polski partia komuntyczna co to jest
Definicja Komunistyczna Partia Polski: Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL.

Czy przydatne?

Definicja Komunistyczna Partia Polski

Co to znaczy: organizacja powstała 16 XII 1918 (początkowo jako Komunistyczna Partia Robotnicza Polski) z połączenia SDKPiL i PPS-Lewicy. Weszła do Międzynarodówki Komunistycznej jako jej sekcja pol. Odrzucała niepodległość Polski, dążyła do utworzenia Polskiej Republiki Rad, w 1919 za działalność antypaństwową zdelegalizowana. W momencie międzywojennym liczebnie słaba, ale czynna. Wiosną 1938 rozwiązana poprzez Międzynarodówkę Komunistyczną jako spenetrowana poprzez agentów. Przewarzająca część przywódców zginęła w ZSRR w okresie ogromnych czystek stalinowskich

Kim jest Komunistyczna Partia Polski znaczenie w Postać biografia K .