Zobacz także Zaolzie

Kim jest Śląsk Cieszyński znaczenie w Postać biografia S .