ludowa rada naczelna co to jest
Definicja Naczelna Rada Ludowa: Poznaniu z tajnego Centr. Komitetu Obywatelskiego. W terenie.

Czy przydatne?

Definicja Naczelna Rada Ludowa

Co to znaczy: najwyższa polska władza zaboru prus. powstała 14 XI 1918 w Poznaniu z tajnego Centr. Komitetu Obywatelskiego. W terenie dysponowała lokalnymi poradami ludowymi. Organem wykonawczym NRL był Komisariat NRL. Sejm Dzielnicowy powołał 3 XII 1918 nową, poszerzoną NRL. Z chwilą stworzenia stała się nacz. władzą w Wielkopolsce. Rozwiązała się 31 VIII 1919

Kim jest Naczelna Rada Ludowa znaczenie w Postać biografia N .