jerzy ossoliński co to jest
Definicja Ossoliński Jerzy: polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza.

Czy przydatne?

Definicja Ossoliński Jerzy

Co to znaczy: pol. mąż stanu, kanclerz w. kor. (od 1643), znakomity polityk, bliski współpracownik królów Władysława IV i Jana Kazimierza. W polityce wewn. opowiadał się za umocnieniem pozycji dworu opartej na sojuszu z częścią magnaterii. Usiłował nadać elicie władzy stałe formy organizacyjne - Orderu Kawalerów Najświętszej Marii Panny (tak zwany Kawaleria), co zostało regulaminowo odczytane poprzez szlachtę jako próba powstania odrębnej warstwy w stanie szlacheckim i odrzucone poprzez sejm. W okresie stworzenia B. Chmielnickiego zwolennik porozumienia z Kozakami, a w dalszym ciągu skierowania ich przeciw Turcji

Kim jest Ossoliński Jerzy znaczenie w Postać biografia O .