obóz zjednoczenia narodowego co to jest
Definicja Obóz Zjednoczenia Narodowego, zw. Ozonem: wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc.

Czy przydatne?

Definicja Obóz Zjednoczenia Narodowego, Zw. Ozonem

Co to znaczy: utworzona 21 II 1937 organizacja mająca jednoczyć obywateli wokół sanacji. Powołał ją do życia płk A. Koc kierując się z mandatu marsz. E. Rydza-Śmigłego. OZN zbudowany był hierarchicznie. Wstąpiły do niego różne organizacje sanacyjne, zawodowe, kombatanckie. Próbował pozyskać zwolenników pośród nar. demokratów i innych środowisk prawicy. Łączna liczebność 2 mln ludzi. Głosił hasła Polski mocarstwowej, podkreślał rolę państwa i silnej władzy. Stawiał na solidaryzm klasowy, ingerencję państwa w relacje społ., deklarował konieczność walki z bezrobociem. Był co prawda za tolerancją wobec mniejszości nar. i rel., lecz pod warunkiem ich lojalności wobec państwa pol. Koniec OZN przyniósł IX 1939

Kim jest Obóz Zjednoczenia Narodowego znaczenie w Postać biografia O .