galicji namiestnik co to jest
Definicja namiestnik Galicji: siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie.

Czy przydatne?

Definicja Namiestnik Galicji

Co to znaczy: zwierzchnik administracji w Galicji w latach 1849-1918 z siedzibą we Lwowie; mianowany poprzez cesarza; podlegały mu kwestie wewn., wyznaniowe, oświata, obrona krajowa i rolnictwo; ponosił odpowiedzialność przed rządem centr.; po utworzeniu w 1861 Sejmu Krajowego organizował wybory, przedstawiał cesarzowi uchwały sejmu z propozycją przyjęcia albo odmowy; od lat 60. XIX w. urząd n. piastowali Polacy

Kim jest namiestnik Galicji znaczenie w Postać biografia N .