syndykalizm co to jest
Definicja syndykalizm: związkowym ruchu robotn., ?Xączący koncepcje anarchistyczne z socjalist.

Czy przydatne?

Definicja Syndykalizm

Co to znaczy: kierunek społ.-polit. powstały nareszcie XIX w. w związkowym ruchu robotn., ?Xączący koncepcje anarchistyczne z socjalist., negujący konieczność istnienia państwa i opowiadający się za budową społeczeństwa, gdzie własność środków i kontrolę nad produkcją i podziałem dóbr miałyby przejąć związki zawodowe (syndykaty); s. odrzucał celowość prowadzenia walki polit., negował zasadność istnienia partii polit. i parlamentarnych; obalenie starego ustroju miało nastąpić wskutek tak zwany akcji bezpośredniej, a więc strajku generalnego robotników pod wodzą związków zawodowych; s. powstał we Francji, rozwinął się również we Włoszech, Hiszpanii i w państwach Ameryki ?Xac.; gł. ideolodzy: G. Sorel, A. Labriola

Kim jest syndykalizm znaczenie w Postać biografia S .