gołąbska konfederacja co to jest
Definicja konfederacja gołąbska: zwołane na wojnę z Turcją pospolite ruszenie szlachty. Konfederaci.

Czy przydatne?

Definicja Konfederacja Gołąbska

Co to znaczy: konfederacja zawiązana w 1672 w Gołąbiu (Lubelskie) poprzez zwołane na wojnę z Turcją pospolite ruszenie szlachty. Konfederaci występowali w obronie króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, atakując jego przeciwników polit. (prymasa M. Prażmowskiego, J.A. Morsztyna i J. Sobieskiego). Żądano konfiskaty dóbr przeciwników króla i postulowano reformy godzące w sprawowane poprzez opozycjonistów urzędy (na przykład hetmański). Na pocz. 1673 na zwołanym do Warszawy zjeździe generalnym pogodzono się z opozycją, a zjazd przekształcił się w sejm, który uchwalił wysokie podatki na wojnę z Turcją. Na jesieni 1673 J. Sobieski na czele sformowanej armii pobił Turków w bitwie pod Chocimiem

Kim jest konfederacja gołąbska znaczenie w Postać biografia K .