stronnictwo ludowe co to jest
Definicja Stronnictwo Ludowe: Galicji 23 VII 1895 w celu obrony interesów gosp., społ. i polit.

Czy przydatne?

Definicja Stronnictwo Ludowe

Co to znaczy: 1. pierwsza partia chłopska na ziemiach pol. powstała w Galicji 23 VII 1895 w celu obrony interesów gosp., społ. i polit. chłopów; założycielami jej byli B. Wysłouch, K. Lewakowski, J. Bojko, J. Stapiński; organem "Przyjaciel Ludu"; początkowo koncentrowało się na wyborach parlamentarnych; w 1903 zmieniło nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe; w 1913 doszło w nim do rozłamu na bardziej umiarkowane PSL "Piast" z W. Witosem i J. Bojką i radykalniejsze PSL - Lewicę z J. Stapińskim; 2. partia powstała w 1931 z połączenia PSL "Piast", PSL "Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopskiego o programie umiarkowanym, lecz antysanacyjnym. W 1932-33 i 1937 organizowało strajki chłopskie; ostatni objął przewarzająca część Polski i doprowadził do walk z policją; w okresie II wojny świat. działało w konspiracji jako Stronnictwo Ludowe "Roch"; na emigracji istniał Komitet Zagr. SL, którego prezesem był S. Mikołajczyk; 3. ugrupowanie polit. zał. IX 1944, ściśle współpracujące w latach 1945-48 z PPR. Po połączeniu z resztkami mikołajczykowskiego PSL w 1949 przemianowane na Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Kim jest Stronnictwo Ludowe znaczenie w Postać biografia S .