syjonizm co to jest
Definicja syjonizm: wzmocnienia świadomości nar. Żydów i utworzenia państwa żyd. w Palestynie, był.

Czy przydatne?

Definicja Syjonizm

Co to znaczy: ruch polit. zapoczątkowany nareszcie XIX w., zmierzający do wzmocnienia świadomości nar. Żydów i utworzenia państwa żyd. w Palestynie, był reakcją na pogromy, nacjonalizm i antysemityzm; inicjatorem s. był wiedeński publicysta T. Herzl, autor książki Der Judenstaat (kraj żydowskie, 1896). Pocz. zorganizowanego ruchu stał się I Kongres Syjonistyczny w Bazylei (29-31 VIII 1897), na którym przyjęto program; mocne poparcie ruch syjonistyczny uzyskał w państwach Europy Środk.-Wsch., a zwł. w Rosji i Rumunii; od 1881 zaczęło się rozwijać osadnictwo Żydów w Palestynie (w 1939 Żydzi stanowili 30% ludności Palestyny). Wynikiem poparcia wielu Żydów dla tej idei jest niepodległe kraj Izrael odbudowane po 2000 lat w 1948

Kim jest syjonizm znaczenie w Postać biografia S .