Miesięcy 3 ciągu w burbonom przeciw powstania wsparcia celu w sycylię na 1860 v 11 przybył ochotników 1000 ponad czele na który garibaldiego g akcja

Miesięcy 3 ciągu w burbonom przeciw powstania wsparcia celu w sycylię na 1860 v 11 przybył ochotników 1000 ponad czele na który garibaldiego g akcja

Wyprawa Tysiąca Czerwonych Koszul

Koszul czerwonych tysiąca wyprawa

akcja G. Garibaldiego, który na czele ponad 1000 ochotników przybył 11 V 1860 na Sycylię w celu wsparcia powstania przeciw Burbonom; w ciągu 3 miesięcy oswobodził wyspę; akcja Garibaldiego przyspieszyła likwidację Królestwa Obojga Sycylii i zjednoczenie Włoch.

Oceń przydatność:

+   -

Podobne zagadnienia o historii:

  • kraina w środk. Italii między Apeninami a M. Tyrreńskim, w staroż. kolebka.
  • termin oznaczający skrajnie lewicowe nurty ideowe 2 poł. XX w., upowszechniony.
  • działacz komunist., od 1945 w PPR, a następnie w PZPR. Pracownik aparatu.